Hvordan gjøre et godt boligkjøp?

I media er det mye fokus på de gode salgene med høy fortjeneste.  Husk at det er når du kjøper du legger grunnlaget for et eventuelt godt salg senere.

Kampen Pål

Vi skal ha oss et sted å bo, men har samtidig i bakhodet at vi vil gjøre et godt kjøp som gir gevinst ved et eventuelt senere salg.   I innledende fase med våre boligkjøpskunder opplever vi at mange er opptatt av å gjøre de smarte tingene.  Som beskrevet i tidligere blogginnlegg er ikke dette veien å gå.  Sats heller på markedskunnskap, bevisste valg og gode rådgivere.

De fleste av oss begrenses av økonomiske rammer når vi skal kjøpe bolig.  Allikevel har vi som regel en del valgmuligheter.

Noen viktige faktorer for å gjøre et godt kjøp kan være:

  • Kjøp i et område som ser ut til å være i fremgang og vekst
  • Kjøp til markedspris, går du over, vær bevisst på hvorfor og at du virkelig vil ha boligen
  • Kjøp og selg i samme marked, da er du mindre utsatt for markedssvingninger
  • Kjøp noe som du kan bo i noen år fremover så du ikke blir tvunget til å selge igjen for tidlig. Omkostninger både ved kjøp og salg må blant annet dekkes inn
  • Kjøp noe som passer din livssituasjon nå og i nærmeste fremtid
  • Kjøp noe som du kan beholde over litt tid selv om for eksempel samlivet skulle ryke.
    Utleie av deler av boligen til andre kan for eksempel være et alternativ
  • Kjøp noe som har en solid substans, se forbi styling, billige løsninger og glansede prospekter

De fleste av oss, også våre kunder, ender som oftest opp med å kjøpe nær opp til sitt maksimale budsjett.  Dette fordi markedet er presset og ønskelisten kan være lang.  Drømmen om å få kjøpt billig blir som regel ikke oppfylt.  Da kan det være en trøst at forutsatt at taket ikke er nådd, vil det være de attraktive objektene som gir best mulighet for fortjeneste ved senere salg.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *