Kan du stole på prisantydningen i boligannonsen?

Mange har sikkert opplevd å gå på visning på en bolig du mener du har råd til å kjøpe.  Så viser det seg at du ikke har en “tjangs” når budrunden starter.  Dette kan skyldes tilfeldigheter i markedet, men dessverre skyldes det ofte at prisantydningen bevisst er satt for lavt i forhold til reell markedspris.  Dette fenomenet kalles for lokkepris  og er i strid med markedsføringsloven og bransjenormen for markedsføring av boliger.

De fleste meglere som blir konfrontert med dette vil benekte slik praksis.
Men når:

  • prisantydningen er lavere enn verditakst
  • verditakst ikke er oppgitt i annonsen
  • prisantydning er rett under verditakst, såkalt 9,90 pris
  • og markedet er stigende slik det har vært i Oslo den siste tiden

er det grunn til å være på vakt.

Hensikten med å markedsføre boligen lavere enn reell markedspris er sannsynligvis å oppnå en “hype” rundt salgsobjektet og få flest mulig på visning.  På den måten fremstår den annonserte boligen som særs attraktiv og kjøperne må strekke seg langt for å få tak i denne “godbiten”.  Problemet er bare at de fleste potensielle kjøpere har en øvre grense for boligkjøp.  Når de ikke er klar over at prisantydningen er lokkepris blir det mange unødvendige visninger og tap i budrunder.    Dette er det lite fokus på i media, isteden skrytes det over salgsrekorder på hundretusener over prisantydning eller takst.

Eiendomsmeglerbransjen, blant annet gjennom Norges Eiendomsmeglerforbund forsøker å få bukt med denne praksisen og har utarbeidet en tiltaksplan mot lokkepriser. Dette er en erkjennelse av at fenomenet er utbredt.   Meglernes bransjeorganisasjoner oppfordrer til innskjerping av praksis og at bransjenormen følges.  Dette medfører at megler skal gjøre en objektiv prisvurdering, og selger skal på markedsføringstidspunktet være villig til å selge for prisantydning. 

Vi får håpe at praksis endrer seg slik at du som er potensiell kjøper kan stole på at prisantydningen er reell og i samsvar med meglers objektive prisvurdering.  Tatt i betraktning sterk konkurranse mellom meglerne og at “gammel vane” kan være vond å vende, er det fare for at dette ikke skjer med det første.  Et mottrekk vil være at forbruker kunnskapen hos potensielle boligkjøpere økes slik at de lar være å gå på visninger med urealistiske prisantydninger og heller fokuserer på de objektene som er oppnåelige.  Vil du vite mer om hvordan du skal unngå lokkepris fellen og slippe unødvendige visninger og skuffelser, ta kontakt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *