Har du blitt utsatt for villedende markedsføring av bolig?

Av: Dato: Rådgivning

Føler du at du har fått motstridende eller mangelfulle opplysninger om en bolig du ønsker å kjøpe.  Eller ting ser ut til å være for godt til å være sant i annonsen.  Da er det stor sannsynlighet for at du har blitt utsatt for villedende markedsføring.  Og kanskje også brudd på Markedsføringsloven.

Markedsføringsloven er en veldig generell lov og tar ikke for seg markedsføring av bolig spesielt.

Derfor har Forbrukertilsynet utarbeidet en ganske omfattende veiledning om markedsføring av bolig.  I sammenheng med endring i Avhendingsloven er denne nå blitt revidert.

Les om den nye veilederen her

Veilederen er i stor grad blitt laget, som en del andre lover og forskrifter, for å holde eiendomsmeglerne “i øra” og sørge for at de utøver sin virksomhet til beste for forbrukerne.  Takk og lov for det!

Eiendomsmeglere er profesjonelle aktører som utøver næringsvirksomhet overfor forbrukere, derfor er de pålagt å være ekstra vaktsomme for ikke å villede eller lure noen.

Veilederen er relativt omfattende og omhandler det meste av det som markedsføres og opplyses om ved et boligsalg.

Alt fra å opplyse om boligens faktiske tilstand.  Her har jo de nye tilstandsrapportene og forskriftene til disse gjort at det er blitt forbedringer.  Men også meglerne er pålagt å omtale de punktene som medfører økonomisk risiko i sine salgsoppgaver.

Prisopplysninger er en viktig del av veilederen.  Om det gjelder informasjon om utgifter knyttet til boligen, omkostninger ved salget og sist men ikke minst prisantydningen.
Til det siste har vi bestemmelser om at prisantydningen skal være gjenstand for en objektiv markedsvurdering fra megler og være en pris som selgeren faktisk er villig til å selge for.  Den såkalte lokkepris problematikken.  Her syndes det veldig ofte, særlig i et marked hvor prisene stiger og etterspørselen er stor.

Bare les min innstendige bønn fra 2021:
Kjære meglere-kan dere ta dere sammen og prise riktig

Det er også regler for at det skal være samsvar mellom annonse og salgsoppgave, hva som er lov å annonsere i ulike medier, samtykke for å motta markedsføring med mer.

For deg som er forbruker er det ikke så viktig å sette seg inn i alle disse bestemmelsene i seg selv.

Det som er viktig er at du får et riktig og sannferdig inntrykk av boligen du vil kjøpe.

Når jeg går igjennom annonser og salgsoppgaver på vegne av mine kunder, ser jeg ofte små og store synder mot veilederen.  Jeg er da mer opptatt av å finne de opplysningene som mangler enn å henge meg opp i feilene som er begått.  Mitt øye er trenet til å vite hva du som er kjøper har bruk for å vite og hva som er den sannsynlige riktige informasjonen.  Og jeg klarer raskt å se forbi svulstige formuleringer for å fremheve boligens beste sider og underkommunisere de svake.

For deg som er kjøper er det viktigste å få avdekket alle risiko elementer før du gir bud: 

Hva er det som ikke er riktig slik det er fremstilt i salgsmaterialet, og hva er det som vil koste deg penger, nå og i nærmeste fremtid.

Innledningsvis snakket jeg om følelsen du kan få når du merker at markedsføringen av en bolig er litt “over the top”.  Du skal stole på den følelsen.  Og deretter enten forkaste akkurat den boligen eller sørge for at du får frem det som er sant ved å stille gode spørsmål og undersøke nøye.

Og er det graverende markedsføring, slik du ser og føler det, er det lov å klage til Forbrukertilsynet.
De har myndighet til å gi bot, overtredelsesgebyr og foreta tilsyn hos den aktuelle Eiendomsmegleren.

Jeg kjenner ikke til at gebyr og bot er gitt i særlig grad, men brev med pekefinger og tilsyn til enkelte meglerforetak har forekommet.

 

 

 

 

 

 

Kommentarer (0)

Here we go again…. Lokkepriser

Av: Dato: Rådgivning

Boligmarkedet har strammet seg til etter nyttår.  Det er stor etterspørsel etter mindre boliger i Oslo og foreløpig litt lite boliger på markedet.  Hva ser vi da ?  JODA – lokkepriser

Når en liten bolig i tjukkeste Oslo, i et område hvor det er solgt hundrevis av sammenlignbare objekter, med prisantydning på 3,4 mill, får en sluttpris på NOK 550.000 eller 17% over prisantydning, er det noe galt.  Så mye har ikke markedet forandret seg den siste tiden. Og så mye er det ikke lov til å bomme.  Meglerne har utmerkede hjelpemidler som boligdatabasen “Eiendomsverdi” og god markedskunnskap som gjør dem fullt i stand til å sette en fornuftig prisantydning tilpasset markedsverdien.

Hvis de vil, og ikke setter egne hensyn foran forbrukerne.

Å sette pris inngår i meglers rådgivningsplikt.  Prisen skal være basert på en faglig god vurdering, gjeldende markedsforhold og befaring av eiendommen.  Videre har vi bestemmelser vedrørende markedsføring av bolig hvor det anses som villedende markedsføring å sette prisantydningen lavere enn det selger er villig til å selge for, såkalt lokkepris.  Når det er hete budrunder vil en lokkepris aldri bli avslørt fordi den endelige prisen lander langt over prisantydning.

Les også:  Kjære eiendomsmeglere – kan dere ta dere sammen og prise riktig

Jeg har kontakt med mange førstegangskjøpere som opplever denne ukulturen.  De regner nesten med at boligene går langt over prisantydning.  Allikevel er de i villrede.   Hvor mye over må jeg regne med at boligen går for ?  Tør jeg å følge med videre hvis budrunden går flere hundretusen over prisantydning?  Hva er egentlig riktig pris?

Det er i alle fall ikke prisantydningen vil jeg påstå.

For all del:

Ikke mål om en bolig er rimelig eller dyr i forhold til prisantydningen.  Den er satt på grunnlag av salgstaktikk og intet annet.  Satt lavt for å få mange på visning, hype rundt boligen og mange på lista som megler kan forsøke å få salgsoppdraget til senere.

Det verste er at forskning har vist at lave prisantydninger ikke fører til høyere sluttpris for selgerne, kanskje snarere det motsatte.  Men det kan hende selger tror det, når de innledende budene strømmer på….

Praksisen med villedende og alt for lave prisantydninger er hjerterå behandling av unge boligsøkere.  Følelsen av å tape med flere hundretusen kroner gang på gang gjør dem maktesløse og frustrerte.  

Heldigvis er jeg i stand til å hjelpe 

Heldigvis har jeg de samme verktøyene og minst like god markedskunnskap som salgsmeglerne og kan hjelpe mine kunder med å ha realistiske prisforventninger og mål for budrunden.  Ikke dermed sagt at vi alltid vinner, uforutsette ting kan skje.  Og budsjettet er ganske ofte for trangt.  Men vi vet i alle fall hvor vi står. Og i eksemplet øverst hvor min kunde var med å by, visste vi at den ville gå veldig langt over.  På grunnlag av min markedsvurdering, gjort med nøyaktig samme verktøy som meglerens.

Hva kan du gjøre hvis du oppdager at en bolig er priset for lavt?

Du kan melde fra til Forbrukertilsynet.  Og de kan gi bøter.  Om det noen gang er gitt, vet jeg ikke.  Jeg har skrevet til dem om problemstillingen, men det førte selvfølgelig ikke til noen revolusjon.  Også Eiendomsmeglerforbundet prøver å få sine medlemmer til å skjerpe seg.  Men i et et sterkt konkurransepreget marked hvor meglerne løper etter nye oppdrag og lever på provisjon, taler de for døve ører.

Meglers prisfastsetting skal også dokumenteres.  Finanstilsynet har sagt fra at de forventer at slik dokumentasjon innarbeides i meglerforetakenes rutiner.

Akkurat i dag skulle jeg ønske at jeg var inspektør fra Finanstilsynet.  Det hadde vært en sann nytelse å kunne sjekke om dokumentasjonen fantes og om den i tilfelle holdt
vann …….

Har du merket at jeg er litt irritert når du leser dette?

Da har du helt rett.

Jeg er forbanna.

 

Kommentarer (0)

Kjære eiendomsmeglere – kan dere ta dere sammen og prise riktig?!

Av: Dato: Boligmarkedet

Nå er jeg litt forbanna på kjøpernes vegne.   Vi har et sykt stigende marked i Oslo for tiden.  Og det kan være vanskelig for meglerne å gi riktig prisantydning.  Men så vanskelig kan det vel ikke være ?

Det finnes hundrevis av bortforklaringer fra meglerne når en liten bolig går flere hundre tusen over prisantydning

  • Det er så stor etterspørsel at kjøperne går bonanza i budrunden
  • Det er ikke så lett å vite hva som blir den endelige salgsprisen
  • Dette var et spesielt objekt som var vanskelig å prise
  • Det kommer ingen på visning hvis vi priser til reell markedsverdi

Den reelle årsaken er nok det siste punktet.  Meglerne har gjort kjøperne vant med at spesielt de mindre boligene blir solgt et godt stykke over prisantydning.  Dermed legger kjøperne på noen hundre tusen på prisantydningen i hodet sitt når de ser annonsen.  Hvis megler da har priset riktig i forhold til markedet, går de ikke på visningen.  Dette stemmer nok, mange er blitt vant til å tenke slik.

Men hvem er det som har gjort dem vant til denne tankegangen:

Jo meglerne selv, ved å begynne med praksisen å prise for lavt. De vet at de ikke vil bli tatt for lokkepris all den tid salgsprisen garantert vil bli langt over prisantydning.  Og da er det bare å kjøre på.

Men dette er ikke greit.

Når vi får en het  budrunde  på toppen av feilprising, blir små boliger ofte solgt opp til en halv million høyere enn prisantydning.

Og  – det er mange kjøpere som håper og tror på at prisantydningen tross alt er ganske riktig.  De tenker at boligen kanskje vil gå noe over prisantydning, men at det blir så mye kan de ikke forestille seg.

Resultat :
  frustrasjon, skuffelse og bortkastet tid på visninger.

Du lurer kanskje på om jeg kan stå inne for det jeg sier?

Da svarer jeg.  Absolutt – jeg har bevis.   La meg forklare.

Meglerne bruker et verktøy som heter Eiendomsverdi til å estimere forventet salgspris.  Dette er en boligdatabase som kun profesjonelle har tilgang til.  Her estimeres boligverdi og mulig salgspris  på grunnlag av sammenlignbare boliger i nærområdet.   Jo mer omsetning og flere sammenlignbare boliger, desto sikrere blir estimatet.  Dette er tilfelle for de aller fleste leiligheter i Oslo.

Jeg har også abonnement på dette systemet og bruker det meget aktivt som boligkjøpsrådgiver.
Med å taste inn adressen får jeg et automatisk estimat for sannsynlig markedsverdi for boligen.
Og – nesten konstant, får jeg en verdi som ligger ca 300.000 over det som er meglers prisantydning.  Særlig på mindre boliger.  I ettertid, ved salget, viser det seg at mitt estimat stemmer veldig bra.

Jeg har masse masse eksempler å vise til, men jeg vil ikke henge ut noen spesielle meglere, da dette er et gjennomgående fenomen.

Det er nesten så jeg lurer på:

Har ikke meglerne tilgang til Eiendomsverdi?  Jo selvfølgelig….

Heldigvis kan jeg fortelle mine kunder hvor realitetene ligger på de boligene de ser på.

Men hva med alle de andre som ikke bruker en kjøpsrådgiver ?  Skal de fremdeles bli lurt av for lave priser i annonsene?

Det er på tide å tenke nytt.

For eksempel at meglerbransjen bestemmer seg for å ta seg sammen og begynne å prise riktig.

Deretter går ut til publikum og sier:

Nå er det slutt på for lave prisantydninger.  Fra nå av er det kun budrunden som vil gjøre at boligen blir solgt over prisantydning.

eller

At prisingen til meglerne gjøres mer transparent på en eller annen måte.

For eksempel – Gjør det obligatorisk å legge enkle estimater på prisingen i salgsoppgaven.

Da mener jeg ikke manipulerte estimat hvor kun utvalgte boliger som passer meglers prising er tatt men, men det som systemet viser.

eller

Gjør boligprisdatabaser tilgjengelig for alle, ikke bare de profesjonelle.

Hva tenker du ? Bør vi finne oss i at denne utviklingen fortsetter?

Vil du lære mer om boligpriser og budgivning. Last ned mitt gratis tipshefte

Et eksempel fra rapporten enkelt estimat ser du nedenfor.

Dersom budsjettet ditt er 4 mill er det ikke noe vits i å bruke tid på denne boligen.  I et stigende marked som vi har nå, vil denne garantert bli solgt over 4,35 mill.  Ja kanskje nærmere  4,85 mill.  Jeg skal ikke røpe hva denne er blitt lagt ut for.  Poenget er å illustrere at slik informasjon er nyttig for en kjøper.  Og  at  prisantydningen til megler ikke burde ligge under den laveste verdien.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommentarer (0)