Derfor må du passe på snirklete formuleringer ved boligkjøp

Av: Dato: Rådgivning

Endringer i Avhendingsloven med økt fokus på selgers ansvar og  tilstandsrapporter styrt av en detaljert forskrift, skulle sikre en trygg bolighandel. Men hvor trygt er det egentlig blitt?

Det har absolutt blitt bedre og mer tydelig, men ikke alltid tydelig nok.  Særlig hvis selger, megler og takstmann velger å være mest mulig utydelig i sin kommunikasjon.

Hør bare på denne opplevelsen fra forrige uke:

En tomannsbolig ble annonsert på finn.no.  Den var bygget på 2000 tallet, i bakgården av en eldre trehusbebyggelse.  Den ble annonsert med hybelleilighet på loft, som ifølge selgers egenerklæring var godkjent.  Takstmannen påpekte at det ikke forelå tegninger, men sa ikke noe mer om forholdet.  I salgsoppgaven var oppgitt at det forelå ferdigattest, men at denne ikke gjaldt loftet.  I plantegningen laget i anledning salget,  var den, ifølge selgeren, godkjente hybelen, angitt som disponible rom.  Det samme gjaldt et av soverommene med inngang fra svalgang.

Her var det mye motstridende informasjon. 

Mer enn nok til at det ringte opp til flere bjeller hos meg da jeg sjekket salgsmaterialet på vegne av min kunde.  Hun var også blitt litt forvirret, men hadde så langt ikke fått noe helt klart svar fra megler på hvordan alt hang sammen.

Da forfattet jeg noen spørsmål hvor alle de ulike opplysningene ble satt sammen.  Min kunde sendte dette til videre til megler.

Samme kveld, dagen før budrunden skulle finne sted, tikket det inn sms til alle interessenter med beskjed om at loftetasjen ikke var godkjent for varig opphold men registrert som bod hos Plan og Bygningsetaten, at antall soverom var nedjustert til 2 da det ene ikke er godkjent for varig opphold og til sist at det ikke var søkt om bruksendring. Derfor ville det være opp til ny eier å søke om bruksendring.

Der kom det tynn ølet, som moren min pleide å si.

At kjøperne får klare beskjeder om slike viktige forhold,  allerede i salgsmaterialet,  burde vært en selvfølge.  Det burde ikke komme som et resultat av en av kjøperne får profesjonell hjelp til å stille noen inngående spørsmål.

Når kjøperne vet at all risiko for å få en godkjent bolig og en godkjent utleieenhet ligger på dem, vil de naturligvis besinne seg i forhold til å gi bud.  Og gir de bud, bør denne informasjonen absolutt gi seg utslag i lavere pris.

Dessuten kan det være både farlig og ulovlig å leie ut en enhet som ikke er godkjent for varig opphold.

Les mer om det her:     Er det lurt å kjøpe bolig som mangler godkjenninger

Dagen etter da budrunden skulle vært i gang, tikket det inn en ny melding.  Om at det var besluttet å utsette salget da det var “forhold som måtte avklares og presiseres tydeligere”.
Det ble også opplyst at selger sannsynligvis vil sende inn søknad om om bruksendring til Plan og Bygningetaten.

Det siste skulle megler ha rådet selger til å gjøre før de satte i gang salget.  Om meglers unnlatelser gikk på faglig uvitenhet eller et ønske om å få til et godt salg raskest mulig, vites ikke.  Men dårlig håndverk var det åkke som.

Uten å skryte av egen innsats er det ikke første gangen det har kommet ny informasjon etter at jeg har spurt og gravd litt rundt forhold ved boligen.  Eller bedt kundene mine gjøre det.  Det har nemlig skjedd relativt ofte.

Derfor, om du forstår eller ikke forstår. Eller kjenner du på en usikkerhet om at informasjon mangler eller er motstridende så er det en ting som gjelder:

Still spørsmål til megler – og aller helst skriftlig.

Lykke til !

 

 

 

 

 

Kommentarer (0)

Hvorfor får vi ikke riktig inntrykk av boliger til salgs?

Av: Dato: Rådgivning

En viktig del av min jobb som boligkjøpsrådgiver er å lese boligannonser og salgsmateriale for å gi mine kunder kvalifiserte råd.  Jeg opplever at det ikke alltid er så enkelt å finne den informasjonen jeg trenger på en rask og god måte. 

Når jeg som profesjonell har vanskelig for å få oversikt, er det rimelig å anta at den vanlige boligsøker sliter med det samme.  Behøver det å være slik og hva kan gjøres for å bøte på problemet?

Her er noen innspill til de som tilrettelegger et boligsalg:

  • Ha alltid med plantegning i annonsen.  Dette er viktig for at kjøper skal kunne få et bilde av om boligen er det han leter etter.  Det er et rimelig krav at plantegningen er tilgjengelig ved første blikk på annonsen.  Den er mye viktigere enn bilder av kanelboller og vaser.
  • Ha alltid med fasadebilde hvis det er et leilighetsbygg, selv om den ikke skulle være av den mest flatterende ved første øyekast.  Mange er opptatt av byggestil eller ønsker å kjenne igjen bygget og nøyaktig hvor i byen det ligger.
  • La bildene vise den reelle utsikten fra vindu eller balkong. Går det for eksempel en vei mellom bygget og det idylliske friområdet, la det fremkomme på bildet.
  • La det fremgå klart ved første øyekast at leiligheten ligger i 1.etasje.  Dette syndes det mot for å  at folk som har krysset av for “ikke 1.etasje” på finn.no også skal få treff på annonsen.  Får de mer lyst på 1. etasje når de ser de fine bildene? Nei, tror ikke det; –  og de har jo valgt bort 1. etasje for en grunn.
  • La det fremgå tydelig om parkeringsplass eller rett til fast parkering følger med boligen.  Parkering med * tegn bak som viser seg å være mulighet til beboerparkering på gata er ikke fast parkeringsplass, ei heller muligheten til å sette seg opp på en venteliste.
  • Ha alltid med tilstandsrapport fra takstmann.  Den gammeldagse taksten gir lite eller ingen informasjon om boligens tekniske tilstand og nå som vi er blitt vant til tilstandsrapporter mange steder, fremstår den som enda mer blodfattig.  Tilstandsrapporter for alle boliger vil sannsynligvis komme når endringene i avhendingsloven trer i kraft, sannsynligvis tidlig i 2021. Men hvorfor ikke begynne å tilpasse seg allerede nå?  Uavhengige av hva andre meglere i nærområdet gjør.
  • Opplys om energikostnader i salgsoppgaven og da i kroner og øre, ikke kwh eller lignende.
  • Omtal reguleringsforhold og mulig utbygging som vil kunne berøre eiendommen på en eller annen måte med forståelig språk i salgsoppgaven.  Det vil være et godt alternativ til kun å legge ved omfattende regulerings- og kommuneplaner som svært få klarer å forstå eller orker å lese.

Selger og megler er pålagt å gi riktig informasjon om forhold ved boligen som kan ha betydning for handelen.  Derfor gis det som regel nødvendig informasjon i en eller annen form.  Det er bare ikke så lett å få øye på alltid. Mange meglere lever etter mantraet at deres oppgave er å fremheve det positive og nedtone det negative ved boligen. Det er mulig dette er riktig strategi.  Selv har jeg mer tro på å gi tydelig informasjon om sterke og svake sider ved boligen slik at boligkjøperne ikke blir skuffet når de ser boligen. Til syvende og sist vil dette kanskje gi større uttelling ved salget.

Les også:    Derfor lønner det seg å redusere usikkerhet

Og – sist men ikke minst vil tidlig og god informasjon gjøre det enklere for boligkjøperne å finne de riktige objektene.  Å lete etter bolig er en krevende jobb.

Slik kan du få hjelp til unngå å kjøpe “katta i sekken”.

 

Kommentarer (0)

Forteller salgsoppgaven deg alt om boligen?

Av: Dato: Rådgivning

Dere som er på aktiv boligjakt har sikkert oppdaget at annonsene på finn.no har endret seg.  De er nå mye mer kortfattet og mindre selgende enn tidligere. Hva kan det bety for deg som kjøper?

Ved siden av de grunnleggende opplysningene om boligen og noen få setninger med beskrivelse av boligen er det dette du får opp på finn annonsen:

Hensikten er å få potensielle kjøpere ledet inn på salgsoppgaven slik at de raskt kan få mulighet til å tilegne seg alle opplysninger som gis i forbindelse med salget.  Forbrukertilsynet har påpekt at de tidligere fyldige og selgende annonsene var i strid med markedsføringsloven gjennom at de ikke ga komplett informasjon om boligen.  Løsningen er da, etter initiativ fra Eiendom Norge, å lage en kortfattet annonse med direkte adresse til salgsoppgaven.

Bra tiltak for tryggere bolighandel

Med tanke på en tryggere bolighandel er nok dette et bra tiltak.  Noen av dere som er på boligjakt vil nok savne fyldige annonser som er enkle å lese gjennom før dere bestemmer dere for å gå på en visning.  Samtidig vet jeg at mange ble skuffet når de gikk på en visning kun med utgangspunkt i den “gamle” annonsen. Rett og slett fordi viktige negative ting om boligen ikke fremkom av annonsen.

Nå må du kanskje bruke litt mer tid på å orientere deg før du går på visning, men samtidig vil du ha et bedre grunnlag for å velge ut aktuelle boliger. Og jo bedre forberedt du er på visningen, jo større mulighet har du til å avdekke forhold som kan ha betydning for eventuelt kjøp og budgivning senere.

Det er viktig å huske på at det kan være forhold som er vanskelig å avdekke selv om fokuset nå er rettet mot salgsoppgaven og ikke en annonse.  Det vil fremdeles være negative forhold som blir underkommunisert og positive forhold som blir oversolgt i salgsoppgaven.  I tillegg til mange tekniske formuleringer som kan være vanskelig å forstå.  Men kravene til etterrettelighet  i salgsoppgaven er mye høyere enn for en annonse.

Last ned salgsoppgaven

Når du klikker deg inn på “Se komplett salgsoppgave” blir du ledet inn på boligannonse siden hos de ulike meglerkjedene.  De har satt opp sine sider på ulike måter og det kan derfor være litt mer komplisert å orientere seg.  Jeg laster derfor ned komplett salgsoppgave med en gang isteden for å klikke meg gjennom de ulike informasjonsdelene på nettsiden.  Da får du alt samlet i ett dokument og er mer sikker på at ikke noe blir uteglemt.

Det kan være individuelt hva du foretrekker her; det viktigste er at du tar deg tid til å lese gjennom salgsoppgaven før du beslutter om du vil gå på visning.

Lykke til med boligjakten!

Les også:       Derfor lønner det seg å redusere usikkerhet

 

 

Kommentarer (0)