Er den norske boligdrømmen for alle?

Av: Dato: Boligmarkedet

De siste måneder har det vært en del debatt om boligmarkedet og boligpolitikken. Mange frykter at den norske boligdrømmen, å eie sin bolig, ikke blir mulig for stadig flere grupper i samfunnet.

I de store byene, spesielt Oslo, er prisene blitt så høye at folk med vanlige inntekter ikke klarer å få kjøpt en bolig.  Det er for eksempel beregnet at en enslig sykepleier kun vil være i stand til å kjøpe 3% av boligene som er til salgs i Oslo i dag.

Hva kan gjøres for å bremse prisutviklingen?

Om dette strides de lærde.

De fleste økonomer mener at en beskatning i en eller annen form vil dempe prisveksten og minske lysten til å investere i bolig.  I tillegg trekkes økt boligbygging frem som alfa og omega for å hindre en høy prisvekst, spesielt fra eiendomsbransjen.  Det er stor etterspørsel etter boliger i pressområdene og større utvalg vil dempe prisveksten sies det.  Dette høres logisk ut, men hvordan vi skal få til dette når løsningene for økt boligbygging er gjenstand for krangel: Utbyggerne skylder på kommunen om manglende regulering og kommunen skylder på at utbyggerne ikke vil bygge på de tomtene som er regulert.

Hvem som har rett aner jeg ikke, men det som er en kjensgjerning er at boligmarkedet er så å si utelukkende markedsstyrt, både når det gjelder tomtekjøp og bygging av nye boliger og kjøp og salg på bruktmarkedet.

Spørsmålet er om markedet klarer å håndtere alt dette til glede for alle i landet vårt?

Her er vel svaret nei.  Da må politikere på banen med tiltak.  Og der ser vi sørgelig lite handlekraft, spesielt når det gjelder å ta stilling til skattemodeller eller dempe spekulasjon.  Det kommer nok av at de fleste av velgerne nyter godt av boligmodellen vi har og at 80% av oss eier sin egen bolig.

Hva er alternativet ?

Alternativet  til å kjøpe bolig er å leie.  I Norge er leiemarkedet overlatt til private aktører.  Det er noen profesjonelle private aktører, men mest småinvestorer som deg og meg som investerer i en eller flere boliger og leier ut disse i en lengre eller kortere periode.

Leietakere får 3 års leiekontrakt av gangen, men hvis eier vil selge, skal bruke boligen for seg selv eller en slektning, kan kontrakten sies opp med 3 måneders varsel.

Dette er ikke en trygg måte å leve på. Noen er heldige og får leie i mange år, men ofte må leietakere flytte fra sted til sted.  I våre naboland Sverige og Danmark, hvor eierandelen av bolig er langt mindre, er utleiemarkedet annerledes, enten gjennom kommunen eller utleiestiftelser og foreninger.  Det vil si at det å leie blir like trygt som å eie.  Kanskje på tide å tenke på slike modeller også i Norge?  Det betyr ikke at vi gir opp eierlinja, men at de som vil eller må leie får tryggere leveforhold.  Det kan også kanskje legge en demper på spekulasjonen i private utleieboliger.

I de siste har det dukket opp flere initiativ fra unge mennesker som setter søkelys på at boligdrømmen er uoppnåelig for mange og de mange dårlige leieforholdene de må ta til takke med.   Et fullt ut forståelig og sunt engasjement som jeg har stor sympati med.

Førstegangskjøpere

De unge som ikke kan få hjelp hjemme har liten mulighet til å kjøpe seg bolig i Oslo.  Gjennomsnittsalderen for førstegangskjøpere i Oslo er 28 år.  Det trekkes ofte frem som et bevis på at boligmarkedet fungerer.

Men undersøkelser har vist at halvparten av unge under 35 år har fått hjelp til kjøp av sin første bolig.  Lurer på hvor høy gjennomsnittsalderen hadde vært hvis foreldregenerasjonen ikke hadde hatt anledning til å hjelpe sine barn?  Vanskelig å svare eksakt på, men den hadde vært langt høyere.

Burde vi ønske oss et boligmarked hvor flest mulig unge kan kjøpe bolig for egen maskin, forutsatt oppsparte midler og egen inntekt?   Svaret bør være JA

Vi må gjøre så godt vi kan

Jeg er en av de heldige som har tjent bra på vår norske boligmodell gjennom årene. Vi har også vært i stand til å hjelpe våre barn inn i sin første bolig. Så privat er jeg, på linje med veldig mange i min generasjon såre fornøyd med tingenes tilstand.

Som boligkjøpsrådgiver nyter jeg også godt av den norske boligmodellen.  Ved å ha gleden av å hjelpe folk med å kjøpe drømmeboligen i et velfungerende marked- for de aller fleste.  Ekstra gøy er det å hjelpe førstegangskjøpere . De går fra leie til eie.  Da vet jeg at de går både en tryggere og mer lønnsom boligtilværelse i møte.

Jeg har også hjulpet mange kunder med å kjøpe en bolig for utleie og har ingen moralske betenkeligheter med det.  De er anstendige mennesker som vil behandle sine leietakere godt og som setter pengene sine der det lønner seg mest.

For å øke kjøpers kompetanse på boligmarkedet jobber jeg hardt med å gi kjøpere gode tips og råd  Jeg hjelper dem med å manøvrere seg best mulig innenfor dagens modell og dermed få oppfylt boligdrømmen.

Men tips og gode råd er ikke alltid tilstrekkelig og kan ikke heve seg over de økonomiske og politiske realiteter.

Derfor håper jeg inderlig at politikere tar grep i årene fremover og sørger for at den norske boligdrømmen ikke blir en illusjon for stadig flere.

Les også Gratulerer med din første bolig

 

 

How is the housing market in Norway in Corona times?

Av: Dato: English

Are you an English speaker who are planning to buy a home in Norway in the near future? Then you might be interested to know about the situation on the housing market right now?

High activity and rising prices

This headline summaries the situation in short.  In spite of higher unemployment rate and difficulties in many industries, people are buying new homes like never before.  It seems that the very low interest rate on mortgages overrides the negative factors of the Corona crisis.This together with an even bigger focus on the home and living conditions has led to a record number of sales during this summer and autumn.  People have maybe experienced the “home office life” and found out that they need another type or a bigger home?

Price development

Before Corona most experts expected a moderate rise of the housing prices in Norway.  This has not been the case and the prices are now 5,8% higher than 12 months ago in the country as a whole.  In Oslo the price has increased with 7,7% the last 12 months and there are some worries that they will increase even more in the following months, up to a unhealthy level To keep up a healthy housing market it is important to have a balance between supply and the demand.  This depends on, among other things, that enough newly built homes are put on the market.The supply of houses the market has been quite good so far.  Despite that the prices have increased.  Most people have kept their jobs during the crisis and the access of reasonable mortgages has been quite good .
The Mortgage Regulations from the authorities regulates how much the banks can lend people.  The regulation has been softened a bit due to Corona, but will likely be tightened this november.

New regulation on requirements for residental mortgage loans.

The forecast for the coming years.

Even if the economy in general will have a weak development in Norway, the experts have changed their earlier forecast regarding the housing prices.  They now believe that the prices will rice with 4% or more the coming years. Development in housing prices is very important for the Norwegian people.  Around 80% own their own home in this country and most people use a big part of their income in housing expenses.

Read:  Remember that the bid is binding when you buy a house in Norway

Need help or want to know more?

The self-owner philosophy and favourable tax benefits for primary housing are also a trigger for foreigners who come to Norway.   As a home buying consultant I experience an increase in inquiries from this group.  With some help with understanding the system and the language they end up as satisfied home owners. Do you have question about home buying in Norway, please do not hesitate to contact me.On my blog you can read more information in English and stories from some of my customers.

Best regards
«Boligdama»

Trude Larsen T: +47 950 37 330

Dette gir meg inspirasjon !

Av: Dato: Rådgivning

I dag har jeg lyst til å skrive litt om om hva som driver meg til å jobbe med boligkjøpsrådgivning og blogge om boligkjøp.

Bloggen min boligdama.no vil aldri nå de store høyder som såkalte influenserne hvor antall klikk og følgere er viktigste suksesskriterium. Jeg gir egentlig blaffen i likes og klikk bare jeg får bidratt til å sette kjøpers behov og rettigheter på dagsorden. Og hjulpet de som trenger ei hånd å holde i.  Klarer jeg å nå frem til deg som er boligkjøper med minst ett godt råd som hjelper deg å oppfylle boligdrømmen din, er jeg veldig fornøyd. Kanskje er det akkurat det puffet du trenger for å lykkes med boligkjøpet?

Les også:   Gratulerer med ditt første boligkjøp

En annen ting som inspirerer meg er selvsagt alle de gode tilbakemeldingene jeg får fra de jeg hjelper med boligkjøpet.  Og det å se at de senker skuldrene når vi jobber sammen mot et felles mål.  Noen av dem har sagt til meg: “Takk for at du presset meg litt, uten det hadde jeg ikke fått kjøpt”.  Eller ;  “fint at du frarådet meg fra å kjøpe til den prisen, det var alt for høyt”.

Da er vi rett i kjernen:  Det er ikke bare faglige og økonomiske vurderinger som teller. Følelser er vel så viktig, kanskje aller viktigst.  Når motstridende følelser tar overhånd kan det være godt å ha noen å rådføre seg med.

Boligprogram på TV

Jeg er en hund etter boligprogram på TV, naturlig nok. Det blir mye interiør og forvandling og kjappe budrunder i mange av dem. Litt overflatisk sett fra mitt ståsted, budrunden er et riktignok et avgjørende steg i prosessen, men langt fra den viktigste.

Et program som jeg lar meg inspirere av er Location Location fra BBC . Ikke på grunn av husene de viser frem. Nei bevare meg vel; trange stuer og vegg til vegg tepper er ikke noe for oss nordmenn. Men de to boligkjøpsrådgiverne Phil og Kirstie er kjempeflinke til å lytte, tolke folks reaksjoner og oppmuntre dem til å prioritere mellom alle ønskene sine. Virkelig noe å strekke seg etter:)

Jeg har hjulpet nesten 250 kunder med å oppfylle boligdrømmen deres så langt.  Sammen møter vi mange følelsesmessige utfordringer, og for noen kan det ta litt tid å finne ut hvilke som betyr mest. Men vi kommer alltid frem til målet, og det er det viktigste!

Hva er det som inspirerer deg i din boligdrøm?  Det hadde vært artig å vite.

Beste hilsen

Boligdama
T: 950 37 330
trude@boligdama.no

 

 

 

 

Hjelp – jeg trives ikke kan jeg flytte igjen?

Av: Dato: Rådgivning

Heldigvis har jeg ikke mottatt noen varsel om mistrivsel fra noen av de 250 kjøperne som jeg har hjulpet med boligkjøpet.  Men nylig fikk jeg en henvendelse fra et ungt par med spørsmål om jeg mente det var forsvarlig å selge boligen igjen etter bare et halvt års eietid.

De innså at det var et feil kjøp og at de slettes ikke likte seg hverken i boligen eller omgivelsene.

Veldig trist, og er det egentlig noen annen løsning enn å vente til kjøpet har “tjent” seg inn? Dette har jo en praktisk og økonomisk, men ikke minst en menneskelig side.

Først det praktiske og økonomiske:

  • Du har sannsynligvis betalt markedspris for boligen.  Prisene har nok ikke steget nok på 6 måneder til å dekke kostnader ved flytting og resalg.
  • Er det en selveier du har kjøpt har du betalt dokumentavgift til Staten på rundt
    kr 100.000 eller mer (2,5% av kjøpesummen).  Det er penger rett ut av lomma som du ikke får tilbake
  • Du har hatt flyttekostnader og kanskje oppussingskostnader.  Det siste kan du håpe på å få igjen i salgsprisen, hvis du har gjort “kloke” oppussinger og forbedringer.
  • Du vil ha utgifter til eiendomsmegler og markedsføring av resalget på kr 80-100.000 eller mer, som vil bli fratrukket salgssummen.

Rådene fra eksperter om hvor lang tid du bør sitte på en bolig for ikke å tape på resalg har variert.  Ved sterk boligprisstigning har rådet vært minst 2 år.  Nå sier de fleste eksperter at det ideelt sett bør være 5 år.  Jeg vil nok si at i større byer som Oslo med god prisutvikling, kan du godt selge igjen etter kortere tid og allikevel komme ut i balanse.

Dessuten er det slik at mange unge kjøper små boliger, og livssituasjonen kan raskt endre seg.  Kanskje finner du en kjæreste å dele bolig med og trenger noe større:) Kjør på – kjærligheten overvinner alt!

Trivsel er viktig for livskvaliteten

En ting er de praktiske og økonomiske aspekter ved en situasonen.  Det kan tære både på livskvalitet og private forhold hvis du mistrives der du bor.  Kanskje skal du vurdere å ta et lite tap for å komme over i riktig livssituasjon?  Tapet vil jo være av litt teoretisk natur da du ikke vet hva du ville fått for boligen hvis du ventet noen år til.  Sannsynligvis høyere pris.  Men ingen kan spå noe sikkert om boligprisutviklingen.

Det første du må gjøre hvis du finner ut at du har kjøpt feil, er å kartlegge mulighetene dine.  Hva vil du kunne få solgt boligen din for nå og hvor ligger det i forhold til det du kjøpte for?  En god lokal megler vil kunne gi deg en troverdig prisantydning. Har du fått kjøpt til en gunstig pris kan du være heldig å få mer igjen selv etter raskt resalg.  Kjøpte du over markedspris sitter du litt mer i saksa.

Når du har fått en anelse om hva risikoen for tap kan bli, må du vurdere dette opp mot ønsket om å flytte et annet sted og hvor sterkt mistrivelsen preger deg og livet ditt.

Gjør et riktig valg neste gang

Og for Guds skyld – ikke kjøp feil en gang til.  Søk råd hos en boligkjøpsrådgiver som meg.  Da får du både en faglig rådgiver og en erfaren person å sparre med. Som blir kjent med deg og dine virkelige behov slik at du  kan diskutere med deg på en objektiv og god måte.

Lykke til!

Ta gjerne kontakt hvis du lurer på om det er lurt å flytte eller vente.

Les også:  Gratulerer med ditt første boligkjøp