Nå er det gunstig å være førstegangskjøper

Akkurat nå har vi et kjøpers marked med et stabilt og godt utvalg av boliger til salgs. Samtidig synker prisene og bankene har lov til å være noe mer fleksible. Kanskje er det lurt for deg som er førstegangskjøper å kaste deg inn i boligmarkedet?

Jeg fikk nettopp kontakt med et ungt par som overraskende hadde fått innvilget finansieringsbevis fra banken til tross for at de ikke oppfylte kravene til egenkapital.  På den andre siden hadde de trygge jobber i offentlig sektor, noe som er en stor fordel i disse tider.  Nå er de i full gang med å kjøpe seg sin første bolig.

Markedet kan endre seg ved økt etterspørsel

Et typisk trekk ved markedet nå, er at salget går ganske bra selv om volumet er 10% lavere enn vanlig på denne tiden.  Antall boliger som legges ut er en god del (30-40%)lavere.  Det meldes om at selgerne er ganske tilbakeholdne med å sette igang boligsalg nå.  Om dette vil føre til lavere tilbud om relativt kort tid vet vi ikke, det avhenger av hvor raskt “lagerbeholdningen” går unna.  Blir det mangel på boliger til salgs og økt etterspørsel vil prisene lett kunne stige igjen.

Det er gode sjanser for at det i de nærmeste måneder vil være et “vindu” som er gunstig for deg som er førstegangskjøper:

  • Du behøver ikke bekymre deg for om du får solgt nåværende bolig dersom du kjøper
  • Prisene er lavere og du får en rimeligere inngangsbillett inn i markedet
  • Det er gode muligheter for at konkurransen fra investorer er mye mindre enn vanlig.  De investerer helst i oppadgående markeder.
  • Banken er kanskje litt mer velvillig enn de har vært tidligere hvis du mangler litt på egenkapitalen for eksempel.  Men trygghet rundt jobb og inntekt vil nok veie mer enn tidligere.
  • Rentene er lavere enn på lenge og vil holde seg nede i lang tid fremover
  • Det er litt tregere marked med privatvisninger og  mindre heftige eller ingen budrunder. Kanskje er det du som vinner du budrunden denne gangen?

Det føles kanskje tryggere å gå inn i markedet når alt er “på stell” og prisene går oppover.  Men da er også konkurransen mye skarpere.  Selv om prisene skulle gå ned noe mer etter at du har kjøpt, behøver du ikke være veldig engstelig for å tape penger. Særlig hvis du har et tidsperspektiv på 3 eller helst 5 år.  På sikt vil prisene stabilisere seg og gå oppover igjen.  Kanskje der de allerede i ferd med å stabilisere seg?  I april var nedgangen i prisene, til manges overraskelse, veldig liten.

Uansett utvikling:
Skulle du ønske etter noen, år å kjøpe en større bolig er det en regel som gjelder; kjøp og selg i det samme markedet.

Og husk at det er viktig å treffe planken på det første boligkjøpet.  Det danner grunnlaget for din videre boligkarriere.

Ønsker du å sjekke ut dine muligheter på boligmarkedet ta kontakt for en uforpliktende kartlegging og gode råd.  

Vennlig hilsen
Boligdama
T: 950 37 330 – epost: trude.larsen@boligkjopsradgiver.no

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *