Hvorfor får vi ikke riktig inntrykk av boliger til salgs?

Av: Dato: Rådgivning

En viktig del av min jobb som boligkjøpsrådgiver er å lese boligannonser og salgsmateriale for å gi mine kunder kvalifiserte råd.  Jeg opplever at det ikke alltid er så enkelt å finne den informasjonen jeg trenger på en rask og god måte. 

Når jeg som profesjonell har vanskelig for å få oversikt, er det rimelig å anta at den vanlige boligsøker sliter med det samme.  Behøver det å være slik og hva kan gjøres for å bøte på problemet?

Her er noen innspill til de som tilrettelegger et boligsalg:

 • Ha alltid med plantegning i annonsen.  Dette er viktig for at kjøper skal kunne få et bilde av om boligen er det han leter etter.  Det er et rimelig krav at plantegningen er tilgjengelig ved første blikk på annonsen.  Den er mye viktigere enn bilder av kanelboller og vaser.
 • Ha alltid med fasadebilde hvis det er et leilighetsbygg, selv om den ikke skulle være av den mest flatterende ved første øyekast.  Mange er opptatt av byggestil eller ønsker å kjenne igjen bygget og nøyaktig hvor i byen det ligger.
 • La bildene vise den reelle utsikten fra vindu eller balkong. Går det for eksempel en vei mellom bygget og det idylliske friområdet, la det fremkomme på bildet.
 • La det fremgå klart ved første øyekast at leiligheten ligger i 1.etasje.  Dette syndes det mot for å  at folk som har krysset av for “ikke 1.etasje” på finn.no også skal få treff på annonsen.  Får de mer lyst på 1. etasje når de ser de fine bildene? Nei, tror ikke det; –  og de har jo valgt bort 1. etasje for en grunn.
 • La det fremgå tydelig om parkeringsplass eller rett til fast parkering følger med boligen.  Parkering med * tegn bak som viser seg å være mulighet til beboerparkering på gata er ikke fast parkeringsplass, ei heller muligheten til å sette seg opp på en venteliste.
 • Ha alltid med tilstandsrapport fra takstmann.  Den gammeldagse taksten gir lite eller ingen informasjon om boligens tekniske tilstand og nå som vi er blitt vant til tilstandsrapporter mange steder, fremstår den som enda mer blodfattig.  Tilstandsrapporter for alle boliger vil sannsynligvis komme når endringene i avhendingsloven trer i kraft, sannsynligvis tidlig i 2021. Men hvorfor ikke begynne å tilpasse seg allerede nå?  Uavhengige av hva andre meglere i nærområdet gjør.
 • Opplys om energikostnader i salgsoppgaven og da i kroner og øre, ikke kwh eller lignende.
 • Omtal reguleringsforhold og mulig utbygging som vil kunne berøre eiendommen på en eller annen måte med forståelig språk i salgsoppgaven.  Det vil være et godt alternativ til kun å legge ved omfattende regulerings- og kommuneplaner som svært få klarer å forstå eller orker å lese.

Selger og megler er pålagt å gi riktig informasjon om forhold ved boligen som kan ha betydning for handelen.  Derfor gis det som regel nødvendig informasjon i en eller annen form.  Det er bare ikke så lett å få øye på alltid. Mange meglere lever etter mantraet at deres oppgave er å fremheve det positive og nedtone det negative ved boligen. Det er mulig dette er riktig strategi.  Selv har jeg mer tro på å gi tydelig informasjon om sterke og svake sider ved boligen slik at boligkjøperne ikke blir skuffet når de ser boligen. Til syvende og sist vil dette kanskje gi større uttelling ved salget.

Les også:    Derfor lønner det seg å redusere usikkerhet

Og – sist men ikke minst vil tidlig og god informasjon gjøre det enklere for boligkjøperne å finne de riktige objektene.  Å lete etter bolig er en krevende jobb.

Slik kan du få hjelp til unngå å kjøpe “katta i sekken”.

 

Kommentarer (0)

Kan du stole på at tilstandsrapporten gir deg svar?

Av: Dato: Rådgivning

Når det gjelder å finne ut mer om den tekniske standarden for en bolig du vil kjøpe, er den såkalte tilstandsrapporten et viktig verktøy.  Men gir den deg alle svar?

Tilstands- eller boligsalgsrapport fra takstmann er heldigvis blitt mer vanlig i de fleste boligsalg i landet vårt.  Og når ny avhendingslov trer i kraft, forhåpentligvis i løpet av 2020, vil de bli nærmest obligatoriske landet rundt.

Hvis vi tar utgangspunkt i at teknisk boligsalgsrapport foreligger når du vil kjøpe en bolig, hvor opplyst blir du av å lese denne?

Vi har spurt mange kjøpere og kunder om dette.  Svarene de gir er varierte:

 • Jeg forstår meg ikke på tekniske ting, derfor sier den meg svært lite
 • Jeg vet ikke hvilke forhold som er viktig å merke seg
 • Det er mange forhold som ikke blir undersøkt av takstmannen og som jeg kan være usikker på, for eksempel elektriske anlegg, røropplegg,drenering og utvendig tak.
 • Tilstandsgradene som er gitt stemmer ikke med min oppfatning av standarden
 • Jeg har vansker med å tolke økonomisk risiko og fremtidige kostnader ut fra informasjon i rapporten
 • Jeg vet ikke om jeg har å gjøre med en “snill” eller “streng” takstmann i forhold til å bedømme standarden

Kanskje kjenner du deg igjen i noe av dette.  Da er du ikke alene.  For selv om tilstandsrapporten er laget for å opplyse kjøper er den ikke nødvendigvis enkel å tolke. Takstmannen bruker sitt tekniske språk, kan ta mange forbehold og rapporten er en del av et boligsalg.  Så hvis du ikke får med deg alt som står der eller ikke klarer å skille klinten fra hveten,  er det helt forståelig.

Vit hva du kjøper

Hos Krogsveen Kjøpshjelp, hvor jeg jobber som boligkjøpsrådgiver, tar vi signalene om problemer med å vurdere boligens sterke og svake sider på alvor.  Derfor har vi utviklet et eget produkt som vi har kalt “Vit hva du kjøper”.  Her får kjøper en lettfattelig og oversiktlig rapport fra en kjøpsrådgiver.  Ikke bare om den tekniske tilstanden, men alle forhold som kjøper bør være klar over før han eller hun gir bud på boligen. Enten det gjelder selve boligen, boligselskapet eller omgivelsene.  Dette kan du kjøpe for kr 2.000 pr bolig.  De fleste undersøker gjerne flere boliger før de finner drømmeboligen.  Da er alternativet å kjøpe vår pakkeløsning for kr 5.000 for 1 – 5 boliger.  Inklusiv i prisen er at kjøpsrådgiver følger deg opp personlig etter at rapporten er sendt deg,  for sikre at du har fått svar på alt du lurer på.

Ingen boliger er uten feil eller negative sider.  Vi hjelper deg med å bli bevisst hva du kjøper og hvilke kostnader som kan påløpe på kort eller lang sikt.  Så slipper du overraskelser i ettertid.

For godt til å være sant?

Nødvendigvis ikke – les mer her:     Vit hva du kjøper

 

 

 

 

 

 

Kommentarer (0)

Slik fikk han avdekket risikoen ved boligkjøpet

Av: Dato: Rådgivning

Å kjøpe bolig kan være risikosport.  Det dreier seg om veldig mye penger og du kan stå i fare for å overse viktig informasjon og ende opp med problemer du ikke hadde forutsett.  Eller rett og slett kjøpe feil bolig.

Dette var utgangspunktet til Brede (37) som kontaktet oss for boligrådgivning i forbindelse med kjøp av sin første bolig.

Jeg var usikker på om jeg ville få med meg alt som var viktig i salgsmaterialet, forteller han.  Og ønsket slett ikke å risikere å kjøpe “katta i sekken” og komme skjevt ut fra hoppet ved starten av min boligkarriere. Det er mye som skal gås igjennom og tolkes, og det hviler mye ansvar på kjøpers skuldre.  Derfor søkte jeg profesjonell hjelp for å  få kvalitetssikret boligen tilstand og informasjonen i salgsmaterialet på to boliger jeg hadde funnet på finn.no.

De to boligene jeg så på var veldig ulike.  Da hjalp det å få hjelp av en erfaren kjøpsrådgiver som hadde bred erfaring med vurdering av ulike typer boliger og hvilke forhold som kan påvirker risiko, fortsetter Brede.  Særlig fordi det ikke forelå tilstandsrapport fra takstmann, kun en takst som egentlig ikke forteller noen ting.

Les også: Hvordan kan du redusere risiko ved boligkjøpet

Brede har rett.  Ingen boliger er like.  Derfor er det ikke noe fasitsvar på hva som bør undersøkes og som gjelder for alle typer boliger.  Og de fleste har noen unike elementer som er lurt å titte nærmere på.

Når det gjelder boligen som Brede kjøpte så vi  på følgende unike forhold:

 • Bygningsmessig standard, siden huset var fra 1920 og totalrenovert i 2018.
  Det var ikke mye å bygge på i salgsoppgaven og taksten.  Derfor undersøkte vi tegningene fra byggesaken og hvem som hadde stått for rehabiliteringen i sin tid.  Dette så ut til å være et solid firma som fremdeles holdt på, noe som indikerte at det var gjort ordentlig arbeid.
 • Fordeling av kostnader og vedtekter for sameiet.  Boligen lå i en tomannsbolig organisert som et eierseksjonssameie.  I forbindelse med salget var det laget vedtekter.  Kostnadsfordelingen var litt i disfavør av boligen som var til salgs.  Brede ble rådet til å ta forbehold i budet om endring av vedtektene slik at de fulgte sameiebrøken.  Dette ble tatt til følge, noe som vil kunne ha ganske stor betydning i fremtiden når det blir behov for større vedlikeholdsarbeider på huset.

I begynnelsen var jeg litt skeptisk til boligen siden huset var gammelt, forteller Brede.  Men etter å fått den vurdert av Trude og fikk svaret på de supplerende undersøkelsene, følte jeg meg tryggere og ble veldig positiv til boligen.  Etter en positiv opplevelse på visning fikk jeg hjelp til budrunden.  Kjøpsprisen var, noe under prisantydning.  Det var også veldig bra, men for meg var å få sjekket tilstanden og de juridiske rammene rundt boligen det viktigste”.

Les om hvordan du kan få hjelp til å finne ut om boligen holder det den lover.

 

Kommentarer (0)