Det er mest lønnsomt å klare seg selv eller satse på hjelp fra familie og venner når du vil inn på boligmarkedet

Av: Dato: Rådgivning

Mange strever med å komme seg inn på boligmarkedet.  Særlig i de store byene.  Årsaken er som regel manglende muligheter til å få finansiering i bank.  Som igjen er en følge av manglende egenkapital og/eller liten evne til å betale de månedlige utgiftene til lånet, såkalt betjeningsevne.

Årsaken til at du ikke får lån hvis du mangler egenkapital eller har for svak inntekt, er bankenes krav til sikkerhet for lånene de gir, samt lovregulering gjennom Boliglånsforskriften.  Den krever minst 15% egenkapital, at du ikke kan låne mer enn 5 ganger inntekten og at du må tåle en rente på minst 7%. Enkelt forklart.

Hva kan du så gjøre hvis du har et brennende ønske om å kjøpe din egen bolig, nå eller i fremtiden?

Her er noen muligheter:

Foreldrebanken. 

Foreldre kan gi deg forskudd på arv, være medlåntakere eller investere og eie en del av boligen sin sammen med deg.  Halvparten av førstegangskjøperne i Oslo får hjelp av foreldre eller slekt med det første boligkjøpet

Les også:   Hjelp barna med boligkjøpet uten å angre

Kjøpe sammen med familie, venner eller noen du kjenner som du stoler på. 

Slå deg sammen med noen som ser det å kjøpe sammen med deg som en likeverdig investering hvor dere deler på gevinst og risiko.  Med andre ord noen som ikke forlanger noe ekstra utover sin del av verdistigningen når boligen blir solgt eller du overtar deres andel.

SPARE til egenkapitalen. 

Dette blir fremstilt som en ganske umulig oppgave når du skal leve og leie deg en bolig samtidig som du sparer.  Og betale alle andre leve- og etableringskostnader.  Og mange føler at mens de sparer så stiger boligprisene og man er like langt.  Jeg er enig i mange av disse innvendingene, men velger du å bo billig, for eksempel i kollektiv noen år samtidig som du sparer kan du klare å spare opp en del tusen.  Og er du langsiktig og begynner tidlig med for eksempel boligsparing for ungdom, kan du klare å få etablert en andel av nødvendig egenkapital.

Hjelp fra profesjonelle aktører

Siste utvei er å benytte tilbud fra private aktører som tilbyr hjelp til egenkapital eller deleie sammen med deg.  Eller gå inn på en leie til eie modell.   Disse tilbudene er det blitt svært mange av den siste tiden.

Vær klar over at de profesjonelle tilbudene varierer stort i forhold til hvor lønnsomt det vil være for deg å gå inn på en slik ordning.  Kanskje kan du bli fanget i et system hvor du aldri klarer å bli 100% prosent boligeier, eller betaler svært mye for å komme dit.

Jeg har laget en landingsside til deg med vurderinger av noen utvalgte tilbud på dette området.

Det jeg ønsker å få frem at det mest lønnsomme vil være å klare seg på egen hånd eller få hjelp av familie og venner.  Som ikke skal tjene på investeringen sin utover å eventuelt eie sammen og få sin del av verdistigningen, uten ekstra “betaling”.

Samtidig er det flott at det kommer nye boligmodeller på markedet.  Jeg heier på kreative løsninger. Og noen ganger må vi kanskje satse eller ofre litt ekstra for å komme frem til målet.

Bare vær obs på hva du velger og hvorfor du gjør det.  Og at de som tilbyr ordningene gjør dette på forretningsmessig basis.

 

Kommentarer (0)

Er DelEie med CoOwner noe for deg?

Av: Dato: Rådgivning

For tiden dukker det opp nye tilbud og konsepter som skal hjelpe deg med å komme inn på boligmarkedet. Det kan være leie til eie konsepter, deleiemodeller eller hjelp for de som sliter med å skaffe nok egenkapital.  Er dette noe det er lurt å satse på for deg som er førstegangskjøper?

Først og fremst er det viktig for deg å vite at dette er noe som leverandørene av tjenestene ønsker å tjene penger på.  Det som er lurt å undersøke er hvilken risiko du løper ved å gå inn på noe slikt, og hvor mye det hele egentlig koster deg.

Jeg er redd for at du vil komme frem til at en del av tilbyderne har sikret seg med både belte og bukseseler i forhold til egen risiko, og at det hele egentlig blir ganske ulønnsomt for deg.

Det gjelder ikke alle

En modell som jeg har blitt presentert for, DelEie fra CoOwner, synes å være drevet av et genuint ønske om å hjelpe  personer og familier som mangler noe egenkapital inn på boligmarkedet, og er villig til å dele på risiko og kostnader på en fair måte.

Konseptet er allerede oppe og går og de er så langt hjulpet ca. 50 boligkjøpere med å etablere seg på boligmarkedet.

Jeg fikk et digitalt møte med dem hvor vi gjennomgikk konseptet.

Det går i korthet ut på:

  • Deres formål er å hjelpe boligkjøpere, som ikke tilfredsstiller utlånsforskriftens krav om 15% egenkapital, å komme seg inn på boligmarkedet
  • Det tilbyr en DelEiemodell hvor CoOwner investerer egenkapital i boligen og deltar som solidarisk medlåntaker i boliglånet mot en pro-rata eierandel.
  • CoOwner sine inntekter kommer fra husleie fra boligkjøpere samt verdistigning på boligene
  • DelEie fra CoOwner tilbys på både leiligheter, rekkehus, tomannsbolig og enebolig og både brukte og nye boliger.

 

I faktiske tall kan modellen belyses på følgende måte:

 

Eier du halve boligen vil dine kostnader bli det samme som om du hadde eid hele boligen og tilnærmet likt det du hadde betalt hvis du hadde leid boligen.  Du er med på å betale halvparten av renter og avdrag på lånet.

Noe som gir deg sparing til økt egenkapital med kr 3.500 pr mnd. og skattefradrag fra staten på kr 880 pr måned.

Dersom boligprisene øker får du opparbeidet din halvpart av denne (basert på indeks fra Eiendomsverdi i området boligen ligger i). I dette eksemplet, med 2,5% prisstigning vil egenkapitalen øke med kr 3.200 pr måned.

Totalt vil du kunne spare kr 7.580 pr måned.  Leier du boligen sparer du kr 0.

Felleskostnadene til boligselskapet må betales av deg.  Så disse må regnes inn i dine totale bokostnader.

Her ser du hvordan opparbeidet egenkapital blir fordelt ved delt eierskap 50/50 og du ønsker å kjøpe deg inn for å eie 100%:

Det positive med DelEie fra CoOwner er at de tar lik risiko sammen med deg.  Også hvis boligprisene skulle falle.  Og de har ikke regnet inn ekstra fortjeneste eller påslag for markedsleie.  Leien avspeiler kostnadene på deres del av lånet.

Du kan kjøpe eierandeler i boligen en gang i året.  Boligen kan ikke selges før det har gått 3 år. Dette for at hindre at modellen blir brukt til boligspekulasjon.

Det blir beregnet mindre administrasjonsgebyrer på ca. kr 2.000 for etablering og ca. kr 4.000 for innløsning av eierandel.

Etter hva jeg har fått innsyn i virker dette konseptet troverdig.  Det vil passe for deg som har betjeningsevne til å klare et helt boliglån, men mangler deler av egenkapitalen (opptil 70%)

Du kan komme deg inn på boligmarkedet tidligere enn antatt, og ha et deleierskap som gjør det mulig å spare og øke eierandelen etter hvert, helt til du eier hele boligen selv.

Les om alternative boligmodeller på min landingsside om temaet

 

Kommentarer (0)

Er OBOS deleie og andre alternative boligmodeller noe for deg ?

Av: Dato: Rådgivning

Mange strever med å komme seg inn på boligmarkedet.  Med økte priser blir det ikke enklere.  Finnes det noen løsninger som kan hjelpe deg på vei?

Eie sammen andre

Dette er ikke en alternativ modell for boligkjøp, men kan være en måte å komme seg inn på boligmarkedet på.  Du kan eie sammen med hvem som helst, det behøver ikke være en kjæreste eller familiemedlem.  Du kjøper en bolig på vanlig måte, og det det finnes enkle juridiske løsninger som kan regulere eierskapet.  Dere tinglyser hvor stor eierandel hver av dere har, basert på hvor mye hver enkelt har skutt inn boligen.  Dette gjøres ved kjøpet og kan endres underveis.  Så bør dere kanskje ha en avtale om hva dere gjør hvis en av dere vil selge, eller om andre kan få flytte inn hvis dere får kjæreste og lignende.  Men det viktigste er at eierandelen er sikret gjennom tinglysningen.

Flere og flere unge velger denne løsningen.  Hvorfor ikke bo i et eie kollektiv fremfor et leiekollektiv?

OBOS Bostart

OBOS tilbyr ordningen Bostart for noen utvalgte nybygg boliger.  Det er heller ikke egentlig en alternativ boligmodell, men en måte å få kjøpt en bolig rimeligere enn på ordinære vilkår.  Fint for deg som mangler noen få kroner for å få kjøpt boligen du ønsker deg.

Ordningen går ut på at du kjøper boligen til redusert pris. Ut ifra en prisliste jeg sjekket ser det ut til at Bostart boliger er ca 10% billigere.  Du eier boligen som vanlig. Men når du skal selge igjen, har OBOS rett til å kjøpe den tilbake til opprinnelig kjøpspris pluss generell prisstigning på boliger, basert på prisindeksen til Eiendom Norge.  OBOS kan også velge å ikke kjøpe boligen tilbake og da selger du som vanlig på det åpne markedet.

Hva risikerer du?

Så langt jeg kan se er risikoen at kan du gå glipp av prisøkning ved resalg.  La oss si at du kjøper deg inn på vanlig måte i et område som er under utvikling og som får stadig bedre servicetilbud og bomiljø.  Da kan prisene stige mer enn den generelle prisindeksen for boliger .  Ved Bostart får du i slike tilfeller mindre tilbake hvis OBOS kjøper tilbake enn om står fritt til å selge på det åpne markedet.  Erfaringsmessig stiger prisene mer enn gjennomsnittet i slike nye områder.  På den annen side slipper du kostnader til megler hvis OBOS kjøper boligen tilbake.  Det utgjør lett nesten 100.000 kroner. Så alt i alt ikke en dårlig deal.  Og hvis det gjør at du kommer deg inn på boligmarkedet raskere enn ellers, vil det være verdt å undersøke på OBOS sine nettsider, om noen av boligen som tilbys med dette konseptet, kan passe for deg.

OBOS Deleie

Dette er en rendyrket ALTERNATIV boligmodell.  Det går ut på at du kan kjøpe deg inn på fra 50 – 90% av boligen.  Resten av boligen leier du av OBOS.  Så kan du kjøpe deg opp i eierandel etter hvert.  Du må betale markedsleie for den delen du leier.

Med denne modellen behøver du bare å finansiere maks halve prisen av boligen.  En veldig bra modell for deg som ikke klarer å finansiere en hel bolig men ønsker å bygge deg opp etter hvert. Når boligen stiger i verdi , du får bedre inntekt eller alternativt treffer en livsledsager,  kan du kjøpe deg opp i eierandel eller overta hele leiligheten.   Før du går inn på dette må du må selvsagt vite at du kan klare de månedlige kostnadene ved å betale ditt eget lån og den leien som blir fastsatt for delen du ikke eier. Og helst bør du være i stand til å kunne spare litt ved siden av for å kjøpe deg opp i eierandel.  Det er det mest lønnsomme.

OBOS har lagt ut gode filmer på sine nettsider som forklarer hvordan disse modellene fungerer.  Se for eksempel under dette prosjektet:

Hva kan være negativt med denne modellen?

Det må vel være at du må betale markedsleie for den delen du ikke eier. Og det er dyrere enn hvis du hadde eid hele boligen.  I alle fall med dagens rentenivå. Men hvis alternativet er å leie en hel bolig ville jeg ikke nølt med å gå for en slik modell.   Du bor trygt og opparbeider deg økt egenkapital ved å betale ned på lånet ditt.  Samtidig får du prisstigningen på din del av boligen ved salg.  Og du kan jobbe mot å få eierskapet til hele boligen i det tempoet som passer din lommebok.  Til slutt, når du eier det hele står du helt fritt ved salg.

Jeg synes det er veldig bra at en aktør som OBOS satser på alternative modeller.  De jobber forretningsmessig, men bidrar også til å til å oppfylle sitt samfunnsoppdrag.  Å skaffe sine medlemmer en god bolig.

Alle kan bli medlem av OBOS.

Og –  uansett hva du mener om OBOS – meld deg inn.  Det er så mange fordeler å hente.  De kan vi snakke om en annen dag:)

Eie til leie bolig.

Tanken er at du kan inngå en leieavtale for 3 år i utvalgte boligprosjekt. I den hensikt å kjøpe boligen senere.  Du må betale full markedsleie mens du leier, men du får kjøpe deg inn til avtalt pris ved oppstart av prosjektet.   Fordelen er at du får glede av eventuell prisstigning på boligen mens du leier.  Tilbudet gjelder de som kjøper en primærbolig og du trenger ikke egenkapital.  Men egenkapital og lån må være på plass for å kjøpe seg inn i boligen etter 3 år.  Og det er ikke sikkert at du har klart å spare opp nødvendige midler til da.  Det kan være krevende ved siden av å betale full markedsleie.

Fredensborg Bolig er en privat aktør som tilbyr dette konseptet.

Noen boligbyggelag er også i startgropen med å planlegge lignende konsepter.

Ulemper ?
Jeg fant en artikkel på nettet fra en forbrukerøkonom som var skeptisk til dette konseptet.

Den kan jo være nyttig å lese for å få et balansert bilde.

Jeg heier på kreativitet og alternative løsninger

Vi ser altså at det etableres noen alternative ordninger som skal hjelpe deg inn på boligmarkedet. Ingen av dem er uten ulemper, og hjelper nok ikke de som har det aller vanskeligst .De opererer alle uten subsidier fra det offentlige, innenfor det markeds regimet vi har i dag.

Uansett – jeg heier på kreativet og alt som kan bidra til at flest mulig får eie sin egen bolig !

Har du spørsmål, er det bare å ta kontakt.  Hvis jeg ikke har svaret vil jeg garantere finne det ut for deg.

Les om alternative boligmodeller på min landingsside om temaet

Kommentarer (0)