Sinnsyk prisøkning på boliger i januar. Nå må du handle fornuftig.

Av: Dato: Rådgivning

Det meldes om rekordsterk prisøkning av boligprisene årets første måneder.  Eiendomsmeglerne gleder seg om rekordsterke priser og kjappe omsetninger. Men volumet var lavt, hele 22% lavere enn samme måned i fjor.

Da er vi ved sakens kjerne.  Når balansen mellom tilbud og etterspørsel endrer seg så dramatisk, blir det en unaturlig høy prisstigning.  Folk byr over hverandre for å få tak i de få boligene som er til salgs, og veldig mange sitter skuffet igjen etter tapte budrunder.

Dette er selvsagt “rekordsterkt” for de som selger boligen sin i akkurat nå. Og for meglerne, som etter adjektivene de bruker å dømme,  liker utviklingen.  Selv om jeg i rettferdighetens navn må nevne at deres organisasjoner advarer mot hva som kan skje hvis denne utviklingen fortsetter.

Boligprisene økte altså med 4,8% i januar på landsbasis. Og i Oslo med omtrent det samme.  Det er vesentlig høyere stigning enn det som er normalt for januar måned.

Hvorfor har det vært så få boliger til salgs?

Det svake tilbudet av boliger på markedet forklares med forsinkelser på grunn av de nye tilstandsrapportene som det tar vesentlig lenger tid å lage.  Det nye systemet er i en innkjøringsfase og boliger blir ikke klargjort for markedet så raskt som tidligere.  Det må nok innarbeides en lengre forberedelsestid hos meglerne slik at tilstandsrapportene ikke blir en flaskehals som reduserer tilbudet.

Les også  Dette må du vite om de nye reglene for boligkjøp

Ikke til enhver pris

Jeg har også merket at det har skjedd noe i januar.  Både i form av flere henvendelser om hjelp og tapte budrunder for kunder.  Som boligkjøpsrådgiver er min jobb å hjelpe deg å få tak i boligen du vil ha.  Men ikke til enhver pris.  Jeg vil ikke at du skal tape penger senere fordi vi har latt oss rive med i en budrunde.  Særlig der hvor to budgivere trekker opp prisen med flere hundre tusen kroner -langt over gjeldende markedspris.

Det viser seg at folk som har kjøpt på topp i lignende perioder som dette, ofte har solgt med tap senere.  Det må vi jobbe for å unngå.

Hva bør du gjøre i dagens situasjon:

  • Ikke tro at du få kjøpt en bolig straks og for enhver pris, fordi prisene er i ferd med å ta helt av. Det vet vi svært lite om etter en måned sterk prisstigning.  Og det er renteøkninger i vente utover året.
  • Regn med stor konkurranse om de attraktive objektene.  Prøv å finne alternative boliger som ikke absolutt alle løper etter
  • Nå er det viktigere enn noensinne å ta kloke valg.  Finn ut eller få hjelp til å finne ut hvor grensen for akseptabel markedspris går, og hold deg innenfor eller i nærheten av den.
  • Tenk over tidsperspektivet på boligen du vil kjøpe.  Er det boligen for resten av livet eller de neste 10-20 årene er det ikke så risikabelt å strekker seg et godt stykke, hvis du har råd til det. Tiden vil jobbe for deg og du vil sannsynligvis ikke tape på lengre sikt.  Har du kortere perspektiv skal du unngå å overby deg selv.
  • Samtidig som du er fornuftig og klok må du være litt tøff når markedet er trangt. Vi kan ikke bare være opptatt av å minske risiko når det er mange som etterspør den samme boligen.  Det er litt av en øvelse å finne den balansegangen. Men det er mulig.

Mine kunder kommer vanligvis litt raskere i mål enn det vi har fått til denne måneden.  Men noen tilslag har vi fått.  Fordi vi har vært både litt tøffe og ansvarlige.

Så vet jeg av erfaring, at markedet vil endre seg og bli mer balansert enn det er akkurat nå.  Hvor stor endring mot et mer kjøpers marked det blir, vet vi ikke i skrivende stund.  Men pendelen vil svinge, og det kan skje like raskt som endringen vi har sett den siste måneden.

Så vær klok og tålmodig kjære kjøper, så ordner det seg til slutt.   Jeg hjelper deg gjerne !

 

Last ned mitt gratis tipshefte om priser og budgivning

 

Can you trust the bidding and the home sale system in Norway?

Av: Dato: English

When I am working with my home buyer costumers from different countries, they are often wondering if we can trust the various actors and the transparency of the process.

The question is wise, and I totally understand it.  The process is quite complicated with a lot of different people and systems involved.  And maybe you have bad experiences from your own home market.

I like to put some remarks on this issue.

All in all, the home buying sale process in Norway is safe and transparent.  Of course, the realtor is trying to get you to pay as high price as possible.  The seller is his client, and he is paying his fee.

But according to the law the realtor is also obliged to take care of the buyer’s interest.  And make sure that the adds, sales material and oral information are correct.  The realtor is together with the seller, responsible to give all known information about the property, before the bidding round.

Read:  Be aware of new regulations for home buying in Norway

The last twenty years the home buying market and the real estate business has become more and more regulated.  This is based on a wish from the authorities to create a safe home buying process.  But it has also been necessary because of some professional short cuts the realtors have taken to promote their own interests. You know, when profit is in the picture, people always want to take advantage of it.  Within in the law or on the edge of the low.

The Norwegian “Finanstilsynet” is responsible for the supervision and control of the real estate agents

We also have the consumer authority and other  complaint bodies where consumers, seller and buyers can complain if they experience bad practice. And of course, we have the the court system.

So, on the formal side everything is in order.

But when it comes to whom to trust in the home buying process, many buyers tend to not put totally trust in the realtor.  Because he is the seller’s representative, and his priority is to get the highest price The realtors in Norway have to fulfil the Bachelor grade in Real Estate and have work practice before they can take independent sales assignment.  So, they know what to do, and what laws to follow.  But because of the competition among the realtors and the hunt for the highest price, some buyers experience bad customer care on their behalf.

This unbalance between seller and buyers need in the home buying process, is the reason why I started as a home buying consultant.

One important thing in the end:

Fake bids

Many of you are anxios about this. Understandable, especially when we practise the principle of auction and  bidding rounds administrated by the realtor.

Fake bids are luckily no longer an issue in Norway.  All the bids must be registered in a journal by the realtor. If you buy the property, you will receive the bidding journal with all the bidders name, time of the different bidders and amounts.  If you are only participant, but not a buyer you can ask for the same journal but without names.

Also, the realtor is obliged to check the bidders financing in their bank.  In that way he will know that the bidder is a serious one that are able to pay for the property.

 

 

Here we go again…. Lokkepriser

Av: Dato: Rådgivning

Boligmarkedet har strammet seg til etter nyttår.  Det er stor etterspørsel etter mindre boliger i Oslo og foreløpig litt lite boliger på markedet.  Hva ser vi da ?  JODA – lokkepriser

Når en liten bolig i tjukkeste Oslo, i et område hvor det er solgt hundrevis av sammenlignbare objekter, med prisantydning på 3,4 mill, får en sluttpris på NOK 550.000 eller 17% over prisantydning, er det noe galt.  Så mye har ikke markedet forandret seg den siste tiden. Og så mye er det ikke lov til å bomme.  Meglerne har utmerkede hjelpemidler som boligdatabasen “Eiendomsverdi” og god markedskunnskap som gjør dem fullt i stand til å sette en fornuftig prisantydning tilpasset markedsverdien.

Hvis de vil, og ikke setter egne hensyn foran forbrukerne.

Å sette pris inngår i meglers rådgivningsplikt.  Prisen skal være basert på en faglig god vurdering, gjeldende markedsforhold og befaring av eiendommen.  Videre har vi bestemmelser vedrørende markedsføring av bolig hvor det anses som villedende markedsføring å sette prisantydningen lavere enn det selger er villig til å selge for, såkalt lokkepris.  Når det er hete budrunder vil en lokkepris aldri bli avslørt fordi den endelige prisen lander langt over prisantydning.

Les også:  Kjære eiendomsmeglere – kan dere ta dere sammen og prise riktig

Jeg har kontakt med mange førstegangskjøpere som opplever denne ukulturen.  De regner nesten med at boligene går langt over prisantydning.  Allikevel er de i villrede.   Hvor mye over må jeg regne med at boligen går for ?  Tør jeg å følge med videre hvis budrunden går flere hundretusen over prisantydning?  Hva er egentlig riktig pris?

Det er i alle fall ikke prisantydningen vil jeg påstå.

For all del:

Ikke mål om en bolig er rimelig eller dyr i forhold til prisantydningen.  Den er satt på grunnlag av salgstaktikk og intet annet.  Satt lavt for å få mange på visning, hype rundt boligen og mange på lista som megler kan forsøke å få salgsoppdraget til senere.

Det verste er at forskning har vist at lave prisantydninger ikke fører til høyere sluttpris for selgerne, kanskje snarere det motsatte.  Men det kan hende selger tror det, når de innledende budene strømmer på….

Praksisen med villedende og alt for lave prisantydninger er hjerterå behandling av unge boligsøkere.  Følelsen av å tape med flere hundretusen kroner gang på gang gjør dem maktesløse og frustrerte.  

Heldigvis er jeg i stand til å hjelpe 

Heldigvis har jeg de samme verktøyene og minst like god markedskunnskap som salgsmeglerne og kan hjelpe mine kunder med å ha realistiske prisforventninger og mål for budrunden.  Ikke dermed sagt at vi alltid vinner, uforutsette ting kan skje.  Og budsjettet er ganske ofte for trangt.  Men vi vet i alle fall hvor vi står. Og i eksemplet øverst hvor min kunde var med å by, visste vi at den ville gå veldig langt over.  På grunnlag av min markedsvurdering, gjort med nøyaktig samme verktøy som meglerens.

Hva kan du gjøre hvis du oppdager at en bolig er priset for lavt?

Du kan melde fra til Forbrukertilsynet.  Og de kan gi bøter.  Om det noen gang er gitt, vet jeg ikke.  Jeg har skrevet til dem om problemstillingen, men det førte selvfølgelig ikke til noen revolusjon.  Også Eiendomsmeglerforbundet prøver å få sine medlemmer til å skjerpe seg.  Men i et et sterkt konkurransepreget marked hvor meglerne løper etter nye oppdrag og lever på provisjon, taler de for døve ører.

Meglers prisfastsetting skal også dokumenteres.  Finanstilsynet har sagt fra at de forventer at slik dokumentasjon innarbeides i meglerforetakenes rutiner.

Akkurat i dag skulle jeg ønske at jeg var inspektør fra Finanstilsynet.  Det hadde vært en sann nytelse å kunne sjekke om dokumentasjonen fantes og om den i tilfelle holdt
vann …….

Har du merket at jeg er litt irritert når du leser dette?

Da har du helt rett.

Jeg er forbanna.

 

Derfor skal du sjekke de fundamentale forholdene ved et hus

Av: Dato: Rådgivning

Et lite hjertesukk i dag. Over tilstanden på en del hus som tilsynelatende ser strøkne ut.⠀Innvendig og på overflaten.….
Når jeg studerer tilstandsrapporten, spesielt de nye, kommer det ofte frem svakheter som dårlig tak, drenering, fukt i kjeller og slitent elektrisk anlegg. Dette vil koste mye penger for kjøper å utbedre. På ganske kort sikt.
Jeg ser rett og slett mange hus der ute hvor de fundamentale forhold, selve bygningskroppen og fundamentet, ikke er godt nok tatt vare på.
Det ser ut til at mange prioriterer å lage det strøkent innvendig og utsetter de tingene som gjør at huset får lengre levetid og fremstår som solid og mindre risikofylt å kjøpe. Ting som kan gi deg en overraskelse mens du bor der. Ved at du plutselig må utbedre noe som er ganske dyrt. Men du har ikke råd fordi du har brukt opp alle midlene til å gjøre det lekkert innvendig.  Jeg merker at mine kunder blir mer skremt av dårlige fundamentale forhold ved huset enn de blir imponert av nymalte vegger og nytt kjøkken.
En klok refleksjon.  Som naturlig nok påvirker viljen til å kjøpe.
Noe å tenke på hvis du er huseier og kanskje en gang skal selge?