Bruk dine boligressurser for å få et godt liv

Jeg har i tidligere blogginnlegg oppfordret til å «skifte bolig mens man kan» slik at du er i stand til å leve så lenge som mulig i egen bolig.  Dette står jeg fast ved, men det er aldri for sent å skifte bolig selv om du er blitt over 70.

Tenk fremover uansett alder

I de siste ukene har vi fått noen kunder som er godt over 70 år og som ønsker å skifte bolig.  Årsaken er at de vil ha et  enklere liv og en bolig som er lett å vedlikeholde og bevege se rundt i.  De ønsker å ha en bolig som de vet at de ta imot hjelp i enten det er av praktisk eller helsemessig karakter.
Det er en meget klok tanke da vi vet at fremtidens eldreomsorg er basert på at flest mulig skal kunne ta imot hjelpen de trenger der de bor.  I dette ligger et ønske fra offentlige myndigheter om at folk skal bruke pengene de har i boligene sine til å legge til rette for dette.

Vi har også fått igang et samarbeid med et seniorsenter hvor brukerne deres kan ta kontakt med oss for råd om bytte av og tilpasning til ny bolig.  De ønsker å slippe å bekymre seg for trapper, kostnadene ved oppvarming og vedlikehold, hagen eller mangelen på servicetilbud.   Med andre ord føle en trygghet i forhold til fremtiden.  Dette vil vi veldig gjerne hjelpe dem med og vi skynder oss langsomt mot målet slik at vi vet at de er med på prosessen og kan ta selvstendige valg underveis.

Har du en bolig har du også ressurser

Når du hører at det forventes at eldre skaffer seg egnede boliger for alderdommen tenker du kanskje at det er et urimelig krav.  Hvorfor skal vi ikke få lov til å bo i den boligen vi er blitt så glad helt til slutten og motta all den hjelpen vi trenger og få tilpasset boligen uansett?  Det er kanskje en måte å se det på men realistisk sett vil ikke samfunnets ressurser være tilstrekkelige til å imøtekomme alle disse behovene.

Da vil løsningen være å ta i bruk egne ressurser i form av den boligformuen du sitter på.

Hva er din nåværende bolig verdt?

Hva slags bolig kan den byttes inn i og hvor kan jeg kjøpe meg en ny bolig?

Finner du ut dette vil du være like lettet som en våre nåværende eldre kunder som vi hjelper med boligjakten.  Hun vet nå at hun ikke trenger å være avhengig av noen bortsett fra litt hjelp i boligkjøpsprosessen.  Ved hjelp av sin oppsparte boligkapital kan hun kjøpe seg en bolig som gir henne et enklere liv og nye muligheter.

Dersom du lurer på hvordan du kan ta i bruk dine boligressurser for å sikre din fremtidige livskvalitet er det bare å ta kontakt.

Hilsen
Boligdama
Trude Larsen
T: 950 37 330 – epost: trude.larsen@boligkjopsradgiver.no

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *