Fra offshore til Grûnerløkka

Av: Dato: Kundehistorier

Frode, en ung ingeniør fra Sørlandet som jobber mye utenlands, kontaktet i vår TruDet i for hjelp til å finne en bra leilighet sentralt i Oslo.  På tross av geografisk avstand og lange arbeidsdager offshore, klarte vi sammen å finne akkurat den leiligheten han ønsket seg.

Stua Seilduksgata 22

Leiligheten, en 2 roms på 50 m2 med super planløsning og balkong ble kjøpt usett av Frode.   Først nå i sommer fikk han se leiligheten og heldigvis er han strålende fornøyd.  Det skal mot til å kjøpe leilighet usett og TruDet takker Frode for tilliten han har vist oss ved å overlate dette til oss.

Selv sier Frode følgende om kjøpsprosessen:

«Trude og jeg hadde snakket mye sammen mye og bydd på et par leiligheter da denne dukket opp mens jeg var utenlands.  Jeg nølte ikke med å gi ansvaret for kjøpet til henne da hun hadde satt seg godt inn i mine preferanser og økonomiske stilling.  Trude sendte meg viktig informasjon og gode råd på mail før hun etter fullmakt fra meg gjennomførte den hektiske budrunden.  Nå har jeg kommet meg inn i leiligheten og er strålende fornøyd.  Jeg kan anbefale alle førstegangskjøpere, også de som ikke fysisk befinner seg i Oslo, å bruke TruDet.»

Kjøpt og betalt?

Av: Dato: Boligmarkedet

Regjeringen varsler tiltak for å regulere takstmannsbransjen.  I den forbindelse er det også reist spørsmål om ikke dagens kobling mellom megler og takstmann bør forbys.

bilde (5)

Håndplukkede taktsmenn
I dag er det megler som skaffer takstmann til salgsoppdraget på vegne av selger.  Dette som oftest håndplukkede takstmenn som får mange oppdrag av den samme megleren eller meglerfirmaet.  Dette gir mulighet for at megler kan påvirke innholdet i takstrapporten, ikke minst når det gjelder verditaksten .  Megler og takstmenn som samarbeider tett snakker ofte sammen om forhold som takstmannen oppdager, og det  er derfor også en fare for at mindre flatterende forhold rundt boligens standard ikke blir omtalt tydelig nok i taksten.  I Danmark er det lovfestet at det skal være en reell uavhengighet mellom eiendomsmegler og takstmann. Om en slik lovregulering er nødvendig å innføre i Norge er jeg usikker på, men det er viktig at norske forbrukere og boligkjøpere ikke er naive og at de er oppmerksom på at taksten ikke er en uavhengig og fullt ut objektiv rapport.

Takstmenn og økonomisk ansvar

Som jeg har skrevet om tidligere har det ikke lykkes å innføre obligatorisk boligsalgsrapport ved et hvert boligsalg, noe som er synd da dagens takster er lite informativ og full av forbehold.  Årsaken til at boligsalgsrapport ikke er innført som en obligatorisk ordninger er blant annet at takstmennene som utferdiger rapportene ikke kan stilles økonomisk til ansvar for eventuelle feil informasjon eller mangler i rapporten.  Det spekuleres derfor i om kommende tiltak for å regulere takstbransjen vil inneholde krav til autorisasjon og krav at de må etablere forsikringsordninger som gjør at de kan ta reellt ansvar for sine feil.  Den som lever får se.  Men vi har sett at strengere regulering av eiendomsmeglernes informasjons og profesjonsplikt de senere år har ført til resultater.  Det er grunn til å tro at det samme vil skje i forhold til en innstramming overfor takstmennene. Til glede for både kjøper og selger.

 

 

 

 

 

Slik unngår du unødvendige visninger

Av: Dato: Rådgivning

Leste i et skryteinnlegg fra en av byens eiendomsmeglere at hans område var så populært at et ungt par hadde vært på 105 visninger der i løpet av noen få måneder.  Min umiddelbare tanke var : “Stakkars mennesker”.

L1016505-red-levert

Dersom du satser boligkjøpet på å gå innom så mange visninger som mulig vil du raskt bli lei eller forhindret av andre viktige gjøremål i livet.  Dermed blir det pause i boligkjøpsprosessen før du starter igjen med ny runde visninger.  Og boligkjøpet tar fort 1 – 3 år.

Det er flere ting du kan gjøre for å ikke kaste bort tiden på unødvendige visninger:

  • Sett opp en kravspesifikasjon for ny leilighet med  “må ha” kriterier og “nice to have” kriterier og tenk over punktene før du bestemmer deg å gå på visning.  Mangler boligen for mange av “må ha” punktene er dette sannsynligvis ikke noe for deg.
  • Vær kritisk til bildene i salgsannonsene.  Fotografene bruker vidvinkel linser og mange rom fremstår større enn de er.
  • Se bildene opp mot plantegning og forsøk å danne deg et bilde av størrelsen på rommene.  Dessverre oppgis ikke m2 innhold pr rom i annonsen, men tegningen vil gi deg en viss pekepinn
  • Leilighetene er ofte stylet med tilpassede møbler som du kanskje ikke har eller liker og kan fremstå mer funksjonelle enn de er.
  • Den tekniske standarden er også ofte dårligere enn bildene tilsier.  Les teksten i annonsen eller prospektet og ikke minst tilstandsrapporten.  Slik danner du deg et bilde av når det sist ble pusset opp eller gjort oppgraderinger i boligen
  • Ring eller mail spørsmål til megler før visningen på ting du stusser over eller lurer på.  Så slipper du å møte opp og få svar som ikke passer dine ønsker.
  • Vær åpen for å søke i andre  og kanskje rimeligere boligområder enn det du hadde tenkt deg på forhånd, men vær samtidig ærlig mot deg selv i forhold til hvor du kan tenke deg å bo.

Jeg jobber jeg målrettet sammen med kundene og vi forbereder oss godt før det tas beslutning om å gå på visning.   I noen tilfeller har vi brukt litt ekstra tid for å finne riktig område av byen.  Når dette er gjort har vi klart å finne en passende bolig med 2 til 4 visninger pr kunde.  Dette er noe kundene setter pris på.

Fortsatt god sommer !

Hvilke interesser tjener eiendomsmegleren?

Av: Dato: Boligmarkedet

Eiendomsmeglernes yrkesutøvelse, etikk og moral er et populært tema i media og blant folk flest. Og hvilke interesser ivaretar han eller hun egentlig. Selgers, kjøpers eller begge deler?

4 av 10 kjøpere oppfatter megler som selgers representant
Oppfatninger om eiendomsmeglere er ofte basert på synsing og enkeltsaker fra media. I forbindelse med en markedsundersøkelse om boligkjøpers posisjon på boligmarkedet som mitt firma TruDet har fått gjennomført, testet vi ut hvordan forbrukeren oppfatter meglernes ivaretakelse av kjøper og selger. Undersøkelsen er basert på telefonintervjuer med 500 personer bosatt i Oslo.

På spørsmålet om vurdering av eiendomsmeglers rolle gir undersøkelsen følgende svar:

  • 42% av de spurte, litt over 4 av 10 mener at megleren kun ivaretar selgers interesser
  • 36% av de spurte, litt over en tredjedel mener at megler ivaretar både kjøpers og selgers interesser
  • 22% av de spurte svarer at de ikke vet
Eiendomsmeglers rolle

Ja takk begge deler
Det er ingen tvil om at eiendomsmegleren også må ivareta kjøpers interesser. En eiendomsmegler ville ikke klart å selge en eneste bolig uten å sørge for å gi fyldig og mest mulig riktig informasjon om boligen og bolighandelen. Megler er også gjennom lov og forskrifter pålagt å ha omsorg for både selger og kjøper, altså er det et «ja takk begge deler» prinsipp som skal gjelde.

Vi vet ikke hvorfor et flertall svarer at megler kun ivaretar selger interesser. Men det er rimelig å anta at selve salgssystemet basert på at selger er oppdragsgiveren til megler og at oppdraget er provisjonsbasert knyttet til høyest mulig salgspris, har en stor betydning. I en slik setting vil det være krevende å fremstå som en objektiv rådgiver overfor kjøper for eksempel i forhold til om boligen er et «godt kjøp».  Et system, som er vanlig i mange andre land, hvor kjøper også har en egen profesjonell rådgiver eller megler ville etter min vurdering gitt større trygghet for kjøper og bedre balanse i bolighandelen.

Kan du stole på meglers kjøpsråd?
Forbrukerrådet anbefaler i sine råd til boligkjøpere «å ikke bruke eiendomsmegleren som rådgiver i spørsmål som påvirker prisen da hans rolle er å få høyest mulig pris for eiendommen». Dette er etter mitt syn å strekke det litt vel langt. Det vil i praksis kunne bety at du ikke kan spørre megler om noen ting, da fleste spørsmål om boligen vil påvirke oppfatningen av hvor høy pris du er villig til å betale.

Eiendomsmegleren har god kunnskap om det lokale markedet og det aktuelle kjøpsobjektet og må kunne være en god informasjonskanal også for deg som kjøper. Men bruk informasjonen med kløkt og kunnskap. Og vær klar over hva som er hans eller hennes primære mål for bolighandelen.

Jeg har startet min virksomhet med rådgivning for boligkjøpere  for å kunne bidra til en bedre balanse mellom selger og kjøper i boligmarkedet.