Hvem bærer risikoen i bolighandelen?

Bolighandel er forbundet med risiko, både for selger og kjøper.  Særlig hvis det blir reklamasjoner i ettertid.  Selger kan risikere å få økonomiske krav mot seg og kjøper risikerer å sitte igjen med store kostnader til utbedring.  

Men hvem bærer den største risikoen?

I en nylig utgitt rapport på hele 395 sider har Forbrukerrådet satt søkelyset på dette.  Jeg innrømmer å ikke å ha lest hele men nøyer meg med sammendraget og presseomtalen som i seg selv byr på mange interessante problemstillinger.

Selger risikerer svært lite

Forbrukerrådet konkluderer med at selger risikerer svært lite dersom han eller hun tegner en eierskifteforsikring.  Dette på tross av at eierskifteforsikringsselskapet har rett til å gå på selger dersom det er gitt feilaktige eller manglende opplysninger.  Men dette gjøres svært sjelden.  Kravet blir enten dekket av eller avvist av forsikringsselskapet.  Det siste er selskapene svært dyktige til ifølge Forbrukerrådet.

Kjøper har en betydelig risiko

Videre mener de at boligkjøperen har en betydelig risiko i bolighandelen.   Terskelen for å nå fram med sitt reklamasjonskrav er hevet (vesentlighetskrav på 5-6% av kjøpesum) og mange krav blir derfor avvist.   De får heller ikke alltid hjelpen de trenger gjennom sin boligjøpersforsikring.

Forbrukerrådet foreslår å bytte ut dagens ordning der det ofte brukes to forsikringer, med én felles forsikring, som trygger begge forbrukerne i handelen, og der vilkårene er regulert av myndighetene.

Uenighet om konfliktnivå og risiko

Aktørene i boligbransjen vil være uenig om hvor stort konfliktnivået er i forbindelse med boligomsetning og hva som er løsningene på problemene.  Det er også betydelige økonomiske interesser forbundet med de forsikringsproduktene som er laget for å beskytte forbrukerne, noe som sikkert også farger hva slags syn man har på dette.

Men de fleste av oss har vært borte i eller hørt om noen som har hatt problemer med boligkjøp i ettertid og som ikke har nådd frem med klagesaken, med eller uten kjøperforsikring.  I ettertid hadde de nok ønsket at de hadde hatt et bedre forbrukervern eller vært mer nøye med å undersøke forholdene før de kjøpte.  Jeg tror det finnes mange gode argumenter for å hevde at kjøperne bærer den største risikoen i bolighandelen slik systemet er i dag.

Vi råder våre kunder til å tegne kjøperforsikring.  Ikke fordi den beskytter dem mot feil og mangler eller fritar dem fra egen undersøkelsesplikt.  Men har de denne vil de i alle fall bli representert av en advokat dersom det skulle oppstå problemer i ettertid.

Så får fremtiden vise om det dukker opp produkter som kan beskytte kjøper på en bedre måte.

Bedre føre var enn etter snar

Det viktigste rådet vi gir våre kunder er å være føre var, nemlig  å ta undersøkelsesplikten alvorlig.

Bruker du en boligkjøpsrådgiver vil du få betydelig hjelp til å ivareta undersøkelsesplikten.  Vi bruker vår erfaring og trenede øyne for å avsløre det som eventuelt overselges eller underkommuniseres. Vi sjekker alltid salgsmaterialet og teknisk tilstandsrapport nøye og spør gjerne takstmannen eller annen bygningskyndig dersom vi er i tvil.

Med andre ord jobber vi etter prinsippet “bedre føre var en etter snar”..

Bank i bordet :
Så langt har vi lykkes i den forstand at ingen av våre kunder har havnet i reklamasjonskøen.

Les også:            Derfor bør du sjekke opplysninger

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *