Hvor mye bør du bruke på oppussingen?

Av: Dato: Rådgivning

En nylig undersøkelse viser at vi har pusset opp for veldig mange penger under Korona.  Dette er ikke noe nytt, nordmenn er verdensmestre i oppussing.  Men vi har gjort mer egeninnsats enn tidligere.

Det siste tror jeg er bra, særlig hvis det gjelder oppussing av boliger som er kjøpt det siste året.  Prisene har økt mye og budrundene har vært hete, i hele høst og så langt i 2021.  Dermed har folk betalt mye for å skaffe seg boligen.  I tillegg kommer omkostninger ved kjøpet og flyttekostnader.

Alt dette pluss kostnader til megler ved resalg skal tjenes inn når du skal selge boligen igjen.  De fleste ønsker seg gevinst ved salg, og førstegangskjøpere har et mål om å øke sin egenkapital når de selger sin første bolig.  Det er i det siste stilt spørsmålstegn ved om ikke noen vil komme til å selge med tap, alt dette tatt i betraktning.  Har du da en kostbar oppussing på toppen, som du også ønsker kompensert, kan det bli vanskelig å få igjen pengene du har lagt inn.

Les også: Bør du kjøpe bolig nå?

Mitt råd er derfor, med mindre du har kjøpt drømmeboligen som du tenker å bo i resten av livet.

 • Vær varsom med pengebruken når du pusser opp.
 • Vær flink til å prioritere.
 • Legg vekt på å legge pengene i ting som gir økt bokvalitet og varig merverdi.

Gode løsninger øker boligens verdi

De aller fleste klarer å sette opp en fornuftig prioriteringsliste når de skal pusse opp.

Men dersom du har kjøpt et større oppussingsprosjekt, eller du føler at det er vanskelig for deg å se potensialet i boligen på egen hånd, kan du vurdere om du skal bruke noen kroner på hjelp fra for eksempel en interiørarkitekt. Det å kontakte en spesialist på interiørløsninger forbinder nok mange med «jåleri» og høye kostnader. Men du vil erfare at faglig bistand og god planlegging gir deg optimale løsninger og gode besparelser senere.

Økt bokvalitet gir merverdi

De fleste av oss pusser opp fordi vi ønsker å få et fint og funksjonelt hjem med personlig preg. Dette bør absolutt være hovedmotivet, men det kan også være lurt å tenke over hva endringer og oppussing faktisk vil bety for verdien på boligen sett i forhold til investeringene du gjør. Erfaringsmessig vil smarte endringer som et ekstra rom, åpen kjøkkenløsning og bedre utnyttelse av areal gi boligen en høyere verdi. Det gjelder selvsagt også generelt godt vedlikehold og jevnlig overflatebehandling. Veldig dyre kjøkken- og innredningsløsninger vil man som regel ikke få igjen krone for krone.

Det lønner seg å tenke helhet

Dersom du skal utføre arbeidene selv vil kostnadene avhenge av hvilke materialer du bruker. Her henger pris ofte sammen med kvalitet, men det finnes mange gode produkter som ikke er i det dyreste segmentet.

Jeg er ingen innredningsekspert, men våger meg allikevel inn på noen enkle oppussingsråd basert på egen erfaring og hva jeg hører mine kunder er opptatt av når de skal kjøpe bolig:

– Tenk helhet og at ting skal flyte godt over i hverandre. For eksempel ved valg av gulvmateriale – unngå at gulvflaten blir som et «lappeteppe».

– Det finnes flere farger enn hvitt. Velg for eksempel en lys farge i stue og oppholdsrom og en annen farge, gjerne i samme fargetone på soverommene.  Eller frisk opp enkelte vegger med kontrastfarger.

– Tenk åpne, men samtidig praktiske løsninger. Det kan se veldig lekkert ut med soverom uten skap, men hvor skal da klærne henge?

– Prioriter de rommene som er mest viktig for deg. De fleste som kjøper ny bolig prioriterer oppussingen i følgende rekkefølge – stue, kjøkken, bad og soverom

Gjør mest mulig selv hvis du kan, eller bruk håndverkere du kan stole på

Dersom du velger å bruke – eller faktisk må bruke håndverkere, pass på at de har godkjennings- og ansvarsrett for arbeider der det kreves offentlige godkjenninger. Be om anbud og pris på forhånd og følg opp fremdriften. Sørg for å gi dem gode planer og klare beskjeder. Hjelp også gjerne til der du kan for eksempel med ryddig og tilrettelegging.

Ingen fasitsvar her altså.  Det er umulig å si hvor mye penger du skal bruke i kroner og øre.

Men om du er i tvil, ta gjerne kontakt med meg med spørsmål om hva som kan være lurt å gjøre.

Det har hendt, ved oppussingsobjekter, at jeg har estimert boligverdi for kjøpere med og uten oppussing.   Det har hjulpet dem til å ta fornuftige beslutninger, både før budgivning og ved planlegging av selve oppussingen.

Før du gir bud på et oppussingsobjekt, kan det være greit å få en sjekk på hva boligen ville verdt hvis den var i tipp topp stand.  Hvor mye penger du må legge inn og om budsjettet ditt strekker til.  Så slipper du å sitte igjen med et hus eller leilighet du ikke har råd til å pusse opp. Eller tap ved et eventuelt videresalg.

Vennlig hilsen
Boligdama

T: 950 37 330

trude@boligdama.no

 

Kommentarer (0)

Derfor er kjøpekontrakten ikke så viktig ved boligkjøp

Av: Dato: Rådgivning

At kontrakten ikke er viktig høres ganske rart ut.  Men når det gjelder bolighandel er det faktisk sant.  Kort og godt fordi alle betingelser for kjøpet er fastsatt før kjøpekontrakten signeres.

Det er mange lover som regulerer dette.  Som du ikke behøver å kunne noe særlig om.

Men det du skal huske på er:

1. Det eksisterer ingen angrerett ved salg/kjøp av bolig

2. Når et bud er innsendt til megler og han har formidlet innholdet i budet til selger , kan budet
ikke kalles tilbake.

3. Når selger har akseptert budet er det inngått en bindende avtale.

Siden budet er bindende og aksept av dette medfører en bindende avtale, må boligen og salgsmaterialet undersøkes nøye FØR du gir budet.

Selger har plikt til å gi riktig informasjon om eiendommen og du som er kjøper har plikt til å undersøke både opplysningene og eiendommen.

Les mer her:  

DERFOR MÅ DU GJØRE JOBBEN FØR DU GIR BUD PÅ EN BOLIG

Gjelder både brukt og ny bolig

Disse reglene gjelder både når du kjøper brukt bolig eller en bolig som ikke er bygget enda (nybygg,prosjektbolig,bolig under oppføring).   Det er litt forskjellige måter å undersøke og gi bud på.  Men prinsippet om at bindende avtale er inngått når kjøpetilbud er akseptert av selger gjelder uansett.

Hvorfor skriver jeg om dette, som kanskje for mange er velkjent og innlysende?

Jo fordi mange kommer til meg og spør meg om å undersøke kjøpekontrakten.  De forstår kanskje at de har bundet seg til kjøpet, men tror at hvis jeg finner noe uavklart kan de gå tilbake til selger med dette.

Det er ikke mulig.  Med mindre selger eller megler ensidig har puttet noen nye betingelser inn i kontrakten som ikke var med i salgsmaterialet. Dette skjer aldri lenger da meglerne er veldresserte på dette punktet og kontraktene er veldig standariserte.  Kontrakten er en stadfestelse av avtalen som allerede er inngått ved budgivningen og klargjøring av hva som skjer hvis ikke selger og kjøper oppfyller avtalen.  Thats it!

Ingen angrerett og raske omsetninger hvor alt skal undersøkes på forhånd, er tøffe betingelser for kjøper.   Derfor er jeg boligkjøpsrådgiver og tilbyr meg å hjelpe kjøper så hen ikke kjøper katta i sekken.

Jeg får litt “vondt i magen” når folk kommer til meg ETTER at de har gitt bud og ber meg undersøke kjøpekontrakten.

Instinktivt tenker jeg:  Håper de har undersøkt alt salgsmaterialet og boligen på forhånd ?  Noen ganger har det skjedd, andre ganger ikke.

Er det ikke foretatt undersøkelser, er det egentlig bare å håpe på at de har flaks slik at de ikke får ubehagelige overraskelser i etterkant.

Flaks er kanskje ikke det man skal stole på når man kjøper noe til mange millioner.

Eller hva tenker du ?

 

 

 

 

 

 

Kommentarer (0)

Bør du kjøpe bolig nå ?

Av: Dato: Rådgivning

De fleste av dere har vel fått med dere de stigende boligprisene i fjor, som har fortsatt inn i  2021.  Dere som har vært i budrunder har merket at det er kamp om boligene og høyt prispress.  Vil dette fortsette i 2021 og er det i det hele tatt lurt å kaste seg ut i boligmarkedet akkurat nå?

Kanskje er boligene allerede overpriset.  Det står 1.100 leieboliger ledige i Oslo og leieprisene går ned.  Noen økonomer peker på at veldig økende boligpriser kombinert med lavere leiepriser er et tegn på at salgsprisene er for høye.

Fare for å selge med tap senere

Det er også gjort undersøkelser omkring tap ved resalg hvis du kjøper når prisene er på topp.  Dette skjedde med mange som kjøpte i Oslo i 2016/2017.  Av de som kjøpte på topp, har så mange som 40% solgt med tap senere.  Dette gjaldt i spesielt de mindre boligene i hovedstaden.  Med tap menes ikke bare inndekning av selv salgsprisen, men at kostnader ved kjøpet som (dokumentavgift) og resalget (meglerkostnader) ikke blir dekket inn. Å selge med tap berører unge kjøpere mest.  Dersom du må selge med tap svekkes egenkapitalen din.  Noe som kan hindre deg i å komme videre i boligkarrieren.

Derfor må du være sikker på at du ikke betaler for mye når du kjøper i et stigende marked.  Og at du har lang nok tidshorisont på kjøpet, helst 4 – 5 år.

Her kan du få kunnskap om hvordan finne riktig pris

Vil euforien fortsette?

I 2020 og frem til nå har boligmarkedet vært preget av eufori.  Løp og kjøp!  Rekordmange boliger er omsatt.  Det er ikke blitt lagt ut nok boliger på markedet til å møte etterspørselen. Dette har fortsatt .  Det er fremdeles langt færre boliger til salgs enn det som er vanlig.

Jeg sier alltid til de som spør:  

Det lønner seg å  eie egen bolig – og – det lønner seg sjelden å vente på bedre tider.

Akkurat nå er jeg litt i tvil.

Kanskje skal du vurdere å vente litt med å kjøpe og se om markedet roer seg de nærmeste månedene?

Å vente kan være et farlig råd all den tid noen spår fortsatt økende priser i 2021.  Økte priser tror jeg også på, men ikke 20% som noen meglere har spådd.  Ingenting vokser inn i himmelen og mange vil etter hvert stange i taket når det gjelder tilgang til lån – ref Boliglånsforskriften og 5 x inntekt.  Dette kombinert med endring av hjemmeboblen vi sitter i med Corona, vil trolig dempe kjøpekraften og etterspørselen.  Og forhåpentligvis kommer det flere boliger på markedet.  Det vil komme nybyggprosjekter, men ikke så mange som befolkningsøkningen tilsier.  Så har jeg faktisk litt tro på at en del kjøpere vil stoppe opp og tenke :  “Har vi ikke egentlig nådd et slags tak snart?”

Jeg sier ikke at du ikke skal kjøpe nå.  Men vær forsiktig, spesielt i budrundene.  Ikke la deg styre av redselen for økende boligpriser og by over evne.

Mine kunder står på sammen med meg.  Vi er klare til å kjøpe selv i dette vanskelige markedet.  Men vi kjører en forsiktig linje, særlig i budgivningen og sikrer oss at vi ikke går over gjeldende markedspriser.

Da får vi heller tape et par, tre budrunder før vi er i mål.

Lurer du på hva du skal gjøre, ta kontakt for gode råd:)

Les også:    Nå er det dyrt  å leie bolig

 

Kommentarer (0)

Derfor MÅ du gjøre jobben før du gir bud på en bolig

Av: Dato: Rådgivning

Er du møkklei av boligannonser med bilder av kanelboller og fotografier tatt med vidvinkel?  Og strever du med å få oversikt over den egentlige tilstanden på boligen når du leser annonser og salgsmateriell?

Da er du ikke alene.  Det er et salg som foregår.  Derfor er det mye reklame og uvesentligheter i salgsmaterialet.  La for all del ikke dette irritere deg eller hindre deg i å fange opp det som virkelig er verdt å merke seg!

Som kjøper er du nemlig ansvarlig for å fange opp alle opplysninger om boligen før du gir bud.  Både det som står med stor og liten skrift.

Les her:   Hva er kjøpers undersøkelsesplikt

Mitt råd er å legge all irritasjon til side og konsentrere deg om å gjøre jobben :

 • Hopp over all reklamen og sjekk det som er viktig:
  • Tilstandsrapport fra takstmann
  • Egenerklæring fra selger
  • Økonomi og reguleringsplaner
  • Årsberetning og regnskap fra boligselskapet – det må du ofte be om å få tilsendt
  • Det viktigste bildet er plantegningen, den gir deg oversikt over størrelser og om boligen oppfyller dine behov

Se min video om om hva du må gjøre her

Og trenger du en ekstra kvalitetssjekk, hjelper jeg deg gjerne.

Boligkjøpsrådgivning fra Boligdama – produkter og priser

Så langt har jeg hjulpet over 250 boligkjøpere med å sjekke ut boligene de vil kjøpe.  Og vet du hva – ingen av dem har angret.  De har nemlig fått svar på ALLE ubesvarte spørsmål og vært bevisst på hva de kjøper.

Og der ligger hemmeligheten:)

 

 

Kommentarer (0)