Må jeg la kjøper overta boligen som avtalt?

Av: Dato: Corona - Spørsmål og svar

Hei
Jeg solgte boligen min, etter råd fra min megler, med veldig kort overtakelsestid. Skulle ha bodd midlertidig et annet sted men det ble forhindret på grunn av Corona krisen.  Må jeg overlate boligen min til kjøper på avtalt tid eller har jeg mulighet til å utsette på grunn av uforskyldt krise?  Min megler har snakket med eiendomsadvokat og han sier at jeg må gjøre det.

Svar:

Hei

Kjedelig situasjon for deg men dessverre er du nok bundet av den avtalte overtakelsesdatoen.

Her er litt juridisk prat rundt dette:

Det er altså et vilkår at den «hindringen» virusutbruddet utgjør ikke kan overvinnes, dvs. at det ikke finnes alternativer for selgers utflytting av boligen – og for å kunne overlate denne til kjøper på den avtalte datoen. Finnes det alternativer i form av hoteller, kort- eller langtidsleie av leiligheter eller midlertidig innflytting hos slektninger/familie eller venner, kan ikke selger påberope seg at hindringen ikke kan overvinnes.

 Selv om dette naturlig nok vil påføre selger ekstra kostnader er ikke dette «kjøpers problem». Dersom han/hun har kontraktsfestet å overta en bolig 20. mars, vil det i utgangspunktet være et kontraktsbrudd fra selgers side, å ikke overlevere eiendommen iht. det avtalte. En forsinkelse på dette grunnlag kan utløse erstatningskostnad for selger; kjøper får økte kostnader til hotell/erstatningsbolig/flytting/mellomlagring/avtalt oppussing etc. Kanskje skal kjøper også overlevere boligen de nylig har solgt til noen andre, så det kan få store ringvirkninger å utsette overtagelsen for dennes kjøper.En utsettelse utgjør en økonomisk risiko for selger. Selger må selv vurdere og ta en beslutning, evt. kontakte ekstern advokat. Boligselger-/kjøper-forsikringene dekker ikke erstatningskostnader ved forsinkelse.

Du sier at din megler har undersøkt med advokat og sagt at du må flytte.  Det har nok rett i basert på det rent juridiske.

Men:
God håndtering/meglerskikk i disse situasjonene er å formidle til kjøper  situasjon selger står i. Muligens haster ikke overtagelse og innflytting for kjøper, og da er det ingenting i veien for å fremforhandle minnelig løsninger hvor selger kan bo lenger i boligen. Kjøper kan ha krav på kompensasjon for å samtykke, så her må det forhandles mellom partene.

Jeg vil råde deg til å be din megler å hjelpe deg med å forhandle en minnelig løsning med din kjøper.  Det er det vi har mellommenn til.  Muligens er det ikke mulig men det er verdt et forsøk.

Vennlig hilsen
Boligdama

 

 

Kommentarer (0)

Tips til kjøper ved overtakelse av bolig

Av: Dato: Rådgivning

Du har kjøpt ny bolig og tiden for overtakelsen nærmer seg.  Kanskje er du litt usikker på hva som skal skje og hva du bør passe på?

Her kommer noen nyttige tips:

  • Overtakelse av brukt bolig medfører ikke at leiligheten skal gås nøye gjennom på nytt for å finne feil og mangler.  Dette skal være undersøkt på visning og alle vesentlige opplysninger om tilstand skal være opplyst i salgsmaterialet.  Du skal overta boligen slik det er avtalt på grunnlag av dette.
  • Du skal allikevel gå igjennom boligen med selger for å sjekke:
    • At leiligheten med medfølgende boder og eventuell garasje er tømt, ryddet og rengjort
    • At alt tilbehør og løsøre som skal følge med boligen er der

Les mer om løsøre og tilbehør her.

  • Nøkler skal overleveres.  Pass på at du får alle selgers nøkler og nøkler til boder og garasje.
  • Avregning.   De fleste megler ønsker at avregning av fellekostnader og andre småutgifter gjøres opp mellom selger og kjøper direkte. Dette kan for eksempel være hvis overtakelsen er midt i måneden.  Husk å avtale konkret beløp og hvordan pengene skal overføres.
  • Holde igjen deler av oppgjør.  Skulle boligen ikke være tilstrekkelig rengjort eller du finner ting som du mener ikke er avtalt vedrørende innbo og løsøre eller kvaliteter ved boligen,  har du som kjøper rett til å holde tilbake et forholdsmessig stort beløp i oppgjøret.  Dette må noteres på overtakelsesskjemaet og husk at beløpet må stå i stil med hva det vil koste å utbedre/erstatte feil eller mangler.

Når boligen er gjennomgått og strømmen er lest av i fellesskap, sender selger den signerte overtakelsesprotokollen til megler.  Megler vil besørge tinglysning og oppgjør til selger og dersom det er krav om tilbakehold fra kjøper vil dette beløpet foreløpig trekkes ut av oppgjøret og stå igjen på meglers klientkonto.  Partene – selger og kjøper helst i samarbeid med megler – må finne en løsning på uenigheten.  Først når forholdet er avklart og dette er skriftlig bekreftet av deg som kjøper, vil resten av oppgjøret bli gitt til selger.

De fleste overtakelser skjer uten slike krav om tilbakehold, men det er bra å vite om muligheten. Dessuten gjør ordningen at overtakelse kan gjennomføres selv om det skulle være en liten uenighet.

Megler er ofte ikke til stede

Det er som oftest slik at megler ikke er til stede på overtakelsen. Litt merkelig kanskje, det er jo en gledens dag hvor det endelige resultatet av salget materialiserer seg.

Jeg har erfart at noen av våre kjøper kunder blir litt usikre på å møte selger alene, sikkert med tanke på at det kan oppstå uenigheter.  Derfor har vi av og til blitt med våre kunder på overtakelsen.

Håper tipsene ovenfor kan være til nytte og hjelp, og lurer du på noe mer rundt temaet overtakelse er det bare å ta kontakt.

Trude Larsen
T: 950 37330

 

Kommentarer (0)