Vil økt boligbygging og forenklinger gi et balansert boligmarked?

Av: Dato: Boligmarkedet

På grunn av de galopperende boligprisene i Oslo er boligpolitikk og boligpriser blitt et hett tema. Jeg er ikke imponert over bredden i tiltakene som foreslås.

 Ikke boligmangel?

I de siste dagene er det blitt hevdet at det slettes ikke er boligmangel i Oslo når vi ser at leieprisene flater ut eller går ned. Folk mangler ikke tak over hodet.

Det er nå et større tilbud av leieboliger på markedet enn boliger til salgs. Folk ønsker å kjøpe, i stedet for å leie. Forståelig nok, da det er mer lønnsomt enn noen gang å eie fremfor å leie.

Det som er synd er at pengesterke investorer kjøper opp over 35% av selveierboligene i byen for tiden, og blant annet danker ut ungdom som vil inn på boligmarkedet. I media får foreldre som kjøper til barna sine skylden for de økende prisene.

Fantastisk!

Det må da være bedre at foreldre kjøper for å hjelpe barna inn på boligmarkedet enn at spekulanter kjøper opp for utleie eller gevinst gjennom hurtig resalg.

Les også:  Kan for mange utleieforhold i sameiet skade bomiljøet

Ønsker utbyggerne økt boligbygging?

Politikerne er veldig opptatt av å øke boligbyggingen for å få et balansert boligmarked. Det høres bra ut, og hadde vi hatt nok av varierte nye boliger å selge ville selvsagt prisveksten vært lavere.

Men dette tar tid å gjennomføre. Det er også grunn til å stille spørsmål ved om utbyggerne ønsker økt boligbygging eller om de heller vil beholde prispresset og bygge indrefileten i sentrale strøk av byen.

Gevinsten havner i utbyggernes lommer

Det har også vært stor satsing på forenklinger av byggeforskrifter for å få ned byggekostnadene.

Vel og bra det, men spørsmålet er om ikke gevinsten fra disse forenklingene havner i utbyggernes lommer. Enhver utbygger med respekt for seg selv og sine eiere, legger prisene på et nivå som markedet tåler, enten det er komplisert eller enkelt byggeri.

Skattlegging er den store stygge ulven

De fleste økonomer peker på at det som kan få bukt med prisveksten er å gjøre det mindre attraktivt å investere i bolig for eksempel ved skattlegging av å eie egen bolig. Krav til lengre botid før man kan selge uten gevinstbeskatning og endringer eller fjerning av rentefradraget.

Dette er elementer de fleste politikere nødig snakker om. Det kjennes ubehagelig å endre på noe som veldig mange av oss velgere tjener på.

Men det er på tide å ta noen valg, spesielt når det gjelder å sette inn tiltak som prioriterer de som kjøper bolig til å bo i.

Kanskje er det også på tide å se på reglene for hvordan vi omsetter boliger, slik at ikke vanvittige budrunder og overbud fører til at det fester seg et unaturlig høyt prisnivå i markedet?

Les også :  Investorer danker ut ungdommen på boligmarkedet

Denne artikkelen er også publisert på www.boligmani.no

 

Huset med hage ble ikke som lovet

Av: Dato: Kundehistorier

Dersom du tenker på å kjøpe ny prosjektert bolig kan kanskje historien til Andrea og Richard være til nytte.  Ved hjelp av boligdama og Boligkjøpsmegling fikk de avdekket at den lovede tomten til huset de hadde kjøpt ville bli vesentlig mindre enn forespeilet.

Mange ubesvarte spørsmål

Paret søkte hjelp etter at de, noe forhastet, hadde gitt bindende kjøpstilbud på en prosjektert enebolig på Nesodden.   De var usikre på om de hadde sjekket salgsmaterialet nøye nok, og følte at mange ting var uklare og hang i luften.

Usikkerheten forsterket seg i ettertid av kjøpet da de hadde kontakt med utbygger for å få utfyllende svar.  De fikk ganske mange ulne tilbakemeldinger i retur…..

Etter at jeg fikk oppdraget, satte jeg i gang med å se gjennom salgsmaterialet og mailkorrespondanse og tok en befaring på tomten sammen med ekteparet.

Samtidig kontaktet jeg utbygger og megler for å svar på de tingene som “hang i luften”.

Dette gikk på materialvalg, tilvalg og ikke minst tomtens størrelse og beskaffenhet.  Det siste var særs spesielt for Andrea.  Ønsket om å ha en egen hage for å dyrke blomster og grønnsaker var hovedårsaken til at de ønsket å gå fra leilighet i byen til hus på “landet”.

Svarene som kom tilbake var i stor grad preget av “vi får se hvordan det blir men det ordner seg sikkert”.

Med andre ord ikke betryggende for noen som har kjøpt et hus til over  5 millioner kroner og som har klare forventninger til leveransen.

Les også:   Ikke gå i nybyggfella

Hot marked for nye boliger

I de siste par årene har nybyggmarkedet vært veldig hot og utbyggerne ønsker derfor å få boligene raskt ut for salg.  Det medfører at de ofte ikke har tatt stilling til en rekke detaljer rundt kvalitet og utforming før boligene legges ut for salg.

Dette så ut til å være tilfelle i det aktuelle prosjektet til Andrea og Richard.  Og det så heller ikke ut til at det ble tatt raske beslutninger etter som vi spurte og grov underveis.

Tilliten til utbygger ble etter hvert ganske tynnslitt og paret var langt fra sikre på om de hadde gjort et kjøp som var riktig for dem.

Å trekke seg fra et bindende kjøpstilbud ville imidlertid medføre risiko i form av avbestillingsgebyr i størrelsesorden kr 250.000 og ansvar for resalg. De vurderte allikevel seriøst å gå den veien.

Image-1                              Andrea og Richard  – befaring på tomten

Tomten var langt mindre enn lovet

I mellomtiden hadde utbygger oppdaget at han kommuniserte med  krevende kunder som attpåtil hadde med seg en rådgiver.  Og de tok tydeligvis  derfor en en ekstra runde med seg selv.

Dette medførte at vi gjennom megler fikk beskjed om at de hadde kontrollmålt tomten, og denne var ikke 385 kvm men 310 kvm.  Det vil si  75 kvm   mindre eller 20% arealavvik!

På denne bakgrunn ble kjøper tilbudt å trekke seg uten omkostninger.
Prisavslag kom imidlertid ikke på tale da det var tatt forbehold om tomtens størrelse i prospektet! Spørsmål om prisavslag er selvsagt høyst diskutabelt med et så stort avvik, men da Andrea og Richard nå ønsket å trekke seg fra kjøpet  gikk vi ikke videre med dette.

Alt i alt en lykkelig slutt, men ikke uten stress og bekymringer for Andrea og Richard.

De har nå hatt en lang ferie før vi fortsetter boligjakten sammen, fortrinnsvis en brukt bolig denne gangen

Søk profesjonell hjelp.

De sier dette om opplevelsene med nyboligmarkedet:

“Vi er glade for at vi fant frem til Boligkjøpsmegling og fikk profesjonell hjelp til avklaringer og til å pushe på utbygger.  Og ikke minst ivareta våre interesser som kjøpere.  Det er slettes ikke enkelt å kjøpe en bolig du ikke kan se eller føle på. Megleren som selger en ny bolig jobber for utbygger og ivaretar ikke nødvendigvis dine interesser når du skal kjøpe.”

 

 

 

Hva er en boligkjøpsmegler?

Av: Dato: Rådgivning

Lurer du på hva en boligkjøpsmegler eller hva jeg – Boligdama – egentlig driver med i tillegg til å skrive blogg?

Var så heldig at jeg fikk være med på programmet Jacobsen i P1+ denne uken og fortalt om det jeg brenner for, nemlig å hjelpe boligkjøpere og sette fokus på kjøpernes situasjon.

Som jeg sier i programmet : 

“Det er på tide at kjøperne får sin del av kaka og at deres behov og situasjon får oppmerksomhet

Det er ikke no’ gærn’t i å være selger og vil oppnå høyest mulig pris, og da er en tradisjonell eiendomsmegler noe du vil ha nytte av.  Han/hun er betalt for å oppnå høyest mulig pris for deg som selger.

Er du i kjøper rollen har du helt andre behov, nemlig å se boligen og kjøpet fra ditt ståsted.  Og få gode råd og hjelp fra en som ivaretar dine interesser som kjøper og sikrer deg et godt og lønnsomt kjøp.

Derfor har jeg valgt å starte som rendyrket boligkjøpsmegler”

Hvis du vil høre mer må du kopiere linken nedenfor   (høyre klikk og kopier)– velge ny fane på internett  og lime inn  (høyreklikk og lim inn)

https://radio.nrk.no/serie/jacobsen/DMPO20016916/24-08-2016

Litt tungvint, men eneste mulige løsning for denne linken.

Når du har trykket enter får du opp program menyen for Jacobsen den  24.08.16, og da velger du under Kapitler:

Boligkjøpsmegling
og
Ny aktør i boligmarkedet.

Synes du noe av dette var interessant er har du spørsmål omkring boligkjøp er det bare hyggelig om du tar kontakt med meg.

Vennlig hilsen

@Boligdama
Trude Larsen

tlf  950 37 330, eller e.post: tl@boligkjøpsmegling.no

Ikke mist hodet i budrunden

Av: Dato: Rådgivning

Vi leser om kupping av budrunder og at folk høyner budene med flere hundre tusen kroner av gangen for å sikre seg en bolig.  Skyldes dette at kjøperne synes boligene er for rimelige og har lyst til å betale litt mer?

Neppe!

Eneste utvei er å knalle til

Nei denne adferden skyldes nok ubalansen mellom tilbud og etterspørsel på boligmarkedet .  Det er mange som er lei av å tape budrunder, og noen ser det som eneste utvei å virkelig knalle til.  Og kanskje spiller troen på at rentene holder seg lave til evig tid og prisene stiger i det uendelige.

Mediaskapt

Eller er det slik at noen blir fanget av fete overskrifter over hvordan noen tilsynelatende har kuppet budrunder med å gå langt over forventet pris og dermed tror at dette er den nye normalen?

Boligene går høyt for tiden og de mest attraktive langt over prisantydning.  Men det bør ikke føre til at vi glemmer å følge normal prosedyre og bevare hodet i budrunden.

Tilgi dem for de vet ikke hva de gjør

Det heter seg at så lenge folk er villige til å være med i en budrunde så er markedet villig til å betale. Og dermed har du trygget verdien ved et eventuelt salg senere.  Ved overbud og kupping  blir denne regelen opphevet, og de som deltar i dette spillet beveger over i et lite minefelt.

Etter min oppfatning kan det medføre høy risiko å høyne en budrunde eller kuppe før visning med flere hundre tusen kroner.  Det er umulig å vite om det er den reelle markedsprisen du betaler.

Hva om omstendighetene krever at du må selge innen kort tid eller om prisene flater ut eller faller?

Hodesløse budrunder fører dessuten til at et kunstig høyt prisnivå fester seg i markedet, noe som er en uheldig utvikling både samfunnsmessig og for den enkelte.

Les også:    Hvor skal dette ende ?

Vær bevisst på hva du gjør

Selv om du har finansiering til å gå høyest i budrunden vil jeg råde deg til å tenke deg om før du går helt i taket med budene dine.

Når du ikke opp uten å gå langt over det som føles fornuftig:

Ha heller litt is i magen og se om ikke økende tilbud utover høsten vil ta av litt av presset. Og, det kommer alltid en ny bolig på markedet som kan passe for deg.

Jeg er opptatt av at mine kunder skal betale riktig markedspris.

De kan gjerne gå høyt for å få fatt i en bolig som de ønsker seg, men da sørger jeg for at de er bevisste på hva de gjør.

Trenger du hjelp til forberedelse av en budrunde eller vurdering av markedspris – ta kontakt med meg.