Må jeg la kjøper overta boligen som avtalt?

Hei
Jeg solgte boligen min, etter råd fra min megler, med veldig kort overtakelsestid. Skulle ha bodd midlertidig et annet sted men det ble forhindret på grunn av Corona krisen.  Må jeg overlate boligen min til kjøper på avtalt tid eller har jeg mulighet til å utsette på grunn av uforskyldt krise?  Min megler har snakket med eiendomsadvokat og han sier at jeg må gjøre det.

Svar:

Hei

Kjedelig situasjon for deg men dessverre er du nok bundet av den avtalte overtakelsesdatoen.

Her er litt juridisk prat rundt dette:

Det er altså et vilkår at den «hindringen» virusutbruddet utgjør ikke kan overvinnes, dvs. at det ikke finnes alternativer for selgers utflytting av boligen – og for å kunne overlate denne til kjøper på den avtalte datoen. Finnes det alternativer i form av hoteller, kort- eller langtidsleie av leiligheter eller midlertidig innflytting hos slektninger/familie eller venner, kan ikke selger påberope seg at hindringen ikke kan overvinnes.

 Selv om dette naturlig nok vil påføre selger ekstra kostnader er ikke dette «kjøpers problem». Dersom han/hun har kontraktsfestet å overta en bolig 20. mars, vil det i utgangspunktet være et kontraktsbrudd fra selgers side, å ikke overlevere eiendommen iht. det avtalte. En forsinkelse på dette grunnlag kan utløse erstatningskostnad for selger; kjøper får økte kostnader til hotell/erstatningsbolig/flytting/mellomlagring/avtalt oppussing etc. Kanskje skal kjøper også overlevere boligen de nylig har solgt til noen andre, så det kan få store ringvirkninger å utsette overtagelsen for dennes kjøper.En utsettelse utgjør en økonomisk risiko for selger. Selger må selv vurdere og ta en beslutning, evt. kontakte ekstern advokat. Boligselger-/kjøper-forsikringene dekker ikke erstatningskostnader ved forsinkelse.

Du sier at din megler har undersøkt med advokat og sagt at du må flytte.  Det har nok rett i basert på det rent juridiske.

Men:
God håndtering/meglerskikk i disse situasjonene er å formidle til kjøper  situasjon selger står i. Muligens haster ikke overtagelse og innflytting for kjøper, og da er det ingenting i veien for å fremforhandle minnelig løsninger hvor selger kan bo lenger i boligen. Kjøper kan ha krav på kompensasjon for å samtykke, så her må det forhandles mellom partene.

Jeg vil råde deg til å be din megler å hjelpe deg med å forhandle en minnelig løsning med din kjøper.  Det er det vi har mellommenn til.  Muligens er det ikke mulig men det er verdt et forsøk.

Vennlig hilsen
Boligdama

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *