Hva er kjøpers undersøkelsesplikt?

Av: Dato: Rådgivning

I boligbransjen som i de fleste andre bransjer brukes mange faguttrykk.  Gjerne forbundet med juridiske termer.  Et av dem er kjøpers undersøkelsesplikt.  Hva er det egentlig, og hva betyr det for deg som skal kjøpe bolig?

Dette ordet, som egentlig ikke er direkte brukt i lovverket, er ikke en plikt du har overfor samfunnet, men overfor deg selv når du kjøper bolig.  Overser du denne plikten eller oppgaven, kan det hende du blir økonomisk skadelidende.

Forhold du burde ha kjent til

Loven som regulerer kjøp og salg av eiendom i Norge heter Avhendingsloven.  I § 3 – 10 “Synfaring og anna forundersøking” er det slått fast at kjøper ikke kan klage på forhold eller mangler som han eller hun “kjente eller måtte kjenne til da avtala vart inngått.”  Det nytter heller ikke å klage på forhold som selger har oppfordret deg som kjøper til å undersøke nærmere, sier loven videre.

Og når blir avtalen om kjøp inngått mellom selger og kjøper?
Jo når selger har akseptert ditt bud på eiendommen.  Derfor er det så viktig å undersøke boligen og alt salgsmateriale før du gir bud på eiendommen.  Selger har en opplysningsplikt, men den vil ikke overstyre kjøpers plikt til å sjekke alle opplysninger og selve boligen.  Dette har mange kjøpere fått erfare når de har reklamert i etterkant av kjøpet.

Les også:     Redd for å kjøpe katta i sekken?

På tross av at ordet undersøkelsesplikt ikke er brukt direkte i loven følger det altså indirekte av reglene i § 3-10 at kjøper har klare forpliktelser i forhold til å undersøke eiendommen.  For å få ytterliger fokus på dette er det foreslått å stadfeste undersøkelsesplikten i forslaget til endringer i Avhendingsloven som kommer i løpet av 2019.

Les også:      Vil ny boligstrategi sikre deg et tryggere boligkjøp?

Kjøpers undersøkelsesplikt etter overtakelse

Det at undersøkelseplikten ikke er nevnt i Avhendingsloven er ikke helt riktig.
Avhendingslovens § 4-9 gir kjøper instruks om å undersøke eiendommen så snart som mulig etter overtakelse og melde eventuelle reklamasjoner innen rimelig tid.

De fleste vil naturlig undersøke eiendommen ved å ta boligen i bruk,  så disse undersøkelsene faller naturlig for de fleste boligkjøpere.

Bedre føre var en etter snar

Det som dessverre ikke faller så naturlig for alle er å sjekke boligen og salgsmaterialet nøye før de gir bud på boligen.  Dermed står de i fare for å “kjøpe katta i sekken” eller overse viktige forhold som medfører problemer eller i verste fall anger senere.  Det blir snakket mye om hvor lite alvorlig kjøperne tar undersøkelsesplikten.  Men, moraliserende pekefingre fører aldri noe godt med seg.  Det er ikke alltid så lett å få med seg alt som står i en salgsoppgave eller tilstandsrapport eller undersøke boligen nøye på en knapp times visning.  Mange gjør så godt de kan, men oppdager allikevel negative forhold i ettertid.

Tilbakemeldingene fra våre kunder er at det å sjekke boligens tilstand, om den holder det den lover er noe av det vanskeligste ved boligkjøpet.

Hva skal jeg se etter ?
Hva med det som står med “liten skrift” ?
Hvordan er tilstanden på det som takstmannen ikke har undersøkt?
er noen av spørsmålene de stiller seg.

Hos Boligkjøpsrådgiver Krogsveen har vi tatt dette på alvor.  Vi er stolte over å kunne tilby en tjeneste hvor vi på en rask og god måte hjelper kjøper med å sjekke både tilstand og pris.  Og bank i bordet, ingen av våre kunder har havnet i en situasjon hvor de har måttet reklamere i ettertid.

Se her hvordan du kan få hjelp til å sjekke boligens tilstand og pris

 

Remember that the bid is binding when you buy a home in Norway

Av: Dato: Rådgivning

In my work as a home buying consultant I have experienced that people with foreign background often are unaware of the fact that the bid is binding when buying a property in Norway.  They ask me to check the purchase contract after already giving a bid on the property.  

That is actually too late in relation to the system for buying and selling homes in Norway:

Your bid is binding once the seller has accepted it.  That means that you have to check both the sales material and the property before you give a bid.  You have no regrets unless the seller have given you very wrong and defective information about the property.  This is seldom the case because the real estate agent are helping the seller to give the correct information in the sales material. The purchase contract is merely an affirmation of what has been agreed through the bidding process.

I am not very surprised that people from other countries misunderstand this, because most other countries have some sort of right of withdrawal or system for checking the property after the bid has been accepted.

The Norwegian system gives the buyer a big responsibility, and you have to work very hard in advance of the bidding round to check the sales material and the property.

If you need help in connection with buying av property in Norway please contact me on e.mail:
trude.larsen@boligkjopsradgiver.no

Read    To buy a house in Norway from abroad.

 

Du har krav på opplysninger når du kjøper bolig!

Av: Dato: Rådgivning

I det siste har jeg blitt bedt om å bistå folk som vil kjøpe bolig privat, det vil si salg som foretas uten megler.  Det har gitt mange aha opplevelser.  Dessverre på den negative siden.

Jeg snakker nå om boliger som selges helt privat, uten hjelp fra “selge selv” nettløsninger av noe slag.   I denne kategorien finner jeg grove eksempler på mangelfulle opplysninger om eiendommen. Og annonser på finn.no som lover langt mer enn den holder når det kommer til hvilken informasjon som er tilgjengelig for kjøper.

La meg illustrere ved et nylig tilfelle:

  • Annonsen var en “klipp og lim” utgave fra en annonse på tilsvarende bolig lagt ut av en eiendomsmegler.
  • I annonsen var det stadige henvendelser til informasjon som forelå hos meglerforetaket.  Til tross for at intet meglerforetak var engasjert til å ta seg av salget.
  • Det ble i annonsen henvist til informasjon som var veldig viktig å lese, for eksempel opplysninger om borettslaget og egenerklæring fra selger.  Helt flott det, men da vi ba selger om å få disse papirene hadde hun dem ikke tilgjengelig.  Hun forstod heller ikke at dette skulle være noe å mase om, da hun i sin tid hadde kjøpt leiligheten etter en rask titt og ved kontraktskriving på kjøkkenbenken.

I anstendighetens navn skal opplyses at selger hadde spandert en tilstandsrapport fra takstmann i anledning salget.  I tillegg var det en del viktig og riktig informasjon  i annonsen,  så vår kjøper var ikke helt blank.  Men alt i alt var informasjonen særs mangelfull i forhold til kravene til selgers opplysningsplikt.

Vi hjalp vår kjøper til å samle sammen så mye vital informasjon som mulig og foretok en vurdering av dette.  Hun ble oppmuntret til å fortelle selger at siden hun det var første gang hun kjøpte leilighet var hun opptatt å vite mest mulig om kjøpsobjektet.  Selvsagt –  det skulle bare mangle!

Etter en del strev var vi enige med kunden om at vi hadde fått tak i og vurdert såpass mye informasjon at hun kunne føle seg trygg på hva hun kjøpte.  Det ville hun absolutt ikke vært hvis selgers opprinnelige informasjon hadde blitt lagt til grunn.  Hun valgte allikevel ikke å by på boligen.  Rett og slett med bakgrunn i selgers holdning til hennes behov for informasjon.  Det kunne lett blitt for strevsomt dersom det oppstod flere spørsmål eller en reklamasjon. En fornuftig avgjørelse, tillit og et godt forhandlingsklima er viktig.

Glem boligen eller få profesjonell hjelp.

Skal du kjøpe en bolig, har du krav på å få all den informasjon du ønsker deg. Uansett om selger er profesjonell eller ikke.  Lykkes ikke dette kan du gjøre to ting:  Glemme hele boligen eller få profesjonell hjelp til å fremskaffe informasjonen du trenger for å kunne ta et fornuftig og bevisst valg.

Og til selgere som ikke anstrenger seg for å fremskaffe viktige og riktige opplysninger vil jeg si:

Ta dere sammen og sørg for å oppfylle opplysningsplikten.  Og ikke minst ha forståelse for at riktig og fyldig informasjon om boligen er selve grunnlaget for kjøpsavtalen og svært viktig for kjøper.

Les også:          Tar du sjansen på å kjøpe bolig uten megler

Hvordan kan du redusere risiko ved boligkjøp?

Av: Dato: Rådgivning

Boligkjøpere i Norge har ingen angrefrist.  Med en gang selger har akseptert ditt bud er det inngått en bindende avtale.  Avtalen bygger på de opplysninger som selger har gitt i salgsmaterialet og de undersøkelser du har foretatt på visning. Ganske skummelt og svært krevende ikke sant?

Ja, det å vurdere boligens tilstand med styrker og svakheter er noe av det mest krevende boligkjøpere opplever ved siden av prisvurderinger og budgivning.  Holder boligen det den, lover eller er sannheten forsøkt sminket over ved hjelp av flotte bilder og god markedsføring?

Og klarer jeg å vurdere boligen objektivt hvis jeg har forelsket meg i både boligen og beliggenheten?

Svaret er ikke hverken ja eller nei på dette.  Men det faktum at mange boligkjøp ender med reklamasjoner og konflikt og av og til direkte anger, taler for at ting burde vært undersøkt og overveid nærmere før kjøpet.

Nettet flommer av gode tips om hva du bør sjekke før du kjøper, men det viser seg at denne informasjonsflommen ikke hjelper så mye når du står midt oppe i et boligkjøp og trenger svar på de små men viktige spørsmålene knyttet til en konkret bolig.  Eller du trenger veiledning på hva du egentlig burde ha spurt om.

Kjøper er ansvarlig for å sjekke opplysninger

Det viktigste rådet boligkjøpere får, er å lese gjennom prospekt, tilstandsrapport og øvrig informasjon om boligen.  Helst før de går på visning.  Noen få er flinke og gjør dette. Men selv for de flinkeste kan det være ting som er vanskelig å forstå og informasjonsmengden gjør det vrient å skjelne mellom viktige og mindre viktige opplysninger.

Lovverket for salg og kjøp av bolig er regulert slik at hvis et forhold er nevnt i salgsmaterialet, og du som kjøper ikke oppdager det eller undersøker videre, blir du juridisk ansvarlig for dette senere. Dette er utledet av det som i loven kalles kjøpers undersøkelsesplikt.

Vil gjøre det enklere for folk som skal kjøpe bolig

Alt pratet om risiko og farligheter gjør at boligkjøp ofte forbindes med frykt og usikkerhet. Det dreier seg om å ikke gå i fella eller å kjøpe katta i sekken.  Som boligkjøpsrådgivere er vi opptatt av å dempe denne frykten ved å hjelpe folk med å oppdage det med liten skrift og gi konkret veiledning om hva de bør titte etter på visning.

Så er det også viktig for oss å bruke vår erfaring for å vise potensialet i en bolig.  Det som regel ikke bare sorgen å melde, positive forhold må også påpekes!

Da får kundene et totalbilde av boligen som gjør kjøpsbeslutningen lettere.  Erfaring viser at denne hjelpen gjør boligkjøpet mye enklere for dem. Særlig når tilbakemeldingene gis i en kortfattet form og et forståelig språk.

Les om hvordan du kan få hjelp til å finne ut om boligen holder det den lover.