Det er mest lønnsomt å klare seg selv eller satse på hjelp fra familie og venner når du vil inn på boligmarkedet

Mange strever med å komme seg inn på boligmarkedet.  Særlig i de store byene.  Årsaken er som regel manglende muligheter til å få finansiering i bank.  Som igjen er en følge av manglende egenkapital og/eller liten evne til å betale de månedlige utgiftene til lånet, såkalt betjeningsevne.

Årsaken til at du ikke får lån hvis du mangler egenkapital eller har for svak inntekt, er bankenes krav til sikkerhet for lånene de gir, samt lovregulering gjennom Boliglånsforskriften.  Den krever minst 15% egenkapital, at du ikke kan låne mer enn 5 ganger inntekten og at du må tåle en rente på minst 7%. Enkelt forklart.

Hva kan du så gjøre hvis du har et brennende ønske om å kjøpe din egen bolig, nå eller i fremtiden?

Her er noen muligheter:

Foreldrebanken. 

Foreldre kan gi deg forskudd på arv, være medlåntakere eller investere og eie en del av boligen sin sammen med deg.  Halvparten av førstegangskjøperne i Oslo får hjelp av foreldre eller slekt med det første boligkjøpet

Les også:   Hjelp barna med boligkjøpet uten å angre

Kjøpe sammen med familie, venner eller noen du kjenner som du stoler på. 

Slå deg sammen med noen som ser det å kjøpe sammen med deg som en likeverdig investering hvor dere deler på gevinst og risiko.  Med andre ord noen som ikke forlanger noe ekstra utover sin del av verdistigningen når boligen blir solgt eller du overtar deres andel.

SPARE til egenkapitalen. 

Dette blir fremstilt som en ganske umulig oppgave når du skal leve og leie deg en bolig samtidig som du sparer.  Og betale alle andre leve- og etableringskostnader.  Og mange føler at mens de sparer så stiger boligprisene og man er like langt.  Jeg er enig i mange av disse innvendingene, men velger du å bo billig, for eksempel i kollektiv noen år samtidig som du sparer kan du klare å spare opp en del tusen.  Og er du langsiktig og begynner tidlig med for eksempel boligsparing for ungdom, kan du klare å få etablert en andel av nødvendig egenkapital.

Hjelp fra profesjonelle aktører

Siste utvei er å benytte tilbud fra private aktører som tilbyr hjelp til egenkapital eller deleie sammen med deg.  Eller gå inn på en leie til eie modell.   Disse tilbudene er det blitt svært mange av den siste tiden.

Vær klar over at de profesjonelle tilbudene varierer stort i forhold til hvor lønnsomt det vil være for deg å gå inn på en slik ordning.  Kanskje kan du bli fanget i et system hvor du aldri klarer å bli 100% prosent boligeier, eller betaler svært mye for å komme dit.

Jeg har laget en landingsside til deg med vurderinger av noen utvalgte tilbud på dette området.

Det jeg ønsker å få frem at det mest lønnsomme vil være å klare seg på egen hånd eller få hjelp av familie og venner.  Som ikke skal tjene på investeringen sin utover å eventuelt eie sammen og få sin del av verdistigningen, uten ekstra “betaling”.

Samtidig er det flott at det kommer nye boligmodeller på markedet.  Jeg heier på kreative løsninger. Og noen ganger må vi kanskje satse eller ofre litt ekstra for å komme frem til målet.

Bare vær obs på hva du velger og hvorfor du gjør det.  Og at de som tilbyr ordningene gjør dette på forretningsmessig basis.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *