Hva er kjøpers undersøkelsesplikt?

I boligbransjen som i de fleste andre bransjer brukes mange faguttrykk.  Gjerne forbundet med juridiske termer.  Et av dem er kjøpers undersøkelsesplikt.  Hva er det egentlig, og hva betyr det for deg som skal kjøpe bolig?

Dette ordet, som egentlig ikke er direkte brukt i lovverket, er ikke en plikt du har overfor samfunnet, men overfor deg selv når du kjøper bolig.  Overser du denne plikten eller oppgaven, kan det hende du blir økonomisk skadelidende.

Forhold du burde ha kjent til

Loven som regulerer kjøp og salg av eiendom i Norge heter Avhendingsloven.  I § 3 – 10 “Synfaring og anna forundersøking” er det slått fast at kjøper ikke kan klage på forhold eller mangler som han eller hun “kjente eller måtte kjenne til da avtala vart inngått.”  Det nytter heller ikke å klage på forhold som selger har oppfordret deg som kjøper til å undersøke nærmere, sier loven videre.

Og når blir avtalen om kjøp inngått mellom selger og kjøper?
Jo når selger har akseptert ditt bud på eiendommen.  Derfor er det så viktig å undersøke boligen og alt salgsmateriale før du gir bud på eiendommen.  Selger har en opplysningsplikt, men den vil ikke overstyre kjøpers plikt til å sjekke alle opplysninger og selve boligen.  Dette har mange kjøpere fått erfare når de har reklamert i etterkant av kjøpet.

Les også:     Redd for å kjøpe katta i sekken?

På tross av at ordet undersøkelsesplikt ikke er brukt direkte i loven følger det altså indirekte av reglene i § 3-10 at kjøper har klare forpliktelser i forhold til å undersøke eiendommen.  For å få ytterliger fokus på dette er det foreslått å stadfeste undersøkelsesplikten i forslaget til endringer i Avhendingsloven som kommer i løpet av 2019.

Les også:      Vil ny boligstrategi sikre deg et tryggere boligkjøp?

Kjøpers undersøkelsesplikt etter overtakelse

Det at undersøkelseplikten ikke er nevnt i Avhendingsloven er ikke helt riktig.
Avhendingslovens § 4-9 gir kjøper instruks om å undersøke eiendommen så snart som mulig etter overtakelse og melde eventuelle reklamasjoner innen rimelig tid.

De fleste vil naturlig undersøke eiendommen ved å ta boligen i bruk,  så disse undersøkelsene faller naturlig for de fleste boligkjøpere.

Bedre føre var en etter snar

Det som dessverre ikke faller så naturlig for alle er å sjekke boligen og salgsmaterialet nøye før de gir bud på boligen.  Dermed står de i fare for å “kjøpe katta i sekken” eller overse viktige forhold som medfører problemer eller i verste fall anger senere.  Det blir snakket mye om hvor lite alvorlig kjøperne tar undersøkelsesplikten.  Men, moraliserende pekefingre fører aldri noe godt med seg.  Det er ikke alltid så lett å få med seg alt som står i en salgsoppgave eller tilstandsrapport eller undersøke boligen nøye på en knapp times visning.  Mange gjør så godt de kan, men oppdager allikevel negative forhold i ettertid.

Tilbakemeldingene fra våre kunder er at det å sjekke boligens tilstand, om den holder det den lover er noe av det vanskeligste ved boligkjøpet.

Hva skal jeg se etter ?
Hva med det som står med “liten skrift” ?
Hvordan er tilstanden på det som takstmannen ikke har undersøkt?
er noen av spørsmålene de stiller seg.

Hos Boligkjøpsrådgiver Krogsveen har vi tatt dette på alvor.  Vi er stolte over å kunne tilby en tjeneste hvor vi på en rask og god måte hjelper kjøper med å sjekke både tilstand og pris.  Og bank i bordet, ingen av våre kunder har havnet i en situasjon hvor de har måttet reklamere i ettertid.

Se her hvordan du kan få hjelp til å sjekke boligens tilstand og pris

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *