Derfor skal du tenke over kostnadene ved å eie hytte

Av: Dato: Rådgivning

Hyttemarkedet har endret seg radikalt siden pandemiårene, selv om prisene steg med 10% i 2022.

Stigningen skjedde i første del av 2022. For omsetningsvolumet sank med 30% og har ikke vært lavere siden 2015.

Det vil nok bli salg av hytter i årene fremover. Men med tanke på renteøkninger og kostnadene ved å eie en hytte, vil vi nok se et mye mer moderat marked.

Tenker du på å kjøpe hytte er det viktigere enn noensinne  å tenke på hvor mye du vil komme til å ha lyst og anledning til å bruke den. Ta en vurdering på om kostnadene vil stå i stil med den økte livskvaliteten du og familien vil kunne få.

Dette er egentlig det viktigste spørsmålet du stiller deg selv.

For det koster, og et hyttekjøp vil sannsynligvis for de fleste, føre til at du må kutte budsjettet for utenlandsreiser og andre fritidsreiser og prioritere opphold på hytta.

Gadd vite om en del av dem som selger hytta nå er folk som, etter få år, har oppdaget at hyttelivet ikke var noe som passet dem allikevel?

Det vet vi foreløpig ikke noe om. Men det kommer det nok undersøkelser på etter hvert

Kommentarer (0)

Kan du stole på at alle forhold rundt en bolig og naboforholdene blir oppgitt ved boligsalget?

Av: Dato: Rådgivning

Nei det kan du ikke alltid. Noen forhold er omfattet av en juridisk gråsone. Det vil si at det ikke er soleklart at selger har plikt til å opplyse om det.

Særlig forhold som kan berøre kjøpere rent følelsesmessig og som ikke har direkte tilknytning til selve boligen. For eksempel at noen har dødd eller blitt drept i boligen, at naboen er en dømt forbryter eller at det «spøker» i huset.

Sannsynligvis må ikke dette opplyses. Det finnes en del dommer som peker i den retningen.

Er du litt sart i forhold til slike ting og skal kjøpe bolig er mitt beste råd å spørre megler eller selger om dette.  Gjerne skriftlig via e post for eksempel.  Dersom de kjenner til noe spesielt og ikke svarer på direkte spørsmål vil jeg anta at du stiller sterkere i en eventuell sak i ettertid.  De er forpliktet til å svare på direkte spørsmål dersom de vet noe.

Naboer eller styret i sameiet eller borettslaget vil kanskje også kjenne til saken hvis det har skjedd noe spesielt.

Støy fra naboer eller nabolag

Her er veldig mange sensitive. Og det kan være en faktor som lett overses på en kort visning.

Blir du lett plaget av støy utenfra eller fra naboer, vær ekstra obs på å lytte når du er på visning og still spørsmål.  Her kan du også lese årsberetning fra boligselskapet og se om det står noe spesielt om naboklager, innstramming av husordensregler med mer.  Og spør videre hvis du ser noe som gjør deg usikker.

Kommentarer (0)

Hvorfor kan fremtidsfullmakt være viktig for deg ?

Av: Dato: Rådgivning

I går var jeg innom et webinar for å lære litt om fremtidsfullmakt. For min egen del, men også fordi jeg har hatt kunder som har balet med dette i forbindelse med kjøp og salg av bolig.

Ved å opprette en fremtidsfullmakt, kan du bestemme at noen du stoler på, skal ta vare på dine interesser den dagen du ikke klarer det selv.

Det er mest aktuelt å bruke en slik fullmakt dersom det skulle oppstå demens og annen alvorlig sykdom hos deg eller ektefellen. Når dette oppstår kan det for eksempel hende at ektefellen som bor igjen i felles bolig har behov for å selge og kjøpe seg en annen og enklere bolig. Eller det er grunner som taler for å gjøre opp deler av boet. Alt dette blir enklere ved hvis du har en fremtidsfullmakt.

En fremtidsfullmakt er et privatrettslig dokument, men den må stadfestes av Statsforvalteren og oppfylle visse formkrav for å kunne benyttes til for eksempel tinglysning av eiendom.

Her kan du lese om informasjon om fremtidsfullmakt fra Statsforvalteren.

Du skal ikke være engstelig for at en slik fullmakt kan misbrukes. For at den skal kunne benyttes må det være stadfestet av lege via Statsforvalter at du er kommet i en slik tilstand at det den eller de som har fått fullmakten har behov for å benytte den.

Kommentarer (0)

Ha fokus på det du KAN endre på når du skal kjøpe bolig

Av: Dato: Rådgivning

Veldig mange bruker svært lang tid på å lete etter bolig.  Du er kanskje ikke ikke helt klar over hva du egentlig ønsker seg.  Eller ikke minst hva som er oppnåelig for deg.

Da har jeg et nyttig tips til deg!

Ha fokus på de tingene du kan endre på !

Mener du at boligen ligger på feil sted betyr det at du legger stor vekt på riktig beliggenhet – for deg. Det er en faktor du ikke kan endre på, ikke sant?

Det samme gjelder offentlig kommunikasjon, skolekrets og tilgang til service og forretninger.

Vær ærlig mot deg selv. Ha fokus på de tingene som er viktig for deg og som ligger utenfor din kontroll. Tikker boksene inn på dette, er du på rett spor.

Så må du kanskje kompromisse på kravene til boligen, men her er det mye du kan endre;

👍Utseende og standard
👍Planløsning
👍Tekniske løsninger

Kommentarer (0)