Har du hørt at du kan få hjelp til boligkjøpet fra en egen rådgiver?

Av: Dato: Rådgivning

Du har kanskje ikke hørt ordet boligkjøpsrådgiver før?  Det er ikke et utbredt fenomen i Norge, men mange andre land har dette.  Fordi de mener bolighandelen blir mer balansert når selger og kjøper har hver sin rådgiver.

I Norge er det valgt en modell hvor eiendomsmegler i henhold til loven skal “dra omsorg for begge parters interesser”.  Det kan kanskje virke noe merkelig så lenge megleren er betalt av selger for å oppnå høyest mulig pris?

De fleste av oss vet at denne omsorgsplikten i første rekke kommer selger til gode og at det således er en ubalanse mellom selger og kjøper i bolighandelen. Denne ubalansen var årsaken til at jeg startet opp “Boligdama” for 8 år siden.   Selv om jeg er utdannet eiendomsmegler, ønsket jeg å være kjøpers partsrepresentant, og kun det. Ved siden av rådgivningstjenestene har jeg hele blogget om boligkjøp og skrevet hundrevis av artikler. Og – det er rart med det, verden kan ofte se litt annerledes ut fra et annet perspektiv!

Det har tatt lang tid og mye tålmodighet å bygge opp en virksomhet rundt boligkjøpsrådgivning. Og jeg skal være ærlig å si at det har medført nedgang i lønnsinntekt, i alle fall de første årene.  Men sånn er det å være gründer.

Men, etter å ha hjulpet ca 750 familier med boligkjøpet og vært i kontakt med mange hundre flere, er jeg stolt over at jeg har holdt fast ved mine opprinnelige ideer.

For å uttrykke meg litt svulstig :

Jeg akter å holde frem som jeg stevner: Å være en stemme for boligkjøperne og boligkjøpers beste venn.

Boligdama – Trude Larsen

2023 – Et kjøpers marked

Året 2023 har startet godt, mange av mine kunder har kommet i mål med gode boligkjøp.

Eksempler:

  • Toppleilighet Frogner, Oslo.
  • Klassisk leilighet i 1. etasje Frogner, Oslo
  • Prosjektert bolig i 9.etasje Nydalen
  • Kjøp av kontraktsposisjon (nesten ferdigstilt bolig) i Bjørvika for utleie
  • Enebolig i Tønsberg
  • 2 roms leilighet – førstegangskjøp i TrondheimAlle boligene ble kjøpt til fornuftige priser tilpasset dagens markedsnivå.

Selv om prisene gikk litt opp i januar, vil det utvilsomt bli et kjøpers marked i noen måneder til.

Har du lyst til å få hjelp med å gjøre et godt og riktig kjøp fra en som står på din side, har jeg ledig kapasitet til deg.  Det har nemlig gått raskt unna med kundene mine i det siste.

Fullt fokus og rask fremdrift er nemlig enda et godt argument for å alliere deg med en boligkjøpsrådgiver.

Vennlig hilsen
Boligdama
trude@boligdama.no
T: 950 37 330

 

 

 

Kommentarer (0)

Privat bud fører til at jeg må fullføre kjøpsprosessen uten meglers hjelp

Av: Dato: Rådgivning

I årets julekalender har jeg utfordret meg selv.   Jeg skal skrive 24 korte og treffsikre blogger om boligkjøp.  Som styrker din bevissthet rundt det å være boligkjøper og avslører en del myter.

19. desember

En del kjøpere tror at hvis de gir bud direkte til selger og dette aksepteres, så må resten av salgsprosessen foretas privat.  Det kan føles litt overveldende å ta ansvar for.  Men, stemmer dette?

NEI, det stemmer ikke.  Det er kun selve budgivningen som foregår privat mellom kjøper og selger.  Det er fordi loven ikke tillater at megler er mellommann ved bud direkte til selger.  Dersom selger godtar budet vil det bli registrert i meglerens salgssystem og prosessen fortsetter som vanlig hvor megler utsteder kjøpekontrakt osv.

Du må også regne med at  selger høyst sannsynlig vil spørre megler til råds om privat bud som er mottatt.  For å få en tilbakemelding på om dette er noe som bør aksepteres eller ikke.   Kanskje vil megler råde selger til å vente på budrunden, det kommer an på prisen og hvordan markedet er akkurat da.  Uansett er det selger som tar den endelige avgjørelsen.

I høringen om ny Eiendomsmeglerlov har det nedsatte Lovutvalget drøftet om privat bud eller bud før visning (også kalt kupping) skal være tillatt.  Den samme drøftelsen er tatt opp angjeldende lukket eller hemmelig bud hvor du som kjøper tar forbehold om at kun selger og ikke andre interessenter får vite om budet ditt.  Flertallet foreslår at lukket bud skal forbys, men at privat bud til selger fremdeles skal være tillatt.

Jeg mener at det vil være galt å fjerne disse mulighetene ved lov, fordi det vil virke negativt på kjøpers  kjøpers mulighet til å påvirke budrunden.   Og de kan være nyttige verktøy i en del tilfeller. Verktøy som jeg ha benyttet med hell sammen med noen av mine kunder.

Her kan du lese en kronikk jeg fikk publisert i Dagens Næringsliv om temaet og gjøre deg opp en mening.

Utklipp fra Dagens Næringsliv.

Kommentarer (0)

Jeg får bedre finansiering hvis jeg velger en megler fra banken min

Av: Dato: Rådgivning

I årets julekalender har jeg utfordret meg selv.   Jeg skal skrive 24 korte og treffsikre blogger om boligkjøp.  Som styrker din bevissthet rundt det  være boligkjøper og avslører en del myter og feiloppfatninger.  

8. desember

Hvis jeg lar en megler fra banken min selge boligen min vil jeg lettere få gunstig finansiering.

Dette gjelder strengt tatt salg av bolig, men du som skal kjøpe skal også ofte selge.Derfor vil jeg snakke om det. Spørsmålet  berører også viktige prinsipper for deg som forbruker. Du har rett til å bli beskyttet mot urimelige avtaler.

Og svaret på påstanden er NEI, det vil du ikke og skal du ikke få.

Det er faktisk ulovlig å gi deg bedre vilkår fordi du velger bankens megler.  Kobling av bank og meglertjenester er ulovlig og bryter med prinsippet om fritt meglervalg nedfelt i Eiendomsmeglerloven.

Følgende regler gjelder :
Hvis banken anbefaler eget eiendomsmeglingsforetak, må det gis eksplisitte opplysninger om at oppdragsinngåelse med bankens megler ikke er et vilkår for lånetilbudet. Dette må kunne dokumenteres.

Din lånesøknad skal vurderes på fritt grunnlag av banken, helt uten hensyn til hvilken eiendomsmegler du velger å bruke.  Og ikke minst kan ikke en megler bruke sin tilknytning til banken som et pressmiddel for å få komme på befaring eller få salgsoppdraget.  Ei heller kan banken tilby mer gunstige vilkår på lånet dersom du bruker bankens megler.  Alt dette er i strid med lov og forskrifter.

Finanstilsynet har hele tiden søkelyst på dette og senest i høst ble det på nytt gjenstand for diskusjon i mediene på grunn av en del overtramp fra DnB.

Vi vet jo at de aller fleste meglerkjedene eies av banker eller har banker på eiersiden. En viktig årsak til at de driver med Eiendomsmegling, er et ønske om å ha tilgang til boliglånskundene.  Det er lov å tiltrekke seg disse via meglervirksomheten, men det må skje på lovlig vis.

Og du som er forbruker,  skal kunne velge megler på FRITT GRUNNLAG!

Kommentarer (0)

Megler hjelper meg i boligkjøpet

Av: Dato: Rådgivning

I årets julekalender har jeg utfordret meg selv.   Jeg skal skrive 24 korte og treffsikre blogger om boligkjøp.  Som styrker din bevissthet rundt det å være boligkjøper og avslører en del myter og feiloppfatninger.  

2. desember
Megler skal ivareta både selgers og kjøpers interesser.
Jeg kan derfor stole på at megler vil hjelpe meg med boligkjøpet

Ja og Nei, men mest NEI

Megler er betalt av selger for å oppnå høyest mulig pris.   Det vil han eller hun aldri klare uten å behandle kjøperne bra og gi mest mulig informasjon om boligen han selger.  Dessuten regulerer ulike lover og regler hva det skal opplyses om og hvordan de ulike prosessene skal gjennomføres.  Så du vil garantert oppleve god service og interesse fra megler når du er boligkjøper.

Rammene som er beskrevet ovenfor skal sikre en trygg bolighandel og sikre dine interesser som forbruker.

Og hvem er forbruker i et boligsalg ?  Jo, du som er kjøper.

Du står alene mot en profesjonell part, Eiendomsmegleren, som har fått et oppdrag av selger.

Det betyr at selv om det er lovpålagt at megler skal dra omsorg for begge parters interesser, er det ikke en balansert handel vi snakker om.

Ha dette i bakhodet og søk uavhengig hjelp hvis du trenger det, så vil det gå deg godt!

 

Kommentarer (0)