Hva betyr selgers og kjøpers marked og hvor er vi nå ?

Kjøpers og selgers marked er begreper som gir et godt bilde av dynamikken på boligmarkedet, og de har stor innvirkning på hvordan boligkjøpere og -selgere opptrer. La oss se litt på disse markedene i med vekt på den nåværende usikkerheten i boligmarkedet.

I et selgers marked, som vi har opplevd tidligere, har selgerne overtaket. Boligtilbudet er knappere enn etterspørselen, noe som skaper konkurranse blant kjøpere. Dette fører vanligvis til budrunder og, i mange tilfeller, økende boligpriser. Selgerne har “vinnerkortene” i denne situasjonen.

Nå, senhøstes 2023, befinner vi oss i et kjøpers marked i Norge. Dette betyr at det er mange usolgte  boliger tilgjengelig, og etterspørselen er lavere. Dette gir kjøperne en del fordeler. De har mer tid til å vurdere og forhandle prisene, og de har flere boliger å velge mellom.

På overflaten kan dette høres ut som kjøpernes drømmemarked, med muligheten til å sikre seg en ideell bolig til en gunstig pris. Men det er ikke så enkelt som det kan virke. Det er fordi årsakene til at kjøpers marked har oppstått er sammensatt og ikke bare av den gode sorten. Renteøkninger og økte levekostnader har ført til økt usikkerhet. Selv om selgerne kan være mer forhandlingsvennlige og inngangsbilletten lavere, blir kostnadene ved å eie en bolig høyere.

Mange kjøpere, selv de med finansielt handlingsrom, er tilbakeholdne for tiden. Usikkerheten om egen økonomis fremtid påvirker folks psykologi og beslutningsprosesser. Noen vurderer å vente enda lenger i håp om at prisene vil falle ytterligere, mens andre er usikre på den fremtidige utviklingen i boligprisene.

Jeg vil vel påstå at usikkerhet nok er den største utfordringen for deg som er boligkjøper akkurat nå. Vil boligprisene igjen stige, og hvor lenge må du eie boligen for å unngå tap ved et fremtidig salg? Dette er spørsmål som du ganske sikkert vil stille deg selv.

Etter å ha jobbet som boligkjøpsrådgiver i åtte år, kan jeg bekrefte at de fleste foretrekker å kjøpe i et selgers marked, når prisene stiger, og det er konkurranse om boligene. Da er det full fart fremover, ofte med maksimering av budsjettet, for å sikre seg drømmeboligen før prisene øker ytterligere. Og mange henvender seg til meg for å få gjennomført prosessen.

Akkurat nå er henvendelsene mer forsiktige. Selv kjøpere med gode økonomiske forutsetninger sitter på gjerdet. De vurderer om de skal vente på ytterligere prisfall eller om prisene vil begynne å stige igjen. Dette er ikke nødvendigvis et dårlig valg. Det handler om psykologi, og når du investerer i en bolig, må du være sikker på at det er det riktige tidspunktet å gå inn i en boligkjøpsprosess

Samtidig, som boligkjøpsrådgiver, klør jeg i fingrene etter å hjelpe deg med å håndtere balansegangen mellom å utnytte markedets fordeler og å føle deg trygg i kjøpsbeslutningen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *