Slik hjalp jeg Kjersti og Tor Inge med en smart livsendring

Av: Dato: Kundehistorier

Å hjelpe Kjersti og Tor Inge med å skape seg et enklere liv ved å gå fra hus til leilighet, var en fin opplevelse. De var et voksent par som ønsket hjelp til å navigere seg gjennom utfordringene i boligmarkedet. Sammen tok vi kloke beslutninger og sikret dem et hjem hvor de kunne nyte livet uten bekymringer om hagestell og vedlikehold. Dette er historien om tillit til boligkjøpsrådgiveren, en perfekt timing og et vellykket boligkjøp.

Slik gikk det til

Kjersti og Tor Inge var ikke helt nybegynnere på boligmarkedet, men mye hadde forandret seg siden de kjøpte bolig sist. Derfor bestemte de seg for å søke profesjonell hjelp, for å være sikre på at de valgte riktig pris for sin nye bolig og unngå å gjøre dyrekjøpte feil.

Prioriterte å selge først

De fant meg, Boligdama, alias Trude Larsen, på Facebook og tok kontakt. Etter et digitalt møte ble vi enige om å samarbeide om boligkjøpet, og boligjakten startet opp på nyåret 2023. Men etter en stund, dukket det opp tvil om hvordan salget av deres nåværende hus ville gå. Derfor bestemte de seg for å prioritere å selge først. Boligkjøpet ble satt på vent, men vi holdt kontakten gjennom våren og sommeren.

Perfekt timing

I august var salget av huset i boks, og boligjakten kunne begynne på alvor. Nå visste de nøyaktig hvor mye de hadde å rutte med. De ønsket ikke å strekke seg for langt økonomisk og en budsjettgrense ble satt. I løpet av året hadde boligmarkedet i Bærum endret seg. Prisene hadde stått stille noen måneder og var på vei nedover, og det var flere usolgte boliger tilgjengelig.

Med andre ord, perfekt timing for et boligkjøp!

Etter 3-4 visninger hadde de funnet drømmeboligen sin. Jeg sjekket tilstanden og salgsmaterialet, og med hjelp av min profesjonelle database fant jeg ut at prisantydningen var i tråd med tidligere omsetninger og tilpasset dagens marked. Siden de var de eneste budgiverne, prøvde vi å få tilslaget under prisantydningen. Men selgeren stod fast på sitt. Kjersti og Tor Inge følte sterkt at dette var boligen for dem. Derfor rådet jeg dem til å godta å betale prisantydning. Ikke minst fordi det var en høyst akseptabel pris som var tilpasset dagens marked. De klarte imidlertid å tilpasse overtakelsen til et tidspunkt som ga dem minst mulig kostnader i forbindelse med mellomfinansieringen.

Det viste seg å være en klok beslutning som gjorde at handelen ble raskt gjennomført.

Gratulerer så mye.
Det er helt nydelig når mine råd blir lyttet til og vi kommer frem til gode beslutninger sammen.

Vi er superfornøyd

Kjersti og Tor Inge sier utrykker dette om boligkjøpet og prosessen:

Vi er superfornøyde. Vi opplevde dette som en god og effektiv prosess. Det var spesielt betryggende å ha en bakvakt når vi skulle by på leiligheten. Vi opplevde i hele prosessen å få gode og utfyllende svar på alt vi spurte om. Det var spesielt gode kommentarer til tilstandsrapporten. Dette var svært nyttig.

Kommentarer (0)

Anne and Don’s Rapid Journey to Owning a Norwegian Holiday Home

Av: Dato: English

Anne and Don, hailing from New Mexico, USA, embarked on an exciting journey to purchase a holiday home in rural Norway, guided by the invaluable assistance of Boligdama, Trude. Facing initial hurdles with unresponsive Norwegian realtors, their remarkable journey unfolded in just one weekend, culminating in the successful acquisition of their dream property.

Anne and Don, residents of New Mexico, USA, had long nurtured a deep affection for Norway, drawn to its natural beauty and Anne’s ancestral ties. Their dream was to secure a holiday home in a rural Norwegian district, a place to escape to, and a canvas to showcase their treasured furniture from Anne’s grandparents’ house.

With a budget in mind, the couple meticulously scoured listings and shortlisted three potential properties. However, their enthusiasm waned as they encountered an unexpected roadblock—Norwegian realtors remained frustratingly unresponsive. Stuck in a sea of uncertainty, they desperately sought guidance and support.

One fateful day, Anne turned to the internet in her quest for assistance. A simple Google search led her to Boligdama, Trude, a name that would soon change the course of their journey. Boligdama quickly proved to be a godsend, offering the expertise and reassurance they so desperately needed.

Boligdama’s Touch: Transforming Desperation into Homeownership Bliss

Armed with Trude’s guidance, Anne and Don had found a charming property in Telemark, discovered through the online platform finn.no. Despite the property needing some renovation, Trude made sure they were fully aware of the renovation challenges. Luckily, the couple, experienced DIY enthusiasts, were undeterred.

As the weekend dawned, Anne, Don, and Trude decided on a strategic approach—they opted for a secret bid, aiming to negotiate without competition from other potential buyers. Trude efficiently handled the paperwork, and the bid, which was NOK 50,000 below the asking price, was submitted to the realtor.

The trio had to wait until Monday for a response, as the realtor needed to verify the buyers’ financing with the bank. The clock ticked, and anticipation grew. Finally, at noon on Monday, the long-awaited answer arrived—a positive response, albeit with some details to iron out.
With hearts pounding and excitement, Anne and Don eagerly reached out to Trude to finalize the details. Remarkably, they were awake at 05:30 AM in New Mexico, unable to sleep due to their overwhelming excitement.

In a whirlwind of negotiations and confirmations, Anne and Don’s dream of owning a holiday home in Norway came to life in a mere weekend.

Anne and Don’s Testimonial: Boligdama’s Invaluable Support

Anne and Don reflect on their incredible journey with Boligdama, expressing their deep appreciation for the guidance and confidence she brought to their home-buying experience.

We had been looking for a house to buy in Norway for years. We wanted an older home and some land. Finally, we decided to make the leap and find a place to enjoy and bring our treasured furniture from my grandparents’ house out of storage. Our budget constrained us, and we found ourselves stuck, unable to get in touch with realtors and clueless about how to proceed.  Feeling desperate, I turned to Google with a simple plea: ‘I need help buying a house in Norway.’ That’s when Boligdama appeared, and it was truly a godsend! The rest, as they say, is history. We couldn’t have done it without her, and with her help, we felt confident in our choice. Thank you, Boligdama!

 

Kommentarer (0)

Vil bankene svikte boligkjøperne fremover ?

Av: Dato: Boligmarkedet

Nå er det mange boliger til salgs og kjøpers marked.  Isolert sett et gunstig utgangspunkt for deg som er boligkjøper.  Roligere budrunder og noe lavere priser. Men hva hjelper det hvis du ikke får finansiering ?

Jeg opplever å få henvendelser fra folk som har fått avslag på lån selv om forutsetningene i boliglånsforskriftene skal være oppfylt.  Nå kjenner ikke jeg til alle beregningsmodellene bruker og privatøkonomien til de som spør fullt ut, men det virker som om det er skjedd en kraftig innstramming i viljen til å gi lån.

En bankfunksjonær fortalte meg at det er blitt langt vanskeligere å få lån pga økningen i kostnader generelt (mat, strøm, mm) og økt rente.  Videre fikk jeg vite at 5 ganger inntekt bestemmelsen fra Boliglånsforskriften, er et sjeldent tema nå om dagen, nå stopper det ofte på likviditet. Det er ikke en absolutt minstegrense på hvor mye inntekt man må ha for å få lån, det kommer an på familiesammensetning, samt om man har bil.

I Dagens Næringsliv i dag har Endre Jo Reite fra BN bank et veldig fornuftig innlegg hvor han peker på viktigheten av at bankene klarer å tilby mellomfinansiering og vise fleksibilitet også i et urolig marked.

Blir bankene alt for nervøse og følger etter hverandre i sin forsiktighet, vil de bidra til at boligmarkedet stopper opp. Det er ingen tjent med.

Finansiering og mulighet for boliglån er selve kjernen i et boligkjøp. Det er tilgangen på kredit som i stor grad styrer boligprisutviklingen.   Når rentene er lave og prisene stiger er bankene ivrige på å konkurrere om lånekundene og strekker seg så langt de kan for å tilby høyest mulig finansiering.

La oss også håpe at de klarer å vise fleksibilitet og vilje til å være på banen for sine kunder også i nedgangstider.

Jeg har mine tvil………

 

Kommentarer (0)

Er det nødvendigvis negativt at boligprisene går nedover ?

Av: Dato: Boligmarkedet

Nå ser det ut til at renteøkningene endelig biter på boligprisene.  Det  ble en betydelig nedgang i august sammenlignet med utviklingen i samme måned i tidligere år.  Og –  det forventes fortsatt fall i prisene utover høsten.  Er dette noe vi bør bekymre oss over ?

Står den norske boligmodellen for fall og er vi på vei inn i en boligkrise?
Eller er det noen som roper  “ulv – ulv”  ?

Hvorfor stiller jeg dette spørsmålet?

Jo, fordi det fra Eiendom Norge, som er bransjeorganisasjonen til alle eiendomsmeglerforetakene, uttrykker ganske stor bekymring.  De krever blant annet:

  • Opphevelse av boliglånsforskriften
  • At renten holdes i ro
  • At politikerne sørger for å regulere flere boliger for å få fart på boligbyggingen

For å ta det siste først.
Stor nedgang i salg av nye boliger og det faktum at det ikke legges nye prosjekter ut på markedet kan bli et problem som senere vil gi økt press på bruktboligprisene.   Men, det er flere faktorer enn regulering av tomter som spiller inn på dette, det sier utbyggerne selv.   Blant annet at de nye boligene er blitt for dyre og kostnadene ved å bygge er blitt for høye.  Det siste er forhåpentligvis i ferd med å bedre seg.  Dessuten finnes det regulerte tomter i de større byene, men utbyggere har valgt å ikke benytte seg av disse.  Så dette er sammensatt bilde, og ikke alle er enig i at å regulere mer løser alle problemer.

Når det gjelder stopp i renteøkningene , så er dette spørsmål som inngår i et større bilde og som angår landets økonomi.  Hensikten er å få bukt med inflasjonen i samfunnet, herunder dempe boligprisveksten.  Ifølge SSB er det mulig at renteøkningen som kommer i september vil være den siste.  Renta vil da ligge på et høyt men stabilt nivå et stykke fremover i tid.

Boliglånsforskriften er også innført av hensyn til en del forhold innen samfunnsøkonomien. Man ønsker å begrense kredittilgangen for ikke å stimulere til uheldig vekst i boligprisene og at folk låner over evne.  Det er veldig kjipt for de som ikke får lån, men de fleste økonomer mener at det dette nødvendig i et helhetsbilde.  Selv små lettelser i boliglånsforskriften, som tilpasningen av stresstesten på renter vi fikk i vår,  har vist seg å ha prisdrivende effekt på boligprisene.  Høyere priser er ikke noe myndighetene ønsker seg akkurat nå.  Derfor vil boliglånsforskriften nok bestå inntil videre.

Når renteøkningene og boliglånsforskriften bidrar til å korrigere boligprisene nedover, er hensikten med tiltakene langt på vei oppnådd.   Det er hardt for oss boligeiere å betale mye mer på boliglånet, men hvis dette er nødvendig for å få et balansert boligmarked, tror jeg mange vil forstå at det er nødvendig å fremdeles holde litt igjen.

Eiendom Norge melder at det ble omsatt 2,5% færre boliger i august i år enn samme måned i fjor.
Og lagt ut 5,4% flere boliger enn samme periode i fjor.

En nedgang i omsetningen kan være alvorlig, spesielt for eiendomsmeglerbransjen som har det best når prisene går oppover, volumet av omsetninger stiger og etterspørselen blant kjøperne er stor. Det er i dette lyset vi må se budskapet til Eiendom Norge.  De er naturlig nok opptatt av inntjeningen i sin bransje.

Trenden med et høyere tilbud av boliger til salgs og noe tregere omsetning kaller vi
kjøpers marked.

Er det egentlig så galt ?

For deg som skal selge en bolig og plutselig oppdager at det er vanskeligere er dette kanskje ikke en ønskesituasjon. I alle fall er det en ganske uvanlig situasjon. Men, vi har hatt perioder med kjøpers marked tidligere også, blant annet i fjor høst.  Før prisene gikk oppover igjen fra begynnelsen av 2023.  Nå regner vi med at korrigering av prisene nedover vil vare en stund lenger.

Nå er det Eiendomsmeglernes tur til å streve for føden, bruke litt lengre tid og mer innsats for å få solgt boligene. Det går ikke nødvendigvis på samlebånd akkurat nå.

Ingenting vokser inn i himmelen.  Bare tenk på hvordan prisene på både boliger og ikke minst hytter vokste under pandemien.  Hadde dette fortsatt ville det vært enda vanskeligere for folk å kjøpe en bolig i en større by eller en hytte på fjellet. Årsaken var at det kostet ingenting å låne penger.

Mine boligkunder er så langt happy over det som skjer.  Det er kjøpers marked, prisene går nedover og det er rolige budrunder. Og ikke minst flere boliger ute for salg.

Hele 5 av mine kunder er i mål med boligkjøpet sitt siden vi startet opp etter ferien i midten av august.

Og vet du hva, mine kunder liker den situasjonen.

Selv de av dem som har hatt noe å selge og som må streve litt med det samtidig!
De følger tommelfinger regelen om å selge og kjøpe i samme marked og med litt hjelp fra meg får de kjøpt ny bolig til akseptable priser, selv i et usikkert marked.

Jeg tror ærlig talt det kommer til å gå helt fint fremover. Vi trenger priskorreksjoner og kjøpers marked innimellom.  Det er viktig at du, og alle andre boligkjøpere, ikke blir redd for å skifte eller kjøpe ny bolig, slik at alt stopper opp.  Men heller benytter markedet som er nå til å få til et gunstig kjøp.

Kommentarer (0)