Kjøperne betaler for useriøse byggherrer

Husk at når du kjøper leilighet så kjøper du også en del av bygningen og fellesarealene. Og du kjøper deg inn i et økonomisk fellesskap.  Dessverre leverer ikke alle byggherrer og selgere det de har lovet. Og  du som kjøper må betale regningen.

maling skaller av

Jeg har i ett drøyt år vært profesjonell styreleder i en bygård sentralt i Oslo som er gjort om fra privat utleiegård til borettslag.  Leilighetene, som i første rekke er kjøpt av unge førstegangskjøpere er stort sett i bra stand, men fellesarealene er dessverre ikke levert i den forfatning som ble lovet i salgsmaterialet og som burde vært forventet.  Mye av arbeidet er mangelfullt og ikke godkjent av offentlige myndigheter. I tillegg har den innledende drift og økonomi vært svært uryddig.  Dette er ikke så lett å fange opp for en ung kjøper, særlig når gården er gammel i utgangspunktet og selger lover gull og grønne skoger.  Det vil ikke være plass i dette innlegget til å ta opp alle sakene vi har måttet ta grep om i “vårt ” borettslag.  Vi har nå, etter nesten ett år fått god oversikt over det meste og kan derfor by på noen nyttige erfaringer og gode råd i forhold til å få orden i en kaotisk situasjon:

  • Ta makten fra byggherren.  Straks flertallet av andelene er solgt (gjelder borettslag) skal det avholdes generalforsamling og velges et styre blant andelseierne/beboerne.  Her er det adgang til å benytte rettsapparatet dersom byggherre nekter å gjennomføre eller haler ut tiden.
  • Få oversikt over økonomien og felleskostnader og sett opp et realistisk budsjett.  Ofte setter selger opp et minimumsbudsjett med lavest mulig felleskostnader da dette gir et flatterende inntrykk ved salget av leilighetene.
  • Bruk gode rådgivere, profesjonell styreleder og/eller advokat.  Det kan lønne seg på sikt
  • Skift til en god forretningsfører og revisor uavhengig av byggherre og selger
  • Kommuniser skriftlig(gjerne på mail) med byggherre/selger og ta vare på dokumentasjonen
  • Ha åpen og løpende dialog med beboerne, for eksempel via egen facebook gruppe
  • Kommuniser med offentlig myndigheter som måtte være involvert og dokumentèr at styret arbeider med å rydde opp
  • Vær tålmodig – ting tar tid . Velg dine kamper med omhu, det dyreste og viktigste først.
  • Husk at sunn drift, god økonomi og gode fellesarealer i boligselskapet har stor innvirkning ved videresalg.  Gi derfor ditt bidrag til fellesskapet ved å støtte styrets arbeid eller delta selv.

Useriøse utbyggere og selger utgjør heldigvis ikke flertallet.  I den grad de finnes er det typisk at de balanserer på grensen av lovverket og dermed i stor grad utenfor offentlig kontroll.  Da må beboerne dessverre ordne opp selv.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *