Slik sikrer du en vellykket bolighandel til tross for rentegalopp

Av: Dato: Rådgivning

Jeg jobber først og fremst for deg som er boligkjøper, men de fleste boligkjøpere skal selge boligen de eier.  Det kan være ekstra vanskelig i dagens usikre marked.

Selgebolig.no har gjort et intervju med meg om bolighandel i dagens marked som jeg gjengir her på bloggen.  Her er det gode tips både om kjøp og salg.

Merk deg dette rådet om valg av megler

Velg eiendomsmegler med omhu

– Vær nøye med valg av salgsmegler. I dette markedet trengs det meglere som har erfaring og kløkt nok til å ta vare på hver eneste interessent og budgiver. Mange meglere som bare har jobbet i et oppadgående marked og nærmest solgt boliger på samlebånd, håndterer ikke dagens marked så bra, forklarer Trude.

Vi i selgebolig.no anbefaler at du innhenter tilbud fra flere forskjellige meglere før du bestemmer deg. Du bør ikke bare se på pris alene, men også erfaring, spesialiseringer og omdømme. Ta deg tid til å møte og snakke med flere meglere, og bruk anledningen til å stille dem masse spørsmål.

Du kan for eksempel spørre om tidligere erfaring, hvor mange boliger de har solgt på dagens marked og hvilken salgsstrategi de foreslår for nettopp din bolig

Jeg har lyst til å legge til for egen regning: 
Ikke slit deg ut med alt for mange møter med ulike meglere.  Det er veldig mange dyktige meglere dere ute.  Prøv å finne ut via nettet eller omtale, de som virker som de oppfyller dine kriterier, og snakk med dem.  Du vil raskt finne ut hvem du har god kjemi med.

Her har du hele teksten med alle tipsene:

Boligprisene faller, men rentene og usikkerheten blant kjøperne øker. Her er ekspertrådene for å sikre en trygg og vellykket bolighandel i vanskelige tider.

Vi har snakket med en ekspert om hva du bør gjøre hvis du skal kjøpe eller selge bolig i dagens krevende boligmarked. Det er kjøpers marked og forholdene for å gjøre et godt kjøp burde derfor vært gode. Likevel sitter mange kjøpere på gjerdet, og flere sliter med å komme inn på boligmarkedet.

– Årsaken til det gode tilbudet av boliger til salgs og fallende priser, er økte renter og strammere økonomi for de fleste. Vi ser også en dårligere tilgang på lån som følge av rentehevinger og økte levekostnader, forklarer “Boligdama” Trude Larsen som driver bloggen boligdama.no.

– I tillegg må mange som kjøper bolig ofte også selge egen bolig. Usikkerhet rundt salget gjør at mange sitter på gjerdet og utsetter å skifte bolig.

Trude Larsen har over 40 års erfaring i bransjen med ulike lederstillinger innen boligforvaltning, eiendomsmegling, markedsføring og salg av nye boliger. Hun har vært boligkjøpsrådgiver de siste åtte årene, der hun er partsrådgiver for kjøper og hjelper dem med å gjøre et trygt og godt kjøp. Så langt har hun hjulpet ca. 1.000 boligkjøpere over hele landet.

Vi valgte derfor å slå av en prat med henne for å forstå den spesielle situasjonen på boligmarkedet akkurat nå. Hun kunne også komme med mange gode tips til dere som vurderer å kjøpe og/eller selge bolig i disse tider.

– Dersom du har tilgang på lån og det motet som trengs for å kaste deg ut i et boligkjøp, vil du kunne dra mange fordeler av dagens marked, sier Trude. Vi tar en nærmere titt på nøyaktig hvordan du gjør det!

Kortversjonen
Boligmarkedet preges av økte renter og strammere økonomi, noe som har ført til et kjøpers marked med mange usolgte boliger. Trude Larsen understreker usikkerheten blant kjøpere og selgere i dagens marked. Hun råder kjøpere til å utnytte markedet for å gjøre gode kjøp, men å være forsiktig og vurdere nøye.

Førstegangskjøpere står overfor et vanskelig valg mellom å eie og leie, gitt dagens økonomiske klima og forventede rentehevinger. Trude anbefaler å tenke langsiktig og vurdere fordelene ved å eie, som økt egenkapital og boligprisstigning.

Når det gjelder salg av egen bolig, anbefaler Trude å vurdere markedet nøye og ikke nødvendigvis selge før man kjøper nytt. Hun legger vekt på viktigheten av riktig valg av eiendomsmegler og gir tips om hvordan man kan gjøre et trygt og fornuftig boligkjøp i det nåværende markedet.

Det er kjøpers marked – men mange sitter på gjerdet

Rentehevingene den siste tiden har skapt store bekymringer blant mange boligeiere og boligkjøpere. Økningene er et direkte svar på inflasjonspresset og et forsøk på å stabilisere økonomien, samtidig som de har hatt en umiddelbar og merkbar effekt på boligmarkedet.

Den økonomiske hverdagen har blitt strammere for mange med høyere månedlige utgifter på boliglånet. Førstegangskjøpere sliter med å innfri likviditetskravet til banken, og flere nøler med å investere. Det kan være vanskelig for mange å leve med et stramt budsjett, selv om banken beregner at du skal klare rentenivået.

– Det er ikke lenge siden vi hadde veldig lave renter og mange som er unge i dag har aldri opplevd det rentenivået vi har nå. Så kjøperne nøler og er veldig usikre. Og uten nok interesserte og handlekraftige kjøpere på banen, så blir det færre salg, sier Trude.

Hun mener at flere boligkjøpere sitter på vent for å se hvordan markedet utvikler seg:

– Jeg tror nok at mange vil vente å se hvor renten ender før de bestemmer seg for å skifte bolig. Da vil de kunne se hva renteutgiftene blir fremover, inntil en eventuell rentenedgang. Større forutsigbarhet vil nok føre til at flere da tar en kjøpsbeslutning. Men det vil fremdeles være ganske dyrt å låne penger, så jeg forventer ikke en veldig rask endring etter siste renteheving.

Førstegangskjøpere er usikre på om det lønner seg å eie eller leie

Mange førstegangskjøpere står overfor et vanskelig valg: Lønner det seg å eie eller leie med dagens økonomi og varslede rentehevinger? Det var helt klart lønnsomt å eie egen bolig da rentene var lave. Nå kan flere oppleve høyere bokostnader per måned ved å eie fremfor å leie.

Trude har noen gode tips til dere som sliter med dette dilemmaet:

– Mitt råd er å se på fordelene ved å eie egen bolig og hva det kan gi deg av gode ting på sikt. Du bor trygt, ingen kan si deg opp og du øker egenkapitalen ved å betale ned på lånet. Samtidig kan du regne med at boligprisene vil stige igjen på sikt. Har du et 3 til 5 års perspektiv, vil du sannsynligvis kunne nyte godt av økte boligpriser.

Hun forteller videre at det er viktig at du velger riktig bolig første gang du skal kjøpe, uansett markedsforhold. Den første investeringen danner grunnlaget for hele din videre boligkarriere. Akkurat nå har førstegangskjøpere en stor fordel på sin side – nemlig en rekordstor mengde usolgte boliger. Det kan bety lavest mulig kjøpspris.

– Du har faktisk større mulighet til å tape penger senere når du kjøper på topp. Det ser vi eksempler på i dag. De som har kjøpt dyrt og som av en eller annen grunn må selge nå risikerer å selge med tap. Det er et vindu i markedet akkurat nå som du kan utnytte, sier Trude.

Hun anbefaler imidlertid at boligkjøpere snakker med banken sin aller først:

– Jeg råder at de som tør å kaste seg ut i det, sjekker finansieringsmulighetene med banken på nytt. Det er ikke sikkert at det lånebeløpet banken har gitt deg tidligere gjelder i dag.

Bør man selge egen bolig før man kjøper ny?

Det kan være lønnsomt å kjøpe bolig nå. Men hva med dem som allerede eier og må både kjøpe og selge samtidig? Bør man kjøpe eller selge først, med tanke på dagens krevende boligmarked? Trude mener at du ikke nødvendigvis behøver å selge egen bolig før du kjøper ny, så sant du tar visse forholdsregler.

– Erfaring viser at det lett kan bli stress og feilkjøp av å selge først. Du må kjøpe ny bolig ganske raskt, og muligens finner du ikke det du vil ha. Dersom du heller velger å kjøpe først, bør du sjekke om det finnes måter du kan sikre deg i tilfelle du blir sittende med to boliger.

Hun anbefaler at du setter opp et regnestykke på hva eventuell mellomfinansiering vil koste. Meglerne har i tillegg ulike forsikringsordninger som du kan vurdere. Du bør også avtale så lang overtakelsestid som mulig på boligen du kjøper, slik at du får nok tid til å selge din nåværende bolig.

Du bør også tenke gjennom hva du vil gjøre hvis du ikke får solgt boligen innen rimelig tid. Hvis du bestemmer deg for å leie ut på grunn av manglende salg, bør du helst leie ut den nye boligen og ikke den gamle. Da slipper du gevinstbeskatning når du etter hvert får solgt. Det er nemlig et krav at du har eid og bodd i boligen i minst 12 av de siste 24 månedene, ellers blir salget skattepliktig.

Velg eiendomsmegler med omhu

– Vær nøye med valg av salgsmegler. I dette markedet trengs det meglere som har erfaring og kløkt nok til å ta vare på hver eneste interessent og budgiver. Mange meglere som bare har jobbet i et oppadgående marked og nærmest solgt boliger på samlebånd, håndterer ikke dagens marked så bra, forklarer Trude.

Vi i selgebolig.no anbefaler at du innhenter tilbud fra flere forskjellige meglere før du bestemmer deg. Du bør ikke bare se på pris alene, men også erfaring, spesialiseringer og omdømme. Ta deg tid til å møte og snakke med flere meglere, og bruk anledningen til å stille dem masse spørsmål.

Du kan for eksempel spørre om tidligere erfaring, hvor mange boliger de har solgt på dagens marked og hvilken salgsstrategi de foreslår for nettopp din bolig.

Tips til deg som vil kjøpe bolig

Det er viktig å skape mest mulig trygghet rundt boligkjøpet og egen økonomi før du investerer. Trude foreslår noen helt enkle “forhåndsregler” for å sikre at du gjør et godt kjøp som du har råd til over tid:

Kjøp en bolig som har gode kvaliteter og som vil være attraktiv for boligkjøpere i fremtiden.
Ikke velg den “billigste” boligen bare fordi du har råd til den – tenk langsiktig.

Kjøp til en pris som er tilpasset dagens marked.
Se etter boliger som har ligget ute en stund – kanskje selger er ivrig etter å få til en handel.

Sørg for at du utnytter din verdi som interessent og budgiver. Fornuftige salgsmeglere vet å ta vare på deg hvis du legger inn et bud.

Ha is i magen i budforhandlingene. Da kan du presse ned prisen en god del.

Det er veldig viktig å ikke måle kjøpsprisen mot prisantydning. Prisantydning kan være satt av taktiske hensyn, høye forventninger fra selger eller at megler har solgt seg inn ved å gi et høyt prisestimat.

Trude forklarer videre:

– Det viser seg at selgerne er tilbakeholdne med å sette ned prisantydningen for tiden på tross av et sviktende marked. Mange eksperter mener at tallene for solgte boliger nå viser kunstig høye priser fordi så mange selgere nøler med å tilpasse seg markedet.

Vurder om prisen er rettferdig

– Det er avgjørende å ha en oversikt over hvilke priser som gjelder for dagens marked. Når jeg hjelper kundene med å estimere hva som er riktig prisnivå og bruker de samme verktøyene og kunnskapen som salgsmeglerne, blir de mye tryggere på å ta en kjøpsbeslutning, forteller Trude.

Hun legger likevel vekt på at du ikke bare må tenke på prisen. Du bør satse på boliger som vil stå seg godt og er salgbare på sikt. Ikke minst, så må du faktisk like boligen. I det lange løp er det best å kjøpe noe som blir et godt hjem for deg. Velg derfor et sted der du vil trives over en viss tid.

Du må regne med økte bokostnader fremover

– Sannsynligvis vil rentenivået ikke stige vesentlig utover der vi er i dag. Det forventes at rentene vil synke igjen, men det kan ta ett til to år. Og vi har heller ikke fått has på den generelle prisstigningen, forteller Trude. Hun spår at rentenivået vil stoppe der det er nå og at boliglånsrentene vil ligge på 6 % eller litt mer en stund fremover.

Dagens boligkjøpere må regne med at mye av inntekten vil gå mot bokostnader fremover. Økte bokostnader kan gå på bekostning av annet forbruk, og det kan derfor hende at du må legge om livsstilen. Det er viktig at du vurderer nøye om boligkjøpet virkelig er verdt det eller ikke.

Trude har flere tiår bak seg i boligbransjen og mener at bolig kan være en smart investering, til tross for økte kostnader:

– Erfaring viser at det ofte er lurt å satse litt høyt, selv om det blir litt smalhans en periode. Sett opp budsjett, men husk at virkeligheten ofte er annerledes enn det som vises i regnearket. Sett næring etter tæring, som vi sier.

Hun forteller videre at krav som boligkjøpere hadde under pandemien er litt på retrett, for eksempel ekstra arbeidsrom og stort oppholdsareal. Folk downsizer for å komme over i en mer levelig situasjon. Mange ser etter smarte løsninger for å få et funksjonelt, men mindre hjem. Du bør ha realistiske forventninger og være ærlig om egen økonomi og betalingsevne.

Muligheter for gode kjøp i 2023 og begynnelsen av 2024

Norges Bank setter endelig rentenivå i desember. Den økonomiske situasjonen blir da mer forutsigbar og vil stabilisere seg. Trude tror likevel ikke at boligmarkedet plutselig vil ta fart allerede fra januar 2024.

– De som må selge og har lagt ut boligen sin de siste månedene må jo til slutt gi etter og selge boligen til en pris som kjøperne vil betale. Derfor vil det være muligheter for å gjøre et godt kjøp i resten av 2023 og begynnelsen av 2024, forteller Trude.

Det kan hende at boligprisene faktisk øker utover i 2024 og fortsetter å øke i 2025. Årsaken til det er at en del boligselgere trolig vil trekke tilbake salget, så sant de ikke har kjøpt noe nytt. Det kan i tillegg hende at flere bestemmer seg for å leie ut frem til det blir litt mer fart på markedet. Antall boliger til salgs blir dermed færre.

Trude har derfor en klar anbefaling til boligkjøpere som fortsatt nøler:

– Færre boliger til salgs betyr økt konkurranse og høyere priser. Så følg med og prøv å dra fordeler av markedet nå før det snur. Overvinn frykten og dra fordel av kjøpers marked. Du kan ha mye å vinne på å kjøpe deg opp i markedet. Større og dyrere boliger er de som faller mest i pris.

Trude har også en liten “insider”-hemmelig å dele med oss:

– En liten fugl i bransjen som jobber med prosjekterte boliger sa at det muligens kan være muligheter til å få rabatt på 5–10 % på boliger under bygging. Det er sjelden dette skjer, men siden salget har stoppet helt opp kan det hende at noen utbyggere vil gå med på dette for å få sluttsolgt prosjekter.

Få hjelp med boligkjøp nå som markedet er gunstig

Til tross for at det er kjøpers marked og mindre press i budrundene, er det ikke “a walk in the park” å gjøre et riktig kjøp på dagens boligmarked. Det er like god grunn til å søke profesjonell hjelp til boligkjøpet nå som når markedet er på topp.

Selv om du kan få noe hjelp til boligkjøp av salgsmegleren din, kan det være en fordel å kontakte en boligkjøpsrådgiver:

– Vil du ha hjelp av en som står på din side og som kun er opptatt av ditt boligkjøp, kan du be om et uforpliktende, digitalt møte med meg. Så ser vi på hvordan jeg kan hjelpe deg med å minimalisere usikkerheter, lose deg gjennom boligkjøpet og sikre deg drømmeboligen, avslutter Trude.

Du kan lese mer om kjøpsrådgivning her på boligdama.no.

 

 

Kommentarer (0)

Mine beste råd for salg og kjøp i dagens boligmarked

Av: Dato: Rådgivning

På tross av mulighetene som synkende priser gir, er det mange usikkerheter i dagens marked.  Noe som gjør at kjøperne er tilbakeholdne.  Det gjelder nok også deg.   I dag vil jeg delemine beste råd for salg og kjøp i dagens boligmarked med deg.

  1. Det er ikke et must å selge egen bolig først. Vurder å kjøpe før du selger for å unngå stress og feilkjøp.

2.  Planlegg for mellomfinansiering og risikoen ved å sitte med to boliger i en periode. Budsjetter kostnader og vurder forsikringsordninger for å unngå økonomiske utfordringer.

3.  Avtal lengst mulig overtakelsestid for boligen du kjøper, slik at du har tid til å selge din egen.

4.  Hvis du må leie ut en av boligene grunnet manglende salg, vurder å leie ut den nye for å unngå gevinstbeskatning.

5.  Velg en erfaren megler, ikke en «melk og brød» megler for salg av egen bolig.  I disse tider trengs meglere som kan ta vare på enhver interessent og budgiver og få til en handel.

6.  Sats på kvalitet ved kjøp. Kjøp en bolig med gode kvaliteter som appellerer til fremtidige kjøpere, unngå å velge det billigste alternativet.

7.  Sørg for å få oversikt over riktig markedspris på boligen du vil kjøpe.  Ikke mål mot prisantydning.  Denne kan være for høy basert på urealistiske forventninger fra selger.

8.  Vær smart i budforhandlingene. Ha en god dialog med megler for kjøpsobjektet, vær tålmodig når du legger inn bud. Is i magen og bruk av tid kan gi deg en bedre pris, for eksempel ved at de kommer tilbake til deg etter å ha avslått et bud.  Som budgiver er du nemlig verdifull i disse dager.

9.  Ta kontakt med meg for hjelp til å kjøpe rett bolig til riktig pris.  Det er minst like, hvis ikke mer å hente for deg ved å søke profesjonell hjelp i dagens marked, enn når det er på topp.

 

Kommentarer (0)

Hva betyr selgers og kjøpers marked og hvor er vi nå ?

Av: Dato: Uncategorized

Kjøpers og selgers marked er begreper som gir et godt bilde av dynamikken på boligmarkedet, og de har stor innvirkning på hvordan boligkjøpere og -selgere opptrer. La oss se litt på disse markedene i med vekt på den nåværende usikkerheten i boligmarkedet.

I et selgers marked, som vi har opplevd tidligere, har selgerne overtaket. Boligtilbudet er knappere enn etterspørselen, noe som skaper konkurranse blant kjøpere. Dette fører vanligvis til budrunder og, i mange tilfeller, økende boligpriser. Selgerne har “vinnerkortene” i denne situasjonen.

Nå, senhøstes 2023, befinner vi oss i et kjøpers marked i Norge. Dette betyr at det er mange usolgte  boliger tilgjengelig, og etterspørselen er lavere. Dette gir kjøperne en del fordeler. De har mer tid til å vurdere og forhandle prisene, og de har flere boliger å velge mellom.

På overflaten kan dette høres ut som kjøpernes drømmemarked, med muligheten til å sikre seg en ideell bolig til en gunstig pris. Men det er ikke så enkelt som det kan virke. Det er fordi årsakene til at kjøpers marked har oppstått er sammensatt og ikke bare av den gode sorten. Renteøkninger og økte levekostnader har ført til økt usikkerhet. Selv om selgerne kan være mer forhandlingsvennlige og inngangsbilletten lavere, blir kostnadene ved å eie en bolig høyere.

Mange kjøpere, selv de med finansielt handlingsrom, er tilbakeholdne for tiden. Usikkerheten om egen økonomis fremtid påvirker folks psykologi og beslutningsprosesser. Noen vurderer å vente enda lenger i håp om at prisene vil falle ytterligere, mens andre er usikre på den fremtidige utviklingen i boligprisene.

Jeg vil vel påstå at usikkerhet nok er den største utfordringen for deg som er boligkjøper akkurat nå. Vil boligprisene igjen stige, og hvor lenge må du eie boligen for å unngå tap ved et fremtidig salg? Dette er spørsmål som du ganske sikkert vil stille deg selv.

Etter å ha jobbet som boligkjøpsrådgiver i åtte år, kan jeg bekrefte at de fleste foretrekker å kjøpe i et selgers marked, når prisene stiger, og det er konkurranse om boligene. Da er det full fart fremover, ofte med maksimering av budsjettet, for å sikre seg drømmeboligen før prisene øker ytterligere. Og mange henvender seg til meg for å få gjennomført prosessen.

Akkurat nå er henvendelsene mer forsiktige. Selv kjøpere med gode økonomiske forutsetninger sitter på gjerdet. De vurderer om de skal vente på ytterligere prisfall eller om prisene vil begynne å stige igjen. Dette er ikke nødvendigvis et dårlig valg. Det handler om psykologi, og når du investerer i en bolig, må du være sikker på at det er det riktige tidspunktet å gå inn i en boligkjøpsprosess

Samtidig, som boligkjøpsrådgiver, klør jeg i fingrene etter å hjelpe deg med å håndtere balansegangen mellom å utnytte markedets fordeler og å føle deg trygg i kjøpsbeslutningen.

Kommentarer (0)

Hvordan navigere i dagens boligmarked?

Av: Dato: Rådgivning

Boligmarkedet gjennomgår betydelige endringer om dagen, og det er naturlig å føle en viss bekymring. Men ikke vær alt for bekymret, for disse endringene kan faktisk gi deg en flott mulighet til å gjøre et veloverveid boligkjøp.

Som boligkjøpsrådgiver ser jeg med tilfredshet at markedet for tiden er til fordel for deg som er kjøper, med mindre aktivitet og mer rolige budrunder. Denne situasjonen gir deg muligheten til å ta veloverveide beslutninger, sikre en eiendom til riktig pris og gjøre en god investering for fremtiden.

Men et marked som står på kjøpers side bringer også med seg bekymringer.  Inngangsbilletten kan være lavere, men det har jo sin bakgrunn i dyrere renter.  Og når vil prisene gå oppover igjen så jeg ikke taper på salget senere?  Sist, men ikke minst får jeg solgt boligen jeg sitter på i dag?

Jeg kan ikke gi deg fasitsvar på alt dette, men kan være en god veileder for å fjerne mest mulig usikkerhet slik at du kan får mot til å benytte det vinduet med lavere priser som vi har akkurat nå.

Min veiledning dreier seg ikke bare om selve boligen og prisen på boligen.
Renter og levekostnader spiller en betydelig rolle, og jeg er her for å hjelpe deg med å fjerne eventuell usikkerhet. Ved å gi deg grundige innsikter i de totale kostnadene ved å bo i en bestemt eiendom, har jeg som mål å gjøre beslutningsprosessen mer gjennomsiktig.

Tross usikkerhetene som råder mener jeg akkurat nå kan være et perfekt tidspunkt  å kjøpe bolig på. Vi har et bredt utvalg av eiendommer tilgjengelig og mange motiverte selgere som har strevd litt mer enn vanlig med å få salget i boks.  Det gir rom for forhandlinger.

Nylig hadde jeg et digitalt møte med et herlig par som delte mange  bekymringer rundt timing og markedet. Å kunne adressere deres bekymringer og gi dem svar underveis var utrolig givende. Selvfølgelig kan vi ikke løse alt i løpet av én time, men et slikt møte kan være en verdifull start i prosessen.  Og i dag tikket det inn en bekreftelse på at de ønsker min hjelp gjennom hele prosessen!

Uansett om det handler om å utnytte budsjettet ditt innen dagens rentenivå, finne riktig tidspunkt for kjøp og salg eller utforske drømmelokasjoner innenfor ditt budsjett, er jeg her for å hjelpe.

Så, hvis du er usikker på din fremtidige boligsituasjon, inviterer jeg deg til et digitalt møte med meg. Det kan være akkurat det du trenger for å rydde tankene og dersom vi finner ut at din finansielle situasjon ligger til rette for det, starte boligbytteprosessen med selvtillit.

Boligdama – Trude Larsen
trude@boligdama.no

 

Kommentarer (0)