Private boligvisninger er fremtidens løsning

Av: Dato: Corona - Spørsmål og svar

På grunn av smittevernshensyn har de fleste meglerkjeder lagt opp til privatvisninger nå under Koronakrisen.  Dette er kjøperne veldig fornøyd med, og det meldes at det kommer flere “seriøse” kjøpere på visning enn ellers.

Privatvisninger var ikke en sjeldenhet før krisen heller, men det kunne variere veldig hvem som var villig til å gjennomføre dette, enten på grunn av tidspress hos megler eller at selger ikke ønsket det. Og ikke alle kjøpere hadde mot til å be om en visning fordi det kunne føles forpliktende i forhold til kjøp.

Nå får de aller fleste privat visning, hvor en og en kunde får presentert boligen sammen med megler.  Ting går roligere for seg og kjøperne slipper å stå i kø for å få sett de forskjellige rommene.  Megler har sin tid og oppmerksomhet rettet mot en kunde av gangen og det hele blir mer personlig.

En annen konsekvens av opplegget med private visninger hvor man skal melde seg på, er at kjøperne blir mer selektive i forhold til hvilke boliger de oppsøker for visning.  Sannsynligvis er de også mer forberedt enn når de bare tar seg en “tur” på visninger en søndags formiddag.
Dette med å være forberedt og selektiv, er noe jeg er sterk tilhenger av.  Det viser seg at folk blir veldig slitne og lei hvis de går på for mange visninger.  Prosessen blir mindre fokusert og tar mye lengre tid.

Les også:   Slik unngår du unødvendige visninger

For hvem er egentlig fellesvisningene til for?

Nysgjerrige naboer og eiendomsmeglerne kanskje?

Litt dømmende å tenke slik mener du kanskje?  Men jeg spør meg selv hva du som kjøper får ut av å stimle sammen med flere konkurrerende kjøpere i en hektisk time i helgen.  Med liten plass til individuelle spørsmål og vurdering av de forholdene som akkurat du synes er viktig. Eller ro til å kjenne på følelsen av hvordan det ville være å bo i akkurat denne boligen.

For megler derimot er det mye å vinne på å ha mange inne på visning samtidig.  Da skapes et inntrykk av at boligen er veldig etterspurt og de treffer mange fremtidige boligselgere som de kan pleie i ettertid.

Om det er en fordel for selger å ha flest mulig på visning er vel egentlig ikke bevist.  Det spørs helt hvor mange av dem som er seriøse og om kjøperne føler seg godt nok ivaretatt.

La denne koronokrisen være en anledning til å skape gode digitale og fysiske visninger på kjøpers premisser.  Til syvende og sist også til til nytte og glede for selgerne.

Dette tror jeg helt sikkert en kreativ eiendomsmeglerbransje vil få til – hvis de vil !

 

Kommentarer (0)