Slik kommer du deg inn på boligmarkedet

Av: Dato: Rådgivning

“Av og til kan jeg bli lei moraliseringen overfor unge mennesker som ønsker seg inn i boligmarkedet, og som ofte også ønsker å bo sentralt. Jeg stiller meg på ungdommens side og vil heller beundre pågangsmotet til de som tør og vil. ”

Dette har jeg tidligere skrevet i forbindelse med en debatt omkring de unge og boligmarkedet.  Noen, helst i den eldre generasjon, forstår ikke hvorfor unge mennesker på død og liv ønsker å kjøpe seg en bolig før de er 30.

Mitt svar er at det er de vi har opplært dem til: Det gode liv og oppbygging av personlig kapital skapes først og fremst gjennom en vellykket boligkarriere.  Dessuten er det et politisk mål at flest mulig skal eie sin egen bolig.

Hjelp til førstegangskjøpere
Derfor har jeg som målsetting å hjelpe flest mulig unge mennesker inn i boligmarkedet, både gjennom virksomheten som boligkjøpsmegler og ved å dele gode tips og erfaringer på bloggen.  Ingen glede er større enn å kunne hjelpe en førstegangskjøper inn i sin første bolig.

Informasjonsbehovet er stort både hos førstegangskjøperne og deres gode hjelpere – foreldrene.  Jeg vil derfor gjerne dele noen praktiske tips med dere med håp om at det kan være til inspirasjon.

Finansiering
Det aller viktigste i forhold til å komme i posisjon til å kjøpe en bolig er finansiering.  De fleste har ikke millioner på bok, så finansieringen vil derfor bestå av to deler:  Egenkapital og lån.

Egenkapital
For å få lån i bank er hovedregelen at du må ha 15% egenkapital.  Dette fordi reglene som banker må følge sier at banken kun kan låne ut 85% av boligens verdi.
Da gjenstår det 15% av verdien som må skaffes til veie eller sikres på annen måte.  Det kan være:

 • Oppsparte midler i bank
 • Sikkerhet i annen eiendom, for eksempel foreldres eller besteforeldres
 • Kausjonist eller medlånstaker

Det kan være vanskelig som ung og nyetablert å spare opp den nødvendige egenkapitalen, derfor er det mange som får hjelp av foreldrene sine på den ene eller annen måte. Ofte sitter de med relativt nedbetalte boliger og kan hjelpe ved å tilby pant i sin egen bolig.

Det er mange måter å hjelpe på og også en del fallbruber.
Les om hvordan du kan kan hjelpe barna med bolig uten å angre her

Hjelp barna med bolig uten å angre

Lån
Selv om du klarer å skaffe til veie egenkapital eller sidesikkerhet, er du ikke garantert å få låne nok penger til den boligen du ønsker deg.  Banken vil ta hensyn til din betjeningsevne.  Med dette menes hva du har råd til å betale i renter og avdrag på lånet ved siden av dine faste levekostnader.  Her tas det ved siden av inntekten din, hensyn til annen gjeld og forpliktelser og om du er alene om å betjene gjelden og bokostnadene.  Banken er også forpliktet til å ta hensyn til at du skal kunne klare en renteøkning opp til 5%.

Trude

Egenkapital + betjeningsevne = sant
Så dersom du ser muligheten for å skaffe egenkapital, enten på egen hånd eller ved hjelp av familie, bør du sjekke ut med en eller flere banker om hvor mye de vil gi deg i lån.  Dette kan gjøres på nett eller at du avtaler et møte med banken.  Med stadig økende boligpriser opplever de fleste førstegangskjøpere at de må strekke seg helt opp til sin maksimale grense for å få kjøpt en bolig.

Dette var litt grunnleggende stoff om første skritt på veien mot en egen bolig. Klikk deg nedover på blogginnleggene mine så vil du finne flere gode tips og historier om førstegangskjøpere

Vi høres !

 

 

 

 

Kommentarer (0)

Slik tar du styringen selv

Av: Dato: Rådgivning

Folk i Norge er veldig oppegående når det gjelder kunnskap om boligmarkedet og bolighandel. Samtidig ser vi at mange har lett for å kaste seg på lettbente råd fra venner og familie – og ikke minst fra media.

Å kuppe før visning, psyke ut øvrige visningsdeltakere ved å snakke ned boligen eller skråsikre meninger om hvor det “lønner seg” å kjøpe kan være eksempler på slike råd.  Eller de voksne barna som har klare oppfatninger om hvor mor skal bo etter at hun er blitt enke.  Uten egentlig å spørre hva hun vil.

Du bestemmer
Det er du og ingen andre som kjenner dine behov, din finansielle situasjon og hva du trenger i livet ditt. Skal du ha med deg noen på visning, sørg for at det er noen som kjenner deg godt og respekterer dine meninger. Det å kjøpe bolig er en personlig ting og boligen er med å definere hvem du er.  Derfor skal du bestemme hva som er bra for deg både når det gjelder selve boligen og kjøpsprosessen.

Mine kunder oppsøker meg for hjelp fordi de ønsker å få profesjonelle råd.  I tillegg sier mange at det er deilig å kunne sparre med en person som ikke har personlige føringer i forhold til dem og som er innstilt på å lytte og yte service.

 

Kommentarer (0)

Gøy på landet

Av: Dato: Rådgivning

Leser i pressen at stadig flere unge bosatt eller med jobb i Oslo flytter til nabokommunene når de får familie. Dette skyldes høye priser og lavt tilbud i Oslo.  Etter å ha vært på visning på Langhus i Ski med en kunde og sett hva som tilbys der, vil jeg påstå at mye av grunnen også må være muligheter for god livskvalitet. 

Livskvalitet
Dette er sterke påstander fra en urbanist med voksne barn bosatt på Nedre Grunerløkka.  Mange ihuga Oslo borgere vil kalle alt som er utenfor bygrensa for bondelandet.   Men kan vi egentlig kalle det det når det er 19 minutter inn til byen med toget og det går 4 ganger i timen fra den lokale stasjonen.  Eller når det er butikker og sentre i nær gangavstand. Og 400 meter til skolen gjennom gangvei i skogen.  For ikke å glemme full barnehagedekning og et aktivt foreningsliv?

Utvending LanghusStue Langhus

Bilder fra salgsoppgave DnB Eiendom

Ikke billigsalg men lavere priser enn i Oslo
Boligen vi så på i går ble solgt for 3.910.000 som var 420.000 over prisantydning.  Ifølge megler Bengt Heiestad hos DnB Eiendom var denne spesiell attraktivt på grunn av hjørneplassering og god standard.  De siste tre boligene han har solgt på Langhus har til slutt blitt solgt 10% over prisantydning.  Dette tyder på sterkt prispress og stor etterspørsel.

Utvid din aksjonsradius
Det ble sagt at halvparten av de mange visningsdeltakerne i rekkehuset vi så på, kom fra hovedstaden.  Og de fleste av dem var unge familier.  Jeg må si meg enig med ungdommen i at det er lurt å utvide radiusen i boligjakten.  Min kunde var meget fornøyd med det vi fikk se på visningen i går, men var ikke helt klar til å legge inn bud. Vi fortsetter derfor boligjakten,.  Jeg gleder meg til å hjelpe han videre med å finne en god familiebolig i dette området.

 

 

 

 

Kommentarer (0)

Ikke gå i nybyggfella

Av: Dato: Rådgivning

Markedet for prosjektboliger eller nye boliger er svært godt for tiden og en del prosjekter blir så å si utsolgt allerede ved lanseringen.  Hva bør du passe på for ikke å gå i nybyggfella? 

 • Salgsmaterialet og prospektet.
  Bilder og perspektiver er kun illustrasjoner på hvordan det ferdige produktet kan bli.
 • Leveransebeskrivelsen
  som skal beskrive hvilken du standard du får er veldig viktig å lese nøye.
  Er det mye forbehold og vage formuleringer må få klarlagt dette ved å spørre.
 • Muligheter for tilvalg og endringer
  er viktig da den generelle standarden som oftest ikke er spesiell høy, og du vil ha behov for oppgraderinger og endringer av planløsning. Selv om dette koster ekstra kan det være verdt pengene for å få en mer fleksibel bolig både for deg og eventuelle senere kjøpere. I henhold til Bustadoppføringslova § 9 har du rett til endringer og tilleggsarbeid som står i forhold til den generelle leveransen.  Mange utbyggere ser på tilvalg som noe skikkelig «træl» som krever arbeid og kundeoppfølging og vil kunne være kjipe på hva som tilbys.
  coloured swatches and paint pot and paintbrush on white background
 • Beliggenhet og utsikt.
  I et nyboligprosjekt vil prisene ofte variere svært mye innad i prosjektet.  Dette er fordi bedre intern beliggenhet er den viktigste prisfaktoren.
  Med andre ord er det dette du betaler for.  Prøv å få best mulighet sikkerhet rundt det som loves ved å ta en tur på tomten, forlange å få se modeller, skisser og soldiagram som sannsynliggjør det som loves i prospektet.
 • Ferdigstillelse  og overlevering
  Her er det mye vage formuleringer ute og går selv om reglene for bindende informasjon er skjerpet inn de siste årene.    Sjekk formuleringen om dette og om de har angitt et tidspunkt for når du skal få angitt siste frist for overtakelse av boligen.   Utbygger kan være tilbakeholdne med å gi eksakte tidspunkt fordi forsinkelser etter Bustadoppføringslova gir kjøper på krav på dagmulkt på 0,75 promille av kjøpesummen.  Med dagens priser kan det fort bli penger av dette.
 • Utbygger
  Sjekk hvem som står bak utbyggingen hvis dette ikke er oppgitt i prospektet.  Seriøse aktører vil være mer tilbøyelige til å fullføre i tide og følge opp reklamasjoner da de er avhengige av et godt omdømme i markedet.  «Av og på» investorer kan være både mindre profesjonelle og kanskje også mer kyniske.
 • Eiendomsmegler
  er ansvarlig for innholdet i prospektet.  En del meglere velger å skrive sitt eget informasjonsskriv ved siden av prospektet.  De er da ansvarlig for det som står i dette.  Har de ikke laget dette er de ansvarlig for opplysningene i det generelle prospektet.   Glem heller ikke at megler er betalt av utbygger for å få solgt flest mulig boliger til høyest mulig pris.  Han/hun er ikke din rådgiver som kjøper.  Det er ikke sikkert at megler anbefaler den boligen som er best for deg og ditt behov, sannsynligvis har han målet om å få solgt flest mulig boliger raskest mulig forrest i pannebrasken.
 • Pris
  Utbygger vil alltid prøve å maksimere sitt overskudd og minske sin risiko.  Så selv om nye boliger som oftest selges til fastpris vil utbygger legge prisene så høyt som mulig i forhold til hva markedet kan tåle.  Du bør derfor prøve å sammenligne med andre prosjekter og bruktboligprisene i området hvor prosjektet ligger.  I de siste årene har prisforskjellen mellom nye og brukte boliger, den såkalte nyboligpremien, minket kraftig.

Det var noen tips fra en som tidligere har sittet på utbyggersiden i et større nyboligprosjekt.f

Her kan du lese om hva som kan gi rett til erstatning hvis boligen ikke svarer til forventningene  prospektet

Tenker du på å kjøpe ny bolig og trenger noen råd er det bare å ta kontakt.

Kommentarer (0)