Kjøpekontrakten er den egentlige kjøpsavtalen

Av: Dato: Uncategorized

I årets julekalender har jeg utfordret meg selv.   Jeg skal skrive 24 korte og treffsikre blogger om boligkjøp.  Som styrker din bevissthet rundt det  være boligkjøper og avslører en del myter.

7. desember

Avtalen mellom selger og kjøper fremkommer av kjøpekontrakten.  Derfor er det veldig viktig å sjekke denne.

NEI, det er ikke riktig.

Kjøpekontrakten er nødvendig å ha, men ikke så viktig som det som foregår FØR kjøpekontrakten lages.  Kjøpekontrakten formaliserer den allerede inngåtte avtalen mellom selger og kjøper.

Salgsmaterialet og informasjonen som selger har gitt om boligen, kjøpers bud og selgers godkjenning av dette, danner grunnlaget for avtalen som er gjort mellom selger og kjøper. Det er ikke lov å bringe inn nye forhold i kjøpekontrakten som ikke allerede er avtalt før bindende bud ble akseptert.

I kjøpekontrakten formaliseres avtalen og det gis instrukser om oppgjøret, overtakelsen og hva som vil skje hvis en av partene misligholder avtalen.

Mye i kjøpekontrakten er utdrag fra Avhendingsloven, loven som regulerer kjøp og salg av fast eiendom i Norge.

Kjøpekontrakten er standardisert og vil ligne hverandre uansett hvilket megler selskap eller advokat som har satt opp den opp.  Nummerering og slikt kan være forskjellig, men innholdet er likt.

Du behøver derfor ikke sjekke kjøpekontrakten veldig nøye.

Det du derimot må sjekke nøye er alt salgsmaterialet, FØR du gir bud !

 

 

Kommentarer (0)