Hvordan kan du forhandle for å oppnå et gunstig boligkjøp ?

Av: Dato: Rådgivning

Når markedet er på topp og det er kamp om å vinne budrunden er det ofte en tendens  til at kjøpere strekker seg langt i forhandlingene.  Ikke bare når det gjelder prisen men også tidspunkt for overtakelse og andre betingelser ved kjøpet.  Slik behøver det ikke  å være !

Og slettes ikke hvis markedet er mer på kjøpers side med godt tilbud av boliger til salgs og et marked som generelt er mer på kjøpers side.  Det kan se ut som om vi beveger oss mer mot et slikt marked denne høsten.

Det er en mulighet du som kjøper må ta vare på.

Her har du noen tips om hva du kan gjøre for å få til et gunstig kjøp.

  • Ha is i magen og stå på ditt hvis du er eneste budgiver og har gitt et greit bud til selger.  Har du gitt et bud som du mener er tilstrekkelig og noe som selger bør kunne godta, kan det være lurt å stå på ditt selv om selger avslår i første omgang.  Boligen går ikke fra deg, du vil bli varslet hvis det kommer inn bud fra andre og kan kaste deg på budrunden hvis du ønsker det.
  • Frist med rask avgjørelse og rask overtagelse hvis mulig for deg.  Hvis selger har prøvd å selge en stund er han eller hun sikkert ivrig på å få oppgjøret sitt så raskt som mulig.  Særlig hvis de har kjøpt seg noe nytt allerede.
  • Er det en bolig eller en hytte som har ligget lenge ute på markedet, legg gjerne inn et bud med forbehold om at det skal være hemmelig for andre enn selger.  Da blir du eneste forhandlingspartner og slipper å få inn andre interessenter fra tidligere som ligger klar som “gjedda i sivet”.
  • Er det drømmeboligen som dukker opp som har ligget lenge ute og det er annonsert enda en ny fellesvisning kan du prøve et bud direkte til selger.  På prisantydning eller også gjerne noe under.  Normalt må man legge budet over prisantydning for å “kuppe”, men er markedet på kjøpers side kan du lykkes også med et lavere bud.

For å virkelig lykkes med noen av disse grepene, bør du ha god oversikt over markedet og hva boligen er verdt.  Kan hende vil det lønne seg å be om hjelp fra meg til dette?

Både selger og selgers megler har god peiling på hvor landet ligger og gir du bud som er i tråd med gjeldende markedsnivå, har du større sjanse for å nå igjennom.

Les mer om hvordan jeg jobber med prisberegninger her.

Les også :   Er hemmelig bud en løsning for å få kjøpt drømmeboligen ?

Det å kjøpe til riktig pris er spesielt viktig når boligprisene flater ut eller går nedover.

Jeg hjelper deg gjerne med å vurdere hva som er riktig pris og ikke minst velge den beste strategien for akkurat den boligen du ønsker deg.

Vennlig hilsen
Boligdama

Trude Larsen  T: 950 37 330
trude@boligdama.no

 

Kommentarer (0)

Hva betyr økte leiepriser for deg ?

Av: Dato: Rådgivning

Nylig statistikk viser at leieprisene har økt med 10% på landsbasis og 12% i Oslo det siste året. En sterk utvikling som det kalles av eiendomsaktørene.

Sterk for hvem?

Ikke for deg som ønsker å eie din egen bolig og som ikke kommer deg inn på boligmarkedet i alle fall. Antall førstegangskjøpere har også falt den siste tiden, så alt tyder på at det kan bli ganske tøft  fremover for deg som ennå ikke har kommet deg inn på boligmarkedet.

Jeg leste i Finansavisen om en privat utleier som klagde over skattereglene for sekundærboliger og at han knapp tjente noe på å ha en utleiebolig. Jeg kjøper absolutt ikke et slikt budskap!

Usikkert og dyrt leiemarked

Min sympati er hos deg som er prisgitt et utrygt leiemarked og som egentlig ønsker et trygt og mer lønnsomt boforhold gjennom å eie egen bolig.

Selv om rentene stiger og det blir dyrere å eie bolig, er det klart mest lønnsomt å eie fremfor å leie.  Det ser også ut til at nedgangen i boligprisene kun varer i korte perioder, som høsten 2022.  Dermed vil du kunne være relativt trygg på at investeringen din vil lønne seg på ganske få år.  Samtidig har du sikret deg ditt eget hjem som det bare er du som bestemmer over.

Sympati hjelper ikke, ei heller ikke klaging over tingenes tilstand. ….

Min tilnærming er egentlig at det meste er mulig.

Blant mine kunder er det noen som sliter mer enn andre.  Fordi budsjettet er veldig trangt.  Da er det er lett å gå på et tap i en budrunde.  Men vi gir oss ikke så lett, og etter noen forsøk kommer vi i mål med boligkjøpet.

Så er det også en del mennesker jeg har kontakt med, som jeg bare må fortelle at dagens boligmarked dessverre ikke er for dem.  Med mindre de skaffer seg en høyere finansiering.

Som boligkjøpsrådgiver er mitt mål å hjelpe flest mulig innenfor de rammene som gjelder. Samtidig er det helt nødvendig å ha et realistisk utgangspunkt.

Vil du vite hva som er mulig for deg, nå eller i nær fremtid, ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat.

Kommentarer (0)

Hva støtter du deg på når du skal gi bud på en bolig?

Av: Dato: Rådgivning

Hva støtter du deg på når du skal gi bud på en bolig? Stoler du på at prisantydningen er riktig og måler prisen etter det? Eller ser du på hva naboleiligheten eller huset ble solgt for året før?

Ingenting av dette gir presis informasjon om hva boligen er verdt i dagens marked eller hjelper deg nevneverdig med å nå opp i budrunden eller betale riktig kjøpspris. Derfor har jeg utviklet produktet “Budtabell fra Boligdama” hvor jeg bruker den profesjonelle boligdatabasen Eiendomsverdi for å gi deg riktig markedspris segment. Så du ikke betaler for mye, men også tør å strekke deg så langt det er nødvendig for å få tilslaget på boligen.

Og med min hjelp i budrunden i tillegg, kan jeg spare deg for tusenvis av kroner. Fordi jeg kjenner til meglertriksene og har bistått i hundrevis av budrunder.

Eksempel:

Budtabellen er gull verdt for deg i budrunden.

Den viser hvor høyt det kan være forsvarlig å gå i budrunden, uten at ud mister hodet underveis.

Hvis du ønsker hjelp fra meg i budrunden, bruker vi den som et verktøy i fellesskap

Jeg hjelper deg enten som bakvakt eller ved at jeg gjennomfører budrunden etter fullmakt for deg. Budtabellen brukes til både til å legge opp strategien i forkant av budrunden og som et hjelpemiddel i løpet av budrunden.

Sjekk ut mer om produktet og prisen her.

Du vil bli overrasket hvor lite det vil koste deg å ha et kjempeforsprang på de andre budgiverne.

Kommentarer (0)

For deg som skal kjøpe. Hvordan er boligmarkedet i mars 2023?

Av: Dato: Rådgivning

For å kunne vite hvordan boligmarkedet utvikler seg, er det noen viktige faktorer du må følge med på og innrette deg etter når du skal kjøpe bolig.

Disse er :

  • Prisutvikling
  • Tilbud
  • Etterspørsel

Disse faktorene styres igjen av såkalte drivere i økonomien, som kort fortalt kan være rentenivå, prisstigning, arbeidsledighet og levekostnader, for eksempel strømkostnader.

I tillegg kommer adferden, eller tilpasningen som selgere og kjøpere gjør på bakgrunn av meldinger om utviklingen i prisene og økonomien, og hvilke forventninger de har til fremtiden. Det vi kan kalle psykologiske faktorer.

La oss ta prisutviklingen så langt i 2023 først:

Boligprisene har steget med 4,5% i årets to første måneder.  Dette skjer etter en prisnedgang på 6% høsten 2022.  Ser vi på utviklingen i de siste 12 måneder er boligprisene tilnærmet uendret.

Det vil si at prisene ligger på 2022 nivå. Dette er jo et viktig skifte fra de tidligere år, hvor vi har sett en høy 12 måneders vekst hvert år.

Et annet viktig  moment ved prisutviklingen er å se på de såkalt sesongjusterte prisene.  Det vil si å sammenligne prisutviklingen med hva som er vanlig for samme måned i året.  Her har vi en mye mindre økning enn de 4,5%, da det er svært vanlig at boligprisene øker ganske kraftig i januar og februar.  Sesongjustert vekst for februar var 0,3%.

Allikevel har prisene  i så langt i år utviklet seg mer i positiv retning enn det de fleste eksperter har forventet.

Det forventes nedgang eller lavere prisøkning i månedene som kommer, hvis vi spør de fleste eksperter.  Årsaken er at det vil komme ytterligere renteøkninger og boligeiere og kjøpere har ikke ennå fått kjent renteøkningene sterkt nok på kroppen.  Boliglånsrenten økes først 6 uker etter at Norges Bank har bestemt vedtatt å øke styringsrenten.

Men selv om det forventes nedgang fremover fra mange, kan vi bli overrasket.  Og når bunnen eventuell er nådd er tilnærmet umulig å vite.

Hvordan er tilbud og etterspørsel?

Det ble solgt mange boliger i februar, og så langt i år er det lagt ut langt mer enn på samme tid i 2022.  Men starten av 2022 var litt spesielt.  Markedet var preget av et svært lavt tilbud som følge av den nye avhendingsloven.  Derfor er sammenligningsgrunnlaget litt skjevt.  Det er mer fruktbart å se på det faktum at salgsvolumet nå nesten på nivå med tiden før pandemien, det vil si 2019.  Med andre ord normalt nivå.

En årsak til at det har vært et aktivt salg så langt i år, er sannsynligvis lettelsene i Boliglånsforskriften og reglene om stresstest av renteøkninger.  Nå må du kunne bevise at du klarer å betale opp til 7% rente.  Dette har blant annet medført at folk med inntekt på kr 500.000 har kunnet få 20% høyere lån enn det som var mulig å få høsten 2022.

Er det mange usolgte boliger på marked og et godt tilbud, er det et såkalt kjøpers marked.

Antall usolgte boliger har ikke økt så langt i 2023, tilbudet er ganske stabilt.

Markedet er fremdeles usikkert og det påvirker etterspørselen fra kjøperne.

Tør jeg, eller er det lurt å kjøpe bolig nå og hvor høye bokostnader vil jeg få i årene fremover hvis jeg skifter bolig?
Dette er noen av spørsmålene du helt sikkert stiller deg.

Jeg opplever at det fremdeles er et kjøpers marked.  Men ikke på alle boliger.  De som oppfattes som attraktive av mange,  oppnår aktive budrunder og priser over prisantydning.  Dersom megler har sørget for prisantydninger som innbyr til dette.

Isolert sett kunne man sett på fallende priser som et gode for boligkjøpere.  Særlig de som ikke har bolig fra før og som skal inn i markedet.

Men, de fleste tenker fremover og blir engstelige for å investere i
et marked
hvor prisene faller.

Vi ser nå at prisene er på nivå med 2022 igjen, etter et fall i høst.  Det viser hvor raskt markedet endrer seg.  Selv om vi skulle oppleve nedgang i noen måneder utover i 2023, burde ikke dette skremme noen fra å kjøpe eller bytte bolig.

Det ser ut til at vi, på relativ kort sikt, kan være på vei mot et ganske stabilt marked. Et stabilt marked som på grunn av noe usikkerhet og nøling på etterspørselssiden fremdeles er på kjøpers side.  Derfor ser jeg ingen grunn til å ikke kjøpe bolig nå. 

Se gjerne etter boliger med muligheter og objekter som ikke alle andre kjøpere løper etter. Da vil du kunne oppnå en god pris.

Klikk her og chat med meg om ditt boligkjøp

 

 

 

Kommentarer (0)