Slik kommer du deg inn på boligmarkedet

“Av og til kan jeg bli lei moraliseringen overfor unge mennesker som ønsker seg inn i boligmarkedet, og som ofte også ønsker å bo sentralt. Jeg stiller meg på ungdommens side og vil heller beundre pågangsmotet til de som tør og vil. ”

Dette har jeg tidligere skrevet i forbindelse med en debatt omkring de unge og boligmarkedet.  Noen, helst i den eldre generasjon, forstår ikke hvorfor unge mennesker på død og liv ønsker å kjøpe seg en bolig før de er 30.

Mitt svar er at det er de vi har opplært dem til: Det gode liv og oppbygging av personlig kapital skapes først og fremst gjennom en vellykket boligkarriere.  Dessuten er det et politisk mål at flest mulig skal eie sin egen bolig.

Hjelp til førstegangskjøpere
Derfor har jeg som målsetting å hjelpe flest mulig unge mennesker inn i boligmarkedet, både gjennom virksomheten som boligkjøpsmegler og ved å dele gode tips og erfaringer på bloggen.  Ingen glede er større enn å kunne hjelpe en førstegangskjøper inn i sin første bolig.

Informasjonsbehovet er stort både hos førstegangskjøperne og deres gode hjelpere – foreldrene.  Jeg vil derfor gjerne dele noen praktiske tips med dere med håp om at det kan være til inspirasjon.

Finansiering
Det aller viktigste i forhold til å komme i posisjon til å kjøpe en bolig er finansiering.  De fleste har ikke millioner på bok, så finansieringen vil derfor bestå av to deler:  Egenkapital og lån.

Egenkapital
For å få lån i bank er hovedregelen at du må ha 15% egenkapital.  Dette fordi reglene som banker må følge sier at banken kun kan låne ut 85% av boligens verdi.
Da gjenstår det 15% av verdien som må skaffes til veie eller sikres på annen måte.  Det kan være:

  • Oppsparte midler i bank
  • Sikkerhet i annen eiendom, for eksempel foreldres eller besteforeldres
  • Kausjonist eller medlånstaker

Det kan være vanskelig som ung og nyetablert å spare opp den nødvendige egenkapitalen, derfor er det mange som får hjelp av foreldrene sine på den ene eller annen måte. Ofte sitter de med relativt nedbetalte boliger og kan hjelpe ved å tilby pant i sin egen bolig.

Det er mange måter å hjelpe på og også en del fallbruber.
Les om hvordan du kan kan hjelpe barna med bolig uten å angre her

Hjelp barna med bolig uten å angre

Lån
Selv om du klarer å skaffe til veie egenkapital eller sidesikkerhet, er du ikke garantert å få låne nok penger til den boligen du ønsker deg.  Banken vil ta hensyn til din betjeningsevne.  Med dette menes hva du har råd til å betale i renter og avdrag på lånet ved siden av dine faste levekostnader.  Her tas det ved siden av inntekten din, hensyn til annen gjeld og forpliktelser og om du er alene om å betjene gjelden og bokostnadene.  Banken er også forpliktet til å ta hensyn til at du skal kunne klare en renteøkning opp til 5%.

Trude

Egenkapital + betjeningsevne = sant
Så dersom du ser muligheten for å skaffe egenkapital, enten på egen hånd eller ved hjelp av familie, bør du sjekke ut med en eller flere banker om hvor mye de vil gi deg i lån.  Dette kan gjøres på nett eller at du avtaler et møte med banken.  Med stadig økende boligpriser opplever de fleste førstegangskjøpere at de må strekke seg helt opp til sin maksimale grense for å få kjøpt en bolig.

Dette var litt grunnleggende stoff om første skritt på veien mot en egen bolig. Klikk deg nedover på blogginnleggene mine så vil du finne flere gode tips og historier om førstegangskjøpere

Vi høres !

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *