Anne and Don’s Rapid Journey to Owning a Norwegian Holiday Home

Av: Dato: English

Anne and Don, hailing from New Mexico, USA, embarked on an exciting journey to purchase a holiday home in rural Norway, guided by the invaluable assistance of Boligdama, Trude. Facing initial hurdles with unresponsive Norwegian realtors, their remarkable journey unfolded in just one weekend, culminating in the successful acquisition of their dream property.

Anne and Don, residents of New Mexico, USA, had long nurtured a deep affection for Norway, drawn to its natural beauty and Anne’s ancestral ties. Their dream was to secure a holiday home in a rural Norwegian district, a place to escape to, and a canvas to showcase their treasured furniture from Anne’s grandparents’ house.

With a budget in mind, the couple meticulously scoured listings and shortlisted three potential properties. However, their enthusiasm waned as they encountered an unexpected roadblock—Norwegian realtors remained frustratingly unresponsive. Stuck in a sea of uncertainty, they desperately sought guidance and support.

One fateful day, Anne turned to the internet in her quest for assistance. A simple Google search led her to Boligdama, Trude, a name that would soon change the course of their journey. Boligdama quickly proved to be a godsend, offering the expertise and reassurance they so desperately needed.

Boligdama’s Touch: Transforming Desperation into Homeownership Bliss

Armed with Trude’s guidance, Anne and Don had found a charming property in Telemark, discovered through the online platform finn.no. Despite the property needing some renovation, Trude made sure they were fully aware of the renovation challenges. Luckily, the couple, experienced DIY enthusiasts, were undeterred.

As the weekend dawned, Anne, Don, and Trude decided on a strategic approach—they opted for a secret bid, aiming to negotiate without competition from other potential buyers. Trude efficiently handled the paperwork, and the bid, which was NOK 50,000 below the asking price, was submitted to the realtor.

The trio had to wait until Monday for a response, as the realtor needed to verify the buyers’ financing with the bank. The clock ticked, and anticipation grew. Finally, at noon on Monday, the long-awaited answer arrived—a positive response, albeit with some details to iron out.
With hearts pounding and excitement, Anne and Don eagerly reached out to Trude to finalize the details. Remarkably, they were awake at 05:30 AM in New Mexico, unable to sleep due to their overwhelming excitement.

In a whirlwind of negotiations and confirmations, Anne and Don’s dream of owning a holiday home in Norway came to life in a mere weekend.

Anne and Don’s Testimonial: Boligdama’s Invaluable Support

Anne and Don reflect on their incredible journey with Boligdama, expressing their deep appreciation for the guidance and confidence she brought to their home-buying experience.

We had been looking for a house to buy in Norway for years. We wanted an older home and some land. Finally, we decided to make the leap and find a place to enjoy and bring our treasured furniture from my grandparents’ house out of storage. Our budget constrained us, and we found ourselves stuck, unable to get in touch with realtors and clueless about how to proceed.  Feeling desperate, I turned to Google with a simple plea: ‘I need help buying a house in Norway.’ That’s when Boligdama appeared, and it was truly a godsend! The rest, as they say, is history. We couldn’t have done it without her, and with her help, we felt confident in our choice. Thank you, Boligdama!

 

Vil bankene svikte boligkjøperne fremover ?

Av: Dato: Boligmarkedet

Nå er det mange boliger til salgs og kjøpers marked.  Isolert sett et gunstig utgangspunkt for deg som er boligkjøper.  Roligere budrunder og noe lavere priser. Men hva hjelper det hvis du ikke får finansiering ?

Jeg opplever å få henvendelser fra folk som har fått avslag på lån selv om forutsetningene i boliglånsforskriftene skal være oppfylt.  Nå kjenner ikke jeg til alle beregningsmodellene bruker og privatøkonomien til de som spør fullt ut, men det virker som om det er skjedd en kraftig innstramming i viljen til å gi lån.

En bankfunksjonær fortalte meg at det er blitt langt vanskeligere å få lån pga økningen i kostnader generelt (mat, strøm, mm) og økt rente.  Videre fikk jeg vite at 5 ganger inntekt bestemmelsen fra Boliglånsforskriften, er et sjeldent tema nå om dagen, nå stopper det ofte på likviditet. Det er ikke en absolutt minstegrense på hvor mye inntekt man må ha for å få lån, det kommer an på familiesammensetning, samt om man har bil.

I Dagens Næringsliv i dag har Endre Jo Reite fra BN bank et veldig fornuftig innlegg hvor han peker på viktigheten av at bankene klarer å tilby mellomfinansiering og vise fleksibilitet også i et urolig marked.

Blir bankene alt for nervøse og følger etter hverandre i sin forsiktighet, vil de bidra til at boligmarkedet stopper opp. Det er ingen tjent med.

Finansiering og mulighet for boliglån er selve kjernen i et boligkjøp. Det er tilgangen på kredit som i stor grad styrer boligprisutviklingen.   Når rentene er lave og prisene stiger er bankene ivrige på å konkurrere om lånekundene og strekker seg så langt de kan for å tilby høyest mulig finansiering.

La oss også håpe at de klarer å vise fleksibilitet og vilje til å være på banen for sine kunder også i nedgangstider.

Jeg har mine tvil………

 

Er det nødvendigvis negativt at boligprisene går nedover ?

Av: Dato: Boligmarkedet

Nå ser det ut til at renteøkningene endelig biter på boligprisene.  Det  ble en betydelig nedgang i august sammenlignet med utviklingen i samme måned i tidligere år.  Og –  det forventes fortsatt fall i prisene utover høsten.  Er dette noe vi bør bekymre oss over ?

Står den norske boligmodellen for fall og er vi på vei inn i en boligkrise?
Eller er det noen som roper  “ulv – ulv”  ?

Hvorfor stiller jeg dette spørsmålet?

Jo, fordi det fra Eiendom Norge, som er bransjeorganisasjonen til alle eiendomsmeglerforetakene, uttrykker ganske stor bekymring.  De krever blant annet:

  • Opphevelse av boliglånsforskriften
  • At renten holdes i ro
  • At politikerne sørger for å regulere flere boliger for å få fart på boligbyggingen

For å ta det siste først.
Stor nedgang i salg av nye boliger og det faktum at det ikke legges nye prosjekter ut på markedet kan bli et problem som senere vil gi økt press på bruktboligprisene.   Men, det er flere faktorer enn regulering av tomter som spiller inn på dette, det sier utbyggerne selv.   Blant annet at de nye boligene er blitt for dyre og kostnadene ved å bygge er blitt for høye.  Det siste er forhåpentligvis i ferd med å bedre seg.  Dessuten finnes det regulerte tomter i de større byene, men utbyggere har valgt å ikke benytte seg av disse.  Så dette er sammensatt bilde, og ikke alle er enig i at å regulere mer løser alle problemer.

Når det gjelder stopp i renteøkningene , så er dette spørsmål som inngår i et større bilde og som angår landets økonomi.  Hensikten er å få bukt med inflasjonen i samfunnet, herunder dempe boligprisveksten.  Ifølge SSB er det mulig at renteøkningen som kommer i september vil være den siste.  Renta vil da ligge på et høyt men stabilt nivå et stykke fremover i tid.

Boliglånsforskriften er også innført av hensyn til en del forhold innen samfunnsøkonomien. Man ønsker å begrense kredittilgangen for ikke å stimulere til uheldig vekst i boligprisene og at folk låner over evne.  Det er veldig kjipt for de som ikke får lån, men de fleste økonomer mener at det dette nødvendig i et helhetsbilde.  Selv små lettelser i boliglånsforskriften, som tilpasningen av stresstesten på renter vi fikk i vår,  har vist seg å ha prisdrivende effekt på boligprisene.  Høyere priser er ikke noe myndighetene ønsker seg akkurat nå.  Derfor vil boliglånsforskriften nok bestå inntil videre.

Når renteøkningene og boliglånsforskriften bidrar til å korrigere boligprisene nedover, er hensikten med tiltakene langt på vei oppnådd.   Det er hardt for oss boligeiere å betale mye mer på boliglånet, men hvis dette er nødvendig for å få et balansert boligmarked, tror jeg mange vil forstå at det er nødvendig å fremdeles holde litt igjen.

Eiendom Norge melder at det ble omsatt 2,5% færre boliger i august i år enn samme måned i fjor.
Og lagt ut 5,4% flere boliger enn samme periode i fjor.

En nedgang i omsetningen kan være alvorlig, spesielt for eiendomsmeglerbransjen som har det best når prisene går oppover, volumet av omsetninger stiger og etterspørselen blant kjøperne er stor. Det er i dette lyset vi må se budskapet til Eiendom Norge.  De er naturlig nok opptatt av inntjeningen i sin bransje.

Trenden med et høyere tilbud av boliger til salgs og noe tregere omsetning kaller vi
kjøpers marked.

Er det egentlig så galt ?

For deg som skal selge en bolig og plutselig oppdager at det er vanskeligere er dette kanskje ikke en ønskesituasjon. I alle fall er det en ganske uvanlig situasjon. Men, vi har hatt perioder med kjøpers marked tidligere også, blant annet i fjor høst.  Før prisene gikk oppover igjen fra begynnelsen av 2023.  Nå regner vi med at korrigering av prisene nedover vil vare en stund lenger.

Nå er det Eiendomsmeglernes tur til å streve for føden, bruke litt lengre tid og mer innsats for å få solgt boligene. Det går ikke nødvendigvis på samlebånd akkurat nå.

Ingenting vokser inn i himmelen.  Bare tenk på hvordan prisene på både boliger og ikke minst hytter vokste under pandemien.  Hadde dette fortsatt ville det vært enda vanskeligere for folk å kjøpe en bolig i en større by eller en hytte på fjellet. Årsaken var at det kostet ingenting å låne penger.

Mine boligkunder er så langt happy over det som skjer.  Det er kjøpers marked, prisene går nedover og det er rolige budrunder. Og ikke minst flere boliger ute for salg.

Hele 5 av mine kunder er i mål med boligkjøpet sitt siden vi startet opp etter ferien i midten av august.

Og vet du hva, mine kunder liker den situasjonen.

Selv de av dem som har hatt noe å selge og som må streve litt med det samtidig!
De følger tommelfinger regelen om å selge og kjøpe i samme marked og med litt hjelp fra meg får de kjøpt ny bolig til akseptable priser, selv i et usikkert marked.

Jeg tror ærlig talt det kommer til å gå helt fint fremover. Vi trenger priskorreksjoner og kjøpers marked innimellom.  Det er viktig at du, og alle andre boligkjøpere, ikke blir redd for å skifte eller kjøpe ny bolig, slik at alt stopper opp.  Men heller benytter markedet som er nå til å få til et gunstig kjøp.

How does home buyer’s insurance work in Norway?

Av: Dato: English

Most people who buy a home in Norway, are offered home buyer’s insurance, through the Real Estate company. And it is usually a good idea to buy this insurance.

But what does it cover?

From the name, it may appear as if you as a home buyer are insured for all kind of problems that may arise after the home purchase. For example, if something about the home is not as you assumed it would be. Unfortunately, it is not that simple.

A lawyer’s insurance

The insurance is simply a lawyer’s insurance that gives you legal help if you discover something you think is wrong after the purchase But, if this is something you should have seen at the viewing or read about in the sales material, it is not covered by the insurance.

In other words, it must be a hidden error or deficiency or lack of essential information from the seller. This is due to the buyer’s duty to investigate, which you can read more about here.

If you submit a complaint to the buyer’s insurance company, they will first investigate whether the complaining issue is something the seller has disclosed by or if it is something you should have discovered before you bid. If the latter is the case, or probably neither a hidden error, they will tell you that there is no basis for taking the matter further with the seller. If they believe you have a case, they will take the case further against the seller. Or usually the seller’s insurance company. Most sellers have taken out home sales insurance.

And now we are at the centre of the matter:

When the seller has home seller insurance and gets legal help if there is a complaint afterwards, it will be difficult for you to be without buyer’s insurance. Then you must pursue the case, alone as a consumer, against a professional party. You must write all complaints yourself and follow up the case. It will be both time-consuming and exceedingly difficult.

That is why I advise all my clients to take out home buyer’s insurance. It is a one-off payment that is not very high – from approx. NOK 7,000 to NOK 10,000 which ensures you if problems should arise.

Many disputes in connection with the sale and purchase of property are resolved through these insurance schemes and lawyers associated with the insurance companies that offer this. It also happens that they hire other property lawyers to help them with the cases.

The process of complaining through the home buyer’s incurance company

If you make use of the home buyer’s insurance, you must contact the insurance company itself and register the complaint. You will then contact a specific lawyer at the proper time – if the case is taken further.  This is long an expensive process.

The estate agents you bought the property from will have an overview of which company you should adress the complaint.  First check in your purchase contract that you have taken out buyer’s insurance. It will state which company it was subscribed to, and you can contact them, or fill in a claim report online.

Having to use a lawyer in property matters, whether via the home buyer’s insurance or otherwise, is never pleasant. The best thing is to check the property so carefully before buying that you avoid problems afterwards. As you know, the best thing about insurance is avoiding the use of them.

Checking the sales material and help you to avoid complaints after the purchase is one of my main tasks as home buying consultant.