Hvorfor er det så vanskelig å planlegge for alderdommen?

Av: Dato: Rådgivning

Med denne overskriften begir jeg meg ut på litt tynn is.  For det kan være flere forklaringer på hvorfor mange ikke gjør noe med boligsituasjonen når de blir godt voksne.  Men etter nylig å ha vært utstiller på messe og hatt gode samtaler med folk i alderen 50 til 60 år, har jeg gjort med noen refleksjoner.

55pluss – en delt befolkning

På messen spurte jeg folk i målgruppen 55pluss om de hadde tenkt over bosituasjonen når de ser fremover mot alderdommen.  Etter mange gode og engasjerte samtaler, fikk jeg frem følgende uhøytidelige statistikk:

  • 45 % har skiftet bosituasjon eller tilpasset boligen sin slik at den er tilpasset for fremtidens behov.
  • 30% har innsett at de må gjøre endringer men har ikke gjort noe med det enda
  • 25% har innsett behovet for å tenke over eller gjøre noe med problemstillingen men stritter imot.  De orker ikke å tenke på det, synes det er alt for tidlig, ektefellen nekter å snakke om det eller “det går sikkert bra”.

De som allerede hadde innrettet seg var tydelig stolte og tilfredse over valget sitt og trivdes i ny tilværelse. Jeg kunne ikke gjøre annet enn å gratulere dem med kloke handlinger.

Gruppen som ikke hadde kommet igang enda, snakket om de vanlige problemene; mye å rydde vekk, mye å tenke på i forhold til boligmarkedet og usikkerhet rundt timing.

Det er opp til deg selv

Den siste fjerdedelen, som stritter imot og ikke orker å tenke over fremtidens boligbehov, bekymrer meg en smule. Det er alltid farlig å hevde at folk ikke vet sitt eget beste.  Men jeg har sett hvor vanskelig det kan være når folk er blitt ganske gamle, helsen svikter og de bor i en bolig som har dårlig tilgjengelighet til servicefunksjoner, et stort vedlikeholdsbehov og liten mulighet for sosial omgang.  Offisiell politikk er at folk skal bo hjemme lengst mulig og ta imot hjelp der.  Ingen blir tilbudt en omsorgsbolig med mindre behovet er veldig sterkt dokumentert.  Det er derfor opp til deg selv.

Les også:   Derfor må dagens seniorer klare seg selv

Dyrt å gå fra enebolig til leilighet

En annen ting som veldig mange er opptatt av er prisforskjellen mellom eneboliger og nye leiligheter.  Det kan føles bittert å få mindre igjen for en stor enebolig som du har lagt sjela di i å vedlikeholde enn det du må betale for en nyere leilighet.  Du må kanskje til og med ta opp lån for å dekke mellomlegget.  Det føles rett og slett ikke riktig og rettferdig.  Boligmarkedet er ikke alltid rettferdig og logisk, det er fullt og helt markedsstyrt. Prisene styres av tilbud og etterspørsel og de blir høye når både tomteiere, entreprenører og utbyggere skal ha “sitt”.  På den annen side får du en helt ny bolig med universell tilgjengelighet både ute og inne.  Her kan du kan bo resten av livet uten å bekymre deg for vedlikeholdskostnader og arbeid. Det er verdt ganske mye.  Beviset på dette har en verdi er vel at stadig flere godt voksne velger å ta opp lån når de skifter fra enebolig til leilighet.

Med fare for å gjenta meg selv, vil jeg presisere at leilighet ikke er det eneste alternativet for en aldersvennlig bolig, men det er det de fleste velger.

Motivasjon og planlegging er halve jobben

Kanskje overvurderer du verdien av din egen bolig fordi du er så glad i den og fordi den inneholder så mange gode minner.  Da er vi inne på de psykologiske faktorene som spiller inn når du skal tenke på boligbehov i alderdommen.  Du må sannsynligvis kjenne på både redsel for å miste det du har og en viss frykt for det ukjente.

Jeg har samlet en del nyttige tips i forhold til det å tilpasse eller skifte bolig i moden alder i et eget hefte.  Ta kontakt med meg dersom du ønsker å få tilsendt dette elektronisk eller pr post.

Ta også kontakt hvis dere ønsker en innledende samtale med kartlegging av boligbehovet fremover, enten du er klar for å gjøre noe eller ei. Det er helt uforpliktende og uten kostnad.

Hvem vet, kanskje kan det hjelpe å snakke med en profesjonell rådgiver dersom dere er uenige eller usikre på veivalget fremover.

På messen fikk jeg blant annet en del innspill på at “jeg vil flytte men gubben nekter”.  Jeg fikk ikke helt med meg hvorfor, men det har jeg tenkt å finne ut av fremover.  Jo mer jeg forstår av hva folk synes er vanskelig, jo mer kan jeg bistå med gode boligråd.

Lykke til med videre tankeprosess.

Vennlig hilsen
Boligdama – Trude Larsen
T: 950 37 330
e.post: trude.larsen@boligkjopsradgiver.no

 

 

 

Kommentarer (0)

Hvorfor går noen boliger langt over prisantydning?

Av: Dato: Rådgivning

For tiden har vi et relativt rolig boligmarked hva gjelder prisøkning, også i de store byene som Oslo.  Det er forventet en moderat prisøkning, ja endatil utflating utover høsten.  Hvorfor opplever vi da at en del boliger blir solgt til langt over prisantydning?

Jeg har ikke statistikk på hvor utbredt dette er akkurat nå, men opplever at de kunder jeg har hjulpet frem til boligkjøp de siste par ukene har endt på en god del over prisantydning.  Flere hundre tusen kroner eller rundt 10-11%.  De har alle gått for gode og relativt attraktive boliger, men ingen spesielt spektakulære og sjeldne.

Prisantydning og reell markedsverdi

Som boligkjøpsrådgiver bruker jeg min markedskunnskap til å hjelpe kjøpere med tanke på hva som er riktig markedsverdi i en budrunde. Så også i forhold til de kjøperne jeg referer til ovenfor.  Jeg fant relativt enkelt ut ved en sjekk på Eiendomsverdi, at prisantydningene var for lave og at mine kjøpere måtte være forberedt på å heve seg i budrunden for å få tak i boligen.  Markedsprisen sammenlignet med andre solgte boliger av samme type og kvalitet var høyere enn prisantydningen.  Og som vi alle vet: du får sjelden kjøpt en bolig til under markedspris.  Jeg varslet dem om gapet mellom prisantydning og markedspris og hvor langt jeg mente det var forsvarlig å strekke seg.  Når de var forberedt på dette fikk de mot og trygghet til å by det som var nødvendig for å få tilslaget.

Salgstaktiske hensyn

Vi har nå et marked med stort tilbud men også veldig variert i forhold til hvilke boliger som oppleves som attraktive.  Det ser ut til at en del meglere i denne situasjonen psyker ned selgernes forventninger og tar sjansen på å legge prisantydning noe lavere enn markedsprisen.  Hensikten er å få flest mulig på visning og budrundene i gang.  Da ender det hele godt for selger med et salg som ligger nær eller noe over den egentlige markedsprisen, og betydelig over prisantydning.

Det ligger altså i mange tilfeller salgtaktiske hensyn bak fastsettelsen av prisantydningen.  Dette finnes det regler mot i markedsføringsloven, men dette kommer kun til anvendelse hvis selger nekter å selge til prisantydning og da med relativt små sanksjonsmuligheter.

Jeg vil ikke bli lurt

Kjøpere ønsker ikke å bli lurt.  Med det menes at de ikke ønsker å betale over gjeldende markedspris.  Denne usikkerheten kan gjøre at de velger å hoppe av budrunden eller at tilliten til megler og boligmarkedet svekkes ytterligere.  Derfor tror jeg at meglerbransjen har alt å tjene på å være mer ærlig i prisingen og legge prisantydning så nær markedspris som mulig.  Det har alle salgsmeglere i landet både kunnskap og verktøy til å få til.

Ta gjerne kontakt med meg hvis du er usikker på hva som er forsvarlig å by for en bolig.

Kommentarer (0)

Boligpsykologi for dummies

Av: Dato: Rådgivning

Jeg blir stadig spurt av mine boligkjøpskunder og andre om hvordan de før oppføre seg på visning og i budrunder dersom de er interessert i en bolig som er til salgs. Hvilken adferd fører til at jeg får tilslaget på drømmeboligen?  

Bomull i hodet

Det er ikke det minste rart at folk er usikre på dette.  Står du i en kjøpsposisjon er du interessert i å betale minst mulig for boligen eller i alle fall riktig markedspris.  Redselen for å bli lokket til å betale for mye er fremtredende hos mange.  Ikke så rart så lenge de vet at megleren som de skal forholde seg til og forhandle med,  er betalt av selger for å oppnå høyest mulig pris.  I tillegg må du forholde deg til konkurrenter som er interessert i den samme boligen.  Dette krydret med alle tips i media og fra venner og kjente om hva som er lurt å gjøre, bidrar til å gjøre forvirringen blir total og bomullen fyller hodet ditt.

Vær deg selv og ta et skritt av gangen

Jeg har ikke noe fasitsvar på hvordan du skal forholde deg til alle disse utfordringene.

Men jeg har noen tips om hva du IKKE bør gjøre dersom du er i en kjøpsprosess og fatter spesiell interesse for en bolig:

  • Ikke vær redd for å spørre megler masse spørsmål om boligen eller fremstå “alt for interessert”.  Du er kanskje redd for at dette kan bli brukt mot deg i forhandlingene?  Men det er verre om du skulle gå glipp av verdifull informasjon.  Dessuten er de fleste salgsmeglere vant til at folk ikke nødvendigvis blir med i budrunden selv om de tilkjennegir interesse for boligen.
  • Gi blaffen i konkurrenter.  Du er på visningen fordi du har vurdert at du har råd til å kjøpe denne boligen.  Du stiller likt med alle andre .  Da er det viktigere å undersøke boligen nøye enn å tenke på at du kan tape budrunden dagen etter.
  • Ikke tenk på resultat men prosess når du er i budforhandlinger.  Målet ditt er selvsagt å få kjøpt boligen men vær rasjonell og formell i forhandlingene og ta skritt for skritt.  Tenk: “Nå er vi her, hva gjør jeg nå?” istedenfor “hvor skal dette ende?”  Det kan hjelpe deg med å bevare roen og handle rasjonelt. Bruk ventetiden mellom fristene til å tenke deg om eller søke råd hos noen du stoler på.

La følelsene spille på lag

Så finnes det uendeligheter av metoder og tips på hvordan du konkret bør gjøre, både gode og dårlige.  Det hjelper jeg mine kunder med hver uke, da fortrinnsvis de gode rådene:)

Jeg har ingen luretriks i ermet. Det aller viktigste jeg gjør er å bruke min erfaring og fagkunnskap for å skap å skape ro og trygghet rundt boligkjøpet.  Skape en tryggere atmosfære slik at de ikke glemmer seg selv og sine egne behov opp i all ståheien.  Følelser er viktige i et boligkjøp, men det fungerer best hvis de spiller på lag med deg.

Les også:   Hvem skal du lytte til i budrunden

Kommentarer (0)

Derfor lønner det seg å redusere usikkerhet

Av: Dato: Rådgivning

Dagens blogg retter seg like mye til selgere som til kjøpere i boligmarkedet.  Den handler rett og slett om hvorfor det lønner seg å fjerne mest mulig usikkerhet rundt boligens kvaliteter og tilstand for å sikre et vellykket boligsalg.

En  “åpen holdning” strategi med god og ærlig informasjon om boligen vil også komme kjøperne til gode. Jo mindre usikker kjøper føler seg, jo mer tilbøyelig er hun eller han til å gi bud på en bolig.

Selger og megler må jobbe sammen

Eiendomsmegler lever av salgsprovisjon og vil alltid være giret på å gi et best mulig bilde av boligen som selges.  Samtidig må det tas hensyn til lover og regler som regulerer hvilke opplysninger som må være med i en salgsoppgave.  På den måten er det å bruke megler ved boligsalg en garanti for at selgers opplysningsplikt blir ivaretatt.

Når du selger boligen din er du opptatt av å fremstille boligen din mest mulig positivt.  Fordi du er glad i boligen din og har festet deg ved kvaliteter som har vært viktig for deg så lenge du har bodd der.  Og så ønsker du selvsagt en høyest mulig pris.  Ja – du føler deg kanskje avhengig av å oppnå en viss pris.  Da er det lett å ønske at de negative sidene ved boligen blir nedtonet og de positive fremhevet.  Det er du som kjenner boligen din best, men samtidig kan det hende at du mangler objektiviteten som gjør at du kan vurdere verdien og kvaliteten på din egen bolig på egen hånd.

Skuffelse er ingen salgstrigger

Hva skjer hvis dette trekkes for langt og en bolig blir markedsført langt mer positivt enn den objektivt sett fremstår?

Jo kjøper blir skuffet og lurer på hvordan det hele henger sammen.  Er det kanskje noe mer enn retusjerte bilder som “lyver” her?  Usikkerheten vokser og det blir lite aktuelt å legge inn bud på eiendommen.

Salgsmaterialet blir til i et samspill mellom deg som selger og din salgsmegler.  Jeg har vært vitne til at  at selgere går imot meglers råd om å fremstille deler av boligen på en objektiv og riktig måte.  Det tror jeg er høyst uklokt.  Tilsløringer vil raskt bli avslørt av dagens oppegående boligkjøpere.

Mitt råd er:
Legg frem fakta om mangler og ufullstendigheter på en ærlig måte.  Og klarer du og din megler å gi et bilde av hvordan eventuelle svakheter kan endres eller bøtes på og hva det vil koste, vil kjøpernes tillit og vilje til å gi bud øke.

Tro meg – jeg vet hva jeg snakker om.  Jeg har så langt bistått rundt 100 boligkjøpere som partsrådgiver for å få dem i mål  med boligkjøpet:

Jo tryggere en boligkjøper føler seg i forhold til salgsobjektet jo raskere kommer kjøpsbeslutningen.

 

 

Kommentarer (0)