Hva gjør du hvis du mangler viktige opplysninger om boligen?

Av: Dato: Rådgivning

Du har kanskje opplevd at du mangler  gode svar på spørsmål som er viktige for deg når du skal kjøpe bolig?  Hva er det lurt å gjøre så du ikke får problemer i ettertid?

Mange kjøpere forteller meg at de ikke har fått svar på spørsmål de har stilt til megler på visning.  Eller svaret er så uklart at det skaper enda mer usikkerhet.  Som boligkjøpsrådgiver opplever jeg ofte det samme.  Det kan være spørsmål til megler, styreleder i boligselskapet eller forretningsfører. Det blir enten ikke gitt noe svar, eller de henviser hverandre i en endeløs ring.  Etter mitt syn bør en god megler strekke seg veldig langt for å undersøke forhold som en kjøper spør om, uansett om det betyr merarbeid for han eller henne.  Dessverre skjer ikke dette alltid. Kanskje tenker de at boligen blir solgt uansett og at kjøpere bør kunne leve med litt usikkerhet?  Helt feil strategi – jo tryggere kjøperne føler seg jo lettere vil de ta en kjøpsbeslutning.

Ikke gi deg før du har fått svarene du trenger

Kjøpere vil alltid føle en viss usikkerhet før et boligkjøp.  Uansett hvor godt opplyst en bolig er i eller hvor mange undersøkelser som er gjort, vil en kjøper aldri kunne vite alt om en bolig før de kjøper.  Men det er viktig at de viktige risikomomentene er ryddet av veien før du gir bud. Risiko oppleves forskjellig, derfor kan det være individuelle forskjeller i forhold til hva en kjøper trenger å få svar på.  Dette bør de som selger boliger ta hensyn til. Derfor bør de strekke seg så langt de kan for å gi utfyllende informasjon.

Er det noe du synes er viktig i forhold til boligen du vil kjøpe og du ikke har fått tilstrekkelig svar eller forstått det som er omtalt i salgsmaterialet,er mitt råd at du ikke skal gi deg før du har fått svar.  Bruk sms, telefon, mail og selve visningen til å få ryddet alle uklarheter av veien.  Får du muntlige svar, følg gjerne opp med en mail hvor du referer svaret du har fått og be om en bekreftelse.  Gjelder det tilstanden på boligen kan det være en idè å ringe takstmannen for å avklare punkter han har omtalt og som du er usikker på.  Her har jeg mange gode erfaringer.  Takstmennene svarer alltid på telefon og gir ærlige og faglig godt funderte tilbakemeldinger.

Les også:   Slik fikk han avklart alle uklarheter ved boligkjøpet

Det er også lurt å skrive en mail til megler i forkant av visningen med spørsmål du lurer på.  Da er det større sjanse for at du får svar.  Det fordrer selvsagt at  du har lest salgsmaterialet på forhånd selvsagt.  Når jeg undersøker en bolig for kunder, formulerer jeg spørsmål omkring uklare ting i salgsmaterialet som de kan ta med seg til visningen eller sende megler på forhånd.  Det synes de er en god hjelp.

 

 

Ikke la uklarheter henge i luften

Det er svært viktig å ikke ha uklarheter hengende i luften ved et boligkjøp.  Det er ofte i situasjoner hvor man tar “sjansen på at alt sikkert er greit” at det kan bli negative overraskelser i ettertid. Så ikke la deg berolige av tomt prat eller at ting “ikke er noe problem”.

Samtidig er det mange forhold som vi ikke kan få helt klare svar på.  Å kjøpe bolig er risikosport.  Kunsten er å minimere risikoen til noe du føler du kan leve med.

Les hvordan du kan få hjelp til å få ryddet unna alle uklarheter

Kommentarer (0)

Kan du stole på at tilstandsrapporten gir deg svar?

Av: Dato: Rådgivning

Når det gjelder å finne ut mer om den tekniske standarden for en bolig du vil kjøpe, er den såkalte tilstandsrapporten et viktig verktøy.  Men gir den deg alle svar?

Tilstands- eller boligsalgsrapport fra takstmann er heldigvis blitt mer vanlig i de fleste boligsalg i landet vårt.  Og når ny avhendingslov trer i kraft, forhåpentligvis i løpet av 2020, vil de bli nærmest obligatoriske landet rundt.

Hvis vi tar utgangspunkt i at teknisk boligsalgsrapport foreligger når du vil kjøpe en bolig, hvor opplyst blir du av å lese denne?

Vi har spurt mange kjøpere og kunder om dette.  Svarene de gir er varierte:

  • Jeg forstår meg ikke på tekniske ting, derfor sier den meg svært lite
  • Jeg vet ikke hvilke forhold som er viktig å merke seg
  • Det er mange forhold som ikke blir undersøkt av takstmannen og som jeg kan være usikker på, for eksempel elektriske anlegg, røropplegg,drenering og utvendig tak.
  • Tilstandsgradene som er gitt stemmer ikke med min oppfatning av standarden
  • Jeg har vansker med å tolke økonomisk risiko og fremtidige kostnader ut fra informasjon i rapporten
  • Jeg vet ikke om jeg har å gjøre med en “snill” eller “streng” takstmann i forhold til å bedømme standarden

Kanskje kjenner du deg igjen i noe av dette.  Da er du ikke alene.  For selv om tilstandsrapporten er laget for å opplyse kjøper er den ikke nødvendigvis enkel å tolke. Takstmannen bruker sitt tekniske språk, kan ta mange forbehold og rapporten er en del av et boligsalg.  Så hvis du ikke får med deg alt som står der eller ikke klarer å skille klinten fra hveten,  er det helt forståelig.

Vit hva du kjøper

Hos Krogsveen Kjøpshjelp, hvor jeg jobber som boligkjøpsrådgiver, tar vi signalene om problemer med å vurdere boligens sterke og svake sider på alvor.  Derfor har vi utviklet et eget produkt som vi har kalt “Vit hva du kjøper”.  Her får kjøper en lettfattelig og oversiktlig rapport fra en kjøpsrådgiver.  Ikke bare om den tekniske tilstanden, men alle forhold som kjøper bør være klar over før han eller hun gir bud på boligen. Enten det gjelder selve boligen, boligselskapet eller omgivelsene.  Dette kan du kjøpe for kr 2.000 pr bolig.  De fleste undersøker gjerne flere boliger før de finner drømmeboligen.  Da er alternativet å kjøpe vår pakkeløsning for kr 5.000 for 1 – 5 boliger.  Inklusiv i prisen er at kjøpsrådgiver følger deg opp personlig etter at rapporten er sendt deg,  for sikre at du har fått svar på alt du lurer på.

Ingen boliger er uten feil eller negative sider.  Vi hjelper deg med å bli bevisst hva du kjøper og hvilke kostnader som kan påløpe på kort eller lang sikt.  Så slipper du overraskelser i ettertid.

For godt til å være sant?

Nødvendigvis ikke – les mer her:     Vit hva du kjøper

 

 

 

 

 

 

Kommentarer (0)