How to buy a house in rural parts of Norway

Av: Dato: English

Norway is a beautiful country, no doubt about that.   Many foreigners have a dream about buying a house in a rural area in Norway.  On the countryside, by the fjord or ocean and maybe also north of the polar circle.

I have had several inquiries about this and been able to help some of them to fulfil their dream.

However, there are some obstacles, that makes this a little bit more difficult than buying a home or cottage in  densely populated areas.

First of all, the market are a little bit limited.

Many rural homes, especially the less expensive one, are not put on the market very often.  Relatives, that inherit these properties, tend to keep them for themselves.  To use them for holiday purpose or Airbnb for tourists.  This is especially common in the North of Norway.  Some places it is difficult even for young people who want to stay in their home community or move to a small village to buy a house for their family.

The same problem applies for small farms.  It is seldom for sale.  The family keeps them, or they are merged with other bigger farms nearby.

Also many Norwegian are dreaming of buying a small farm, but they tend to wish for objects that are near a city or bigger village.  This increase the demand and the sales prices are quite high.

Even if the market is a bit limited, there are still homes for sale.

But it is important to be aware of some Laws and Regulation that can be connected to these properties.

  • Obligation to live rule. Boplikt
    Municipalities can implement rules these rules. You cannot leave the house empty. You must either live there yourself the whole or part of the year and rent it out for the rest of the year. This is a policy to prevent the creation of ghost towns.
  • Duty to get official permission for owning the house – Konsesjon
    This is very common for agricultural properties. There may be a duty to run agricultural activities.  It is the buyer’s responsibilities to get these permissions after the purchase. It is also a possibility to subcontract the land. But you will never know if this is possible before you are applying for permission to own the property.

The realtor will inform about conditions for the sale in the sales material. It is very important to check out these things very carefully.   I will strongly advise you to seek help from an consultant like me before you give a bi on  a rural property.

Remember – the bid is binding in Norway!

Download my booklet about home buying in Norway

Why most Norwegians own their own home

Av: Dato: English

Almost 80% of people in Norway own their own home.

Self-owning has been official policy in Norway since the 1950’ies. During the next decades there was a big development of what we call social housing construction in the whole country.  Organizations like OBOS – the biggest housing cooperative organisation in Europe, and other local organisations were established in most cities.  They cooperated with the municipalities who made plots and areas available.

The State Housing bank gave mortgages to both builders and private people to finance the home building.

The taxation of property has always been very low in Norway, and you also get tax-deduction when you are paying interest on mortgage. (Today 22% tax deduction)

And there are no taxation on the gain when selling your home.

Until 1983 sales prices were regulated.  When the regulations were repealed, there were no way back. From that time, it was all about the market!

The market regulations have functioned quite well for most people.  The prices have been rising and people have been able to use their property values to ” climb up the housing ladder”.

Lately we have seen that some people have not been able to buy their own home, because of the requirements for equity and lack of ability to pay the cost of a mortgage.  Almost 50% of first-time buyers gets help from their parents to buy their own home.  The percentage of self-owners have decreased a little bit lately. And many experts doubt whether we will be able to keep up the big share of self-ownership, what we call the Norwegian Housing model,  in the future. Even if it is a goal for all political parties.

Because of the self-own policy, the rental market is not as safe for tenants as we could wish for.  As a tenant you are depending on renting from private self-owners on a 3-year contract.  And you will not get any of the tax advantages that self-owners have.  Therefore it is not regarded very attractive to rent your home in Norway.

Read about the rental system in Norway here

As a home buying consultant I strongly recommend all people who ca to afford it, to buy their own home.  It is both safe and profitable. It is my impression that people from other countries that settle in Norway, also after some time, are eager to buy their own home. They experience the economic benefits that comes with self owning, and what most of their their Norwegian friends and colleagues do.

Can you trust the bidding and home sale system in Norway.  Find the answer here. 

It is of course not completely without risk buying a home in Norway. The market goes up and down and it is important to buy a property without errors and omissions.  You should have a 3 -5 years perspective on the purchase, and get help to secure that you are paying the correct market price.
And be aware of the buyers duty of inspection.  It is essential that you can read and understand all the sales information.  Therefore, if you are an English speaker, I strongly recommend that you get help from a home buying consultant (like me:)

Want to know more? 

Download my booklet about home buying in Norway. 

 

 

 

Her har du 10 gode unnskyldninger for IKKE å planlegge for alderdommen

Av: Dato: Rådgivning

Jeg banner litt i kjerka igjen. Og drar frem kjepphesten om at det kan være lurt å planlegge for en egnet bolig i alderdommen. Hjelpe deg selv ved å benytte eksisterende boligressurser for å skape deg et aldersvennlig liv.

Det er ikke så mange andre som ordner tilværelsen for deg, før du eventuelt blir meget syk eller pleietrengende. Poltikken er nemlig lagt opp til at du skal klare deg lengst mulig hjemme, og eventuelt ta imot hjemmebaserte tjenester der.

Egentlig tror jeg de fleste innerst inne er klar over at det er lurt å tenke litt fremover. Selv når du er godt etablert og nærmer deg de seksti. Allikevel opplever vi mye vegring mot å tenke på hvordan tilværelsen skal være på våre eldre dager.

Er du en av dem som skyver disse tankene vekk, så har jeg 10 gode unnskyldninger til deg. Som du kan bruke for å unngå å planlegge eller gjøre noe som helst med tanke på fremtiden.

1.   Her skal jeg bo til jeg blir båret ut
2.   Alle trappene holder meg i form
3.   Jeg orker ikke å ta opp dette med ektefellen
4.   Barna blir så lei seg hvis vi selger barndomshjemmet
5.   Det blir så mye styr
6.  Jeg vil ikke etterlate meg noe gjeld, barna skal arve mest mulig
7.  Jeg regner med at sønnen min kommer og måker gårdsplassen og tar seg av
vedlikeholdet
8.  Jeg vet hva jeg har, men ikke hva jeg får
9.  Jeg er så glad i naboene, skjønt det har vært stor utskifting i det siste
10.Jeg har ikke vært på boligmarkedet på mange år og er veldig usikker

Litt sarkastisk av meg dette, muligens.

Men jeg tillater meg litt ironi, da jeg har hørt disse og enda flere innvendinger SÅ mange ganger. Og har erfart at disse tankene gjør at folk ikke rekker å gjøre noe med bosituasjonen sin før det er for sent. I tillegg møter jeg til stadighet middelaldrende mennesker som prøver å inspirere sine foreldre til å skaffe seg en aldersvennlig bolig, men som ikke når frem.

Unnskyldningene er forståelige og dypt menneskelige…

Men, kanskje er du allikevel nødt til å tenke på fremtiden.  Mens du ennå har tid.  Det er ikke sikkert du behøver å flytte en gang, bare tilpasse boligen du har. Eller sette av penger til hjelp med fremtidig vedlikehold.

LAST NED MITT TIPSHEFTE FOR INSPIRASJON OG GODE RÅD 

Jeg har hatt den gleden å hjelpe flere, både enslige og ektepar i godt voksen alder, med å kjøpe det jeg kaller deres siste bolig.  En bolig for et aktivt liv og som det egner seg å bli gammel i.  Det har ofte vært en krevende reise, men prosessen har alltid fått en lykkelig slutt.

Les også:  Slik ble hun boligeier på 8 dager

 

 

For deg som skal kjøpe. Hvordan er boligmarkedet i mars 2023?

Av: Dato: Rådgivning

For å kunne vite hvordan boligmarkedet utvikler seg, er det noen viktige faktorer du må følge med på og innrette deg etter når du skal kjøpe bolig.

Disse er :

  • Prisutvikling
  • Tilbud
  • Etterspørsel

Disse faktorene styres igjen av såkalte drivere i økonomien, som kort fortalt kan være rentenivå, prisstigning, arbeidsledighet og levekostnader, for eksempel strømkostnader.

I tillegg kommer adferden, eller tilpasningen som selgere og kjøpere gjør på bakgrunn av meldinger om utviklingen i prisene og økonomien, og hvilke forventninger de har til fremtiden. Det vi kan kalle psykologiske faktorer.

La oss ta prisutviklingen så langt i 2023 først:

Boligprisene har steget med 4,5% i årets to første måneder.  Dette skjer etter en prisnedgang på 6% høsten 2022.  Ser vi på utviklingen i de siste 12 måneder er boligprisene tilnærmet uendret.

Det vil si at prisene ligger på 2022 nivå. Dette er jo et viktig skifte fra de tidligere år, hvor vi har sett en høy 12 måneders vekst hvert år.

Et annet viktig  moment ved prisutviklingen er å se på de såkalt sesongjusterte prisene.  Det vil si å sammenligne prisutviklingen med hva som er vanlig for samme måned i året.  Her har vi en mye mindre økning enn de 4,5%, da det er svært vanlig at boligprisene øker ganske kraftig i januar og februar.  Sesongjustert vekst for februar var 0,3%.

Allikevel har prisene  i så langt i år utviklet seg mer i positiv retning enn det de fleste eksperter har forventet.

Det forventes nedgang eller lavere prisøkning i månedene som kommer, hvis vi spør de fleste eksperter.  Årsaken er at det vil komme ytterligere renteøkninger og boligeiere og kjøpere har ikke ennå fått kjent renteøkningene sterkt nok på kroppen.  Boliglånsrenten økes først 6 uker etter at Norges Bank har bestemt vedtatt å øke styringsrenten.

Men selv om det forventes nedgang fremover fra mange, kan vi bli overrasket.  Og når bunnen eventuell er nådd er tilnærmet umulig å vite.

Hvordan er tilbud og etterspørsel?

Det ble solgt mange boliger i februar, og så langt i år er det lagt ut langt mer enn på samme tid i 2022.  Men starten av 2022 var litt spesielt.  Markedet var preget av et svært lavt tilbud som følge av den nye avhendingsloven.  Derfor er sammenligningsgrunnlaget litt skjevt.  Det er mer fruktbart å se på det faktum at salgsvolumet nå nesten på nivå med tiden før pandemien, det vil si 2019.  Med andre ord normalt nivå.

En årsak til at det har vært et aktivt salg så langt i år, er sannsynligvis lettelsene i Boliglånsforskriften og reglene om stresstest av renteøkninger.  Nå må du kunne bevise at du klarer å betale opp til 7% rente.  Dette har blant annet medført at folk med inntekt på kr 500.000 har kunnet få 20% høyere lån enn det som var mulig å få høsten 2022.

Er det mange usolgte boliger på marked og et godt tilbud, er det et såkalt kjøpers marked.

Antall usolgte boliger har ikke økt så langt i 2023, tilbudet er ganske stabilt.

Markedet er fremdeles usikkert og det påvirker etterspørselen fra kjøperne.

Tør jeg, eller er det lurt å kjøpe bolig nå og hvor høye bokostnader vil jeg få i årene fremover hvis jeg skifter bolig?
Dette er noen av spørsmålene du helt sikkert stiller deg.

Jeg opplever at det fremdeles er et kjøpers marked.  Men ikke på alle boliger.  De som oppfattes som attraktive av mange,  oppnår aktive budrunder og priser over prisantydning.  Dersom megler har sørget for prisantydninger som innbyr til dette.

Isolert sett kunne man sett på fallende priser som et gode for boligkjøpere.  Særlig de som ikke har bolig fra før og som skal inn i markedet.

Men, de fleste tenker fremover og blir engstelige for å investere i
et marked
hvor prisene faller.

Vi ser nå at prisene er på nivå med 2022 igjen, etter et fall i høst.  Det viser hvor raskt markedet endrer seg.  Selv om vi skulle oppleve nedgang i noen måneder utover i 2023, burde ikke dette skremme noen fra å kjøpe eller bytte bolig.

Det ser ut til at vi, på relativ kort sikt, kan være på vei mot et ganske stabilt marked. Et stabilt marked som på grunn av noe usikkerhet og nøling på etterspørselssiden fremdeles er på kjøpers side.  Derfor ser jeg ingen grunn til å ikke kjøpe bolig nå. 

Se gjerne etter boliger med muligheter og objekter som ikke alle andre kjøpere løper etter. Da vil du kunne oppnå en god pris.

Klikk her og chat med meg om ditt boligkjøp