Oppussingsobjekter er rimeligere enn andre boliger

Av: Dato: Rådgivning

I årets julekalender har jeg utfordret meg selv.   Jeg skal skrive 24 korte og treffsikre blogger om boligkjøp.  Som styrker din bevissthet rundt det å være boligkjøper og avslører en del myter.

10. desember

De fleste tenker at oppussingsobjekter er rimeligere enn andre boliger og at det er enkelt å gjøre en god handel med en slik bolig.  Særlig hvis man er litt handy og kan gjøre mye selv.

Hva er svaret på det mon tro?
Jeg vil vel si TJA og i noen tilfeller NEI

I det oppadgående markedet som har vært helt frem til i høst, opplevde jeg et veldig stort trøkk på oppussingsobjekter.  Noen ganger gikk disse nesten like høyt i pris som sammenlignbare boliger med grei standard.   Jeg tenkte i mitt stille sinn at når vi plusser på oppussingskostnadene her, vil potensiell salgspris være mye lavere enn det markedet ville være villig til å betale.

Selvfølgelig vil et oppussingsobjekt normalt gå for en noe lavere pris enn en bolig med grei standard. Men, det kan være mange konkurrenter til en slik bolig.  For eksempel snekkere eller hobbysnekkere som ønsker å pusse opp og selge igjen raskt og investorer som vil pusse opp til grei men rimelig standard.  Til slutt kommer kanskje du, som bare ønsker å sette mest mulig eget preg på en bolig. Denne konkurransesituasjonen fører ofte til ganske heftige budrunder hvor det kan være lett å glemme hva det vil koste å sette boligen i stand.  Fokuset blir sikre seg boligen.

Etter at boligprisene begynte å falle og rentene steg, har vi sett en nedgang i antall som ønsker å investere i utleieboliger og oppussingsobjekter for rask fortjeneste.

Vi kan derfor se for oss at oppussingsobjekter dermed får mer edruelige priser, tilpasset deres reelle verdi.  Samtidig har vi sett sterk økning i priser på byggematerialer og håndverkertjenester i det siste. Som raskt kan spise opp fordelen ved å få kjøpt selve boligen litt rimeligere enn tidligere.

Uansett marked husk dette:

Når jeg hjelper folk med å kjøpe en bolig som trenger renovering eller mye oppussing, sørger vi alltid for å få et anslag på kostnadene til utbedring,  FØR budgivning.  Ofte ved hjelp av en bygningskyndig.  Så finner jeg ut hva boligen vil være verdt etter utbedring, trekker fra kostnadene til dette og kommer frem til maks kjøpspris for boligen.  Går ikke dette i hop, er det kanskje lurt å stå over.
Samtidig er det også slik at ikke alle investeringer og oppussinger kan gi seg utslag i økt salgspris etter veldig kort tid.  For eksempel hvis man velger et litt dyrt kjøkken eller andre fordyrende elementer. Men det er uansett greit å vite hva du gjør og hvilken risiko du løper.

Jeg  har sett mange eksempler på lekre boliger som er vanskelig å få solgt til den prisen selger ønsker.  Fordi de rett og slett har lagt inn alt for dyre elementer i boligen.

Så være obs på dette hvis du tenker på å kjøpe en bolig som trenger modernisering!

 

Kommentarer (0)

Denne boligen vil du lett få solgt igjen til en høyere pris

Av: Dato: Rådgivning

 I årets julekalender har jeg utfordret meg selv.   Jeg skal skrive 24 korte og treffsikre blogger om boligkjøp.  Som styrker din bevissthet rundt det å være boligkjøper og avslører en del myter.

9. desember
Når du kjøper en bolig får du ofte høre fra megler at boligen er et godt kjøp og at du ganske sikkert vil få solgt den til en høyere pris senere.   Kan du stole på at dette vil skje?

Svaret må vel sies å være NEI.
Fordi dette avhenger av så veldig mange faktorer.  For eksempel hvilken pris du kjøper boligen for.

Veldig mange av oss har tjent på boligkjøpet sitt de senere år. Men, tidene skifter.
Nå er vi for eksempel inne i en periode med prisnedgang som nok vil vare en liten stund.  De som kjøpte på topp for noen måneder siden kan i dag oppleve å se et “papirtap” og en reduksjon av egenkapitalen sin på ca 6%.

Jeg pleier alltid å si at jeg aldri kan uttale meg sikkert om hvordan boligmarkedet vil utvikle seg.  Men forutsatt at det ikke blir kollaps, kan jeg si noe om hva jeg tror vil skje med en bolig i forhold til hvor attraktiv den vil bli i fremtiden.  For eksempel i forhold til beliggenhet, hvilke målgrupper som kan tenke seg å etterspørre den og eventuelle spesielle verdifulle kvaliteter.  Jeg kan også si noe om hvordan boligprisutviklingen har vært i området de siste årene og hva jeg tror om fremtiden.

Du bør være skeptisk til en megler som predikerer snarlig gevinst på en bolig du kjøper.  Han jobber for å oppnå høyest mulig pris for selger og bruker dette som et salgsargument .  Gjerne i en budrunde med mål om å strekke prisen lengst mulig opp.

Som boligkjøpsrådgiver jobber jeg veldig mye med å bevisstgjøre kundene mine på investeringen de gjør når de byr på en bolig.

  • Vil de tåle et potensielt tap?
  • Er planen å bo lenge i boligen?
  • Er dette den ultimate drømmeboligen eller kan det hende det dukker opp noe annet som er like bra til en lavere pris?

Jeg  råder ofte mine kunder til å stoppe i en budrunde fordi budene går langt over det som er gjeldende markedspris.  Og, i perioder under Pandemien (20/21), hvor det gikk over alle støvleskaft, rådet jeg rett og slett kunder om å avvente boligkjøpet noen måneder.

Allikevel er det helt sikkert noen som har fått hjelp av meg, som har en lavere verdi på boligen sin nå enn når de kjøpte for ett eller to år siden.  Jeg kan nemlig ikke forutsi den generelle økonomiske utviklingen.  Men, jeg håper at min metode med å minimalisere risiko og bevisstgjøre dem rundt prisen, har gjort potensielt tap så lavt som mulig.  Helst håper jeg at de puster med magen og ser på det som et “papirtap”.  Fordi de ønsker å fortsette å bo i boligen i noen år til.

For boligprisene skal nemlig stige igjen fra 2024. Er det spådd fra ekspertene.
Den som lever får se!

 

 

Kommentarer (0)

Jeg får bedre finansiering hvis jeg velger en megler fra banken min

Av: Dato: Rådgivning

I årets julekalender har jeg utfordret meg selv.   Jeg skal skrive 24 korte og treffsikre blogger om boligkjøp.  Som styrker din bevissthet rundt det  være boligkjøper og avslører en del myter og feiloppfatninger.  

8. desember

Hvis jeg lar en megler fra banken min selge boligen min vil jeg lettere få gunstig finansiering.

Dette gjelder strengt tatt salg av bolig, men du som skal kjøpe skal også ofte selge.Derfor vil jeg snakke om det. Spørsmålet  berører også viktige prinsipper for deg som forbruker. Du har rett til å bli beskyttet mot urimelige avtaler.

Og svaret på påstanden er NEI, det vil du ikke og skal du ikke få.

Det er faktisk ulovlig å gi deg bedre vilkår fordi du velger bankens megler.  Kobling av bank og meglertjenester er ulovlig og bryter med prinsippet om fritt meglervalg nedfelt i Eiendomsmeglerloven.

Følgende regler gjelder :
Hvis banken anbefaler eget eiendomsmeglingsforetak, må det gis eksplisitte opplysninger om at oppdragsinngåelse med bankens megler ikke er et vilkår for lånetilbudet. Dette må kunne dokumenteres.

Din lånesøknad skal vurderes på fritt grunnlag av banken, helt uten hensyn til hvilken eiendomsmegler du velger å bruke.  Og ikke minst kan ikke en megler bruke sin tilknytning til banken som et pressmiddel for å få komme på befaring eller få salgsoppdraget.  Ei heller kan banken tilby mer gunstige vilkår på lånet dersom du bruker bankens megler.  Alt dette er i strid med lov og forskrifter.

Finanstilsynet har hele tiden søkelyst på dette og senest i høst ble det på nytt gjenstand for diskusjon i mediene på grunn av en del overtramp fra DnB.

Vi vet jo at de aller fleste meglerkjedene eies av banker eller har banker på eiersiden. En viktig årsak til at de driver med Eiendomsmegling, er et ønske om å ha tilgang til boliglånskundene.  Det er lov å tiltrekke seg disse via meglervirksomheten, men det må skje på lovlig vis.

Og du som er forbruker,  skal kunne velge megler på FRITT GRUNNLAG!

Kommentarer (0)

Kjøpekontrakten er den egentlige kjøpsavtalen

Av: Dato: Uncategorized

I årets julekalender har jeg utfordret meg selv.   Jeg skal skrive 24 korte og treffsikre blogger om boligkjøp.  Som styrker din bevissthet rundt det  være boligkjøper og avslører en del myter.

7. desember

Avtalen mellom selger og kjøper fremkommer av kjøpekontrakten.  Derfor er det veldig viktig å sjekke denne.

NEI, det er ikke riktig.

Kjøpekontrakten er nødvendig å ha, men ikke så viktig som det som foregår FØR kjøpekontrakten lages.  Kjøpekontrakten formaliserer den allerede inngåtte avtalen mellom selger og kjøper.

Salgsmaterialet og informasjonen som selger har gitt om boligen, kjøpers bud og selgers godkjenning av dette, danner grunnlaget for avtalen som er gjort mellom selger og kjøper. Det er ikke lov å bringe inn nye forhold i kjøpekontrakten som ikke allerede er avtalt før bindende bud ble akseptert.

I kjøpekontrakten formaliseres avtalen og det gis instrukser om oppgjøret, overtakelsen og hva som vil skje hvis en av partene misligholder avtalen.

Mye i kjøpekontrakten er utdrag fra Avhendingsloven, loven som regulerer kjøp og salg av fast eiendom i Norge.

Kjøpekontrakten er standardisert og vil ligne hverandre uansett hvilket megler selskap eller advokat som har satt opp den opp.  Nummerering og slikt kan være forskjellig, men innholdet er likt.

Du behøver derfor ikke sjekke kjøpekontrakten veldig nøye.

Det du derimot må sjekke nøye er alt salgsmaterialet, FØR du gir bud !

 

 

Kommentarer (0)