Private boligvisninger er fremtidens løsning

Av: Dato: Corona - Spørsmål og svar

På grunn av smittevernshensyn har de fleste meglerkjeder lagt opp til privatvisninger nå under Koronakrisen.  Dette er kjøperne veldig fornøyd med, og det meldes at det kommer flere “seriøse” kjøpere på visning enn ellers.

Privatvisninger var ikke en sjeldenhet før krisen heller, men det kunne variere veldig hvem som var villig til å gjennomføre dette, enten på grunn av tidspress hos megler eller at selger ikke ønsket det. Og ikke alle kjøpere hadde mot til å be om en visning fordi det kunne føles forpliktende i forhold til kjøp.

Nå får de aller fleste privat visning, hvor en og en kunde får presentert boligen sammen med megler.  Ting går roligere for seg og kjøperne slipper å stå i kø for å få sett de forskjellige rommene.  Megler har sin tid og oppmerksomhet rettet mot en kunde av gangen og det hele blir mer personlig.

En annen konsekvens av opplegget med private visninger hvor man skal melde seg på, er at kjøperne blir mer selektive i forhold til hvilke boliger de oppsøker for visning.  Sannsynligvis er de også mer forberedt enn når de bare tar seg en “tur” på visninger en søndags formiddag.
Dette med å være forberedt og selektiv, er noe jeg er sterk tilhenger av.  Det viser seg at folk blir veldig slitne og lei hvis de går på for mange visninger.  Prosessen blir mindre fokusert og tar mye lengre tid.

Les også:   Slik unngår du unødvendige visninger

For hvem er egentlig fellesvisningene til for?

Nysgjerrige naboer og eiendomsmeglerne kanskje?

Litt dømmende å tenke slik mener du kanskje?  Men jeg spør meg selv hva du som kjøper får ut av å stimle sammen med flere konkurrerende kjøpere i en hektisk time i helgen.  Med liten plass til individuelle spørsmål og vurdering av de forholdene som akkurat du synes er viktig. Eller ro til å kjenne på følelsen av hvordan det ville være å bo i akkurat denne boligen.

For megler derimot er det mye å vinne på å ha mange inne på visning samtidig.  Da skapes et inntrykk av at boligen er veldig etterspurt og de treffer mange fremtidige boligselgere som de kan pleie i ettertid.

Om det er en fordel for selger å ha flest mulig på visning er vel egentlig ikke bevist.  Det spørs helt hvor mange av dem som er seriøse og om kjøperne føler seg godt nok ivaretatt.

La denne koronokrisen være en anledning til å skape gode digitale og fysiske visninger på kjøpers premisser.  Til syvende og sist også til til nytte og glede for selgerne.

Dette tror jeg helt sikkert en kreativ eiendomsmeglerbransje vil få til – hvis de vil !

 

Er det trygt å kjøpe tomannsbolig med sameieavtale?

Av: Dato: Corona - Spørsmål og svar

Vi er eit par som er på boligjakt og fekk nylig (til vår store overraskelse) innvilga finanseringsbevis fra banken tross for at vi ikkje har nok eigenkapital, eller kausjonist. Begge i sikker jobb og god inntekt (Sjukepleiar og barnehagelærer).

Vi har nylig funne drømmeleiligheten i nærområdet vårt. Men, leiligheten er del av eit sameie, tomannsbolig. Det er lagt fram en sameieavtale som er en del av kjøpet og sameiebrøk er lagt til grunn. Kva tenker du om sameie generelt og hvor “sikkert” er dette versus borettslag? Er det mulig å legge inn bud med krav om ting vi meinar må stå i ein sameierkontrakt ? Syns det virker litt risikabelt å skulle kjøpe noke og ikkje kunne inngå sameieavtale før kjøpet er gjort. Det vi tenker på er blant anna reglar mtp vedlikehold av fellesområder.

Svar:

Gratulerer med finansieringbevis.  Bankene har fått lov til å gjøre litt flere unntak fra Boliglånsforskriften nå under Korona krisen, og da har dere sikkert fått nyte godt av det.  Og nå har dere fordel av at dere er ansatt i offentlig sektor og er sikret trygg inntekt fremover.

Denne tomannsboligen har felles gårds og bruksnummer og den leiligheten dere skal kjøpe har et eget seksjonsnummer.  Det vil si at det er en eierseksjon og at de to boligene tilsammen utgjør et eierseksjonssameie.  Det er helt trygt selv om det er litt annerledes enn borettslag og styres av en annen lov.  Dere vil få full råderett over egen seksjon eller bolig men råderetten over hage og fellesområder skal reguleres i en sameievtale.  Derfor er det fint at dere er opptatt av denne.

Mitt råd er å studere den fremlagte avtale godt og se om dere er enig i det som er foreslått. Er det noe dere vil ha føyd til eller endret kan dere godt sette dette opp som et forbehold i budet.  Eventuelt ta det opp med megler og få avtalen rettet før signering.  Pass på at disposisjoner av fellesarealer og kostnader er fordelt på en måte som dere synes er riktig og rettferdig.

Lykke til med kjøpsforhandlingene !

Bruk gjerne påsken til å se på boliger til salgs

Av: Dato: Corona - Spørsmål og svar

Vi lever i svært usikre tider om dagen.  Jeg skal ikke pushe deg med å oppfordre til “løp og kjøp”.  Men noen tanker om boligkjøp i coronaens tid tar jeg med den frihet å dele.  Og kanskje er timingen for boligkjøp ikke alt for “gæli” heller.

Henvendelsene jeg har fått den siste tiden dreier seg i stor grad om det er trygt å kjøpe og selge bolig nå eller om det er lurt å vente til krisen er over.  Det finnes ikke noe fasitsvar på dette, og det er høyst individuelt hva som er lurt å gjøre.

Les noen aktuelle spørsmål og råd her: Corona spørsmål og svar

Slik er boligmarkedet nå:

  • Antall boliger lagt ut for salg og solgte boliger gikk ned med 15% i uke 12 og 13 (siste halvdel av mars)
  • Prisene gikk ned med 1,5% i mars, ser vi på siste del av mars, etter at krisen startet er prisfallet 3% (Oslo tall)
  • Det er litt flere boliger til salgs nå enn på samme tidspunkt i fjor.  Det ser også ut til at det blir lagt ut boliger gjennom hele påsken.  Det medfører godt utvalg for de som vil og kan kjøpe nå.
  • Flere boliger blir solgt under prisantydning enn på samme tidspunkt i fjor
  • De mindre leilighetene selges lettere og til mer stabile priser enn de større og dyrere
  • Det er like mange usolgte boliger som i mars 2019.  Samtidig tyder tallene på at etterspørselssiden er lavere.  Det vil si at vi går mot et kjøpers marked.

Les også:  Hvordan blir prisantydningen i corona tider?

Godt utvalg av boliger på markedet

Jeg har inne et søk på alle nye boliger som blir lagt ut i Oslo.  Ser at det blir lagt ut 20 – 25 boliger hver dag også nå i helligdagene i påsken.  Det er antagelig litt uvanlig.  Det vi ikke vet er om de som legger ut boligene nå gjør det for å “teste” markedet eller om det er folk som “må” selge fordi de har kjøpt noe annet eller at livssituasjonen tilsier dette.  Antagelig vil vi se at en del boliger blir lagt ut og deretter tatt av markedet ganske raskt dersom de ikke oppnår respons. Muligens dukker de opp med “ny pris” ganske snart.  Det kan være et tegn på at de er ivrige på å selge.

Eiendomsmeglerne oppmuntrer nok til å legge ut boligene i håp om å få til et salg og sørge for at markedet er i gang. Og boligmarkedet er heldigvis ikke dødt som følge av coronakrisen.  Men det er veldig usikkert hva som skjer fremover både med boligpriser og folks privatøkonomi.  Lave renter taler for et blomstrende boligmarked og mange boligkjøp, men permitteringer og usikkerhet rundt egen økonomi drar sterkt i den andre retningen.  For de som har bolig fra før vil nok redsel for ikke å få solgt egen bolig og sitte med to boliger veie ganske tungt.

Usikkerhet i lang tid fremover

Derfor tror jeg nok vi vil se ytterligere fall i boligsalget og lavere boligpriser en stund fremover.  Mange vil komme mer igang igjen med arbeid når skole og barnehager åpner etter påske. Men mange vil fremdeles være permittert.  Det vil ta tid før alle bedrifter, og dermed den enkelte arbeidstaker, har oversikt over hvor de står etter den økonomiske krisen.

Les også:  Bør vi kjøpe vår første bolig nå?

Det vil gå bra

Er det dermed farlig å kjøpe bolig nå.  Ikke nødvendigvis, men ta høyde for et ytterligere prisfall fremover og ha et langsiktig perspektiv på boligkjøpet, gjerne 5 år eller mer.  Slagordet for corona krisen er “det vil gå bra”.  Slik er det nok også for boligmarkedet.

“Det vil gå bra” og alle kan få være sammen igjen

Noen gode muligheter ?

Har du ikke bolig fra før og er i posisjon til å kjøpe vil denne tiden være en mulighet til å kjøpe bolig til en god pris.  Og har du bolig fra før, legg inn gode marginer slik at du kan selge og kjøpe i samme marked.  Har du en mindre leilighet opp til ca 50 m2 og planlegger å kjøpe en større er dette kanskje en god tid å gjøre det på, siden de større og dyrere boligene går tregere.

Dagen før påske hadde jeg fire henvendelser om hjelp til boligkjøp så det ser ut til at folk ser muligheter og har lyst til å kjøpe bolig fremdeles. Så, bruk gjerne ledig tid i påsken til å titte på boligannonser.  Enten du har anledning og mot til å kjøpe nå eller du er veldig usikker.  Det er alltid lov til å drømme.

Har du spørsmål om boligkjøp eller en bestemt bolig i disse tider, ta kontakt.  Jeg holder stand på hjemmekontoret også i påsken.

FORTSATT GOD PÅSKE!

Vennlig hilsen
Boligdama
T: 950 37 330  – e.post:  trude.larsen@boligdama.no

 

 

 

Ansatt i det offentlige, bør jeg kjøpe bolig nå?

Av: Dato: Corona - Spørsmål og svar

Hei
Jeg er nettopp ferdig utdannet helsearbeider og har fått fast jobb i kommunen. Har tenkt en stund på å komme meg inn i boligmarkedet.  Er det lurt å gjøre det nå og vil jeg kunne få en bolig til en god pris?  Har mulighet til å få lån i KLP hvor jeg er medlem.  Vil det være lurt å låne der eller er det andre banker som gir bedre betingelser?

Hilsen ung mann

Svar:

Hei og takk for spørsmålene.
Du slipper i alle fall å tenke på om jobben din vil bestå fremover og sannsynligvis er du heller ikke permittert.   Da har du fått ryddet av veien utrygghet for egen inntekt fremover.  Det er jo et viktig premiss for å våge å gå inn i boligmarkedet.
Du spør også om finansiering.  Der er jeg ingen ekspert men en av fordelene ved å være ansatt i det offentlige er tilgang til lån gjennom pensjonskasser slik som KLP.  De gir gunstige lån og jeg ser også at de gir gunstig rente helt opp til 85% av boligverdien.  Det er det svært få banker som gjør, der setter de grensen ved 60% for å gi gunstigste rente.

Hvorvidt du kan få kjøpt til en gunstig pris nå fremover er usikkert. Det meldes at prisene holder seg relativt stabile.  Men det er noen ting som taler for at det kan være mulig å få kjøpt til noe lavere pris enn før krisen.  Har skrevet litt om dette her. 

Vi vil vite litt mer om boligprisutviklingen om noen dager når vi får boligprisstatistikken for mars.

Lykke til med den viktige jobben du gjør og planlegging av boligkjøpet.

Vennlig hilsen
Boligdama

T: 950 37 330 – e post: trude.larsen@boligkjopsradgiver.no