Er du positiv til stylede boliger når du skal kjøpe?

Av: Dato: Rådgivning

Selv om jeg fokuserer på rådgivning til kjøpere, får jeg stadig spørsmål om hva som lønner seg å gjøre før et salg. Mange ønsker en annen vurdering enn det deres salgsmegler gir dem, så jeg deler gjerne mine erfaringer. Selv om mine råd ikke er forskningsbaserte, er de basert på tilbakemeldinger fra mine kjøpskunder.

Akkurat nå hjelper jeg en slektning med å selge en bolig, ikke som salgsmegler, men som fullmektig for salget. Dermed må jeg ta stilling til hva som bør gjøres med boligen for å gjøre den mest mulig attraktiv for potensielle kjøpere.

Uansett om du velger å gjøre klargjøringen på egen hånd, er det viktig å vurdere hva du bør beholde av egne møbler i boligen og hva du bør rydde bort. Noen hjem trenger bare en enkel opprydding og ommøblering for å gi et godt inntrykk av boligens størrelse og potensiale, mens andre trenger en fullstendig forandring.

Ved å ha rene linjer i boligen, uten for mye personlig preg, og med møbler som viser rommenes potensiale, vil boligen fremstå mer attraktiv for potensielle kjøpere. De kan lettere forestille seg hvordan boligen vil kunne passe deres personlige stil og innredning, samt hvordan rommene kan brukes.

Hvis boligen er tom, bør du absolutt vurdere boligstyling. En tom bolig kan virke trist, og små feil og ujevnheter i overflatene blir mer synlige.

Alt i alt vil jeg anbefale boligstyling i mange tilfeller. Selv om det koster penger, kan det bidra til å øke verdien på boligen og gjøre den mer attraktiv for potensielle kjøpere.

I samråd med min slektning bestemte vi oss for boligstyling i salget jeg er fullmektig for. Boligen var helt tom, så vi valgte å gjennomføre en malingsjobb i fargen som interiørstylisten foreslo, samt styling i håp om å oppnå et godt salg.

Konklusjonen er at styling må vurderes individuelt i hvert tilfelle, men generelt sett stiller jeg meg positiv til å benytte boligstyling ved salg. Det vil først og fremst hjelpe selgeren, men det er også sannsynlig at potensielle kjøpere setter pris på å besøke boliger som fremstår ryddige og innbydende.

Hva tenker du?

Og husk, jeg gir deg også gjerne en uforpliktende second opinion om hva du bør gjøre når du skal selge!

Kommentarer (0)

Er det et problem for eiendomsmeglere å telle antall soverom?

Av: Dato: Rådgivning, Uncategorized

Hvorfor stiller jeg spørsmålet?
Fordi Forbrukertilsynet har gjort et tilfeldig tilsyn av markedsføringen av antall soverom i boligannonser.  De fant feil i 25 av 300 annonser og hele 9 eiendomsmeglerfirmaer har fått brev med smekk på fingeren.

Du kan lese Forbrukertilsynets oppsummering av Tilsynet her:
Oppgir flere soverom enn de har lov til 

Kort fortalt er feilen som oftest gjøres følgende:

Hvordan soverom skal markedsføres

Når antall soverom skal angis i markedsføringen, skal kun rom som er godkjent til bruk som soverom inkluderes, hvis ikke kan dette være i strid med markedsføringsloven.

Det vi ser mange gjør, er at de oppgir antall soverom basert på dagens bruk. Det er ikke tilstrekkelig. For å finne ut hvilke rom som er godkjent som soverom, plikter eiendomsmegler å innhente plantegninger fra kommunen.

Dersom rommet ikke er godkjent som soverom, kan det altså heller ikke inngå i oppsummeringen av antall soverom i annonsen, som man blant annet kan sortere søk etter på Finn.no.

Man kan imidlertid ellers i annonsen og salgsoppgaven forklare at rommet brukes som soverom i dag, men at det mangler godkjenning fra kommunen.

Kilde:  Forbrukertilsynet

Det er altså ikke tellingen som går galt, men tøyingen av regler som foregår.  Det kan være fristende å ta med alle rom som blir brukt som soverom i annonse.  Boligen vil fremstå mer forlokkende rent generelt og annonsen vil kunne oppnå å fange kjøpere som søker flest mulig soverom.

De 9 foretakene som har fått brev med veiledning om riktig markedsføring vil få mulighet til å rette opp sin praksis og har lovet bot og bedring.

Dette er et tema som har vært fremme veldig lenge og som de fleste Eiendomsmeglere er klar over.  Ting pleier å bedre seg etter slike “aksjoner”, men om det blir rettet opp overalt “over natta” er usikkert.

Vi får si takk og lov for at vi har myndigheter som Forbrukertilsynet som holder bransjen i ørene !  Eiendomsmeglerforetakene klarer tydeligvis ikke å disiplinere sine meglere på egen hånd.

Jeg råder deg til deg til å være obs på både ikke godkjente soverom og rom generelt.  Sørg for å forsikre deg om deg om at soverommene som oppgis i annonse og salgsoppgave er godkjent.

Så kan du jo gjerne velge å kjøpe en bolig hvor enkelte soverom ikke er godkjent, dersom du finner å kunne utnytte dem rent praksis.  Men du skal bli informert om dette på riktig måte slik at du vet hva du gjør og hvilket ansvar du tar over ved kjøpet.

Les også:   Er det lurt å kjøpe bolig som mangler godkjenninger

 

Kommentarer (0)

Derfor er megler pliktig til å gi deg en salgsoppgave ved et hvert boligkjøp

Av: Dato: Rådgivning

Det er viktig for deg som kjøper bolig å kjenne til viktige punkter i Lov om Eiendomsmegling.  Du kan nemlig komme ut for situasjoner hvor megler ikke følger lovbestemmelsene, for eksempel om opplysningsplikt.  Noe som kan gjøre at du blir skadelidende i ettertid.

En nylig opplevelse fra en av mine kunder, kan illustrere dette.   Det ble gitt feil informasjon vedrørende et salg som foregikk såkalt “off market”.  Off market salg betyr at boligen ikke er annonsert på vanlig måte, men tilbys interessenter før eventuell annonsering.  Denne salgsmetoden betyr ikke at megler kan unngå å følge bestemmelsene i Eiendomsmeglerloven.  I dette tilfellet prøvde megler å selge boligen til min kunde uten å legge frem en salgsoppgave.  Dette er i strid med loven.

I henhold til Eiendomsmeglerloven paragraf 6-7, skal det nemlig alltid legges frem en salgsoppgave, eller en skriftlig oppgave, med et minimum av opplysninger ved et eiendomssalg. Disse opplysningene inkluderer, men er ikke begrenset til, detaljer om eiendommen, prisantydning, eventuelle servitutter og heftelser, samt andre relevante juridiske og tekniske dokumenter.

Kanskje kan det oppstå sammenblanding med reglene som gjelder privat salg uten megler, hvor en privat selger ikke er underlagt Lov om Eiendomsmegling og derfor ikke er pålagt å utarbeide en salgsoppgave. Faktisk blandet jeg selv dette i svar til min kunde, før han gjorde meg oppmerksom på hva som var riktig og som en annen megler han var i kontakt med hadde fortalt ham!

Les mer om privat salg uten megler her :  Det er ikke trygt å kjøpe bolig privat

Det er avgjørende at eiendomsmeglere har en solid forståelse av lovverket som regulerer deres arbeid. Det er deres ansvar å sørge for at alle relevante dokumenter og opplysninger blir lagt frem i tråd med loven.  Heldigvis skjer dette som oftest, i alle fall for boliger som selges på vanlig måte og som annonseres på finn.no. Men vær oppmerksom og sørg for at du får tilstrekkelig informasjon hvis det er et salg som ikke foregår på vanlig måte i  markedet hvor den “vanlige” dokumentasjonen ikke foreligger.

Det er bekymringsfullt når en megler, som er en autorisert profesjonell innenfor eiendomsbransjen, prøver å gjøre det lettvint for seg selv og ikke følger viktige krav i når det gjelder opplysningsplikt.

 

 

 

 

 

 

 

Her har du lovbestemmelsene: 

Kommentarer (0)

Tar megler hensyn til deg som er kjøper i budrunden ?

Av: Dato: Rådgivning

Når du som kjøper er i en budrunde i jakten på din drømmebolig,
er det viktig å huske på en ting:

Megleren er betalt av selgeren for å oppnå høyeste mulig salgspris, ikke for å ivareta kjøpers interesser om et best mulig kjøp. Det finnes riktignok regler og forskrifter som meglerne må følge for å sikre en rettferdig budprosess, men er det viktig å forstå at deres lojalitet ligger hos selgeren.

Det kan være fristende å tro at megleren vil gå langt for å hjelpe deg som kjøper å sikre deg boligen, spesielt hvis du har utviklet en god relasjon med vedkommende.  Kanskje har du delt detaljer om din families behov og drømmer, og fått forsikringer om at de vil hjelpe deg å få boligen. Men det er viktig å være bevisst på at megleren innenfor lovens rammer, først og fremst vil handle for å ivareta selgers ønske om en best mulig pris.

Det kan være frustrerende når du opplever at du blir brukt som et middel for å øke antall budgivere, eller når det siste budet du ble forespeilet ville avgjøre handelen, ikke gjør det likevel. Da er det viktig å ikke ta dette personlig. Megleren gjør bare det som salgsoppdraget krever og som han eller hun er opplært til.

Her er noen råd for hvordan du kan navigere gjennom budrunden uten å bli frustrert:

  1. Ikke forvent at megleren først og fremst har dine interesser i tankene. Husk at de er engasjert av selgeren og at deres hovedmål er å oppnå høyest mulig pris.
  2. Forstå at megleren ikke kan forutsi andre budgiveres handlinger. Det hele er et spill og de fleste budgivere holder kortene tett til brystet. Så ikke forvent at megleren kan gi deg detaljert informasjon om øvrige budgiveres strategier.
  3. Bruk megleren til å få relevant informasjon. Du har rett til å få opplysninger om antall interessenter og budgivere underveis i  prosessen. Ikke vær redd for å spørre megleren om informasjonen du trenger for å ta informerte beslutninger.
  4. Hold kortene tett til brystet og ikke bli personlig. Megleren er en profesjonell mellommann, ikke din personlige hjelper. Hold et profesjonell tone, stol på deg selv eller få hjelp fra en som står på din side.

Budrunden kan være en utfordrende prosess, men ved å følge disse rådene og forstå meglers rolle, kan du navigere gjennom den med mer realistiske forventninger og et bedre beslutningsgrunnlag.

Trenger du hjelp med å finne riktig markedspris eller strategi i en budrunde, hjelper jeg deg gjerne.  Jeg har kompetansen og verktøyenes som trengs.

Og jeg garanterer at lojaliteten min vil ligge 100 % hos deg !

 

 

 

Kommentarer (0)