The housing market in 2024, update from Boligdama

Av: Dato: English

When we soon bid farewell to 2023, we can reflect on a year of uncertainty in the housing market in Norway and a global situation that has kept the world on edge. But, as always, life goes on, and for some, that means planning to buy a home.

For those of you who have considered buying a home but put it on hold for a while, 2024 might be the year when the dream becomes a reality. It depends on how stable and predictable the situation feels for those in search of a home.

2023 has been marked by delays and fewer home purchases, primarily due to rising interest rates and uncertainty about home sales. The banks’ tighter lending policies and increased living costs have also made it a challenging time for many.

Even though it has been a buyer’s market with lower prices for a while, we have seen fewer buyers in the game. The fall has been quieter than usual, as I have also noticed as a home purchase advisor, with fewer inquiries.

When prices rise, and bidding rounds become intense, interest in securing the dream home increases. That’s understandable but also a bit paradoxical when we consider the opportunities that may arise when prices fall.

For those with tight finances, my advice is simple: “Hang in there” and avoid further financial exposure.

The peak in interest rates has been reached, but uncertainty and price declines are likely to continue into 2024. The inventory of unsold homes is decreasing, and fewer people are putting their homes up for sale. If this trend continues, the housing market could quickly turn again, with more competition for homes.

For those with flexibility, the first half of 2024 could be a time for good home purchases. The buyer’s market will still offer opportunities for good prices and a good selection of homes for sale.

Some experts predict that home prices may start to rise, especially in larger cities, early in 2024. I’m not so sure that will happen, but we have to keep an eye on it and see what unfolds. What is certain is that the housing market often changes rapidly, so if it takes off, there could be increased demand and higher prices again.

I have the tools and knowledge to help you save several hundred thousand in bid negotiations if you dare to take the plunge!

Precise general advice is challenging to give in these times. But if you’re wondering what’s wise for you, I’m available for non-binding digital meetings.

Wishing you a continued pleasant holiday season and a HAPPY NEW YEAR!

Oppdatering for 2024 fra Boligdama

Av: Dato: Boligmarkedet

Når vi snart tar farvel med 2023, kan vi reflektere over et år med usikkerhet i boligmarkedet i Norge og en global situasjon som har holdt verden på tåspissen. Men, som alltid, livet går videre, og for noen vil det si planlegging av boligkjøp. 

For de av dere som har vurdert boligkjøp, men lagt det på is en stund, kan muligens 2024 være året hvor drømmen blir virkelighet. Det avhenger hvor stabilt og forutsigbar situasjonen vil føles for deg som er på boligjakt.

2023 har vært preget av utsettelser og færre boligkjøp, primært på grunn av økende renter og usikkerhet rundt boligsalg. Bankenes strammere lånepolitikk og økte bokostnader har også gjort det til en utfordrende tid for mange.

Selv om det har vært et kjøpers marked med lavere priser en stund, har vi opplevd færre kjøpere på banen. Høsten har vært mer stille enn vanlig, det har jeg også merket som boligkjøpsrådgiver, med noen færre henvendelser.

Når prisene stiger, og budrundene blir intense, øker interessen for å sikre seg drømmeboligen. Da våkner interessen til boligkjøperne. Det er forståelig, men også et lite paradoks, når vi vet hvilke muligheter som kan ligge der når prisene faller.N

For deg som har stram økonomi, er rådet fra meg enkelt: “Hold ut” og unngå ytterligere økonomisk eksponering.

Rentetoppen er nådd, men usikkerheten og prisfall vil trolig fortsette inn i 2024. Lageret av usolgte boliger synker, og færre legger ut boliger for salg. Fortsetter denne trenden kan boligmarkedet raskt snu igjen, med mer konkurranse om boligene.

For deg som har handlingsrom, vil første halvdel av 2024 kunne være en tid for gode boligkjøp. Kjøpers marked vil fortsatt gi mulighet for gode priser og et god utvalg av boliger til salgs.

Noen eksperter spår at boligprisene kan begynne å stige, særlig i de større byene, allerede tidlig i 2024.  Det er jeg ikke så sikker på vil skje, men vi må følge med og se hva so skjer.  Det som er sikkert er at boligmarkedet ofte skifter raskt, så hvis det først løsner kan det bli høyere etterspørsel og økte priser igjen.

Jeg har verktøyene og kunnskapen som skal til for å hjelpe deg med å spare flere hundretusen i budforhandlingene, dersom du våger å kaste deg utpå!

Helt treffsikre generelle råd er vanskelige å gi i disse tider. Men hvis du lurer på hva som er lurt for deg, er jeg tilgjengelig for uforpliktende digitale møter.

Da ønsker jeg deg en fortsatt fin romjul og GODT NYTTÅR !

 

Hva slags saker må Eiendomsmeglerne betale erstatning for ?

Av: Dato: Rådgivning

Da jeg var på Eiendomsmeglerforbundets Høstkonferanse, fikk jeg et interessant innblikk i forsikringsverdenen for eiendomsmeglere, spesielt når det kommer til erstatningsansvar. Tryg Forsikring sto på scenen og delte innsikt i hvilke feil som ofte fører til erstatningskrav. La meg gi deg en kort oppsummering.

Bakgrunnen for forsikringen er ganske enkel. Når du som kjøper oppdager mangler ved boligen etter kjøpet, kan du klage til selgeren eller deres forsikringsselskap, samt til megleren og deres forsikringsselskap. Selgeren er ansvarlig i henhold til Avhendingsloven, mens megleren har ansvar etter Eiendomsmeglerloven. Begge parter har vanligvis forsikringsselskaper med egne advokater, så det er viktig å ha boligkjøperforsikring for å få juridisk støtte i en reklamasjonssak.

Nå, hva er det egentlig som topper statistikken over feil meglerne gjør? Lovlighetsmangler tar soleklart førsteplassen. Dette er situasjoner der det er noe ulovlig ved boligen, for eksempel en kjellerstue uten godkjenning, ikke-godkjente utleieenheter, eller ulovlige tilbygg. Når meglerne må ty til forsikringen for å utbetale erstatning, betyr det at de ikke har informert tilstrekkelig om slike forhold ved boligkjøpet. Meglerne har da brutt sin plikt til å gi viktig informasjon, som loven og god meglerskikk krever.

Selv om det fra 2022 er innført endringer i Avhendingsloven og introduksjonen av Tilstandsrapporter for å stramme inn kravene til informasjon om ikke-lovlige forhold i boliger, viser statistikken at det fortsatt er en vei å gå for Eiendomsmeglerne.

På den positive siden ser det ut til at kjøpere blir stadig mer bevisste når det gjelder å oppdage slike forhold i boliger til salgs. Dere tar beslutninger med tanke på dette, både i kjøpsprosessen og i vurderingen av boligens verdi. Fortsett det gode arbeidet!

Hvis du er usikker på hvordan du skal vurdere informasjon om ikke-godkjente bygningsdeler og tiltak i en bolig du vurderer å kjøpe, ikke nøl med å ta kontakt.  Så kan vi gå gjennom det sammen.

Les også:    Er det lurt å kjøpe bolig som mangler godkjenninger ?

 

Boligene vil bli annonsert med nye begreper for areal fra 1.1.24. Les hvordan det blir

Av: Dato: Rådgivning

Det er vedtatt nye regler for måling og opplysning om areal for boliger fra 1.1.24.  De vil bli brukt i takstrapporter.  Men også Eiendomsmeglerne plikter å bruke disse betegnelsene når de legger ut boliger for salg.  Det er viktig for deg å vite hvilke areal som er medregnet i boligen og ikke, så dette må du få med deg.

Endingene i de nye arealreglene er i hovedsak disse

 • Begrepene «P-Rom» og «S-Rom» skal ikke lenger benyttes.
 • Boligens areal skal oppgis i BRA (bruksareal)
 • BRA deles i underkategoriene BRA-i, BRA-e, BRA-b
  • BRA -i  står for internt bruksareal og er alt areal INNENFOR boenheten  (også boder og slikt som ikke var med i P-rom tidligere)
  • BRA-e   står for eksternt bruksareal og er arealet av alle rom utenfor boenheten og som tilhører denne, slik som for eksempel boder
  • BRA-b står for innglasset balkong og er arealet av innglasset balkong, veranda eller altan når
   denne er tilknyttet boenheten.
 • Disse tre begrepene er det viktigste du må kunne og som du må forholde deg til i de fleste boligene.

Eksempel er vist i illustrasjon øverst.  Kilde:  Informasjonsskriv fra Eiendom Norge

Det er også noen tilleggsbestemmelser.  Som blir litt komplisert og gjør oss litt svimle.
Foreslår at du slår opp dette hvis det brukes i en bolig du ser på.  Stort sett gjelder det hvis det er loft og skråtak og åpne balkonger.

Hvorfor dette er endret vet jeg ikke.  Det er en komite fra takst-, bygge- og eiendomsmeglerbransjen som har utarbeidet reglene.

Personlig synes jeg det er greit at P-rom forsvinner da boden er en del av boligen, særlig i leiligheter.  Som kan benyttes som både bod, walk-in garderobe og lite kontor alt etter størrelse.  Eller tas ned hvis man ønsker å utvide oppholdsarealet.

Boligpriser hos Eiendomsverdi, som bransjen (og jeg selv) bruker til å sammenligne m2 priser på boliger bruker P-rom som utgangspunkt.  Hvis vi plutselig begynner å bruke BRA-i (som vil være større areal) blir det som å sammenligne epler og pærer.  Så her blir det overgangsordninger.
Så vær oppmerksom hvis du sammenligner m2 prisen på en bolig som blir lagt ut etter 1.1.24 med en som er solgt tidligere.

Da følger jeg utviklingen videre og skriver mer hvis det oppstår andre dilemmaer i forbindelse med endringene.