Hjelp nå øker prisene mye – hva gjør jeg ?

Av: Dato: Rådgivning

Boligprisene steg med 0,5% i oktober, og er nå 7,1% høyere enn for ett år siden.  I Oslo er prisene 9,5% høyere enn for ett år siden.  Dette er høye tall og ikke en direkte gladnyhet for deg som skal kjøpe

En merkelig situasjon midt i en pandemi:

Det selges boliger som aldri før og prisene stiger.  Dette må nok forklares med de veldig lave rentene og det sterke fokuset på hjemmet som krisen har skapt.  Samt midlertidige lettelser i Boliglånsforskriften som regulerer hvem som kan få lån til bolig og hvor mye.

Mange har altså fått oppfylt boligdrømmen midt i denne Koronakrisen.
Det er virkelig noe å glede seg over.

Men den sterke prisøkningen er en bekymring.  Særlig for de som skal inn på boligmarkedet og ikke har noe å selge.  I tillegg kan alt for sterk boligprisvekstføre til at prisene blir så høye at “bobla” sprekker på et tidspunkt.

Les også:   Er den norske boligdrømmen for alle?

Et marked med god balanse mellom tilbud av boliger som legges ut og etterspørsel hos kjøperne, er noe de fleste ønsker seg.  Det fører også til en moderat og forutsigbar prisutvikling.

Det ser ut til at tilbudet av boliger kan bli mindre fremover, noe som igjen skyldes forsinkelser i bygging og oppstart av nybyggprosjekter.  Med mindre tilbud blir det mer kamp om de boligene som blir lagt ut for salg og vanskeligere å nå opp i budrunden.

Hva bør du være obs på hvis du skal kjøpe bolig nå:

 • Kjøpe og selge  i samme marked. 
  Det er ikke tiden for å selge først og vente i flere måneder med å kjøpe ny bolig. Prøv å få til en løsning med mellomfinansiering i banken slik at du kan kjøpe først.
 • Vær kritisk til prisantydningene.
  Mange meglere klarer ikke, bevisst eller ubevisst, å sette riktig prisantydning og boligene blir annonsert med for lav pris.  Det kan føre til at du går på visninger du ikke har råd til eller at det blir sterk frustrasjon i budrunden.
 • Se opp for kupping. 
  Med det menes at noen går direkte til selger med bud og boligen selges før den offisielle budrunden. Det er ikke så mye du kan gjøre med det, men du kan gjerne spørre megler om hva selgers holdning er til å ta imot bud direkte fra kjøper.  Da får du en viss pekepinn.
 • Ikke mål om budene er lave eller høye mot prisantydningen. 
  Selv om markedet tilsier at boligene blir solgt over prisantydning i et oppadgående marked, er ikke en bolig “billig” selv om den bare er 500.000 over prisantydning.  Det forteller egentlig ikke så mye om den konkrete prisen i forhold til markedet.  Du må nok ha mer oversikt over markedsprisene enn som så!

Les også:   Er kupping av budrunder veien å gå ?

Vanskeligere å være kjøper men ikke umulig

Det blir vanskeligere å være kjøper nå, særlig i byer som Oslo.  Det betyr ikke at det er umulig.  Og det er jo også slik at markedet alltid er selektivt.  Det vil alltid finnes boliger til salgs som ikke har sinnsyke budrunder.  Men som kan være bra boliger for det:)

Vi må regne med  og ikke minst håpe, at den sterke prisveksten vil flate ut etter hvert.  Det avhenger blant annet av hva som skjer med boliglånsforskriften og den økonomiske utviklingen.  Men uansett tror jeg ikke du har noe å tjene på å trekke boligkjøpet ut i tid hvis du først har bestemt deg for å kjøpe.

Bare tenk over hva for eksempel 3% prisøkning betyr for en bolig til 4,5 mill?
(Svaret kan sendes på sms til 950 37 330)

Til slutt:

Jeg er klar til å hjelpe deg med å overvinne det som hindrer deg i å oppnå boligdrømmen din.
Uansett hvordan markedet er.  Det finnes alltid minst 3 løsninger på et problem!

 

 

Er den norske boligdrømmen for alle?

Av: Dato: Boligmarkedet

De siste måneder har det vært en del debatt om boligmarkedet og boligpolitikken. Mange frykter at den norske boligdrømmen, å eie sin bolig, ikke blir mulig for stadig flere grupper i samfunnet.

I de store byene, spesielt Oslo, er prisene blitt så høye at folk med vanlige inntekter ikke klarer å få kjøpt en bolig.  Det er for eksempel beregnet at en enslig sykepleier kun vil være i stand til å kjøpe 3% av boligene som er til salgs i Oslo i dag.

Hva kan gjøres for å bremse prisutviklingen?

Om dette strides de lærde.

De fleste økonomer mener at en beskatning i en eller annen form vil dempe prisveksten og minske lysten til å investere i bolig.  I tillegg trekkes økt boligbygging frem som alfa og omega for å hindre en høy prisvekst, spesielt fra eiendomsbransjen.  Det er stor etterspørsel etter boliger i pressområdene og større utvalg vil dempe prisveksten sies det.  Dette høres logisk ut, men hvordan vi skal få til dette når løsningene for økt boligbygging er gjenstand for krangel: Utbyggerne skylder på kommunen om manglende regulering og kommunen skylder på at utbyggerne ikke vil bygge på de tomtene som er regulert.

Hvem som har rett aner jeg ikke, men det som er en kjensgjerning er at boligmarkedet er så å si utelukkende markedsstyrt, både når det gjelder tomtekjøp og bygging av nye boliger og kjøp og salg på bruktmarkedet.

Spørsmålet er om markedet klarer å håndtere alt dette til glede for alle i landet vårt?

Her er vel svaret nei.  Da må politikere på banen med tiltak.  Og der ser vi sørgelig lite handlekraft, spesielt når det gjelder å ta stilling til skattemodeller eller dempe spekulasjon.  Det kommer nok av at de fleste av velgerne nyter godt av boligmodellen vi har og at 80% av oss eier sin egen bolig.

Hva er alternativet ?

Alternativet  til å kjøpe bolig er å leie.  I Norge er leiemarkedet overlatt til private aktører.  Det er noen profesjonelle private aktører, men mest småinvestorer som deg og meg som investerer i en eller flere boliger og leier ut disse i en lengre eller kortere periode.

Leietakere får 3 års leiekontrakt av gangen, men hvis eier vil selge, skal bruke boligen for seg selv eller en slektning, kan kontrakten sies opp med 3 måneders varsel.

Dette er ikke en trygg måte å leve på. Noen er heldige og får leie i mange år, men ofte må leietakere flytte fra sted til sted.  I våre naboland Sverige og Danmark, hvor eierandelen av bolig er langt mindre, er utleiemarkedet annerledes, enten gjennom kommunen eller utleiestiftelser og foreninger.  Det vil si at det å leie blir like trygt som å eie.  Kanskje på tide å tenke på slike modeller også i Norge?  Det betyr ikke at vi gir opp eierlinja, men at de som vil eller må leie får tryggere leveforhold.  Det kan også kanskje legge en demper på spekulasjonen i private utleieboliger.

I de siste har det dukket opp flere initiativ fra unge mennesker som setter søkelys på at boligdrømmen er uoppnåelig for mange og de mange dårlige leieforholdene de må ta til takke med.   Et fullt ut forståelig og sunt engasjement som jeg har stor sympati med.

Førstegangskjøpere

De unge som ikke kan få hjelp hjemme har liten mulighet til å kjøpe seg bolig i Oslo.  Gjennomsnittsalderen for førstegangskjøpere i Oslo er 28 år.  Det trekkes ofte frem som et bevis på at boligmarkedet fungerer.

Men undersøkelser har vist at halvparten av unge under 35 år har fått hjelp til kjøp av sin første bolig.  Lurer på hvor høy gjennomsnittsalderen hadde vært hvis foreldregenerasjonen ikke hadde hatt anledning til å hjelpe sine barn?  Vanskelig å svare eksakt på, men den hadde vært langt høyere.

Burde vi ønske oss et boligmarked hvor flest mulig unge kan kjøpe bolig for egen maskin, forutsatt oppsparte midler og egen inntekt?   Svaret bør være JA

Vi må gjøre så godt vi kan

Jeg er en av de heldige som har tjent bra på vår norske boligmodell gjennom årene. Vi har også vært i stand til å hjelpe våre barn inn i sin første bolig. Så privat er jeg, på linje med veldig mange i min generasjon såre fornøyd med tingenes tilstand.

Som boligkjøpsrådgiver nyter jeg også godt av den norske boligmodellen.  Ved å ha gleden av å hjelpe folk med å kjøpe drømmeboligen i et velfungerende marked- for de aller fleste.  Ekstra gøy er det å hjelpe førstegangskjøpere . De går fra leie til eie.  Da vet jeg at de går både en tryggere og mer lønnsom boligtilværelse i møte.

Jeg har også hjulpet mange kunder med å kjøpe en bolig for utleie og har ingen moralske betenkeligheter med det.  De er anstendige mennesker som vil behandle sine leietakere godt og som setter pengene sine der det lønner seg mest.

For å øke kjøpers kompetanse på boligmarkedet jobber jeg hardt med å gi kjøpere gode tips og råd  Jeg hjelper dem med å manøvrere seg best mulig innenfor dagens modell og dermed få oppfylt boligdrømmen.

Men tips og gode råd er ikke alltid tilstrekkelig og kan ikke heve seg over de økonomiske og politiske realiteter.

Derfor håper jeg inderlig at politikere tar grep i årene fremover og sørger for at den norske boligdrømmen ikke blir en illusjon for stadig flere.

Les også Gratulerer med din første bolig

 

 

How is the housing market in Norway in Corona times?

Av: Dato: English

Are you an English speaker who are planning to buy a home in Norway in the near future? Then you might be interested to know about the situation on the housing market right now?

High activity and rising prices

This headline summaries the situation in short.  In spite of higher unemployment rate and difficulties in many industries, people are buying new homes like never before.  It seems that the very low interest rate on mortgages overrides the negative factors of the Corona crisis.This together with an even bigger focus on the home and living conditions has led to a record number of sales during this summer and autumn.  People have maybe experienced the “home office life” and found out that they need another type or a bigger home?

Price development

Before Corona most experts expected a moderate rise of the housing prices in Norway.  This has not been the case and the prices are now 5,8% higher than 12 months ago in the country as a whole.  In Oslo the price has increased with 7,7% the last 12 months and there are some worries that they will increase even more in the following months, up to a unhealthy level To keep up a healthy housing market it is important to have a balance between supply and the demand.  This depends on, among other things, that enough newly built homes are put on the market.The supply of houses the market has been quite good so far.  Despite that the prices have increased.  Most people have kept their jobs during the crisis and the access of reasonable mortgages has been quite good .
The Mortgage Regulations from the authorities regulates how much the banks can lend people.  The regulation has been softened a bit due to Corona, but will likely be tightened this november.

New regulation on requirements for residental mortgage loans.

The forecast for the coming years.

Even if the economy in general will have a weak development in Norway, the experts have changed their earlier forecast regarding the housing prices.  They now believe that the prices will rice with 4% or more the coming years. Development in housing prices is very important for the Norwegian people.  Around 80% own their own home in this country and most people use a big part of their income in housing expenses.

Read:  Remember that the bid is binding when you buy a house in Norway

Need help or want to know more?

The self-owner philosophy and favourable tax benefits for primary housing are also a trigger for foreigners who come to Norway.   As a home buying consultant I experience an increase in inquiries from this group.  With some help with understanding the system and the language they end up as satisfied home owners. Do you have question about home buying in Norway, please do not hesitate to contact me.On my blog you can read more information in English and stories from some of my customers.

Best regards
«Boligdama»

Trude Larsen T: +47 950 37 330

Dette gir meg inspirasjon !

Av: Dato: Rådgivning

I dag har jeg lyst til å skrive litt om om hva som driver meg til å jobbe med boligkjøpsrådgivning og blogge om boligkjøp.

Bloggen min boligdama.no vil aldri nå de store høyder som såkalte influenserne hvor antall klikk og følgere er viktigste suksesskriterium. Jeg gir egentlig blaffen i likes og klikk bare jeg får bidratt til å sette kjøpers behov og rettigheter på dagsorden. Og hjulpet de som trenger ei hånd å holde i.  Klarer jeg å nå frem til deg som er boligkjøper med minst ett godt råd som hjelper deg å oppfylle boligdrømmen din, er jeg veldig fornøyd. Kanskje er det akkurat det puffet du trenger for å lykkes med boligkjøpet?

Les også:   Gratulerer med ditt første boligkjøp

En annen ting som inspirerer meg er selvsagt alle de gode tilbakemeldingene jeg får fra de jeg hjelper med boligkjøpet.  Og det å se at de senker skuldrene når vi jobber sammen mot et felles mål.  Noen av dem har sagt til meg: “Takk for at du presset meg litt, uten det hadde jeg ikke fått kjøpt”.  Eller ;  “fint at du frarådet meg fra å kjøpe til den prisen, det var alt for høyt”.

Da er vi rett i kjernen:  Det er ikke bare faglige og økonomiske vurderinger som teller. Følelser er vel så viktig, kanskje aller viktigst.  Når motstridende følelser tar overhånd kan det være godt å ha noen å rådføre seg med.

Boligprogram på TV

Jeg er en hund etter boligprogram på TV, naturlig nok. Det blir mye interiør og forvandling og kjappe budrunder i mange av dem. Litt overflatisk sett fra mitt ståsted, budrunden er et riktignok et avgjørende steg i prosessen, men langt fra den viktigste.

Et program som jeg lar meg inspirere av er Location Location fra BBC . Ikke på grunn av husene de viser frem. Nei bevare meg vel; trange stuer og vegg til vegg tepper er ikke noe for oss nordmenn. Men de to boligkjøpsrådgiverne Phil og Kirstie er kjempeflinke til å lytte, tolke folks reaksjoner og oppmuntre dem til å prioritere mellom alle ønskene sine. Virkelig noe å strekke seg etter:)

Jeg har hjulpet nesten 250 kunder med å oppfylle boligdrømmen deres så langt.  Sammen møter vi mange følelsesmessige utfordringer, og for noen kan det ta litt tid å finne ut hvilke som betyr mest. Men vi kommer alltid frem til målet, og det er det viktigste!

Hva er det som inspirerer deg i din boligdrøm?  Det hadde vært artig å vite.

Beste hilsen

Boligdama
T: 950 37 330
trude@boligdama.no