Er det et problem for eiendomsmeglere å telle antall soverom?

Hvorfor stiller jeg spørsmålet?
Fordi Forbrukertilsynet har gjort et tilfeldig tilsyn av markedsføringen av antall soverom i boligannonser.  De fant feil i 25 av 300 annonser og hele 9 eiendomsmeglerfirmaer har fått brev med smekk på fingeren.

Du kan lese Forbrukertilsynets oppsummering av Tilsynet her:
Oppgir flere soverom enn de har lov til 

Kort fortalt er feilen som oftest gjøres følgende:

Hvordan soverom skal markedsføres

Når antall soverom skal angis i markedsføringen, skal kun rom som er godkjent til bruk som soverom inkluderes, hvis ikke kan dette være i strid med markedsføringsloven.

Det vi ser mange gjør, er at de oppgir antall soverom basert på dagens bruk. Det er ikke tilstrekkelig. For å finne ut hvilke rom som er godkjent som soverom, plikter eiendomsmegler å innhente plantegninger fra kommunen.

Dersom rommet ikke er godkjent som soverom, kan det altså heller ikke inngå i oppsummeringen av antall soverom i annonsen, som man blant annet kan sortere søk etter på Finn.no.

Man kan imidlertid ellers i annonsen og salgsoppgaven forklare at rommet brukes som soverom i dag, men at det mangler godkjenning fra kommunen.

Kilde:  Forbrukertilsynet

Det er altså ikke tellingen som går galt, men tøyingen av regler som foregår.  Det kan være fristende å ta med alle rom som blir brukt som soverom i annonse.  Boligen vil fremstå mer forlokkende rent generelt og annonsen vil kunne oppnå å fange kjøpere som søker flest mulig soverom.

De 9 foretakene som har fått brev med veiledning om riktig markedsføring vil få mulighet til å rette opp sin praksis og har lovet bot og bedring.

Dette er et tema som har vært fremme veldig lenge og som de fleste Eiendomsmeglere er klar over.  Ting pleier å bedre seg etter slike “aksjoner”, men om det blir rettet opp overalt “over natta” er usikkert.

Vi får si takk og lov for at vi har myndigheter som Forbrukertilsynet som holder bransjen i ørene !  Eiendomsmeglerforetakene klarer tydeligvis ikke å disiplinere sine meglere på egen hånd.

Jeg råder deg til deg til å være obs på både ikke godkjente soverom og rom generelt.  Sørg for å forsikre deg om deg om at soverommene som oppgis i annonse og salgsoppgave er godkjent.

Så kan du jo gjerne velge å kjøpe en bolig hvor enkelte soverom ikke er godkjent, dersom du finner å kunne utnytte dem rent praksis.  Men du skal bli informert om dette på riktig måte slik at du vet hva du gjør og hvilket ansvar du tar over ved kjøpet.

Les også:   Er det lurt å kjøpe bolig som mangler godkjenninger

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *