Hva gjør du hvis bokostnadene blir så høye at du må selge boligen?

Av: Dato: Rådgivning

Nå skrives det om at en stadig større del av inntekten må brukes til å betale renter og avdrag på lån. Har du lånt maks, kan det hende at du må bruke 25-30 prosent av familiens inntekt til dette.

Det blir tøft. Men blir det så tøft at mange må selge boligen sin?

I så fall kan det hende at boligprisene synker kraftig og at du ender opp med restgjeld uten å ha en bolig. Dette skriver NRK sin økonomikommentator om. Hun spår ikke AT det skjer, men hvis det skjer vil det være krise for en del mennesker som har kjøpt bolig når prisene var på topp.

Jeg tror ikke det skjer. Men allikevel må vi alltid tenke på at et kraftig boligprisfall kan komme. Skulle det skje er det å ha is i magen og sitte stille i båten.   Men det kan oppstå mange ting i livet som gjør at du må selge på et uheldig tidspunkt.

Derfor er jeg opptatt av at mine kunder holder seg innenfor gjeldende markedspriser og ikke går bananas i budrundene. Jeg gir dem konkrete tall og en budtabell som viser dem hva som er forsvarlige prisintervall. Ønsker de å gå «all time high»for å få en bolig skal det bære et bevisst valg fordi det er den ultimate drømmeboligen som de tenker å bo i over en lengre periode. På den måten sikrer de seg så godt de kan mot fremtidige prisfall.

Men sikre seg helt er ikke mulig så lenge det er kamp om boligene og høyeste bud vinner.

Men vi kan gjøre så godt vi kan – sammen❤️

Finn ut mer om budtabell her

 

Last ned mitt tipshefte her – helt gratis !

Kommentarer (0)

Selger vil ikke godta bud under prisantydning

Av: Dato: Rådgivning

I årets julekalender har jeg utfordret meg selv.   Jeg skal skrive 24 korte og treffsikre blogger om boligkjøp.  Som styrker din bevissthet rundt det å være boligkjøper og avslører en del myter.

16. desember

Megler sier ofte at selger nok ikke vil godta noen bud under prisantydning.  Det er en sannhet med modifikasjoner, særlig i dagens marked hvor du ofte vil være eneste budgiver på boligen.

Ved lav interesse, eller når prisantydningen er satt høyt vil kjøpere selvsagt ønske å få tilslaget under prisantydning. For ikke å snakke om hvis du er eneste budgiver.  Da vil du gjerne ha noe igjen for at det kun er du som byr på boligen.  Men selger står via megler hardt på sitt og forteller at de har god tid til å selge, at prisantydningen er en god markedspris og at de heller venter med å selge til prisen blir riktig for dem.

Selgers kort vil være at de kan arrangere flere visninger eller ta boligen bort fra markedet og prøve igjen senere.  Dermed kan du risikere å “miste” boligen.  Det gjør du vel egentlig ikke.  Skulle det komme bud etter flere visninger er du fremdeles koblet på interessentlisten og kan gi et bud du også.  Eller vente til den blir lagt ut på nytt og eventuelt se om det dukker opp noe fint i mellomtiden.

Dine forhandlingskort er at selger ved å utsette kan miste deg som budgiver.  Det er også slik at boliger som har ligget lenge ute ofte blir vurdert som “old news” og ikke betraktet som så attraktive. Og hvis markedet er tregt som nå, er det liten sjanse for at mange andre interessenter vil dukke opp.
Med andre ord jobber TIDEN for deg.   Jo mer selger opplever at interessen ikke er der, jo mørere vil han eller hun bli i forhold til å godta en lavere pris.  Og det er jo en grunn til at de har satt igang salget, så at de har all verdens tid til å selge stemmer nok ikke så veldig ofte.

Det viser seg også at utsagnet om intet salg under prisantydning ikke helt holder seg, selv etter kort tid. Megler må ofte forhandle med sin egen oppdragsgiver om hvilken pris som er mulig å oppnå, og noen ganger kan det føre til at selger ganske raskt endrer sin holdning til det hele.

Så, stå gjerne på ditt og ta tiden til hjelp.  Noen ganger kan jo prisantydningen være en grei pris.  Dersom du virkelig vil ha akkurat denne boligen og en rask avgjørelse, er det ikke et nederlag å betale det som forlanges.

Hva som er riktig markedspris er ikke alltid så enkelt å finne ut av.  Derfor hjelper jeg mine kunder med å analysere dette ved hjelp av profesjonelle verktøy og bistand i forhandlingene. Det kan vise seg å lønne seg!

Uansett håper jeg at du ved å være bevisst på hvilke kort du har på hånden, vil stå sterkere i forhandlingene.   Lykke til!

Kommentarer (0)

Denne boligen vil du lett få solgt igjen til en høyere pris

Av: Dato: Rådgivning

 I årets julekalender har jeg utfordret meg selv.   Jeg skal skrive 24 korte og treffsikre blogger om boligkjøp.  Som styrker din bevissthet rundt det å være boligkjøper og avslører en del myter.

9. desember
Når du kjøper en bolig får du ofte høre fra megler at boligen er et godt kjøp og at du ganske sikkert vil få solgt den til en høyere pris senere.   Kan du stole på at dette vil skje?

Svaret må vel sies å være NEI.
Fordi dette avhenger av så veldig mange faktorer.  For eksempel hvilken pris du kjøper boligen for.

Veldig mange av oss har tjent på boligkjøpet sitt de senere år. Men, tidene skifter.
Nå er vi for eksempel inne i en periode med prisnedgang som nok vil vare en liten stund.  De som kjøpte på topp for noen måneder siden kan i dag oppleve å se et “papirtap” og en reduksjon av egenkapitalen sin på ca 6%.

Jeg pleier alltid å si at jeg aldri kan uttale meg sikkert om hvordan boligmarkedet vil utvikle seg.  Men forutsatt at det ikke blir kollaps, kan jeg si noe om hva jeg tror vil skje med en bolig i forhold til hvor attraktiv den vil bli i fremtiden.  For eksempel i forhold til beliggenhet, hvilke målgrupper som kan tenke seg å etterspørre den og eventuelle spesielle verdifulle kvaliteter.  Jeg kan også si noe om hvordan boligprisutviklingen har vært i området de siste årene og hva jeg tror om fremtiden.

Du bør være skeptisk til en megler som predikerer snarlig gevinst på en bolig du kjøper.  Han jobber for å oppnå høyest mulig pris for selger og bruker dette som et salgsargument .  Gjerne i en budrunde med mål om å strekke prisen lengst mulig opp.

Som boligkjøpsrådgiver jobber jeg veldig mye med å bevisstgjøre kundene mine på investeringen de gjør når de byr på en bolig.

  • Vil de tåle et potensielt tap?
  • Er planen å bo lenge i boligen?
  • Er dette den ultimate drømmeboligen eller kan det hende det dukker opp noe annet som er like bra til en lavere pris?

Jeg  råder ofte mine kunder til å stoppe i en budrunde fordi budene går langt over det som er gjeldende markedspris.  Og, i perioder under Pandemien (20/21), hvor det gikk over alle støvleskaft, rådet jeg rett og slett kunder om å avvente boligkjøpet noen måneder.

Allikevel er det helt sikkert noen som har fått hjelp av meg, som har en lavere verdi på boligen sin nå enn når de kjøpte for ett eller to år siden.  Jeg kan nemlig ikke forutsi den generelle økonomiske utviklingen.  Men, jeg håper at min metode med å minimalisere risiko og bevisstgjøre dem rundt prisen, har gjort potensielt tap så lavt som mulig.  Helst håper jeg at de puster med magen og ser på det som et “papirtap”.  Fordi de ønsker å fortsette å bo i boligen i noen år til.

For boligprisene skal nemlig stige igjen fra 2024. Er det spådd fra ekspertene.
Den som lever får se!

 

 

Kommentarer (0)

Et bud til nå, så er boligen din

Av: Dato: Rådgivning

I årets julekalender har jeg utfordret meg selv.   Jeg skal skrive 24 korte og treffsikre blogger om boligkjøp.  Som styrker din bevissthet rundt det å være boligkjøper og avslører en del myter.

6. desember
Megler sier ofte, i slutten av en budrunde, at bare du hever budet litt til, så blir nok boligen din.  Kan du stole på denne informasjonen?

Det kan du IKKE.

Jeg har møtt mange skuffede kjøpere som har trodd at megler vil hjelpe dem med å få tilslaget med sine velmenende råd på slutten av en budrunde.  Men, så har de ikke fått boligen allikevel.

Poenget er ikke at megler lyver, men han eller hun har ingen forutsetninger for å kunne si dette.  Hva andre budgivere tenker er umulig å vite.  Og sist, men ikke minst, blir ikke tipset gitt til deg for å hjelpe deg, men for å oppnå høyest mulig pris for selger. Et hvert bud gir grunnlag for at noen andre vil kunne by over.

Hele budgivningsprosessen er et spill hvor egentlig ingen spiller med åpne kort. Og systemet med at megler er hyret inn av selger gjør det umulig å gi objektive råd eller være en nøytral mellommann, spesielt i budforhandlingene.

Sånn er det bare !

Stol på deg selv eller søk råd hos en som står på din side.

 

 

 

Kommentarer (0)