Førstegangskjøp for dummies

Unnskyld til alle oppegående førstegangskjøpere for uttrykket i overskriften.  Det er ikke vondt ment.  Men det er så viktig at nettopp du kommer riktig ut fra hoppkanten.  For det er når du kjøper din første bolig du legger grunnlaget for din videre boligkarriere. Derfor må du være både varsom og nøye!

Spesielle utfordringer og karaktertrekk

 • Førstegangskjøpere har en stor utfordring i å skaffe finansiering, blant annet på grunn av bankenes krav om 15% egenkapital og at man ikke får låne mer enn 5 ganger inntekt inklusive studiegjeld.
 • Førstegangskjøpere har aldri kjøpt bolig før og er usikre på prosessen:
 • Førstegangskjøpere har ikke alltid et realistisk bilde på hva de har råd til å kjøpe eller sitt mulighetsområde i boligmarkedet.
 • Førstegangskjøpere vil helst bo sentralt .  Det er veldig forståelig, men det kan fort bli for dyrt.
 • Førstegangskjøpere kan lett bli blendet av boligens utseende – glemmer å sjekke alt rundt som for eksempel boligselskapets økonomi, organisering og tilstand
 • Førstegangskjøpere kan være litt naive i forhold til selgers/meglers opplysninger for eksempel i forhold til å sjekke formaliteter som kan ha betydning for salg ved neste korsvei

Les også:    Slik kommer du deg inn på boligmarkedet

Dette må du være obs på

 • Les prospektet med vedlegg nøye.
 • Bruk mindre tid på bilder og «reklamen» og konsentrer deg om fakta om økonomi, boligens tilstand og informasjon om boligselskapet.
 • Tilstandsrapport/boligsalgsrapport er spesielt viktig å lese. Merk deg spesielt TG 3 punkter(rødt flagg) og også TG2 – sjekke hvorfor takstmann har satt TG 2 – pga alder eller andre forhold?
 • Innhent opplysninger om boligselskapet, årsberetning og regnskap fra megler og les dette
 • Merk deg hvem som er selger er det en privatperson eller ett selskap
 • Undersøk fellesgjeld og felleskostnader – hva skjer med disse fremover og hva er betingelsene?
 • Be om å få se boder og kjeller når du er på visning selv om megler ikke har «tid»
 • Sett deg inn i prisnivået eller søk råd før du gir bud – prisantydninger kan være satt ut i fra ulike agendaer

Nå er det kjøpers marked.  Det er fremdeles dyrt med bolig, men mye rimeligere enn toppnivået i 2016 og begynnelsen av 2017.  Kanskje en god anledning til å komme seg inn på boligmarkedet og sikre seg en god start på videre boligkarriere?

Er du førstegangskjøper og trenger bistand til å kjøpe bolig, ta kontakt med oss for et uforpliktende møte.  Så kartlegger vi ditt mulighetsområde og gir deg et spesialtilbud som du står fritt til å benytte deg av.

Les også:             Hjelp jeg har kjøpt bolig

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *