Er det så nøye a?

I det siste har jeg vært på jakt etter en enebolig i relativ  høy prisklasse for en kunde. Jeg er overrasket over den slappe holdningen mange ser ut til å ha i forhold til fagmessig utført arbeid og offentlige godkjenninger, selv når prislappen er over 10 millioner.

Folk vil sjelden selge bruktbilen sin med riper i lakken, men for hus ser det ut til at det ikke er så nøye.

Folk kjøper allikevel.

Liten skrift kan bli til store kostnader

Dersom en ombygging eller for eksempel et gjerde ikke er godkjent, blir forholdet som oftest nevnt i salgsoppgaven.  Selger og megler vil ha ryggen fri, men vær klar over at omfanget av saken ofte blir nedtonet.

Når du kjøper en bolig  hvor det er utført arbeider som ikke er offentlig godkjent, overtar du en betydelig risiko.  Ofte er slike saker hvilende i den forstand at kommunen lar den ligge, men du kan aldri vite når fokus blir satt på saken, og du får et ubehagelig brev i posten.

Leser du om noe slikt i salgsoppgaven, bør du gå inn på saksinnsyn på kommunens nettsider eller ringe dem for å få opplyst omfanget.

Jeg opplevde nettopp å få nye utfyllende opplysninger midt i en budrunde som gjorde at en sak om manglende godkjenning av et gjerde,  ble enda mer alvorlig.  Det gjorde at lysten til å bli med videre sluknet.  Saken burde absolutt vært mye bedre opplyst i salgsmaterialet fra begynnelsen.

– Ordne opp tidlig!

Det kan se ut som om mange boligeiere er komfortable med å leve med ufullstendige byggesaker over mange år.  Når det nærmer seg salg blir det ofte gjort strakstiltak for å prøve å få rettet opp saken eller forsøk på å fremstille den så bagatellmessig som mulig.

Hadde jeg vært boligeier og selger in spe, ville jeg ha ordnet opp dette mye tidligere.

Du vet aldri når du må eller får lyst til å selge.

building-1080589_960_720

Les og bruk de tekniske tilstandsrapportene

Det er en glede å  se at de tekniske tilstandsrapportene nå følger de fleste salg i Oslo og Akershus området.

Enda mer gledelig er det at takstmennene er åpne og ærlige når de uttaler seg om tilstanden:

For eksempel:

“Arbeidet som er gjennomført bærer preg av provisoriske løsninger og er ikke fagmessig utført”

Det er et språk som de fleste av oss forstår og som får oss til å våkne.

Taktsmannen er også pliktig til å påpeke løsninger som mangler offentlig godkjenning og rom  som ikke er godkjent.  Får du en slik opplysning, må du ta stilling til om du er villig til å betale for den risikoen den medfører  og eventuelt utrede hva som må gjøres med saken før du gir bud.

Vær bevisst på hva du gjør

Jeg sier ikke at du skal la være å kjøpe en dyr bolig selv om det er påpekt tekniske feil, eller elementer som ikke er godkjent.

Men vær bevisst på hva du gjør og hvilken risiko du løper i forhold til etterfølgende oppfølging og kostnader.  Det er å håpe at innføringen av de tekniske tilstandsrapportene fører til at selgere og meglere skjerper seg i forhold til å rette opp feil før salg.

Eller i alle fall i forhold til å  gi klar og utfyllende informasjon i salgsoppgaven.  Det kan være litt flaut,  og kanskje også lite salgsfremmende, å bli avslørt på side 3 i tilstandsrapporten.

Ga utfyllende informasjon

Familien vår kjøpte nylig en liten sommerhytte til 1,5 mill.

Her hadde selgerne innrettet seg etter tilstandsrapporten og utbedret de negative punktene i løpet av salgsperioden.  Ikke noe galt i å pynte brura, bare det blir gjort skikkelig.

Samtidig listet megler opp punktene fra tilstandsrapporten og informerte om utbedringene i salgsoppgaven.   Trygt og overbevisende –  og særs klokt i forhold til å få til et raskt salg til en tilfredsstillende pris.

Kanskje et eksempel til etterfølgelse, også for eiendommer fra 10 mill og oppover?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *