Redd for å kjøpe katta i sekken?

Et noe retorisk spørsmål i overskriften kanskje, men når vi ser på dagens regler ved boligkjøp er det betimelig å minne om risikoen for store kostnader på utbedringer etter boligkjøpet.

Farlig å kjøpe bolig i Norge?

NRK publiserte nylig en artikkel om et ektepar som fikk uventede kostnader på over en million kroner til drenering etter boligkjøpet.  Dette måtte de bekoste selv fordi forholdet såvidt var omtalt i salgsprospektet Samtidig forelå det ikke såkalt boligsalgsrapport som kunne ha utdypet forholdet og satt dem som vanlige forbruker på sporet om at noe var galt.

Forbrukerrådet og leder i Eiendomsmeglerforbundet kommenterer saken og mener at dagens system er konfliktsskapende og medfører stor risiko spesielt for kjøper.  De etterlyser endringer og handlekraft fra politikerne.

I sommer behandlet Stortingets noen forslag til endringer i dagens system og lover som regulerte eiendomsomsetningen i Norge.  Disse ble sendt videre til regjeringen.  Tiden får vise hvor mye av dette som materialiserer seg i positive endringer for kjøper og selger.

Les forslagene og hvor saken står her:

Mens vi venter på politiske endringer.

Her er noen råd til deg som tenker på å kjøpe bolig:

  • Sørg for å ha god dokumentasjon på boligens tekniske standard.  Her er bolig- eller tilstandsrapport samt selgers egenerklæring stikkord.  Gammeldags takst gir deg svært lite eller ingen informasjon om tilstanden.
  • Er det mange punkter i tilstandsrapporten med såkalt tilstandsgrad 2 og 3 søk råd hos bygningskyndig som står på din side i bolighandelen. Da kan du få avdekket alvorlighetsgrad samt estimat på det som må gjøres for å få boligen i forsvarlig stand.  Kjenner du ikke noen slike ta kontakt med oss.
  • Ikke by på en bolig før du har oversikt over den faktiske tilstanden og eventuelle utbedringskostnader i ettertid.  Du har ingen angrefrist!
  • Tegn boligkjøperforsikring.  Det gir deg ikke større vern mot feil og mangler men skulle uhellet være ute og du får en sak mot selger har du hjelp av advokater for å håndtere det.

Følger du disse rådene unngår du å måtte heve boligkjøpet i etterkant.

 

Les også:             Er det lurt å ta med en bygningskyndig på visning

På grunn av at kjøper har et stort ansvar og står relativt svakt i forhold til feil og mangler er vi som boligkjøpsrådgivere veldig opptatt av å kartlegge den tekniske standarden på kjøpsobjektene til våre kunder.  Vi leser boligsalgsrapportene nøye og spør fagkyndige om det som er uklart.  Etter hvert har vi fått en nese for ting som er såvidt nevn,t men som kan være kostbart og som krever nærmere undersøkelser. Sist men ikke minst oppfordrer vi kundene våre til å engasjere en bygningskyndig der hvor forholdene krever det.

Les også:            Hvem bærer risikoen i bolighandelen?

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *