Hvordan blir fremtidens boligomsetning?

I forbindelse med de raske teknologiske endringene som får følger for fremtidens arbeidsliv, er eiendomsmeglerne trukket frem som en gruppe som vil trenge å omstille sin måte å jobbe på. Hva kan dette bety for deg som selger og kjøper?

Future real estate

To viktige faktorer er trukket frem i forhold den digitale utvikling ved og omsetning av boliger:

  • Teknologiske løsninger på nett vil gjøre det enklere for selger og kjøper å finne hverandre uten megler som mellommann.
  • Viktige opplysninger om eiendommen vil være enkelt og digitalt tilgjengelig på nettportaler, slik at megler ikke behøver å bruke tid på å lage salgsoppgaver med alle lovpålagte opplysninger
    • Mange av meglers praktiske oppgaver som registrering av interessenter og budhåndtering vil kunne håndteres digitalt av roboter
    • Visninger vil kunne foregå virtuelt via nettet

Den digitale utviklingen går raskere enn man tror. Jeg tipper at noen allerede nå jobber med å utvikle en nettportal eller app hvor du kan finne alle lovpålagte opplysninger som er nødvendige ved salg av boliger.

Kompetanse og rådgivning blir viktigere

 Eiendomsmeglerbransjen møter den nye situasjonen med å fremheve kompetansen til eiendomsmeglerne som utøves gjennom rådgiver rollen. Økte utdannings og kompetansekrav har utvilsomt vært et gode som dagens og fremtidens boligselgere vil kunne nyte godt av, spesielt hvis det blir økt fokus på rådgivning og mindre på produksjon og praktiske oppgaver. Kjøpere vil kunne nyte godt av at megler får bedre tid til rådgivning, også til kjøper.  Men fremdeles vil den ha som mål å oppnå best mulig pris for selger.

Hilser utviklingen velkommen

Som boligkjøpsrådgiver hilser jeg den nye utviklingen velkommen. Vi er allerede i første rekke rådgivere og behøver ikke å bruke tid på markedsføring og produksjon av materiell. All fokus går på å hjelpe kjøper med å velge riktig bolig til riktig pris og kvalitet.

Et balansert boligmarked – mitt drømmescenario

Mitt drømmescenario for fremtidens boligmarked er at selger som eiendomsmeglers sin kunde får “sin bit av kaka” av den digitale effektiviseringen i form av rimeligere tjenester. Og, at folk som er i kjøperposisjon ser det som naturlig å engasjere en egen uavhengig kjøpsrådgiver. Dette vil gi et balansert og trygt boligmarked for både selger og kjøper.

Du bestemmer

De som føler seg kompetent til å utføre salg og kjøp på egen hånd må selvsagt ha mulighet til dette slik som i dag.  Men det er viktig å huske på at digitale løsninger i seg selv ikke vil gjøre selve boligmarkedet og valgene du skal ta mindre komplisert.

Husk også at det er du som forbruker som bestemmer hvem du vil engasjere og om honoraret du betaler speiler tjenestene du får tilbake.  Derfor er det lurt å holde seg oppdatert om utviklingen.

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *