Er boligsalg uten megler bra for kjøperne?

Forbrukerombudet har i sommer gjennom Dagens Næringsliv vært på banen vedrørende det økende tilbud av “selg selv” tjenester, som nå også tilbys gjennom aktører i eiendomsmeglerbransjen selv.  Det manes til ansvarlighet hos selgerne.  Men hva vil endrede salgsmetoder ha å si for kjøper?

Kjøpers undersøkelsesplikt ved økt selvsalg.

Selgerens opplysningsplikt omhandles i den såkalte “Avhendingsloven”.  I denne er det også  et krav til kjøper som ikke må glemmes – nemlig kjøpers undersøkelsesplikt.

Forbrukerrådet ved Thomas Bartholdsen har tidligere vært en varm tilhenger av “selge selv tjenester” fordi dette kan spare forbrukerne for mye penger i form av redusert meglerhonorar.  Forbrukerombudet derimot, ser ut til å være av en litt annen oppfatning.  Nå retter de en advarende pekefinger til landets boligselgere.  “Husk at når dere selger selv, må dere være klar over det selvstendige ansvaret dere vil ha i forhold til å gi alle relevante opplysninger og konsekvenser i forhold til eventuelle mangler med boligen og påfølgende erstatningskrav”.  Her har meglerne vært en ekstra sikkerhetsventil, selv om vi også ser eksempler på at de kan svikte sin omsorgsplikt.

Dersom det blir mer vanlig at boliger blir solgt uten eiendomsmeglers medvirkning, vil kjøpers undersøkelsesplikt etter min oppfatning kunne bli enda viktigere av to årsaker:

  1.  Du kan ikke være sikker på at selger kjenner til opplysningsplikten og passer på å få med seg alle viktige opplysninger
  2. Dersom det er feil og mangler ved boligen er det kun en part som det kan rettes krav mot ved manglende eller villedende opplysninger.

Dersom du tenker på å kjøpe en bolig som selges uten eiendomsmegler skal du i utgangspunktet ikke være redd for å gjøre dette. Og blir andelen som selges privat betydelig, har du i realiteten kanskje ikke noe valg dersom du skal få den boligen du ønsker deg.

Les også : Er det trygt å kjøpe bolig privat?

Skal forbrukerne overta de profesjonelles rolle?

Forbrukerombudets henstilling til boligselgere som vil selge selv indikerer at kompetansen hos forbrukerne må heves nærmere opp til et profesjonelt nivå.  Hvis ikke vil vi kunne se en økt mengde tvistesaker.

Etter min mening er dette en betimelig påminnelse.  De som føler seg kompetent til å utføre salg og kjøp på egen hånd må selvsagt ha mulighet til dette.  Men det er viktig å huske på at digitale løsninger i seg selv ikke vil gjøre selve boligmarkedet og valgene du skal ta mindre komplisert.

Girl full of doubts and hesitation. Girl looking for the solution. Young woman doing something.

Et balansert boligmarked – mitt drømmescenario

Mitt drømmescenario for fremtidens boligmarked er at selger som eiendomsmegler sin kunde, får “sin bit av kaka” ved at meglerne konsentrerer seg om sin rådgiverrolle og reduserer sine honorarer for de tjenestene som blir digitalisert.

Og – at folk som er i kjøperposisjon ser det som naturlig å engasjere en egen uavhengig kjøpsmegler eller rådgiver. Dette vil gi et balansert og trygt boligmarked for både kjøper og selger.

Det blir spennende å følge utviklingen.

Les også: Hvordan blir fremtidens boligomsetning?

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *