Hva er egentlig boligkjøperforsikring?

Av: Dato: Rådgivning

De fleste som kjøper bolig blir tilbudt boligkjøperforsikring.  Og det er som regel lurt å kjøpe denne forsikringen.  Men hva dekker den egentlig?

Av navnet kan det se ut som om du som boligkjøper er forsikret for problemer som vil kunne oppstå i ettertid av boligkjøpet.  For eksempel hvis noe ved boligen ikke er som du tenkte eller trodde.

Så enkelt er det dessverre ikke.  Da ville nok denne vært adskillig dyrere enn det den er i dag.

Forsikringen er rett og slett en advokat forsikring som gir deg juridisk hjelp hvis du oppdager noe du mener er feil i ettertid av kjøpet.  Men er dette noe du skulle ha sett på visningen eller lest deg til i salgsmaterialet dekkes det ikke av forsikringen.  Dette på grunn av kjøpers undersøkelsesplikt, som du kan lese mer om her.

Dersom du sender inn en klage til forsikringsselskapet som du har tegnet kjøperforsikring hos, vil de først undersøke om det du klager på er opplyst fra selger eller er noe du burde ha oppdaget før du gir bud.  Hvis så er tilfelle, vil de fortelle deg at det ikke er grunnlag for å ta saken videre med selger.  Dersom de mener du har en sak, at det foreligger en skjult feil eller mangel, eller manglende opplysninger fra selger, vil de ta saken videre mot selger.  Eller som regel selgers forsikringsselskap.  De fleste selgere har nemlig tegnet en boligsalgsforsikring.

Og da er vi ved sakens kjerne.  Når selger har en boligselgerforsikring og får juridisk hjelp hvis det kommer en klage i ettertid, vil det være vanskelig for deg å stå uten kjøperforsikring.  Da må du som forbruker kjøre saken mot en profesjonell part.  Skrive alle klager selv og følge opp saken.  Det vil være både tidkrevende og svært vanskelig.

Derfor råder jeg alle mine kunder til å tegne boligkjøperforsikring.  Det er en engangs sum som ikke er så veldig høy – fra ca kr 7.000 til kr 10.000 som sikrer deg dersom problemer skulle dukke opp.

Veldig mange tvister i forbindelse med salg og kjøp av eiendom løses gjennom disse forsikringsordningene og advokater tilknyttet de forsikringsselskapene som tilbyr dette.  Det hender også at de leier inn andre eiendomsadvokater til å hjelpe dem med sakene.  Dersom du benytter deg av boligkjøperforsikringen skal du forholde deg til selve forsikringsselskapet og melde inn klagen.  Så får du kontakt med en konkret advokat etter hvert  – hvis saken tas videre.

Eiendomsmeglerne du kjøpte boligen av vil ha oversikt over hvor du skal henvende deg.  Sjekk først i kjøpekontrakten din at du faktisk har tegnet kjøperforsikring.  Der vil det stå hvilket selskap det er tegnet i og du kan ta kontakt dit, eventuelt fylle ut en skademelding via nettet.

Det å få bruk for advokat i eiendomssaker enten det er via boligkjøperforsikringen eller utenom, er aldri hyggelig.  Det beste er å sjekke eiendommen så nøye før kjøp at du unngår problemer i ettertid.  Det ser jeg som en av mine fremste oppgaver som boligkjøperforsikring.

Men hvis selger og megler har unngått å informere om viktige forhold er det vanskelig å verge seg, selv med nitide undersøkelser.

Jeg har pleid å skryte av at mine kunder ikke har behøvd å benytte boligkjøperforsikringen eller klage i ettertid.  Det er sant så langt.  Men denne uken ringte en tidligere kunde og sa han ville klage på et par forhold rundt en eiendom han kjøpte og som han fikk hjelp av meg til å undersøke.

Jeg pustet lettet ut da det var forhold som overhodet ikke ble omtalt i prospektet eller vedlegg….

Og heldigvis hadde han tegnet kjøperforsikring.

 

 

 

Kommentarer (0)