God jul og godt nytt boligår

Av: Dato: Rådgivning

Travel førjulstid og boligmarkedet tar en liten pause, i alle fall nesten.  Jeg har noen kunder som vil titte litt etter bolig også i romjulen slik at vi kan starte boligjakten for fullt etter nyttår. 

Kanskje sitter du i det hjemmet du ønsker å bo i mange år fremover.

Eller du har planer om å flytte neste år?

Noen av dere sitter nok og tenker på hvordan dere skal klare å komme inn på det besværlige boligmarkedet med skyhøye priser og kamp om boligene?

Drømmen om å eie sin egen bolig

Drømmen om å eie sin egen bolig er høyst levende i Norge.  Og det vil den fortsette å være selv om prosenten som oppnår drømmen har gått noe ned.

Samfunnet vårt er lagt opp til at folk skal eie sin egen bolig.

Leiemarkedet er ikke et fullgodt alternativ

Leiemarkedet er ikke et fullgodt alternativ for veldig mange slik det er organisert i Norge gjennom privat utleie:

 • Kontraktene er av maks 3 års varighet,
 • Utleier kan si deg opp hvis han eller slektninger vil ha boligen selv
 • Etter 3 år kan han velge å ikke fornye eller heve prisen kraftig..

Dette er ikke en varig og  trygg bosituasjon for eksempel for de unge som stifter familie.  Jeg pleier å spørre folk som mener at det “bare er å leie” om de ønsker deres datter eller sønn skal bo i en leiebolig når de stifter familie. Svaret er som regel “Nei”

Det er gledelig at de  nye retninglinjene for boliglån ikke innskrenket de unges mulighet for lån for mye og at det kreves 40% egenkapital for kjøp av sekundærboliger i Oslo.  Kanskje lysten til å investere for utleie og spekulasjon går litt ned og det blir bedre plass på midtbanen for de som vil kjøpe bolig for å bo der selv.

Hjelp barna hvis du kan

Vår familie stilte opp i VG i forbindelse med reportasje om forskudd på arv.  Her fremholdt jeg at dersom man har mulighet til å hjelpe våre barn inn på boligmarkedet bør vi også ha vilje til dette.  I nevnte artikkel fremholdt alle økonomiekspertene at dette var noe av det lureste vi i den etablerte generasjon kunne gjøre for barna våre.

Les også :  Hjelp barna uten å angre

En erklæring om at “i 2017 skal jeg bruke av mine ressurser for hjelpe deg inn på boligmarkedet” ville helt sikkert vært en kjærkommen julegave til de håpefulle.

Viktige forutsetninger er at du har økonomisk handlefrihet til å bistå og at hjelpen ikke går utover din egen livskvalitet.

Boligkjøpsrådgiver Krogsveen til tjeneste!

Selv om boligmarkedet er komplisert og presset, er det mange muligheter til å skaffe seg drømmeboligen, enten det er den første boligen, familieboligen eller seniorboligen.
Boligkjøpsrådgiver Krogsveen står klar til å bistå deg i året som kommer.

GOD JUL OG GODT NYTTÅR!

Vennlig hilsen
Boligdama

Trude Larsen
T: 950 37 330

e.post: trude.larsen@boligkjopsradgiver.no

 

 

Kommentarer (0)

Slik kan du bruke forkjøpsretten riktig

Av: Dato: Rådgivning

Dersom du er medlem i et boligbyggelag,  OBOS,  Usbl eller ABBL for eksempel, kan du ha en stor fordel når du skal kjøpe bolig.

Da har du nemlig forkjøpsrett på boliger i borettslag som er tilknyttet boligbyggelaget.

Lengden på medlemsskapet, eller den såkalte ansienniteten, bestemmer hvilken plass du har i køen dersom flere medlemmer melder seg interessert.

Når du benytter deg av forkjøpsretten, må du tre inn i budet og betingelsene som er fastsatt gjennom et åpent salg av boligen i markedet.

Det vil si at forkjøpsretten først kan endelig benyttes når pris og overtakelsesdato er endelig bestemt mellom selger og kjøper.

Påvirker prisen

Muligheten for at boligen kan bli  tatt på forkjøpsrett, får ofte stor innvirkning på salgsprosessen og budgivningen. Argumentet om at forkjøpsrett kan benyttes bidrar dessverre ofte til at salgsprisen dras opp, særlig på attraktive objekter.

Megler bruker dette riset bak speilet i budrunden, jo høyere pris jo mindre sjanse for at boligen blir tatt på forkjøpsrett.

Dette er det ikke ulovlig å opplyse om, og kanskje heller ikke umoralsk. Men i noen tilfeller kan det gå for langt etter min oppfatning.

Som da en kjøper økte sitt endelige bud godkjent av selger med kr 50.000 for å sikre seg boligen.

Jeg er ikke en sterk tilhenger av at folk skal by mot “seg selv” i en bolighandel.  Paradokset var at boligen likevel gikk på forkjøpsrett, så her førte metoden kun til oppblåsing av salgsprisen.

Dette bør du gjøre hvis du er interessert i en bolig ?

 

 • Ikke fortell megler på visning at du har forkjøpsrett og planlegger å benytte denne.

 

 • Ikke vær med i selve budrunden, stol på at ansienniteten din vil gi deg mulighet til å kjøpe boligen.  De andre budgiverne klarer sikkert å få prisen høy nok!
 • Ikke meld forkjøpsrett før etter at den ordinære budrunden er avsluttet.  Dette avhenger av fristen for å melde forkjøpsrett, men ofte er denne kl 24.00 en eller to dager etter budrunden.Dersom det er parallellavklaring, avklaring av forkjøpsrett parallelt med salget, er fristen som regel før budrunden og da kan du ikke vente.
 • Meld deg på selv om du ikke har den beste ansienniteten blant de som har meldt seg.   Det er ikke bindende å melde seg interessert og derfor hender det ofte at mange avstår fra å benytte forkjøpsretten.

Øker i bruk

Dette “spillet” i forhold til forkjøpsrett har tilspisset seg ganske mye den siste tiden, spesielt i Oslo.

I OBOS går ca 30% av boligene på forkjøpsrett.

I en perfekt verden skulle det være unødvendig å holde kortene så tett. Men på samme måte som at du aldri skal vise finanseringsbeviset til megler, skal du heller ikke opplyse om forhold rundt forkjøpsretten.

Det er sikkert ikke særlig morsomt å lese disse tipsene dersom du ikke har et medlemsskap i et boligbyggelag å lene deg på. Mange har kjent på smerten av å ha fått tilslaget på en bolig men mistet den til en med forkjøpsrett.

Men det er mange hundre tusen av dere som har en slik mulighet, og da velger jeg å gi dere noen tips på veien.

Og det viktigste tipset av alle er:  Meld dere selv og barna inn i boligbyggelaget snarest uansett hva du måtte mene om systemet med forkjøpsrett.

Det er til din fordel som kjøper. Du skal vite at selv en kort ansiennitet kan gi deg den drahjelpen du trenger for å komme i land med boligkjøpet.

Jeg har erfart at flere av mine kunder har kommet i mål nettopp ved at vi har holdt kortene tett og håndtert bruken av forkjøpsrett på en smart måte.

Tips oss gjerne dersom du har noen erfaringer med forskjøpsretten eller spørsmål rundt dette og boligkjøp.

 

Kommentarer (0)

Hvorfor er det lurt at boligkjøper har sin egen rådgiver?

Av: Dato: Rådgivning

Grunnen til at jeg startet denne bloggen er at jeg brenner for å øke kjøpers stilling på boligmarkedet.  Motivet bak å starte selskapet Boligkjøpsmegling har vært å  tilby boligkjøpere en profesjonell hånd og holde i gjennom hele boligkjøpsprosessen.
Nå går det mot at sentrale aktører i meglerbransjen tenker det samme og enda flere kjøpere kan tilbys bistand.

Hvorfor er boligkjøpsrådgivning en viktig tjeneste?

Eiendomsmegler skal i henhold til loven “dra omsorg for begge parters interesser”, det vil si både selger og kjøper.  Allikevel viser undersøkelser at mange oppfatter eiendomsmegler først og fremst som selgers representant.

Dette har nok sammenheng med at provisjonen betales av selger, at kjøper ofte får kort tid til å bestemme seg og at fokuset rundt eiendomshandelen i stor grad er  å oppnå best mulig pris for selger.

Svaret er riktig rolleforståelse

Du som har vært boligkjøper og -selger en eller flere ganger har sikkert oppdaget at ditt fokus har vært noe forskjellig avhengig av hvilken posisjon du har vært i. Som selger er du opptatt av å oppnå en best mulig pris for boligen og at salget skal gå så smertefritt som mulig.  Som kjøper er du interessert i å finne din drømmebolig, og gjøre et godt kjøp både økonomisk og materielt.

Begrunnelsen for at du som kjøper vil ha nytte av en egen rådgiver ligger rett og slett i å erkjenne hva som er best for deg alt etter hvilken posisjon du befinner deg i på boligmarkedet.  Har du en egen kjøpsrådgiver er du 100% sikker på at dine interesser blir ivaretatt i handelen.  Og som bonus får du profesjonell hjelp til gjennomføring av kjøpet og ta de riktige beslutningene.

Større balanse mellom kjøper og selger

Dersom du som kjøper har din egen rådgiver vil forholdet mellom selger/megler og deg som kjøper bli mer balansert.  Du vil føle at dine behov og interesser står i fokus og du har en profesjonell person å sparre med gjennom hele prosessen.

Med tanke på den store investeringen du gjør når du kjøper bolig er det ikke en dårlig ide å bruke noen kroner på profesjonell hjelp.  Slik boligmarkedet nå, i alle fall i det store byene,  er det mye vanskeligere å få kjøpt en bolig til riktig pris enn å få solgt en bolig.

Nå har erkjennelsen av at kjøper kan dra nytte av sin egen kjøpsrådgiver nådd sentrale aktører i eiendomsmeglerbransjen.

 

ll

 

Dette har resultert i at mitt selskap er blitt kjøpt opp av eiendomsmeglerkjeden Krogsveen, og jeg vil fortsette virksomheten sammen med dem.  Tjenestene vil bli tilbudt gjennom eget selskap adskilt fra den ordinære meglervirksomheten og med utgangspunkt i kjøpers behov. Overtakelsen betyr økte ressurser og økt markedskraft til å nå ut til enda flere boligkjøpere.

Flere kunder betyr flere erfaringer og saker som kan deles på bloggen.

Jeg gleder meg til fortsettelsen.

 

Les også:  Krogsveen starter med kjøpsrådgivning

 

Kommentarer (0)

Har tapt noen budrunder – hva gjør jeg?

Av: Dato: Rådgivning

Nå har førstegangskjøperen som jeg jobber med for tiden, Vivienne, gennomført  to visningshelger.  Budsjettet hennes viser seg å være akkurat for lavt til å nå opp i budrundene.  Hva gjør vi nå?

Tatt igjen på målstreken 

Som jeg har beskrevet i tidligere blogginnlegg utstyrer jeg mine kunder med solid funderte markedsvurderinger før de blir sendt ut på visning, eller vi går på visning sammen.  Allikevel hender det at jeg bommer, særlig når budsjettet er trangt og marginene er små.  Da ender vi med å bli tatt igjen på  målstreken fordi budsjettet er litt for lavt.

Selv om vi vet at budrundene er hete for tiden, er det fristende å tenke at det “kanskje går” selv om man innerst inne vet at det den endelige salgsprisen vil gå over budsjettet. Og ender derfor med å gå på den aktuelle visningen – “just in case”.

En fot i bakken – tid for reorientering

Etter å ha opplevd dette noen få ganger, er det på tide å reorientere seg en smule og heller satse på boliger  hvor markedsvurderingen ligger et stykke nedenfor budsjettgrensen.   Dette for å ha litt å “gå på” i budrundene.

Tiden som vi har brukt på boliger hvor vi ikke nådde opp er ikke automatisk bortkastet, forutsatt at det ikke blir for mange av disse.   Denne “reisen” kan ses på som et ledd i den mentale omstillingen som trengs for å omstille seg og justere forventningene.

Det vi gjør nå for at Vivienne skal få kjøpt seg sin første bolig er:

 • Flytte  ytterligere på de geografiske grensene – enda lenger fra sentrum betyr lavere priser
 • Flytte kravet til antall m2 enda litt nedover og tenke smarte løsninger som skapseng og endringer i planløsning
 • Utnytte OBOS medlemsskapet og mulighet for bruk av forkjøpsrett enda bedre ved å fokusere ytterligere på OBOS boliger
 • Gå “all in” med tilgjengelige midler, innstille seg mentalt på å bruke absolutt hele budsjettrammen

For de fleste vil boligkjøpsprosessen være en berg og dalbane.  Det blir gjerne noen skuffelser på veien, særlig i dagens Oslo marked.  Det har du sikkert opplevd, både hvis du har vært på jakt på egenhånd eller har hatt hjelp på veien.

Ditt eget hjem

Mine kunders vei til målet er ikke problemfritt det heller.  Jeg opplever også  å ikke nå opp i budrunden eller at boligen ikke er så bra som den så ut i salgsmaterialet.  Men, jeg er kjapp til å gi våre kunder klare tilbakemeldinger slik at de kan omstille seg mentalt og praktisk –  og bruke tid på de riktige boligene.

Og selv om våre førstegangskjøpere kan ende opp med å kjøpe en bolig hvor forventningene er justert underveis, sørger jeg alltid for at de ikke kjøper “katta i sekken” innenfor de reorienterte rammene.
Målet er at de skal føle seg som vinnere til slutt.  Og at de legger et godt grunnlag for sin videre boligkarriere.

Som førstegangskjøperne selv sier etter at målet er nådd:
“Jeg er strålende fornøyd.  Det viktigste er tross alt  å få kjøpt seg sitt eget hjem”

Les også:     Boligjakt med mål og mening – om førstegangskjøperen Pål

Det blir veldig spennende å se hvordan neste visningshelg med påfølgende budrunder blir for Vivienne.  Om vår nye strategi blir en suksess.

Følg med her på bloggen så får du svaret.

Og ta gjerne kontakt hvis du er førstegangskjøper og trenger hjelp til å kartlegge dine muligheter på boligmarkedet.

Kommentarer (0)