Må jeg la kjøper overta boligen som avtalt?

Av: Dato: Corona - Spørsmål og svar

Hei
Jeg solgte boligen min, etter råd fra min megler, med veldig kort overtakelsestid. Skulle ha bodd midlertidig et annet sted men det ble forhindret på grunn av Corona krisen.  Må jeg overlate boligen min til kjøper på avtalt tid eller har jeg mulighet til å utsette på grunn av uforskyldt krise?  Min megler har snakket med eiendomsadvokat og han sier at jeg må gjøre det.

Svar:

Hei

Kjedelig situasjon for deg men dessverre er du nok bundet av den avtalte overtakelsesdatoen.

Her er litt juridisk prat rundt dette:

Det er altså et vilkår at den «hindringen» virusutbruddet utgjør ikke kan overvinnes, dvs. at det ikke finnes alternativer for selgers utflytting av boligen – og for å kunne overlate denne til kjøper på den avtalte datoen. Finnes det alternativer i form av hoteller, kort- eller langtidsleie av leiligheter eller midlertidig innflytting hos slektninger/familie eller venner, kan ikke selger påberope seg at hindringen ikke kan overvinnes.

 Selv om dette naturlig nok vil påføre selger ekstra kostnader er ikke dette «kjøpers problem». Dersom han/hun har kontraktsfestet å overta en bolig 20. mars, vil det i utgangspunktet være et kontraktsbrudd fra selgers side, å ikke overlevere eiendommen iht. det avtalte. En forsinkelse på dette grunnlag kan utløse erstatningskostnad for selger; kjøper får økte kostnader til hotell/erstatningsbolig/flytting/mellomlagring/avtalt oppussing etc. Kanskje skal kjøper også overlevere boligen de nylig har solgt til noen andre, så det kan få store ringvirkninger å utsette overtagelsen for dennes kjøper.En utsettelse utgjør en økonomisk risiko for selger. Selger må selv vurdere og ta en beslutning, evt. kontakte ekstern advokat. Boligselger-/kjøper-forsikringene dekker ikke erstatningskostnader ved forsinkelse.

Du sier at din megler har undersøkt med advokat og sagt at du må flytte.  Det har nok rett i basert på det rent juridiske.

Men:
God håndtering/meglerskikk i disse situasjonene er å formidle til kjøper  situasjon selger står i. Muligens haster ikke overtagelse og innflytting for kjøper, og da er det ingenting i veien for å fremforhandle minnelig løsninger hvor selger kan bo lenger i boligen. Kjøper kan ha krav på kompensasjon for å samtykke, så her må det forhandles mellom partene.

Jeg vil råde deg til å be din megler å hjelpe deg med å forhandle en minnelig løsning med din kjøper.  Det er det vi har mellommenn til.  Muligens er det ikke mulig men det er verdt et forsøk.

Vennlig hilsen
Boligdama

 

 

Kommentarer (0)

Har kjøpt bolig, bør jeg legge ut min egen nå?

Av: Dato: Corona - Spørsmål og svar

Hei
Jeg har etter lang tids boligjakt kjøpt ny bolig.  Det skjedde rett før Corona krisen.  Salget av min egen bolig er under forberedelse for annonsering etter påske.  Det er en mindre bolig med attraktiv beliggenhet ved Akerselva. Bør jeg følge den planen eller vente til krisen er over.  Er selvsagt litt bekymret for å sitte med to boliger lenge samtidig som jeg er usikker på å få solgt nå.

Svar:

Hei og takk for henvendelse og samtale

Du er nok ikke den eneste som er i den situasjonen.  Krisen kom jo kastende på oss mens farten i boligmarkedet var på topp.

Først og fremst gratulerer med å ha funnet boligen du har ønsket deg lenge!

Det kommer til å bli vanskeligere å selge enn vanlig fremover og markedet blir mer selektivt. Siden du har en til vanlig lettsolgt og attraktiv bolig synes jeg du skal følge planen og legge ut boligen for salg som planlagt.  Så får du heller se om du bør vente hvis det ikke lykkes å få noen bud som du vil akseptere.

Det høres også ut som om du har ordnet deg bra med mellomfinansiering og sikkerhetsnett hos familien og at du har relativ god tid.  Og du blir godt ivaretatt av din Krogsveen megler, hold god dialog med han så finner dere løsninger.

Lykke til

Vennlig hilsen
Boligdama

T: 950 37 330   e.post: trude.larsen@boligkjopsradgiver.no

 

Kommentarer (0)

Hvordan kjøpe bolig i krisetider

Av: Dato: Rådgivning, Corona - Spørsmål og svar

Nå er det krisetider, både helsemessig og økonomisk.  Det er det ingen tvil om.  Betyr det at det er uforsvarlig å kjøpe bolig og hva er det lurt å gjøre?

Det foregår mye boligsalg om dagen.  Meldinger tyder på at volumet den siste uken er 35% lavere enn samme tid i fjor. Mange boliger lå allerede for salg da krisen inntraff, og de som er avhengig av å selge ganske raskt har lagt ut sine boliger den siste uken.  Det er betydelig brems på inngåtte oppdrag hos eiendomsmeglerne, nivået er på 40% av vanlig nivå på denne tiden. Det indikerer at mange som kan utsette boligsalget velger å se ting an før de gjør noe aktivt.  Ganske naturlig og sikkert klokt.  Allikevel vil det være et godt tilbud fremover og vi kan se for oss at det vil være et kjøpers marked frem til krisen avtar og selgerne som sitter på gjerdet bestemmer seg for å legge ut boligen sin.

Hva bør du som vil kjøpe bolig nå tenke på?

Oppsøk noen få trygge visninger !

Prioritet nr 1 må være smittevern.  Det er ikke tiden for å gå på mange visninger selv om det ikke er snakk om fellesvisninger.  Meglerbransjen inviterer til private visninger som er avtalt på forhånd hvor hygienhensyn og smittevern i selve boligen og i møtet mellom megler og kunde er ivaretatt. Så dette er tatt godt hånd om.  Du skal selvsagt ikke gå på visning hvis du er i karantene eller isolasjon. Da må du eventuelt alliere deg med andre som kan representere deg eller se om det er mulighet for digital visning.

Veldig mange legger opp boligkjøpet på den måten at de går på veldig mange visninger. Jeg har tidligere, under helt normale forhold, oppmuntret boligkjøpere til å unngå unødvendige visninger og bli mer treffsikker i forhold til å oppsøke riktig kjøpsobjekt.  I disse koronatider er dette mer viktig enn noensinne å følge dette.

Les:    Slik unngår du unødvendige visninger

Ha dialog med banken om finansiering og lånebetingelser !

For å få godkjent et bud må finansieringen være i orden og kunne bekreftes til salgsmegler.  Sørg for å ha god dialog med banken din slik at du er sikker på at de står ved løftet om finansiering.  Dersom du skulle kunne trenge det, kan du også undersøke om det er mulig å få avdragsfrihet frem til korona krisen er over  Det er gitt lettelser i Boliglånsforskriften under krisen, slik at banker kan gjøre unntak i bestemmelsene om belåningsgrad, betjeningsgrad og avdragsbetaling i inntil  i 20% av utlånsvolumet i hele landet.  Unntaksgrensen er normalt 8% i Oslo og 10% for resten av landet.  Det er altså mer rom for fleksibilitet enn tidligere og det kan komme deg til nytte.

Forvent ikke å gjøre et kupp men vurder kjøpsprisen nøye!

De som har boligen ute for salg nå ønsker utvilsomt å få til en handel innen kort tid, men vi skal ikke gå ut i fra at de er desperate. Så langt i år har boligprisene økt.  Det er ikke å forvente at prisene vil fortsette å øke i den situasjonen vi befinner oss i, og det er altfor tidlig å si hvordan prisene vil bli påvirket.  Samtidig vil nok kjøpere forvente noe prisavslag fordi også deres fremtid er noe usikker. Vi vil nok også se at markedet blir selektivt og at visse boliger opprettholder et godt prisnivå eller blir gjenstand for en aktiv budrunde.  Mens andre tar lenger tid å få solgt og blir solgt under prisantydning.   Dette er tendenser vi alltid ser når det er kjøpers marked og som nok vil forsterke seg mens vi står i denne krisen.

Kort oppsummert:

Hva bør du gjøre hvis du skal kjøpe nå?

Gjør som mine kunder og jeg gjør i disse dager:

  • Undersøk om det er lagt ut noen boliger som kan passe for deg.Følg også  med på de nye som kommer selv om det ganske sikkert blir færre.
  • Gå på minst mulig antall visninger.  Det betyr: vær selektiv, undersøk boligen nøye på forhånd og følg smittevernreglene.
  • Søk trygghet rundt din økonomiske situasjon. Tenk igjen din jobbsituasjon etter krisen og evnen til å betale bokostnader. Ha dialog med banken i forhold til finansiering og tiltak som kan lose deg gjennom selve krisen.  Rentenedsettelse hjelper noe men også avdragsfrihet kan være et alternativ.
  • Ikke forvent at du får boliger på billigsalg, men tenk nøye over eller søk profesjonell hjelp for å vurdere riktig kjøpspris.  Dette med tanke på usikkerhet rundt boligprisutviklingen videre.

Slik kan du få hjelp til å vurdere riktig kjøpspris

Lykke til og ta gjerne kontakt hvis du er i tvil om hva du bør gjøre. Det koster ingenting, særlig i disse tider!

Vennlig hilsen
Boligdama – Trude Larsen T. 950 37 330 e.post:trude.larsen@boligkjopsradgiver.no

 

 

 

 

Kommentarer (0)