Hvordan blir det å være boligkjøper i 2020?

Av: Dato: Rådgivning

GODT NYTT BOLIGÅR!

Nytt år, nye muligheter.  Hva kan du som skal kjøpe forvente av boligåret 2020?

Dersom du skal kjøpe bolig, uansett om du eier en bolig fra før eller ikke, er det en ting som påvirker deg aller mest og det er utviklingen i boligprisene.  Er du ny på boligmarkedet ønsker du sannsynligvis at prisene ikke skal stige noe særlig.  Du som har noe å selge ønsker kanskje høy pris ved salget og lavere pris ved kjøp av din nye bolig, noe som er vanskelig å få til.   For deg som skal både kjøpe og selge er hovedregelen at du bør kjøpe og selge i “samme marked”.  Det vil si at det ikke må gå for lang tid mellom de to handlingene.  Noen kjøpere håper på et prisfall.  Det er nesten som å tro på julenissen skal man tro på de fleste prognoser.  Dessuten er det veldig vanskelig å treffe en eventuell nedgang, fordi vi aldri vet nøyaktig når det vil skje.

Ingenting å vinne på å vente med boligkjøpet

I 2019 har vi sett et balansert marked med moderat prisvekst.  Prisene steg med 2,6% på landsbasis.  I Oslo steg prisene med 5,5%.  Dette kan kanskje knapt kalles moderat tatt i betraktning av at prisene allerede er veldig høye her?  Men en god balanse mellom tilbud og etterspørsel har det vært uansett.

De fleste eksperter spår en prisoppgang fra i underkant av 2% til 3,5% i 2020.  Eiendom Norge tror at prisene vil stige med 3% neste år. Det betyr at går du med kjøpsplaner, har du ingenting å tjene på å vente med kjøpet.  Selv en prisvekst på beskjedne 2% vil gjøre at prisen på en bolig til for eksempel 4 mill stiger med kr 160.000.   Er boligen i Oslo og prisene stiger like mye som i 2019, vil prisen øke med kr 220.000.  Det vil kanskje ikke skje fordi ingenting vokser inn i himmelen og markedet vil som regel regulere seg selv når taket er nådd.  Men vi vet aldri når dette skjer, og dessuten er det liten sjanse for renteøkninger i 2020.

Les de ulike eksperters spådommer her

Tryggere bolighandel med tilstandsrapporter

Prisutviklingen er det viktigste parameteret hva gjelder om du har anledning til å komme inn på boligmarkedet og hva slags bolig du har anledning til å kjøpe.  Kjøpere er opptatt av å betale riktig pris, men vel så viktig for de aller fleste er å kjøpe en bolig som holder det den lover.  Ingen har lyst til å kjøpe “katta i sekken” og kanskje angre på hele kjøpet.  I 2019 ble det vedtatt endringer i Avhendingsloven som regulerer kjøp og salg av boliger i Norge.  Selgers krav til å gi opplysninger ble skjerpet og kjøpers stilling ble styrket i  forhold til å kunne få erstatning for feil og mangler.  Dette vil tvinge frem at det fremlegges tilstandsrapporter ved ethvert salg og at takstmennene får et mer selvstendig ansvar.  Samtidig må kjøper være enda mer bevisst sin undersøkelsesplikt.  Sannsynligvis trer ikke loven i kraft før neste  år, men det er å håpe at selgere, meglere og takstmann begynner å tilpasse de nye reglene allerede i år.  Så slipper vi kanskje å se boligsalg uten tilstandsrapporter slik som ofte skjer nå.    Dette er synd, da disse, til tross for en del svakheter, gir interessentene til boligen et mye bedre inntrykk av boligens tilstand enn den gammeldagse verditaksten.

Konklusjonen må bli at det ikke skjer noen revolusjon på boligmarkedet i 2020. 

Det er stor sjanse for at det vil komme nye tjenester, både digitale og på rådgivningssiden, som du som kjøper kan benytte deg av.   Vi i Krogsveen kjøpshjelp er foreløpig den eneste av meglerkjedene som tilbyr uavhengig partsrådgivning for kjøpere.  Våre kjøpsrådgivere har fokus på å hjelpe folk med å kjøpe rett bolig til riktig pris,uansett hvem som selger boligen.

Les om hva vi tilbyr på våre nye produktsider

Ta gjerne kontakt med oss hvis du har spørsmål omkring boligmarkedet, boligkjøp eller innspill til vår produktutvikling.

 

Kommentarer (0)

Dette skal boligkjøperne få hjelp til i 2019

Av: Dato: Rådgivning

Tid for oppsummering av boligåret 2018. Et fremgangsrikt år med tilsig av nye kunder.  Og ikke minst økt innsikt i hva folk ønsker hjelp til når de skal kjøpe bolig.

2018 – et forholdvis stabilt boligår

2018 har bydd på et rolig og stabilt år for kjøperne på boligmarkedet.  Allikevel har vi opplevd rift om de attraktive boligene med til dels heftige budrunder.  Noen har vi vunnet, i andre tilfeller har vi valgt å stoppe fordi prisen har beveget seg kunstig høyt opp i forhold til markedet.  Så har vi også opplevd at vår kunde har vært eneste budgiver.  Da sprer usikkerheten seg:  “hva er galt med denne boligen hvis ingen andre vil ha den”.

Svaret er som oftest: “Ingenting! Det skyldes godt tilbud av boliger til salgs eller  en god slump tilfeldigheter. Da gjelder det å kartlegge godt og gi ærlige tilbakemeldinger slik at den som skal kjøpe føler seg trygg på at denne boligen er riktig for meg.  Når vi har blitt enig om dette har vi lykkes i å få tilslaget på boligen til prisantydning eller noe under.

Riktig pris og boligens tilstand er i fokus

Jeg opplever at våre boligkjøpskunder i første rekke etterspør to ting for å bli i stand til å gi det budet som er nødvendig, enten i en budrunde eller i forhandlinger som eneste budgiver:

  • Dokumentasjon og bakgrunnsjekk av boligens tilstand med vurdering av styrker og svakheter ved boligen:
    Hva må jeg være obs på slik at jeg unngår problemer senere?
  • En objektiv prisvurdering fra en som står på deres side i bolighandelen.
    Hva er denne boligen egentlig verdt og hvor langt kan jeg strekke meg i budrunden?

Å fraråde kan også være et råd

Det er ikke alltid at tilbakemeldingene jeg gir på en bolig fører til at vår kunde går videre med kjøpet.  Det kan hende de beslutter å vrake en bolig som i utgangspunktet så veldig fristende ut.  Som en kunde sa til meg: “Å fraråde kan også være et råd”.  Det er ikke så veldig ofte jeg fraråder et kjøp dersom en kjøper har forelsket seg i en bolig.  Men jeg er notorisk opptatt av å gi dem mest mulig fakta og risikovurderinger slik at de er bevisst på hva de gjør.  Det har vist seg å være tillitvekkende.  Ganske enkelt bevist ved at mange nye kunder enten er i familie eller venn med tidligere kunder.

Større ansvar for kjøper i 2019

Regjeringen har rett før jul varslet endringer i Avhendingsloven for en “Tryggere bolighandel”  Det kan bli slutt på at selger kan ta forbeholdet “solgt som den er”. Dermed tvinges det frem et større ansvar for selger til å gi riktige opplysninger om boliger og bruke tilstandsrapport fra takstmann.

Samtidig skjerpes kravet til kjøpers undersøkelsesplikt, det vil si at kjøper gjøres mer ansvarlig for å sette seg inn i prospektet, tilstandsrapporten og øvrig salgsmateriale samt undersøke alle forhold ved boligen.

Endringene er ment å skape en tryggere bolighandel både for selger og kjøper. Meningene er noe delte om hvorvidt dette vil skje.  Å skjerpe kravene til opplysninger er utvilsomt et gode, men spørsmålet er om det blir enklere for kjøperne i fremtiden.

Sannsynligvis ikke, fordi det blir enda mer å sette seg inn i enn i dag.  Og kjøperne vil i enda større grad bli juridisk ansvarlig for forhold ved boligen som han eller hun burde ha satt seg inn i før budgivning.

Derfor er valget for meg ganske enkelt:

Jeg fortsetter arbeidet med å tilby boligkjøpere hjelp til en enkel og trygg boligreise.

GODT NYTTÅR !

 

 

 

 

 

Kommentarer (0)