Boligkjøp i Koronaens tid

Av: Dato: Corona - Spørsmål og svar

Forleden sendte jeg ut et nyhetsbrev til alle som har kontaktet meg det siste året med oppdatering om hvordan det er å være boligkjøper akkurat nå.  Dette fikk jeg god respons på.  Kanskje dette også er noe som du som følger bloggen min kan være interessert i?

Når Koronakrisen inntrådte i midten av mars la myndighetene til rette for at boligmarkedet ikke skulle stoppe opp.  Blant annet ved å gi bankene større fleksibilitet slik at de kunne gi flere unntak fra Boliglånsforskriften når det gjelder egenkapital, avdragsfrihet og betjeningsevne.  De kan nå gjøre unntak i 20% av tilfellene, mot 10% tidligere(kun 8% i Oslo).  Så kanskje du skal prøve å ta kontakt med din bank igjen dersom finansiering er blitt avslått tidligere og du har vært på “grensen” til å oppnå nødvendig finansiering.

Forutsetningen for å gå inn på boligmarkedet akkurat nå er at du føler deg trygg på fremtidig inntekt.  Er det permittering på gang eller du er usikker på om du har noen jobb etter krisen er det selvsagt lurt å tenke seg om.  Det samme gjelder hvis du er avhengig av en veldig god pris på din nåværede bolig for å kjøpe en ny.  Det kan hende at salgsprisen blir lavere enn før krisen.  Samtidig vil boligen du skal kjøpe også ha tilsvarende lavere pris og det har vist seg at de dyrere boligen synker mer i pris enn de mindre og rimelige.  Derfor kan det være gunstig å gå fra mindre til større bolig akkurat nå.  Men husk regelen:”Kjøp og selg i samme marked”.

Boliglånsrentene er rekordlave. og de fleste venter nå på beskjed om ytterligere nedsettelse av renten på sitt boliglån.  Det er spådd at rentene vil holde seg svært lave i lang tid.  Dette gjør at det er mer lønnsomt enn på lenge og eie fremfor å leie bolig.

Kjøpers marked
Den lave renten skulle tilsi en voldsom vekst i boligsalget.  Men som en motvekt har vi usikkerhet for inntekt og utviklingen i boligprisene.  Derfor er salgsvolumet noe lavere enn normalt på denne tiden (10-15%) og det er færre som legger ut boligen til salgs (ca 25% nedgang).  Men fordi kjøperne er mer selektive og bruker lang tid er det mange boliger til salgs og såkalt kjøpers marked.  Hvor lenge det vil vare vet vi ikke, men dersom varebeholdningen selges ut, forholdene lettes enda mer og det blir færre boliger på markedet kan prisene stige igjen.  Det er derfor grunn til å tro at det er et vindu for å gjøre et godt boligkjøp de nærmeste måneder.  Så kan du kanskje frykte at prisene vil synke ytterligere.  Det kan godt skje, vi vet aldri når bunnen er nådd.  Men prisstatistikken for april viste en svak nedgang, noe som tyder på at boligmarkedet ikke vil oppleve et kraftig fall som følge av Koronakrisen.  Dersom du har et langsiktig perspektiv på boligkjøpet, for eksempel 5 år, er det grunn til å tro at boligkjøpet vil gi deg en tilfredsstillende gevinst.

Hold deg orientert om markedet
Dette er ikke en oppfordring til “Løp og kjøp”.  Det er alltid noen fallgruber man skal være på vakt over for.  Blant annet er mange tilbakeholdne med å kjøpe prosjekterte boliger nå fordi det er vanskelig å vite hvilken pris som oppnås på nåværende bolig et par år frem i tid.   Da krisen startet oppfordret jeg folk til å stille spørsmål om boligkjøp, og noen av svarene er publisert på bloggen min Boligdama under en egen fane.  Ta gjerne en titt der.

Helse først
Helse kommer først.  Det har vi bevist i dette landet både gjennom kollektiv innsats og tiltak fra myndighetene.  Også eiendomsmeglerbransjen har tilpasset seg den nye virkeligheten slik at visninger gjennomføres på en trygg måte gjennom private visninger med smitteverntiltak.  I tillegg til skjerming fra smitte får du ekstra service og oppmerksomhet fra megler når du er på visning.  Selv om visningene er trygge vil jeg oppfordre deg til å være selektiv i forhold til hvilke og hvor mange visninger du går på.

Les mer om dette her:   Private visninger er fremtidens løsning 

Jeg har har opplevd økende etterspørsel etter kjøpshjelp i denne tiden.  Sikkert fordi flere føler seg usikre, men også fordi mange ser gode muligheter i kjøpermarkedet, til tross for krisen.  Er det noe du lurer på, ta kontakt.  Det koster ikke noe å spørre.

Ta vare på dere selv!

Vennlig hilsen
Boligdama
Trude Larsen
T: 950 37 330

e.post: trude.larsen@boligkjopsradgiver.no
 

 

 

 

 

 

 

Da tenkte jeg kanskje at du er interessert i en oppdatering om hvordan det er å være boligkjøper akkurat nå.

Når Koronakrisen inntrådte i midten av mars la myndighetene til rette for at boligmarkedet ikke skulle stoppe opp.  Blant annet ved å gi bankene større fleksibilitet slik at de kunne gi flere unntak fra Boliglånsforskriften når det gjelder egenkapital, avdragsfrihet og betjeningsevne.  De kan nå gjøre unntak i 20% av tilfellene, mot 10% tidligere(kun 8% i Oslo).  Så kanskje du skal prøve å ta kontakt med din bank igjen dersom finansiering er blitt avslått tidligere og du har vært på “grensen” til å oppnå nødvendig finansiering.

Forutsetningen for å gå inn på boligmarkedet akkurat nå er at du føler deg trygg på fremtidig inntekt.  Er det permittering på gang eller du er usikker på om du har noen jobb etter krisen er det selvsagt lurt å tenke seg om.  Det samme gjelder hvis du er avhengig av en veldig god pris på din nåværede bolig for å kjøpe en ny.  Det kan hende at salgsprisen blir lavere enn før krisen.  Samtidig vil boligen du skal kjøpe også ha tilsvarende lavere pris og det har vist seg at de dyrere boligen synker mer i pris enn de mindre og rimelige.  Derfor kan det være gunstig å gå fra mindre til større bolig akkurat nå.  Men husk regelen:”Kjøp og selg i samme marked”.

Boliglånsrentene er rekordlave. og de fleste venter nå på beskjed om ytterligere nedsettelse av renten på sitt boliglån.  Det er spådd at rentene vil holde seg svært lave i lang tid.  Dette gjør at det er mer lønnsomt enn på lenge og eie fremfor å leie bolig.

Kjøpers marked
Den lave renten skulle tilsi en voldsom vekst i boligsalget.  Men som en motvekt har vi usikkerhet for inntekt og utviklingen i boligprisene.  Derfor er salgsvolumet noe lavere enn normalt på denne tiden (10-15%) og det er færre som legger ut boligen til salgs (ca 25% nedgang).  Men fordi kjøperne er mer selektive og bruker lang tid er det mange boliger til salgs og såkalt kjøpers marked.  Hvor lenge det vil vare vet vi ikke, men dersom varebeholdningen selges ut, forholdene lettes enda mer og det blir færre boliger på markedet kan prisene stige igjen.  Det er derfor grunn til å tro at det er et vindu for å gjøre et godt boligkjøp de nærmeste måneder.  Så kan du kanskje frykte at prisene vil synke ytterligere.  Det kan godt skje, vi vet aldri når bunnen er nådd.  Men prisstatistikken for april viste en svak nedgang, noe som tyder på at boligmarkedet ikke vil oppleve et kraftig fall som følge av Koronakrisen.  Dersom du har et langsiktig perspektiv på boligkjøpet, for eksempel 5 år, er det grunn til å tro at boligkjøpet vil gi deg en tilfredsstillende gevinst.

Hold deg orientert om markedet
Dette er ikke en oppfordring til “Løp og kjøp”.  Det er alltid noen fallgruber man skal være på vakt over for.  Blant annet er mange tilbakeholdne med å kjøpe prosjekterte boliger nå fordi det er vanskelig å vite hvilken pris som oppnås på nåværende bolig et par år frem i tid.   Da krisen startet oppfordret jeg folk til å stille spørsmål om boligkjøp, og noen av svarene er publisert på bloggen min Boligdama under en egen fane.  Ta gjerne en titt der.

Helse først
Helse kommer først.  Det har vi bevist i dette landet både gjennom kollektiv innsats og tiltak fra myndighetene.  Også eiendomsmeglerbransjen har tilpasset seg den nye virkeligheten slik at visninger gjennomføres på en trygg måte gjennom private visninger med smitteverntiltak.  I tillegg til skjerming fra smitte får du ekstra service og oppmerksomhet fra megler når du er på visning.  Selv om visningene er trygge vil jeg oppfordre deg til å være selektiv i forhold til hvilke og hvor mange visninger du går på.

Les mer om dette her:   Private visninger er fremtidens løsning 

Vi har har opplevd økende etterspørsel etter kjøpshjelp i denne tiden.  Sikkert fordi flere føler seg usikre, men også fordi mange ser gode muligheter i kjøpermarkedet, til tross for krisen.  Er det noe du lurer på, ta kontakt.  Det koster ikke noe å spørre.

Ta vare på dere selv!

Vennlig hilsen
Trude Larsen
Boligkjøpsrådgiver Krogsveen
Daglig leder/Eiendomsmegler MNEF
T: 950 37 330
https://krogsveen.no/kjope/kjopshjelp

Bloggwww.boligdama.no

e.post: trude.larsen@boligkjopsradgiver.no

Kommentarer (0)

Nå er det gunstig å være førstegangskjøper

Av: Dato: Corona - Spørsmål og svar

Akkurat nå har vi et kjøpers marked med et stabilt og godt utvalg av boliger til salgs. Samtidig synker prisene og bankene har lov til å være noe mer fleksible. Kanskje er det lurt for deg som er førstegangskjøper å kaste deg inn i boligmarkedet?

Jeg fikk nettopp kontakt med et ungt par som overraskende hadde fått innvilget finansieringsbevis fra banken til tross for at de ikke oppfylte kravene til egenkapital.  På den andre siden hadde de trygge jobber i offentlig sektor, noe som er en stor fordel i disse tider.  Nå er de i full gang med å kjøpe seg sin første bolig.

Markedet kan endre seg ved økt etterspørsel

Et typisk trekk ved markedet nå, er at salget går ganske bra selv om volumet er 10% lavere enn vanlig på denne tiden.  Antall boliger som legges ut er en god del (30-40%)lavere.  Det meldes om at selgerne er ganske tilbakeholdne med å sette igang boligsalg nå.  Om dette vil føre til lavere tilbud om relativt kort tid vet vi ikke, det avhenger av hvor raskt “lagerbeholdningen” går unna.  Blir det mangel på boliger til salgs og økt etterspørsel vil prisene lett kunne stige igjen.

Det er gode sjanser for at det i de nærmeste måneder vil være et “vindu” som er gunstig for deg som er førstegangskjøper:

  • Du behøver ikke bekymre deg for om du får solgt nåværende bolig dersom du kjøper
  • Prisene er lavere og du får en rimeligere inngangsbillett inn i markedet
  • Det er gode muligheter for at konkurransen fra investorer er mye mindre enn vanlig.  De investerer helst i oppadgående markeder.
  • Banken er kanskje litt mer velvillig enn de har vært tidligere hvis du mangler litt på egenkapitalen for eksempel.  Men trygghet rundt jobb og inntekt vil nok veie mer enn tidligere.
  • Rentene er lavere enn på lenge og vil holde seg nede i lang tid fremover
  • Det er litt tregere marked med privatvisninger og  mindre heftige eller ingen budrunder. Kanskje er det du som vinner du budrunden denne gangen?

Det føles kanskje tryggere å gå inn i markedet når alt er “på stell” og prisene går oppover.  Men da er også konkurransen mye skarpere.  Selv om prisene skulle gå ned noe mer etter at du har kjøpt, behøver du ikke være veldig engstelig for å tape penger. Særlig hvis du har et tidsperspektiv på 3 eller helst 5 år.  På sikt vil prisene stabilisere seg og gå oppover igjen.  Kanskje der de allerede i ferd med å stabilisere seg?  I april var nedgangen i prisene, til manges overraskelse, veldig liten.

Uansett utvikling:
Skulle du ønske etter noen, år å kjøpe en større bolig er det en regel som gjelder; kjøp og selg i det samme markedet.

Og husk at det er viktig å treffe planken på det første boligkjøpet.  Det danner grunnlaget for din videre boligkarriere.

Ønsker du å sjekke ut dine muligheter på boligmarkedet ta kontakt for en uforpliktende kartlegging og gode råd.  

Vennlig hilsen
Boligdama
T: 950 37 330 – epost: trude.larsen@boligkjopsradgiver.no

Kommentarer (0)

Private boligvisninger er fremtidens løsning

Av: Dato: Corona - Spørsmål og svar

På grunn av smittevernshensyn har de fleste meglerkjeder lagt opp til privatvisninger nå under Koronakrisen.  Dette er kjøperne veldig fornøyd med, og det meldes at det kommer flere “seriøse” kjøpere på visning enn ellers.

Privatvisninger var ikke en sjeldenhet før krisen heller, men det kunne variere veldig hvem som var villig til å gjennomføre dette, enten på grunn av tidspress hos megler eller at selger ikke ønsket det. Og ikke alle kjøpere hadde mot til å be om en visning fordi det kunne føles forpliktende i forhold til kjøp.

Nå får de aller fleste privat visning, hvor en og en kunde får presentert boligen sammen med megler.  Ting går roligere for seg og kjøperne slipper å stå i kø for å få sett de forskjellige rommene.  Megler har sin tid og oppmerksomhet rettet mot en kunde av gangen og det hele blir mer personlig.

En annen konsekvens av opplegget med private visninger hvor man skal melde seg på, er at kjøperne blir mer selektive i forhold til hvilke boliger de oppsøker for visning.  Sannsynligvis er de også mer forberedt enn når de bare tar seg en “tur” på visninger en søndags formiddag.
Dette med å være forberedt og selektiv, er noe jeg er sterk tilhenger av.  Det viser seg at folk blir veldig slitne og lei hvis de går på for mange visninger.  Prosessen blir mindre fokusert og tar mye lengre tid.

Les også:   Slik unngår du unødvendige visninger

For hvem er egentlig fellesvisningene til for?

Nysgjerrige naboer og eiendomsmeglerne kanskje?

Litt dømmende å tenke slik mener du kanskje?  Men jeg spør meg selv hva du som kjøper får ut av å stimle sammen med flere konkurrerende kjøpere i en hektisk time i helgen.  Med liten plass til individuelle spørsmål og vurdering av de forholdene som akkurat du synes er viktig. Eller ro til å kjenne på følelsen av hvordan det ville være å bo i akkurat denne boligen.

For megler derimot er det mye å vinne på å ha mange inne på visning samtidig.  Da skapes et inntrykk av at boligen er veldig etterspurt og de treffer mange fremtidige boligselgere som de kan pleie i ettertid.

Om det er en fordel for selger å ha flest mulig på visning er vel egentlig ikke bevist.  Det spørs helt hvor mange av dem som er seriøse og om kjøperne føler seg godt nok ivaretatt.

La denne koronokrisen være en anledning til å skape gode digitale og fysiske visninger på kjøpers premisser.  Til syvende og sist også til til nytte og glede for selgerne.

Dette tror jeg helt sikkert en kreativ eiendomsmeglerbransje vil få til – hvis de vil !

 

Kommentarer (0)

Er det trygt å kjøpe tomannsbolig med sameieavtale?

Av: Dato: Corona - Spørsmål og svar

Vi er eit par som er på boligjakt og fekk nylig (til vår store overraskelse) innvilga finanseringsbevis fra banken tross for at vi ikkje har nok eigenkapital, eller kausjonist. Begge i sikker jobb og god inntekt (Sjukepleiar og barnehagelærer).

Vi har nylig funne drømmeleiligheten i nærområdet vårt. Men, leiligheten er del av eit sameie, tomannsbolig. Det er lagt fram en sameieavtale som er en del av kjøpet og sameiebrøk er lagt til grunn. Kva tenker du om sameie generelt og hvor “sikkert” er dette versus borettslag? Er det mulig å legge inn bud med krav om ting vi meinar må stå i ein sameierkontrakt ? Syns det virker litt risikabelt å skulle kjøpe noke og ikkje kunne inngå sameieavtale før kjøpet er gjort. Det vi tenker på er blant anna reglar mtp vedlikehold av fellesområder.

Svar:

Gratulerer med finansieringbevis.  Bankene har fått lov til å gjøre litt flere unntak fra Boliglånsforskriften nå under Korona krisen, og da har dere sikkert fått nyte godt av det.  Og nå har dere fordel av at dere er ansatt i offentlig sektor og er sikret trygg inntekt fremover.

Denne tomannsboligen har felles gårds og bruksnummer og den leiligheten dere skal kjøpe har et eget seksjonsnummer.  Det vil si at det er en eierseksjon og at de to boligene tilsammen utgjør et eierseksjonssameie.  Det er helt trygt selv om det er litt annerledes enn borettslag og styres av en annen lov.  Dere vil få full råderett over egen seksjon eller bolig men råderetten over hage og fellesområder skal reguleres i en sameievtale.  Derfor er det fint at dere er opptatt av denne.

Mitt råd er å studere den fremlagte avtale godt og se om dere er enig i det som er foreslått. Er det noe dere vil ha føyd til eller endret kan dere godt sette dette opp som et forbehold i budet.  Eventuelt ta det opp med megler og få avtalen rettet før signering.  Pass på at disposisjoner av fellesarealer og kostnader er fordelt på en måte som dere synes er riktig og rettferdig.

Lykke til med kjøpsforhandlingene !

Kommentarer (0)