Hva gjør en boligkjøpsrådgiver. En prat med Boligdama.

Av: Dato: Rådgivning

Hva innebærer det å ha en boligkjøpsrådgiver?

Som boligkjøpsrådgiver er jeg din partsrådgiver i bolighandelen og hjelper deg med å kjøpe riktig bolig til riktig pris.  Du kan få hjelp til hele prosessen fra kartlegging og søkefasen til innflytting i boligen, eller deler av denne.  Undersøkelser har vist at over halvparten oss mener at megler først og fremst er selgers representant.  Kjøper får veldig ofte alt for lite oppmerksomhet og hjelp.  Derfor startet jeg et konsept for boligkjøpsrådgivning i 2015.

Hva er en typisk kunde?

Den typiske kunde er vanskelig å peke ut.  Etter å ha hjulpet 300 familier av ulik type, er det vanskelig å peke ut en eller to grupper spesielt.
Men jeg kan nevne:

 • Førstegangskjøpere, ofte med lavt budsjett og noen tapte budrunder i sekken
 • Enslige eller folk som har fått endret sin livssituasjon og føler seg alene
 • 55+ som planlegger en endret bosituasjon og kan tenke seg å downsize
 • Engelsktalende eller utlendinger som ønsker å kjøpe seg bolig i Norge
 • Utenlandsboende som skal flytte hjem
 • Par eller gifte som kanskje er litt uenige om hva de vil kjøpe
 • Folk som vil investere i utleiebolig

Hva er det folk trenger hjelp med (eller har minst kunnskap om)?

De fleste velger komplett pakke med personlig rådgivning og er generelt usikre på hele kjøpsprosessen.  Men, det viser seg at det folk er mest usikker på er å vurdere boligens tilstand, tolke informasjonen i prospektet samt finne ut hva som er riktig pris. Selve budrunden er også ganske krevende for en del.

Hvilke oppgaver tar du deg av?

Jeg kan ta meg av ALT.  Holde folk i hånda eller bistå med deler av prosessen.  Det som er viktig for meg er at mine kunder ikke skal ha ett ubesvart spørsmål om boligen de vil kjøpe når de gir bud.  De skal vite hva de kjøper og være komfortabel med prisen de betaler.

Det er mange ting som henger sammen med det å kjøpe bolig. Og for de som ønsker det kan jeg ordne med flyttebyrå.  Jeg har også en flink håndverker jeg samarbeider med som har gjort mange store og små oppussinger for mine kunder.  Da får de både vite hva det koster å gjøre boligen i moderne stand FØR de gir bud samt gjennomført oppussingen etterpå.

De fleste kunder tar seg av budgivningen selv.  Da er jeg bakvakt på telefon og loser dem gjennom prosessen.  I noen tilfeller får jeg fullmakt og gjennomfører budrunden på deres vegne.

Hvordan endte du opp med å jobbe med dette?

I 2015 bestemte jeg meg for å starte opp med noe nytt hvor jeg kunne utnytte den brede kompetansen innen bolig til glede for boligkjøperne.  Jeg hadde hjulpet venner og familie gjennom årene og så hvor nyttig det var for kjøper å ha en profesjonell ved sin side.

Kjøper møter tross alt en profesjonell part, eiendomsmegleren i boligjakten.

Det er veldig vanlig i mange andre land at kjøper har en egen rådgiver.

I Danmark for eksempel, har Eiendomsmegler kun lov til å hjelpe selger. Kjøper må søke hjelp fra advokat eller kjøpsrådgiver.  I Norge skal Eiendomsmegler «dra omsorg for begge parters interesser».  Men etter hvert som det er blitt et veldig søkelys på å oppnå best mulig pris for boligen, har kjøpers behov kommet i bakgrunnen. Og siden selger betaler Eiendomsmegleren blir kjøper lett et «nummer i rekken» i salgsprosessen.

Det er helt forståelig å ønske seg høyest mulig pris når man skal selge, men som kjøper har du helt andre ønsker og behov. Dette behovet ønsker jeg å dekke gjennom min rådgivning.

Boligkjøp er ikke for amatører. Kunnskap er viktig. Og jeg brenner for å øke kjøpers kompetanse på boligmarkedet. Derfor har jeg etablert bloggen boligdama.no.

Jeg er stolt over at ingen av mine 300 kunder har funnet noen feil med boligen de har kjøpt. Og at de mener de har fått valuta for pengene.  I forhold til hva det koster å selge en bolig er en rådgivningspakke fra meg meget rimelig, både faktisk og i forhold til den store investeringen du gjør.

Løp og kjøp 😊

Kommentarer (0)

Derfor blir det tryggere å være boligkjøper fra 1.1.2022.

Av: Dato: Boligmarkedet

I 2019 ble det vedtatt en del endringer i Avhendingsloven som skal gjøre bolighandelen tryggere.   I påvente av forskrift  for tilstandsrapporter, som ble først ble ferdig nå i juni,  har det tatt sin tid å gjøre loven ferdig.  Men fra 1.1.2022 skjer det. Endringene i loven og forskriften trer i kraft!

Hva skjer – kort oppsummert

 • Forbehold om at boligen selges as is – som den fremstår på visning, utgår
 • Selgers plikt til å gi utfyllende og riktige opplysninger om eiendommen skjerpes
 • Du kan få erstatning for feil og mangler ned til kr 10.000, dersom det er påvist mangelfull eller feil informasjon om eiendommen.  Tidligere måtte mangelen være vesentlig(ca 5% av boligens verdi) for å få erstatning.  Dette vil føre til at selger vil bli mer opptatt av å gi riktige og utfyllende opplysninger Og sist men ikke minst  ta seg råd til å bestille en tilstandsrapport fra takstmann.
 • Det er utarbeidet en forskrift med minstekrav til hva takstmannen skal undersøke og ha med i tilstandsrapporten.  Denne pålegger mer detaljerte undersøkelser enn det som fremgår av dagens tilstandsrapporter
 • Kjøpers undersøkelsesplikt blir lovfestet

Det siste punktet gir deg som kjøper et skjerpet ansvar om å undersøke salgsmaterialet og spesielt tilstandsrapporten, samt eiendommen før du gir bud.  Egentlig er ikke dette nytt, kjøpers undersøkelsesplikt har vært der lenge.  Men en lovfesting setter et ekstra fokus på kjøpers ansvar.

Les også : Hva er kjøpers undersøkelselsplikt

Hvordan blir den nye forskriften om tilstandsrapporter ?

Les forskriften her.  

Forskriften gir en detaljert beskrivelse av hvordan viktige bygningsdeler skal undersøkes og omtales i tilstandsrapporten.  Det vil bli mer detaljerte og utfyllende rapporter av dette, som gir kjøper bedre informasjon og større trygghet.

Men, også mer som skal leses og tolkes:

Hva er viktige opplysninger, hva er ikke så viktig og hva må jeg være mest obs på.
Og hva betyr formuleringene egentlig ?

Alt dette vil fremdeles være vanskelig for folk flest.

Men, når det pålegges konkrete detaljerte undersøkelser, vil det vil ikke være så enkelt å pakke viktige risikoelementer inn i generelle formuleringer.

Og det er kjempebra:)

Blir det enklere  å være boligkjøper?

Formålet er først å fremst å gjøre bolighandelen tryggere.  Om det blir enklere gjenstår å se.

Det blir nok krevende å få med seg alt sammen.  Men klarer du å komme deg gjennom og forstå det som er skrevet, eller får hjelp til tolkningen,  vil du ha et langt bredere og bedre beslutningsgrunnlag før du gir bud.

En av mine oppgaver som boligkjøpsrådgiver er å hjelpe folk med å tolke salgsmaterialet med tilstandsrapporter og plukke ut det som medfører risiko og fremtidige kostnader på eiendommen.  Jeg regner med at dette fortsatt vil være etterspurt med de nye tilstandsrapportene …..

Vil du kunne stole på takstmannens kvalifikasjoner ?

Jeg ser at Eiendom Norge og NEF(Norsk Eiendomsmegler Forbund) mener at regjeringen ikke har gjort nok for å sikre kvalifikasjonskravene til Takseringsbransjen.

Profesjonskamp er noe som gjør meg ganske svett .  Og jeg tror at dette kanskje er litt storm i et vannglass.

Jeg tenker vel at detaljerte forskrifter om hva tilstandsrapporten skal inneholde vil sikre at det gjøres en ordentlig jobb av den bygningskyndige.

Dessuten er det salgsmegler som plukker ut takstmann til salgsoppdragene.  De vil vel, ut ifra egeninteresse og hensyn til sin oppdragsgiver, peke på sertifiserte og dyktige takstmenn som gjør en grundig og trygg jobb for selgerne deres.

Alt i alt har jeg tro på at disse lovendringene vil gjøre bolighandelen tryggere for deg som er kjøper.
Og – veldig gledelig at de endelig er satt en dato for ikrafttredelse!

 

Kommentarer (0)

Er det noe vits i å bruke mye tid på valg av eiendomsmegler?

Av: Dato: Rådgivning

Mange av de jeg kommer i kontakt med om hjelp til boligkjøpet, har ikke valgt en megler til å selge boligen sin enda.  Da tipser jeg dem om hva de bør legge vekt på når de skal velge megler.  

Kanskje har de allerede kontakt med en megler de synes bra om, men de tør ikke hoppe rett inn i et samarbeid med vedkommende?

Man jo innkalle flere må vite!  Nettet flommer over av tips om å innkalle minst 3 – 4 stykker til møte og be om tilbud.  Eller du kan velge en av de mange nettsidene som lover å plukke ut den megleren som gir deg best mulig pris på boligen.  Utrolig mange aktører som skal leve av folks meglervalg forresten 🙂

Hva er viktigst når du skal velge megler?

Å velge den som lover å selge boligen til den høyeste prisen eller den som har den billigste prisen for tjenesten?

Vet du hva, jeg har ikke svaret.

Tilbudet kan være pakket inn på en slik måte at du ikke klarer å sammenligne prisene og verdivurderingen kan være satt taktisk med henblikk på å fange oppdraget.

Alle meglerne påstår at de kan oppnå høyest mulig pris.

Og vet du hva, jeg tror det er sant !   I et marked med stor etterspørsel og regler om budgivning som følger auksjonsprinsippet, nemlig at folk byr over hverandre, er det faktisk ingen kunst å oppnå høyest mulig pris.

Boligsalg i dag går på skinner med godt utdannede meglere, regulerte rammer fra myndighetene, digitaliserte systemer og nettbasert markedsføring.

Derfor skal det mye til for å velge helt feil megler til salgsoppdraget ditt.  Med mindre det er et ufyselig menneske som skyver folk fra seg eller er utrolig sløv i kundeoppfølgingen.

Visste du forresten at eiendomsmeglere bruker veldig mye av tiden sin til å skaffe seg salgsoppdrag?

Det sier seg selv, når vi vet at de aller fleste tilbyr gratis verdivurderinger og går på masse kundemøter uten å få salgsoppdraget.   Konkurransen er beinhard både mellom hver megler internt i hvert selskap og mellom meglerkjedene.

Hvem betaler for at en megler skal slå ut konkurrenten på andre siden av gata ?

Jo, du gjennom honoraret du betaler når du skal selge en bolig.

Jeg vil påstå at tidsbruken med å skaffe salgsoppdrag er sterkt medvirkende til at mange oppfatter at det er dyrt å selge en bolig i dag.  Du slipper neppe unna med mindre enn ca kr 80.000, alt iberegnet.

Det produktive arbeidet ved et salg i stor grad digitalisert og standarisert med unntak av salgsoppgaven som tar litt tid for å få med alle viktige opplysninger og malende beskrivelser av området og boligen.  Men som sagt, tidsbruken for å skaffe salgsoppdrag og markedsføring av meglerkjeden må også tjenes inn.

Hvordan kan meglertjenester bli billigere mon tro?

Selge selv løsninger har foreløpig ikke slått an i særlig grad.  Du må gjøre mye arbeid selv og ikke minst må du ta hele ansvaret selv.  Med en megler på laget får du en å dele ansvaret med. Megler er blant annet ansvarlig for å påse at selgers opplysningsplikt blir overholdt.

Så jeg anbefaler sterkt å bruke en megler når du skal selge.

En kombinasjon av digitale løsninger hvor du gjør noe selv men hvor  megler er en aktiv rådgiver og ditt sikkerhetsnett, kan være fremtidens løsning.  Kanskje får du ikke den “luksus” å kunne invitere flere meglere hjem for å se på boligen og gi deg tilbud.  Men du får et effektivt og godt salg til høyest mulig pris.  Prisen er det nemlig kjøperne og markedet som bestemmer, ikke megleren.
Konseptet Samsolgt fra DnB er inne på sporet her. Jeg har ikke prøvd det selv og har heller ikke hatt kunder som har brukt det, men for meg ser selve konseptet veldig bra og trygt ut.

Men tilbake til utgangspunktet, bør du bruke mye tid på å velge deg en megler til salget ditt?

Det er helt opp til deg.  Noen liker å sjekke masse tilbud før de kjøper noe, andre vil ha det enkelt.  Men når du skal selge bolig skal du kanskje også kjøpe bolig.  Og du skal definitivt flytte til slutt.  Da blir det mye å holde styr på.  Og det å bruke masse tid på å velge en megler kan være lite effektivt, og kanskje også unødvendig.

 • Kanskje kjenner du til en megler som har solgt mye i ditt nærområde?  Sjekk ut vedkommende.
 • Eller be inn et par lokale meglere dersom det føles nødvendig.  Spør naboer og kjente om hvem de har brukt?
 • Spør gjerne meg om råd og anbefalinger. Jeg kjenner mange og anbefaler aktuelle meglere ut ifra hvem jeg tror de vil ha best kjemi med dem. Helt uavhengig av hvor de jobber.

Det er nemlig trygghet, et trygt og ordentlig oppgjør som folk setter som viktigste kriterium når de skal velge megler, ifølge en Eiendomsundersøkelsen fra finn.no .

God kjemi med megler ble også nevnt som en viktig faktor.

Høyest mulig pris er ikke lenger på førsteplassen:

Ikke fordi folk ikke vil ha det, men kanskje fordi folk antar at selve måten å selge en bolig på sørger for dette?

Ikke glem at du skal finne kjøper til boligen din

Husk også at kjøpere skal forholde seg til megleren du velger.  Megler “Smekk” og “Kjekk og Grei” passer kanskje ikke så godt til de kjøperne som er målgruppen for din bolig?  Jeg opplever ofte at mine kunder blir tilbakeholdne med å by på en bolig fordi de ikke stoler på megleren eller føler at han gir unnvikende og negative signaler.

For eksempel:

Du skal ikke tro at du får denne til under prisantydning, her kommer det til å ta av !
eller
det har jeg ikke tid til å svare på, du får lese salgsoppgaven …..

Derfor:
Still et kontrollspørsmål til megleren du vil til salget ditt :

Hvordan forholder du deg til og følger opp interessentene til boligen min?

Lytt til svaret og kjenn etter om det høres troverdig ut.

Det er nemlig kjøperen som skal betale for boligen din, ikke megleren!

Lykke til!

 

 

 

Kommentarer (0)

Eiendomsmegler med null salg, er det noe å skryte av?

Av: Dato: Rådgivning

Null salg, det er vel ikke noe særlig å skryte av når du er utdannet eiendomsmegler med masse erfaring?  Jo, faktisk.  Jeg har nemlig valgt å kun jobbe for deg som er boligkjøper.

Har du noen gang følt at du ikke har fått den hjelpen og oppmerksomheten du fortjener når du er boligkjøper?  Da er du ikke alene, nesten halvparten av oss mener at eiendomsmegler først og fremst er selgers representant.  Ikke så rart egentlig.  Han er jo betalt av selger og målet er å få best mulig pris.  Det samme ville jo du ønsket hvis du var selger.

Jeg er utdannet eiendomsmegler.  Allikevel selger jeg ikke en eneste bolig.

Hva gjør jeg isteden?

 

Jo jeg har verdens kuleste jobb:

Jeg hjelper deg som er kjøper med å komme i mål med boligkjøpet, som rendyrket boligkjøpsrådgiver.  Holder deg i hånda helt til du er i hus i drømmeboligen.

Når du er boligkjøper ønsker du å unngå å kjøpe katta i sekken og du vil ha mest mulig for “penga”

Så enkelt og så vanskelig er det!

De siste 6 åra har jeg hjulpet nesten 300 familier inn i drømmeboligen.  Vært deres boligkjøpsrådgiver og loset dem gjennom prosessen.  Eller hjulpet dem med akkurat de tingene de synes er vanskelig

Boligkjøpsrådgivning – nytt i Norge

Boligkjøpsrådgivning, er på tross av at jeg har jobbet med det i 6 år, en ny og sjelden tjeneste i Norge.  I andre land er det svært vanlig, blant annet i Danmark hvor salgsmeglere ikke har lov til å gi råd til kjøperne.  Fordi de får provisjonen sin fra selger.

I Norge har megler en mellommanns rolle og skal “ivareta begge parters interesser”.  Selv om hen blir betalt av selger og får provisjon fra salget.  Slik er Eiendomsmeglerloven.

Foreløpig har ikke meglerkjedene startet opp med rendyrket boligkjøpsrådgivning.   Men, de ønsker selvfølgelig å knytte til seg kjøperne og tilbyr i den forbindelse ulike typer bistand.

I hovedsak  med en baktanke:  Å sikre seg salgsoppdraget på din nåværende bolig.

Greit nok det, men du må spørre deg selv om hva DU ønsker deg:

Uavhengig boligkjøpsrådgivning fra en som jobber kun for deg, eller nedskalert rådgivning fra en som lever av å selge boliger og provisjon fra salget?

Kjøpere i Norge må klare veldig mye selv

Siden boligkjøper får mindre oppmerksomhet og hjelp fra megler, er boligkjøpere i Norge vant til å måtte klare seg alene.  Uten boligkjøpsrådgivning kan boligkjøpet lett ende i konflikt og anger.  Hele 1 av 4 saker ender i konflikt.

Det er veldig vanskelig å angre på eller få omgjort et boligkjøpLes mer her.

Har du en boligkjøpsrådgiver på din side vil du unngå å kjøpe feil bolig.  Jeg kan med hånden på hjertet si at ingen av mine 300 kunder har angret på kjøpet eller funnet noen feil med boligen ettertid.  Og de har i tillegg følt seg godt ivaretatt ved å ha en ved sin side når de skulle ta vanskelige beslutninger.  Det siste er ikke mindre viktig!

Jeg er oppriktig takknemlig for å kunne bruke min fagkompetanse og erfaring til å hjelpe så mange!

Vil du lese om hvordan noen av mine kunder har opplevd prosessen sammen med meg, kan du klikke her.

Kan du nok til å klare deg alene?

Jeg vil nødig snakke ned folks kunnskap om boligkjøpsprosessen.  Mange klarer seg veldig bra uten profesjonell hjelp.  Men jeg ser også daglig at folk gjør ting som koster dem penger og ergrelser   Og ikke minst ser jeg at mange gjennomgår en veldig frustrerende prosess fordi de føler seg så alene.

Da kan  en boligkjøpsrådgiver være god å ha:)

Jeg deler min kunnskap med deg.

Jeg brenner for at du skal bli helt rå på boligkjøp og slippe å stå med lua i handa når du skal kjøpe bolig.  Derfor legger jeg mye arbeid i blogger og tipshefter som skal øke den generelle kompetansen hos den jevne boligkjøper.  Det deler jeg her på bloggen.

Du kan også laste ned mange nyttige tipshefter – helt gratis.  Finn det som passer for deg  her.

Her får du oversikt boligkjøpsrådgivningen jeg tilbyr. 

Håper du finner noe som passer ditt kunnskapsnivå og lommebok!

Har du noen tanker om det jeg har skrevet her er jeg veldig takknemlig for å høre fra deg:)

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommentarer (0)