Kjøpt og betalt?

Regjeringen varsler tiltak for å regulere takstmannsbransjen.  I den forbindelse er det også reist spørsmål om ikke dagens kobling mellom megler og takstmann bør forbys.

bilde (5)

Håndplukkede taktsmenn
I dag er det megler som skaffer takstmann til salgsoppdraget på vegne av selger.  Dette som oftest håndplukkede takstmenn som får mange oppdrag av den samme megleren eller meglerfirmaet.  Dette gir mulighet for at megler kan påvirke innholdet i takstrapporten, ikke minst når det gjelder verditaksten .  Megler og takstmenn som samarbeider tett snakker ofte sammen om forhold som takstmannen oppdager, og det  er derfor også en fare for at mindre flatterende forhold rundt boligens standard ikke blir omtalt tydelig nok i taksten.  I Danmark er det lovfestet at det skal være en reell uavhengighet mellom eiendomsmegler og takstmann. Om en slik lovregulering er nødvendig å innføre i Norge er jeg usikker på, men det er viktig at norske forbrukere og boligkjøpere ikke er naive og at de er oppmerksom på at taksten ikke er en uavhengig og fullt ut objektiv rapport.

Takstmenn og økonomisk ansvar

Som jeg har skrevet om tidligere har det ikke lykkes å innføre obligatorisk boligsalgsrapport ved et hvert boligsalg, noe som er synd da dagens takster er lite informativ og full av forbehold.  Årsaken til at boligsalgsrapport ikke er innført som en obligatorisk ordninger er blant annet at takstmennene som utferdiger rapportene ikke kan stilles økonomisk til ansvar for eventuelle feil informasjon eller mangler i rapporten.  Det spekuleres derfor i om kommende tiltak for å regulere takstbransjen vil inneholde krav til autorisasjon og krav at de må etablere forsikringsordninger som gjør at de kan ta reellt ansvar for sine feil.  Den som lever får se.  Men vi har sett at strengere regulering av eiendomsmeglernes informasjons og profesjonsplikt de senere år har ført til resultater.  Det er grunn til å tro at det samme vil skje i forhold til en innstramming overfor takstmennene. Til glede for både kjøper og selger.

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *