Hva tenker du om nye boligområder – stygt eller pent ?

Av: Dato: Boligmarkedet

Kanskje dreier det seg ikke bare om synsing om hva som er stygt eller pent ?  Jeg har fått inn et innlegg i Avisa Oslo som omhandler de nye boligområdene i Oslo Øst. Områder som enkelte  omtaler som steinørkener, stygge eller som områder med dårlig bomiljø.  Jeg er nok ikke helt enig.

Les artikkelen nedenfor og sjekk ut dine egne tanker og følelser:

Betraktningene om Oslos nye boligområder er ensidige, og bygd på synsing om hva som angivelig er stygt og pent.

Av  Trude Larsen, boligkjøpsrådgiver og eiendomsmegler

Enkelte artikler om byutvikling og ikke minst kommentarfelt på sosiale medier, gir et inntrykk av at de nye boligområdene i Oslo øst er stygge steinørkener hvor folk umulig kan leve et godt liv.

Det undrer meg litt, ettersom jeg ofte ferdes i de omtalte områdene Ensjø, Hasle og Løren, både privat og i jobbsammenheng. Jeg har jobbet med bolig og boligutvikling i over 40 år. Som boligkjøpsrådgiver har jeg vurdert kvalitet og pris på mange boliger i disse områdene. Kvaliteten på en bolig er ikke bare boligen, men også boligselskapet, grøntarealer, servicetilbud og omgivelsene generelt.

Jeg har en mistanke om at enkelte som uttaler seg kanskje ikke har ferdes så mye i områdene, eller satt seg inn i hva de menneskene som har slått seg ned her, egentlig har tenkt. Betraktningene er ensidige og bygd på synsing om hva som angivelig er stygt og pent.

Det får meg til å tenke: Så flott av mange familier har flyttet inn her.

På Løren er det lagt til rette for bymessig miljø med kafeer, apotek, blomsterbutikk, matbutikker, treningssenter, og restauranter på gateplan. Virksomheter som ser ut å klare seg bra og som folk benytter seg av. Når folk skal velge bolig setter de dette øverst på ønskelista, ved siden av gode kollektivforbindelser.

Det er mye å si om hvordan vi utvikler boliger her i byen, og årsakene til at byggene ikke alltid blir så vakre og varierte som man kunne ønske seg. Det bygges ofte ganske tett, og ikke alle boligene har den kvaliteten man helst kunne ønske seg. Det skyldes nok først og fremst at utbyggingen skjer i det tempoet som markedet legger opp til.

Før dette er det utviklet regulering- og områdeplaner som må følges, og hvert prosjekt må godkjennes av Plan og Bygningsetaten (PBE). Så utviklingen skjer ikke bare uten mål og mening. Boligene og fellesområdene må oppfylle alle moderne, tekniske og bygningsmessige krav til bokvalitet. Heldigvis får utbyggerne sjelden gjennomslag for sine ønsker om lempeligere regler for utforming av boligene.

Regel nummer én er at boligene som utvikles må være salgbare. Den raske utviklingen i priser i de nye områdene i Oslo øst de siste årene, også ved videresalg, tyder på at boligene er nettopp dette.

Du har sikkert en klar formening om hvor i byen det er godt å bo. Og det er lov, uansett hvilken kunnskap og følelser du bygger din oppfatning på. Det samme gjelder for de boligkjøperne jeg kommer i kontakt med. En god del av dem ser faktisk et potensiale i de nye boligområdene i Oslo øst, og ønsker å kjøpe bolig der. Da gjelder det å finne det beste alternativet i området, dersom det er mulig innenfor deres budsjett. For her, som i allerede etablerte områder, er mangfoldet og valgfriheten stor.

 

Har du hørt at du kan få hjelp til boligkjøpet fra en egen rådgiver?

Av: Dato: Rådgivning

Du har kanskje ikke hørt ordet boligkjøpsrådgiver før?  Det er ikke et utbredt fenomen i Norge, men mange andre land har dette.  Fordi de mener bolighandelen blir mer balansert når selger og kjøper har hver sin rådgiver.

I Norge er det valgt en modell hvor eiendomsmegler i henhold til loven skal “dra omsorg for begge parters interesser”.  Det kan kanskje virke noe merkelig så lenge megleren er betalt av selger for å oppnå høyest mulig pris?

De fleste av oss vet at denne omsorgsplikten i første rekke kommer selger til gode og at det således er en ubalanse mellom selger og kjøper i bolighandelen. Denne ubalansen var årsaken til at jeg startet opp “Boligdama” for 8 år siden.   Selv om jeg er utdannet eiendomsmegler, ønsket jeg å være kjøpers partsrepresentant, og kun det. Ved siden av rådgivningstjenestene har jeg hele blogget om boligkjøp og skrevet hundrevis av artikler. Og – det er rart med det, verden kan ofte se litt annerledes ut fra et annet perspektiv!

Det har tatt lang tid og mye tålmodighet å bygge opp en virksomhet rundt boligkjøpsrådgivning. Og jeg skal være ærlig å si at det har medført nedgang i lønnsinntekt, i alle fall de første årene.  Men sånn er det å være gründer.

Men, etter å ha hjulpet ca 750 familier med boligkjøpet og vært i kontakt med mange hundre flere, er jeg stolt over at jeg har holdt fast ved mine opprinnelige ideer.

For å uttrykke meg litt svulstig :

Jeg akter å holde frem som jeg stevner: Å være en stemme for boligkjøperne og boligkjøpers beste venn.

Boligdama – Trude Larsen

2023 – Et kjøpers marked

Året 2023 har startet godt, mange av mine kunder har kommet i mål med gode boligkjøp.

Eksempler:

  • Toppleilighet Frogner, Oslo.
  • Klassisk leilighet i 1. etasje Frogner, Oslo
  • Prosjektert bolig i 9.etasje Nydalen
  • Kjøp av kontraktsposisjon (nesten ferdigstilt bolig) i Bjørvika for utleie
  • Enebolig i Tønsberg
  • 2 roms leilighet – førstegangskjøp i TrondheimAlle boligene ble kjøpt til fornuftige priser tilpasset dagens markedsnivå.

Selv om prisene gikk litt opp i januar, vil det utvilsomt bli et kjøpers marked i noen måneder til.

Har du lyst til å få hjelp med å gjøre et godt og riktig kjøp fra en som står på din side, har jeg ledig kapasitet til deg.  Det har nemlig gått raskt unna med kundene mine i det siste.

Fullt fokus og rask fremdrift er nemlig enda et godt argument for å alliere deg med en boligkjøpsrådgiver.

Vennlig hilsen
Boligdama
trude@boligdama.no
T: 950 37 330

 

 

 

The difference of purchasing projected (not yet build) homes and second-hand homes in Norway

Av: Dato: English

In Norway, as I guess in many other countries we have to different markets for home buying. The second hand housing market and project or new housing market.

In the second-hand market people’s houses and apartments are sold with the help of real estate agents.  It is also allowed to sell one’s property without a realtor, but 99% is using one.

When it comes to the projected, not yet build homes, they are sold by the builders.  They are using real estate agents too, mostly. They are often specialised in sale of projected homes. Sometimes the builders also use their own employees.

Two different laws are regulating the sale and delivery of the homes:

The Home Building Act (Bustadoppføringslova) for projected homes and the Alienation Law (Avhendingsloven) for the second hand homes.

In addition, we have the Real Estate Law that clarifies the responsibility of the real estate agent.

This means that the sale of properties is quite regulated.  The different laws places responsibility on the seller, either a private person or the builder, the buyer and the realtor.

The laws are so called  consumer laws which are intended to protect the consumer

The projected homes are more expensive (20 to 25%) than the second hand homes, because they are modern and built according to the latest building regulations and does not require maintenance for many years.

When you buy a home that is not yet build you have to rely on the information and illustrations from the builders or their real estate agent.  They often have models and visiting centre where they are showing the standard of the interior, the sun conditions and the view from the apartment.  Or maybe they have a prototype of a house to show you.

If you want to look for a projected property in Norway, you can use this website:

https://www.finn.no/realestate/newbuildings/search.html?sort=PUBLISHED_DESC

The second hand homes are listed on this website:

https://www.finn.no/realestate/homes/search.html?sort=PUBLISHED_DESC

Be aware of the buyers duty of inspection

Either you want to buy a brand new home or a second hand home in Norway, you have to be aware that the bid is binding and the buyers duty of inspection.

The home buying in Norway is quite complicated for the buyer and as a buyer you have a big responsibility to check the sales material and the property itself before bidding.  The bid is binding and there are no regrets. This is called the buyers duty of inspection and are regulated by law.  It is valid for purchase of second hand homes as well as for projected homes.

Luckily, I have been working with both  selling and buying of both second hand and projected homes in my 40 year career in the housing industry.  Therefore, I am qualified to help with the purchase of all kinds of homes.  This is a good thing since the approach and legislation is quite different.

The housing market right now (February 2023)

The housing market right now (February 2023) is quite slow compared to the crazy years of the Pandemic.  But second-hand homes are sold quite easily, with slighter lower prices.

When it comes to projected homes there have been an abrupt stop and a number of planned projects have been postponed.

The projected homes are mostly sold to fixed prices, they are no bidding rounds.  But it is not easy to negotiate a lower price.  The builders prefer to sit on the properties when they are finished, and wait for better times.

If the projects are stopping for a long time, it will probably have a bad influence on the second hand market, especially in big cities like Oslo.  Then there is a change that the prices for on the second hand market will rice fast again.

Du må selv planlegge for et enklere liv

Av: Dato: Rådgivning

NRK har nylig satt fokus på hvor vanskelig det kan bli å klare seg i eget hjem når hjemmebaserte tjenester ikke strekker til. Og når alders eller sykehjemsplass ikke står klar når du eller dine pårørende trenger det. Dette har opprørt mange, og med rette.

Det  som kanskje ikke har gått helt opp for alle er at det i mange år har vært en villet politikk,  at eldreomsorgen legger opp til at vi skal bo hjemme lengst mulig. Og motta hjelpen vi trenger hjemme, enten det er praktisk hjemmehjelp eller hjemmesykepleie.

Mange ønsker også å bo hjemme lengst mulig.  Og hvis boligen er tilrettelagt for et aldersvennlig liv og tjenestene fra kommunen fungerer, kan det være en veldig god løsning.  Helt til helsa blir så dårlig at det er behov for sykehjemsplass. Da kan nåløyet være trangt både for sykehjemsplass og omsorgsbolig.  I ventetiden som ofte oppstår, blir det både stressende og trist både for den eldre og de pårørende.  Denne situasjonen har ingen quick fix, og det er lite både du og jeg kan gjøre med det.  Bortsett fra å stemme på de politikerne som vi har mest tillit til i disse spørsmålene.

Å bo i riktig bolig

Men det er faktisk en viktig ting du selv kan gjøre selv for å få legge grunnlaget for  god alderdom.  Det er å å sørge for at du bor i en bolig som du klarer å håndtere økonomisk og vedlikeholdsmessig.  Og som har såkalt universell tilgjengelighet.  Det vil si at den gir deg mulighet til å komme deg ut hvis du blir dårlig til beins eller får andre helseutfordringer.  Mindre trapper eller heis er viktige stikkord her.

Handlingsrommet for tilpasning avhenger selvsagt veldig mye av verdien på boligen du eier, men veldig mange av oss har nedbetalte boliger som kan byttes til noe enklere og mer aldersvennlig.  Erfaringsmessig vil de fleste også velge å gå ned i størrelse på sin siste bolig.  Det hjelper også på valgmulighetene.

Å bo i en bolig hvor du ikke føler deg isolert eller tynget av vedlikeholdsbehov vil faktisk påvirke helsen din positivt.  Du vil føle deg trygg på at du kan takle hverdagen og eventuelle fremtidige helseutfordringer. Dermed kan du holde deg frisk lenger.  Det blir enklere å gjøre små tilpasninger i boligen og benytte hjelpemidler hjemme.

Les også:       Derfor må dagens seniorer klare seg selv

Skift bolig mens du kan

Økonomi er en viktig faktor, men vel så viktig er din vilje til å endre bosituasjon og evne til å ta beslutninger i livet. Mitt motto er “skift bolig mens du kan”.  Begynn å planlegge sent i femtiårene eller i alle fall i sekstiårene.  Du må nødvendigvis ikke flytte, men kanskje du skal tenke på om boligen du har kan gjøres mer aldersvennlig hvis det skulle bli behov for det?

Skulle du være litt sent ute og allerede ha fylt 70 eller 80, og oppdage at boligsituasjonen hemmer deg, er det heller ikke for sent.  Men det er ikke å stikke under en stol at prosessen blir adskillig tyngre da.  Selv om jeg faktisk har klart å hjelpe noen i denne aldersklassen med å skifte bolig.

Jeg har vært engasjert i denne problemstillingen i mange år og vært på mange seniormesser og snakket med folk om temaet. Pandemien gjorde at dette arbeidet stoppet litt opp, men nå er det på tide å sette temaet på dagsorden igjen.

Heldigvis er det mange som gjennomfører fornuftige endringer i tide.  Derfor har jeg en jevn tilgang av henvendelser fra godt voksne folk som søker hjelp til å å skaffe seg en enklere bolig med universell tilgjengelighet.  Meg bekjent, har ingen av dem angret på det ennå!

Ønsker du en prat om dette, ta kontakt med meg for et uforpliktende møte.

Og last gjerne ned mitt gratis tipshefte Skift bolig mens du kan

Vennlig hilsen
Boligdama
T: 950 37 330